Hint Ekonomisi

Hint Ekonomisi: 2023'te Hindistan'ın Ekonomik Dinamikleri

Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak ortaya çıkan sağlam demokrasisi ve güçlü ortaklıklarıyla bir piyasa ekonomisidir. Uluslararası Para Fonu'na göre, kişi başına düşen milli gelir bazında Hindistan 142. ve GSYİH sıralamasında ise 128. sırada yer almıştır. Nominal GSYİH açısından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi ve satın alma gücü paritesi açısından dünyanın üçüncü en büyük ekonomisidir. Hindistan Ekonomik İşler Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 itibarıyla Hindistan'daki döviz rezervleri 634.287 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır.

Hindistan ekonomik gücü alanında hizmet sektörü GSYİH'nın %50'sini oluşturarak en hızlı büyüyen sektör olmaya devam etmekteyken, sanayi sektörü ve tarım sektörü işgücünün çoğunluğunu istihdam etmektedir. Hindistan, dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisidir ve ilaç sektörü, küresel talebin %50'sinden fazlasını karşılamaktadır. Hindistan ekonomisi telekomünikasyon endüstrisi, cep telefonu, akıllı telefon ve internet kullanıcılarının sayısı bakımından dünyanın en büyük ikinci endüstrisidir.

Hindistan dünyanın 24. en büyük petrol üreticisi ve üçüncü en büyük petrol tüketicisidir. Hindistan otomobil endüstrisi, üretim açısından dünyanın en büyük ilk beş ülkesi arasındadır. Hindistan Nisan 2022 itibariyle ticaret ortaklarıyla Hindistan-BAE Kapsamlı Ortaklık Anlaşması ve Hindistan-Avustralya Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması gibi büyük ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere 13 Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır.

Hindistan Para Birimi Nedir?

Hindistan Para Birimi Nedir?
Hindistan Para Birimi Nedir?

Hindistan para birimi Hindistan rupisi veya sadece rupi olarak bilinmektedir. Hindistan parası rupinin uluslararası kısaltması, INR şeklindedir.

1 Hindistan Rupisi Kaç Türk Lirasıdır?

2022 yılının Haziran ayı itibariyle 1 Hindistan rupi para birimi 0.22 Türk lirasına eşittir.

Hindistan Cumhuriyeti'nin Ekonomik Stratejisi Nasıldır?

Hindistan kalkınma yolunda ilk olarak kapalı ticaret politikasını benimsemiştir. Hindistan’daki kapalı ticaret politikasının hedefi yerli sanayilere ivme sağlamak ve yabancı ürünler ile şirketlere olan bağımlılığı azaltmaktır. Hindistan’ın kapalı politikası, yabancı şirketlerin ekonomisine girmesine izin vererek ekonomisini liberalleştirdiği 1991 yılına kadar devam etmiştir. Bağımsızlıktan sonra Hindistan, ekonomik kalkınma stratejisi olarak hem kamu hem de özel sektörün bir arada olduğu karma ekonomiyi benimsemiş ve hızlı ekonomik büyüme sağlamak için planlı kalkınma ekonomisini tercih etmiştir.

Hindistan, kurallara dayalı bir uluslararası düzeni desteklemektedir. Hindistan, Hint-Pasifik'te kapsayıcı, daha fazla ekonomik entegrasyonu teşvik eden ve bölgedeki ekonomik büyüme, stratejik ağırlık ve görelilikleri değiştirdikçe ortaya çıkabilecek olan gerilimleri yönetmeye yardımcı olabilecek bölgesel kurumlar oluşturmaya çalışan bir ülkedir.

Hindistan ekonomisini oluşturan sektörler arasında tekstil, kimyasallar, gıda işleme, tarım, ticaret, petrol, petrokimya, değerli taşlar ve mücevherler, deri, inşaat, finansal hizmetler, elektrik gücü, tüketim malları, ilaç, otomotiv ve telekomünikasyon yer almaktadır.

Hindistan, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) ve DTÖ'nün kurucu üyesidir. Hindistan organizasyonların genel konsey toplantılarına aktif olarak katılırken, gelişmekte olan dünyanın endişelerini dile getirmede önemli roller üstlenmiştir.

2022 Yılında Hindistan Ekonomisinin İstatiksel Verileri Nasıldır?

Hindistan ekonomisini tanımlayan başlıca istatiksel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Hindistan Milli Geliri Ne Kadardır?

2022 mali yılında Uluslararası Para Fonu verilerine göre Hindistan milli geliri nominal değeri 3.535 trilyon dolarken satın alma gücü paritesi açısından ise 11.745 trilyon dolar civarındadır. 2022 yılı nominal GSYİH sıralamasında 5. sırada yer alan Hindistan, satın alma gücü paritesi açısından 3. sırada yer almaktadır. Hindistan milli gelirinin son 5 yıldaki değişimi 2021 yılında 3,177 trilyon dolar, 2020 yılında 2,667 trilyon dolar, 2019’da 2,831 trilyon dolar, 2018’de 2,702 trilyon dolar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Hindistan'da Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

2022 mali yılında Uluslararası Para Fonu verilerine göre Hindistan’da kişi başına düşen milli gelir nominal 2.543 dolar iken, satın alma gücü paritesi 8.358 dolar civarındadır. Hindistan kişi başına düşen milli gelir nominal sıralamasında 142. sırada yer alırken, satın alma gücü paritesi rakamlarına göre 128. sıradadır.

Hindistan kişi başına düşen milli gelir 2021 yılında 2.282 dolar, 2020’de 1.935 dolar, 2019’da 2.070 dolar, 2018’de 1.998 dolar şeklinde gerçekleşmiştir.

Hindistan Cumhuriyeti'nde Enflasyon Oranı Kaçtır?

Hindistan hükümeti İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında Hindistan Cumhuriyeti’nde enflasyon oranı %7.04’tür. Hindistan enflasyon oranının yıllara göre değişimi 2021’de %6.3, 2020’de %6.6, 2019’da %3.7 ve 2018’de %3.9 şeklindedir.

Hindistan'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Hindistan'da ulusal asgari ücret altındaki oranlarda, hiçbir eyaletin asgari ücreti sabitlemeyeceğine karar verilmiştir. Hindistan'da 2022'de asgari ücretler için belirlenen sınır günlük 178 Hindistan rupisidir.

2022 yılının haziran ayı itibariyle günlük 178 rupi olan Hindistan asgari ücreti, 2.28 dolara denk gelmektedir. Türk lirası bazında Hindistan asgari ücret miktarı günlük yaklaşık 39.40 Türk lirasına denk gelmektedir. Türkiye’deki asgari ücret Hindistan’a kıyasla neredeyse dört kat fazladır.

Hindistan'da İşsizlik Oranı Nasıldır?

Hindistan’da işsizlik oranı Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezi’nin 2022 yılı verilerine göre %7.8’dir. Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezi’nin 2022 yılı verilerine göre işsizlik oranı sıralamasında Hindistan 116. sırada yer almaktadır ve Türkiye aynı sıralamada %11.3 işsizlik oranıyla 143. sıradadır. Hindistan işsizlik oranları 2022 yılı verilerine göre Türkiye’den daha düşük düzeyde seyretmektedir.

Hindistan'da İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Hindistan’da işsizlik maaşı, çalışırken kazanılan maaşın %50'si miktarında en az 3 yıl prim ödeyen işçilere bir yıla kadar ödenmekte ve bu süre zarfında, yararlananlara ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ücretsiz tıbbi bakım da sağlanmaktadır.

Hindistan'da Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

Hindistan’da asgari emekli maaşı 9.000 rupiyken, emeklilikteki maksimum limit, Hindistan hükümetindeki en yüksek maaş olan 125.000 rupinin %50'si yani 62.500 rupidir.

Hindistan'ın Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Hindistan'ın çok yönlü ekonomik faaliyetleri, geleneksel köy çiftçiliğini, modern tarımı, el sanatlarını, çok çeşitli modern endüstrileri ve çok sayıda hizmeti içermektedir. İş gücünün yarısından fazlasını tarım oluştururken, hizmetler sektörü, Hindistan'da GSYİH'nin yarısından fazlasını oluşturan ekonomik büyümenin ana kaynağı pozisyonundadır.

Hindistan, büyük bir bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatçısı olmak amacıyla eğitimli nüfusundan yararlanmaktadır. Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ortak icat ettiği patentlerdeki payı, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte icat edilen payın en az iki katıdır.

Hindistan Tarım Sektörü Nasıldır?

Hindistan Tarım Sektörü Nasıldır?
Hindistan Tarım Sektörü Nasıldır?

Hindistan ekilebilir toplam arazinin %52'si ile ABD'den sonra ikinci en büyük ekilebilir araziye sahip ülkedir. Hindistan’da tarım sektörünün GSYİH'ye katkısı 1951'den 2011'e kadar istikrarlı bir şekilde azalsa da, tarım ülkenin en büyük istihdam kaynağı ve genel sosyo-ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası pozisyonundadır.

Hindistan tarım ve hayvancılık alanında da öncü konumunu sürdürmektedir. Hindistan en büyük süt ve bakliyat üreticisidir ve dünyanın ikinci en büyük sığır nüfusuna sahip ülkesidir. Hindistan pirinç, buğday, şeker kamışı, pamuk, yer fıstığı ile dünya meyve ve sebze üretimini oluşturan ikinci en büyük meyve ve sebze üreticisidir. Hindistan, kaju çekirdeği ve kaju fıstığı kabuğu sıvısının en büyük ihracatçısıdır.

Hindistan Tarım Ürünleri Nelerdir?

Hindistan tarım ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Pirinç
 • Buğday
 • Mango
 • Guavalar
 • Şeker kamışı
 • Pamuk
 • Muz
 • Patates
 • Domates
 • Yer fıstığı
 • Bamya
 • Soğan
 • Nohut

Hindistan İmalat ve Sanayi Sektörü Nasıldır?

Hindistan imalat ve sanayi sektörü GSYİH'nin %26'sını oluşturmakta ve toplam işgücünün %22'si bu sektörde istihdam edilmektedir. Hindistan’da sanayi sektöründe yapılan reformlarla altyapı iyileştirilmiş ve hızlı hareket eden tüketim mallarının üretiminde genişlemeye gidilmiştir. İmalat ve teknoloji endüstrileri coğrafi olarak Hindistan'daki sanayi bölgelerinde bulunmaktadır.

Hindistan'da Turizm Sektörü Nasıldır?

Hindistan'da Turizm Sektörü Nasıldır?
Hindistan'da Turizm Sektörü Nasıldır?

Hindistan’da turizm sektörü GSYİH'nin yaklaşık %9.2'sine katkıda bulunmakta ve 42 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu 2019 yılı verilerine göre, Hindistan turizm sektörü genel olarak 140 ülke arasında 35. sırada yer almaktadır. Turizm sektörü Hindistan için en büyük 3. döviz kazandırıcısı pozisyonundadır.

Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a en büyük uluslararası turist kaynağını sağlarken, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya uluslararası turist sağlama bakımından diğer başlıca kaynak ülkelerdir. Hindistan Turizm Bakanlığı, Hindistan'da turizmi teşvik etmeye odaklanan “Incredible India” kampanyasını sürdürmektedir. “Incredible India” kampanyası, Hindistan’a turist gelmesini ve istihdamda büyümeyi hedeflemekte ve oteller, tatil köyleri ve restoranlar, ulaşım altyapısı ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere çok amaçlı altyapının gelişimini teşvik etmektedir.

Hindistan Sağlık Turizmi Nasıldır?

Hindistan, düşük maliyetli ve uzun süreli bakım sunan sağlık hizmetleri ekonomisinde hızla büyüyen bir medikal turizm sektörüne sahiptir. Ekonomik tedavi yöntemleri, kaliteli sağlık altyapısı ve yüksek vasıflı doktor sunma gibi hedefleriyle Hindistan, sağlık turizmi açısından 2020-2021 Medikal Turizm Endeksi'nde yer alan 46 küresel destinasyondan 10. sırada yer almaktadır.

Cilt bakımı ve saç ektirme, diş tedavisi, kanser, göz, beyin ve omurga hastalıkları, estetik ameliyatlar Hindistan sağlık sistemi içerisinde yurt dışından gelenler tarafından en çok tercih edilen uzmanlık gerektiren tedavi alanlarıdır.

Hindistan Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Hindistan'daki otomotiv endüstrisi, 2022 istatistiklerine göre dünyanın 4. en büyük endüstridir ve 2020 itibariyle Hindistan, satış açısından Almanya'yı geçerek dünyanın en büyük 5. otomobil pazarı konumuna ulaşmıştır. Hindistan toplam ihracatının %8'ine katkıda bulunan otomotiv sektörü, Hindistan'da GSYİH'nin %2.3'ünü oluşturmaktadır.

Hindistan'ın otomobil imalat endüstrisinin çoğunluğu yerli üretimi teşvik etmektedir ve Hindistan'ın başlıca otomobil imalat şirketleri arasında Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Tractors and Farm Equipment Limited, Eicher Motors, Royal Enfield, Sonalika Tractors, Hindustan Motors, Hradyesh, ICML, Kerala Automobiles Limited, Reva, Pravaig Dinamikleri, Premier, Tara International ve Jabalpur Araç Fabrikası yer almaktadır. Tata Nexon, Mahindra XUV 300, Tata Safari, Avanti, Tata Nano, Mahindra e20, Mahindra Scorpion Hindistan üretimi araba markaları ve modelleridir.

Hindistan'ın Medya Sektörü Nasıldır?

Hindistan'ın Medya Sektörü Nasıldır?
Hindistan'ın Medya Sektörü Nasıldır?

Hindistan medya endüstrisi, Asya'da Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci pazar olarak kabul edilmektedir. Hindistan medyasındaki reklamlardan elde edilen gelir GSYİH’nin %0,38'ini oluşturmaktadır. Hindistan, ülke genelinde yirmiden fazla dilde film yapan stüdyoları ile dünyanın en büyük film yapımcılarından biridir. Hint film endüstrisinin geçmişi 1913'e kadar uzanmakta ve o zamandan beri istikrarlı bir büyüme kaydetmektedir.

Hindistan film endüstrisinde 1000'den fazla yapım kuruluşunun faaliyet göstermesine rağmen çok azı başarılı olmaktadır. Mumbai merkezli Hintçe film endüstrisi olan Bollywood, Hindistan sineması içerikli film yapımcıları arasında en büyüğüdür. Hindistan’da 1980'lerde durgunlaşma aşamasından sonra Bollywood, Hindistan'ın ekonomik liberalleşme sürecine girmesiyle 90'larda yükselişe geçmiştir. Hindistan sineması filmlerinin prodüksiyon bütçeleri artırılarak film çekimleri için uluslararası yerlerde gösterişli setler kurulmuştur. Bollywood filmleri günümüzde hem sinemalarda hem çok sayıda akış platformunda dünya çapında ilgi görmektedir. Hint dizileri ve filmleri dünya çapında çok sayıda takipçiye ulaşmaktadır.

Hindistan'da ayakta kalan en eski stüdyo AVM Productions’tır ve diğer büyük yapım evleri arasında Yash Raj Films, T-series, SUN Pictures , Red Chillies Entertainment, Dharma Productions, Eros International, Ajay Devgn FFilms, Balaji Motion Pictures, UTV Motion Pictures, Raaj Kamal Films International, Hombale Films, Aashirvad Cinemas, Wunderbar Cinemas, Hari Om Eğlence ve Geetha Arts yer almaktadır.

Hindistan'ın İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Hindistan’ın 2020 yılı ihracat gelirleri 284 milyar dolardır ve Hindistan toplam ihracatta dünyada 6. sırada yer almaktadır. Hindistan'ın en büyük ihracat ürünleri arasında rafine petrol, paketlenmiş ilaçlar, elmas, pirinç ve mücevherat bulunmaktadır.

Hindistan’ın ihracat partnerleri Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Almanya’dır. 2020'de Hindistan, dünyanın en büyük elmas, pirinç, kabuklular, perakende olmayan saf pamuk ipliği ve biber ihracatçısı olmuştur.

Hindistan Cumhuriyeti'nin Başlıca İhracat Ürünleri Nelerdir?

Hindistan Cumhuriyeti’nin başlıca ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar
 • İnciler
 • Mineral yakıtlar
 • Yağlar
 • Motorlu kara taşıtları
 • Makineler
 • Nükleer reaktörler
 • Organik kimyasallar
 • Eczacılık ürünleri

Hindistan'ın İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

Hindistan’ın 2020 yılı ithalat gelirleri 372 milyar dolardır ve toplam ithalatta dünyada 12. sıradadır. Hindistan'ın en büyük ithalat ürünleri arasında ham petrol, altın, kömür briketleri, elmaslar ve petrol gazı yer almaktadır.

Hindistan’ın ithalat partnerleri Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Irak bulunmaktadır. 2020'de Hindistan, dünyanın en büyük kömür briketleri, elmaslar, palm yağı ve azotlu gübre ithalatçısı olmuştur.

Hindistan'ın Başlıca İthalat Ürünleri Nelerdir?

Hindistan’ın başlıca ithalat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Mineral yakıtlar
 • Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar
 • İnciler
 • Elektrikli ve elektronik aletler
 • Makineler
 • Nükleer reaktörler
 • Organik kimyasallar

Hindistan'da Vergi Oranları Nasıldır?

Hindistan’da vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Geliri 2.5 milyon rupiden az olan kişilerden vergi talep edilmemektedir.
 • 2.5 milyon rupiden 5 milyon rupiye kadar olan gelirden %5 oranında vergi alınmaktadır.
 • 5 milyon rupiden 7.5 milyon rupiye kadar olan gelirden %10 oranında vergi kesilmektedir.
 • 7.5 milyon rupiden 10 milyon rupiye kadar olan gelirden %15 oranında vergi talep edilmektedir.
 • 10 milyon rupiden 12.5 milyon rupiye kadar olan gelirden %20 oranında vergi tahsis edilmektedir.
 • 12.5 milyon rupiden 15 milyon rupiye kadar olan gelirden %25 oranında vergi istenmektedir.
 • 15 milyon rupinin üzerinde olan gelirden %30 oranında vergi alınmaktadır.

Hindistan’da Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Hindistan'da gelir vergisi yaşa, cinsiyete bağlı olarak belirlenmekte ve bu özellikler ayrıca kendi içerisinde gruplandırılmaktadır. Hindistan’da gelir vergi oranları 2022 yılı itibariyle %5 ile %30 arasında değişmektedir.

En Büyük Hindistan Şirketleri Hangileridir?

En büyük Hint şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Reliance Industries
 • TATA Danışmanlık Hizmetleri
 • HDFC Bank
 • Infosys
 • ICICI Bank
 • Hindistan Unilever
 • SBI
 • Bajaj Finance
 • Bharti Airtel

Hindistan Cumhuriyeti'ndeki Türk Şirketler Hangileridir?

Hindistan Cumhuriyeti’ndeki Türk şirketler aşağıda verilmiştir.

 • Limak İnşaat
 • Fernas
 • Sarar
 • Söktaş
 • İzopoli-Kingspan
 • Hidromaş

Hindistan’da şirket ya da iş kurmak için en iyi sektörler arasında tekstil, turizm, kimya, mühendislik ve taşımacılık sektörü ön sıralarda yer almaktadır. Hindistan’da şirket kurma olanakları arasında Hindistan’ın ekonomik açıdan hızlı büyüyen bir ülke olması, kariyer odaklı gençlere çok sayıda deneyimli uzmanlar tarafından yardım imkanı, hükümetin iş dostu yasalara verdiği destek, çekici dış politikalar ve vasıflı işgücü yer almaktadır. Hindistan’da altyapılardan telefonlara, internete, işgücüne, maaşlara ve bir iş kurmak için gereken her şeye kadar, gözle görülür şekilde düşük bir işletme maliyeti bulunmaktadır.

Hindistan ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Hindistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler 1978 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile kurulmuştur. Türkiye-Hindistan arasındaki son ekonomi zirvesi toplantısı 2014 ‘de Yeni Delhi’de düzenlenmiştir. Hindistan ve Türkiye arasında tarım ve turizm alanlarında çok sayıda ortak komite toplantıları yapılmaktadır. Hindistan ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır. 2010 yılında başlayan girişimlere rağmen Hindistan ve Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nda sonuca ulaşılamamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2020 yılı verilerine göre Hindistan ve Türkiye arasında ihracat 244,6 milyon dolarken, ithalat 1,360 milyon dolardır. Hindistan’da Türk firmaları tarafından yürütülen inşaat projeleri yaklaşık 430 milyon dolar civarındadır. Lucknow ve Mumbai metro inşaatı, Jammu Keşmir eyaletindeki demiryolu tüneli inşaatı ve çeşitli konut projelerinin beton işleri Hindistan’da Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen projeler arasında yer almaktadır.

Türkiye'den Hindistan'a İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Hindistan’a ihracat yapılmakta ve en çok ihraç edilen ürünler arasında altın, mermer, yağlı tohumlar ve metal cevherleri bulunmaktadır.

Hindistan'dan Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Hindistan’dan Türkiye’ye ithalat yapılmakta ve en çok ithal edilen ürünler arasında petrol yağları, sentetik filament iplikleri ve taşıt parçaları yer almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: