Mısır Coğrafyası

Mısır'ın Coğrafi Özellikleri: Mısır Coğrafyası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır, Kuzey Afrika kıtasında Güneybatı Asya bölgesinde de yer alan bir ülkedir. Mısır’ın Akdeniz’e, Nil Nehri’ne ve Kızıldenize kıyısı bulunmaktadır. Batısında Libya, kuzeydoğusunda Gazze şeridi olan Mısır’ın doğusunda Filistin ve güneyinde Sudan yer almaktadır.

Mısır’da Akabe Körfezi ve Süveyş Körfezi olmak üzere iki körfez bulunmaktadır. Mısır’da yer alan Süveyş Kanalı ile Akdeniz, Kızıldeniz’e bağlanmaktadır. Sahra Çölü, Mısır’ın büyük bölümünü kapsamaktadır.

Mısır Ülkesi Nerededir?

Mısır ülkesi, kuzeydoğu Afrika kıtasında yer almakta, Sina Yarımadası ile Asya kıtasına bağlanmaktadır. Mısır dünya haritası üzerinde incelendiğinde, kuzeydoğusunda İsrail, doğusunda Kızıldeniz ve Suudi Arabistan, güneyinde Sudan, batısında Libya ve kuzeyinde Akdeniz bulunmaktadır.

Mısır’da yer alan Nil nehri, Mısır üzerinden Akdeniz’e dökülen dünyanın en uzun nehirlerindendir. Mısır’ın Sina Yarımadasının doğusunda ve batısında yer alan Akabe Körfezi ve Süveyş Körfezi, ülkenin jeopolitik konumunu güçlendiren önemli unsurlardandır. Sahra Çölü ise Mısır’ın büyük kısmını kaplamaktadır.

Mısır Ülkesi Nerededir?
Mısır Ülkesi Nerededir?

Mısır'ın Koordinatları Nedir?

Mısır 22°ile 32° kuzey enlemleri ve 25° ile 35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır.

Mısır Yüzölçümü Nedir?

Mısır yüzölçümü 1.002.450 km²’dir. Mısır, dünyanın en büyük 29. ülkesi, Afrika kıtasının ise 12. büyük ülkesidir. Mısır’ın toplam alanın %96’sı çölden oluşmaktadır ve sadece %7.7’si yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır.

Mısır Coğrafyası Nasıldır?

Mısır coğrafyası, ağırlıklı olarak çöldür. Mısır’ın toplam yüzölçümünün %3,5’luk alanı (35,000 km2) tarıma uygun ve kalıcı olarak yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. Nil Vadisi ve Nil Deltası, Mısır’ın toplam alanının %5’inden oluşsa da ülkenin tek tarıma uygun bölgesi olması ve nüfusunun %99’unu desteklemesi nedeniyle Mısır’ın en önemli bölgesidir.

Mısır; Nil Nehri ve Nil Deltası, Batı Çölü, Doğu Çölü ve Sina Yarımadası olmak üzere dört fiziki bölgeden oluşmaktadır.

Mısır'ın Denize Kıyısı Var Mı?

Mısır’ın denize 2.900 kilometreden fazla kıyısı vardır. Mısır’ın denize kıyısı olan bölgeleri, Akdeniz ve Kızıldeniz’e bağlanan Süveyş Kanalı ile Akabe Körfezinden meydana gelmektedir.

Mısır’ın Akdeniz’e bakan kuzey sınırları, Kuzey Afrika’nın en uzun kıyı şeritlerinden biridir. Mısır’ın doğu kıyıları ise Kızıldeniz’e bakmaktadır.

Mısır'ın Denize Kıyısı Var Mı?
Mısır'ın Denize Kıyısı Var Mı?

Mısır'ın Coğrafi Konumu Neden Önemlidir?

Mısır’ın coğrafi konumu Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında köprü niteliği taşıması, Akdeniz ve Kızıldeniz’e kıyısı olması nedeniyle önemlidir. Jeopolitik konumu nedeniyle Mısır ticaret yolları için bir merkez haline dönüşmüştür. Mısır'ın jeopolitik konumu nedeniyle sahip olduğu doğal avantaj ise 1869’da Süveyş Kanalı’nın Akdeniz ile Kızıldeniz’i bağlamasıyla artmıştır.

Mısır'ın Coğrafi Bölgeleri Nelerdir?

Mısır’ın coğrafi bölgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Nil Nehri ve Nil Deltası: Güneyden kuzeye akan Nil Nehri, Victoria gölünden doğar ve Mısır ülkesinden Akdeniz’e akar. Nil nehrinin uzunluğu 6.650 kilometredir. Nil Deltası ise aşağı Mısır’da (Mısır’ın kuzeyi) Nil Nehri’nin Akdeniz’e aktığı yerde oluşan deltadır. Dünyanın en büyük delta havzalarından biri olan Nil Deltası, batıda İskenderiye’den doğuda Port Said’e 240 km Akdeniz kıyısında yer kaplamaktadır, Nil Deltası, Mısır’daki en verimli bir tarımsal bölgedir.
 • Batı Çölü: Sahra çölünün bir parçası olup, Nil Nehri’nin batısında kalan çöldür. Libya sınırından Sudan’ın sınırlarına kadar uzanır. Deniz seviyesinden 150 m yükseklikte, çorak ve çoğunlukla çöl kaldırımı adı verilen taşlık bir çöl olan Bati Çölü’ndeLibya sınırının karşısında batıda Büyük Kum Denizi (Great Sand Sea) adı verilen kum çölü de mevcuttur.
 • Doğu Çölü: Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında kalan adını Nil Nehri’nin doğusunda kaldığından dolayı alan Sahra çölünün bir parçasıdır. Dağlık bir çöl olan Doğu Çölü’nde yer alan bu dağlardan bir kısmı magmatik kayaçlardan, diğer kısmı kireçtaşlarından oluşmaktadır.
 • Sina Yarımadası: Kuzeyde Akdeniz ile güneyde Kızıldeniz arasında yer alır ve Asya ile Afrika arasında köprü kuran üçgen şeklinde bir toprak parçasıdır. Sina Yarımadasının batısında Süveyş Körfezi (Süveyş Kanalı da bu bölgededir), doğusunda ise Akabe Körfezi yer alır. Çöllük alanlardan meydana gelir.

Nil Nehri Nerede?

Nil Nehri, Mısır’da kuzeydoğu Afrika’dan Akdeniz’e, güneyden kuzeye doğru akan uzun bir nehirdir. Uganda, Tanzanya ve Kenya ülkelerinin içindeki Victoria gölünden doğan Nil Nehri Mısır üzerinden Akdeniz’e akar.

Nil Nehri, Afrika’daki en uzun nehirdir, dünyada da en uzun nehir olduğu düşünülmektedir; fakat bazı çalışmalarda Amazon nehrinin biraz daha uzun olduğu ileri sürülmektedir. Uzunluğu 6.650 km olan Nil Nehri’nin havzası on bir ülkeden geçmektedir: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya, Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan Cumhuriyeti ve Mısır. Nil Nehri’nin havza alanı 3.400.000 km², rakımı 1134 m, debisi 2839 m³/s’dir.

Nil Nehri Nerede?
Nil Nehri Nerede?

Nil Nehri, özellikle Mısır’ın, Sudan’ın ve Güney Sudan’ın temel su kaynağıdır. Mısır ve Nil Nehri arasındaki ilişki hem tarımsal hem de balıkçılık açısından Nil Nehri’nin ekonomik katkılarını ve ayrıca tarihsel gelişimini de ortaya koyar. Antik Mısır’da neredeyse tüm kültürel ve tarihi merkezler nehir kıyılarında gelişmiştir. Mısır medeniyeti ve Sudan krallığı, Nil Nehri’ne ve onun yıllık taşkınlık zamanlarına, antik çağlardan beri bağlı olmuştur. Asvan Barajı ve Nil vadileri de Mısır’ın şehirlerinin gelişmesini ve nüfusunun artmasını sağlayan başka bir etkendir.

Sahra Çölü Nerede?

Sahra Çölü Nerede?
Sahra Çölü Nerede?

Mısır Sahra Çölü, Afrika kıtasında yer alan ve neredeyse tüm Kuzey Afrika'yı kaplayan Sahra Çölü dünyanın en büyük 3. çölüdür. Mısır, Sahra Çölü'nün bir parçasıdır. Mısır çöl denildiğinde akla gelen Sahra Çölü'nün, Nil Nehri'nin batısında kalan kısmına Batı Çölü, doğusunda kalan kısmına ise Doğu Çölü denilmektedir.

Sahra Çölü’nün bir parçası olan Doğu Çölü’nde, 80 ile 137 kilometre aralığında bulunan sıradağlar, Kızıldeniz kıyılarına paraleldir. Doğu Çölü’nün güneyindeki dağlar magmatik kayaçlardan, kuzeydekiler ise kireçtaşlarından oluşmaktadır. Doğu Çölü’nün dağlarını ayıran geniş vadiler ise akıp giden yağmur sularını Nil Nehri’ne ve Kızıldeniz’e taşımaktadır.

Sahra Çölü’nün başka bir parçası olan Batı Çölü ise, deniz seviyesinden 150 m yükseklikte, çorak ve molozlardan oluşan bir çöldür. Batı Çölü, akifer ile buluşan toprakların meydana getirdiği bir vaha dizisinden oluşmaktadır.

Sina Yarımadası Nerede?

Sina Yarımadası Nerede?
Sina Yarımadası Nerede?

Mısır Sina Yarımadası, kuzeyde Akdeniz ile güneyde Kızıldeniz arasında yer alır ve Asya ile Afrika arasında köprü kuran toprak parçasıdır. Mısır Sina Çölü ile dağlık alanlardan oluşan Sina Yarımadası, uzaktan bakıldığında üçgen şekline sahiptir. Sina Yarımadasının güneybatı ve güneydoğu kıyılarında Kızıldeniz’de Süveyş Körfezi ile Akabe Körfezi bulunmaktadır. Mısır’ın Asya kıtasında yer alan tek bölümüdür. Mısır’ın yüzölçümünün %6’sını oluşturan Sina Yarımadası toplam 60,000 km2’dir ve nüfusu 600.000 kişiden oluşur.

Mısır Fiziki Haritası Nasıldır?

Mısır coğrafi haritası aşağıda verilmiştir.

Mısır Fiziki Haritası Nasıldır?
Mısır Fiziki Haritası Nasıldır?

Mısır'ın Dağları Nelerdir?

Listeleme yapılmalıdır.

Mısır'ın en yüksek dağları aşağıda listelenmiştir.

 • Katherina dağı (Gabal Katrine olarak da bilinmektedir)
 • Jabal Zubayr
 • Jabal Abu Rumayl
 • Jabal Umm Shumar
 • Jabal al Khala

Mısır'ın En Yüksek Noktası Nedir?

Mısır’ın en yüksek noktası Katherina Dağı’dır. Catherine Dağı veya Gabal Katrine isimleriyle de anılmaktadır. Katherina Dağı’nın konumu, Güney Sina ilinde, Saint Catherine yakın bir yerdedir.

Mısır'ın En Yüksek Noktası Nedir?
Mısır'ın En Yüksek Noktası Nedir?

Mısır'ın Gölleri Nelerdir?

Mısır’ın gölleri 12 adettir. Mısır göllerinin bazıları hala var olsa da bazıları maalesef yok olmuştur. Mısır yüzey alanı 3600 km²’ye uzanan 7 büyük göle sahiptir; bunlar Nasır Gölü, Moeris Gölü (günümüzde Birket Qarun gölü), Mariout Gölü, Edko Gölü, Burullus Gölü, Manzilah Gölü ve Bardavil Gölü’dür. Mısır’ın diğer gölleri arasında Elrayan Vadisi Gölü, Toshka Gölü, Büyük Acı Göl veya al-Buhayrah al-Murra al-Kubra, El Natrun Vadisi Gölü ve Siwa’nın tuzlu gölleri. Mısır göl suları, çoğu kez tatlı olsa da bazıları çevresel nedenlerden ötürü tuzludur.

Mısır’ın en büyük gölü, Nasır Gölü aşağıda görülmektedir.

Mısır'ın Gölleri Nelerdir?
Mısır'ın Gölleri Nelerdir?

Mısır'ın Nehirleri Nelerdir?

Mısır’ın yıl boyunca akan tek nehri Nil Nehri’dir. Nil Nehri, güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana koldan oluşturmaktadır. Beyaz Nil, Mavi Nil (bu iki nehir Sudan’ın merkezinde birleşirler) ve Atbera Nehri, Mısır’da Nil Nehri’nin ana kollarıdır.

Nil Nehri’nden dışarıya akan birçok kol, antik zamanlarda yedi taneden oluşmaktaydı. Mısır’da yer alan Nil Nehri’nde bugün besin yardımı ve alüvyon birikimi nedeniyle sadece iki kol mevcuttur; biri Phatnitic (günümüzde adı Damietta veya Damyat olarak bilinir), diğeri ise Canopic’tir (şimdiki adı Rosetta veya Rashid).

Mısır Çölleri Nelerdir?

Mısır çölleri, Doğu, Batı ve Sina çölleri olmak üzere üç tanedir.

Mısır'da Orman Var Mı?

Mısır’da orman vardır. Fakat bu 70.000 hektar orman beşeridir, doğal orman değildir. Mısır’ın yüzölçümünün sadece %0,1’i ormandır.

Mısır'da Orman Var Mı?
Mısır'da Orman Var Mı?

Mısır'da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Mısır’da bulunan toprak türleri, Nubian kumtaşından, kireçtaşından, magmatik kayaçlar ve başkalaşım kayaçlarından oluşmaktadır. Mısır’da Nil bölgesinin alüvyonları ve deltaları dışında, ekip biçilebilir verimli topraklar, su kaynaklarına ve bölgede bulunan taşlara bağlıdır. Mısır’ın topraklarının üçte biri güney ve doğudaki çöllerin de ötesine uzanan Nubian kumtaşından oluşmaktadır. Eosen çağından kalma kireçtaşları ise Mısır topraklarının beşte birinde Sina Yarımadasının, Doğu ve Batı Çölü’nün merkezinde bulunmaktadır. Mısır’ın sekizde birinde ise özellikle Sina dağlarında, Kızıldeniz’de ve Batı Çölü’nün güneybatısında magmatik ve başkalaşım kayaçları bulunmaktadır.

Mısır'ın Doğal Kaynakları Nelerdir?

Mısır’ın doğal kaynakları, petrol, doğalgaz, fosfat, manganez, demir, krom, uranyum, altın ve Nil Nehri’nde bulunan alüvyonlar ile Nil Nehri’nden elde edilen hidroelektrik enerjidir. Mısır’daki doğal kaynaklar, ülkenin fiziksel büyüklüğüne ve nüfus düzeyine bakıldığında yetersiz kalmaktadır. Ortadoğu’da petrol arayışının erken başladığı ülkelerden biri olan Mısır, diğer Ortadoğu ülkeleri ile kıyaslandığında daha az miktarda üretim yapsa da 1980’lerin başında önemli bir bir petrol üreticisi haline gelmiştir.

Mısır petrol rezervi, Süveyş Kanalında yer alan Morgan, Ramadan ve July petrol alanlarından Süveyş Körfezi Petrol Şirketi (GUPCO adıyla da bilinmektedir) aracılığıyla elde edilmektedir. Mısır, Batı Çölü’nde El-Alamein ve Razzaq alanlarından da petrol çıkarılmaktadır.

Mısır’ın petrol kaynakları arayışı sırasında, alüvyon tortuları dışında, Akdeniz’de deltalarda ve Batı Çölü’nde doğalgaz bulunmuştur. Fosfat yatakları ise Isna, Hamrawayn ve Safajah’tan çıkarılmaktadır. Mısır’da Sina yarımadasında manganez yatakları, Aswan’da demir yatakları, krom, uranyum ve altın yatakları da bulunmaktadır. Nil nehrinden elde edilen hidroelektrik enerji, bir başka önemli bir enerji kaynağı olup, Mısır ekonomisi bu kaynaktan olumlu olarak etkilenmektedir.

Mısır'ın Doğal Güzellikleri Nelerdir?

Mısır’ın doğal güzellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • RasMuhammedMilli Parkı
 • Saint Catherine Milli Parkı
 • El Rayan Vadisi
 • Siva Vahası
 • Nil Nehri Üzerindeki Adalar
 • Farafra Çölü ve Beyaz Çöl
 • Vadi El-Hitan

Doğal güzellikleri dışında, Gize Piramitleri, Keops Piramidi, Krallar Vadisi, Bibliotheca Alexandrina (İskenderiye Kütüphanesi), Philae Tapınağı Mısır’da gezilecek yerler arasında önerilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: