Mısır Dili

Mısır Dili: Mısır Arapçası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır’da birçok dil konuşulmaktadır. Mısır’da konuşulan dillerden en yaygını Mısır dili ya da Masri olarak da bilinen ve Arap dilinin en yaygın lehçesi olan Mısır Arapçasıdır. Arapça, Mısır ana dilidir.

Mısır’da Mısır Arapçası dışında birçok dil konuşulmaktadır.Mısır’ın eğitimli halkı eğitim amacıyla İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. İngilizce ve Fransızca, turizm için de kullanılmaktadır. Mısır’da İngilizce ve Fransızcanın geçmişi, Mısır’ın İngiliz ve Fransız sömürgesi olduğu yıllara dayanmaktadır. Mısır, 1798-1801 yılları arasında Fransa sömürgesi altında yaşamıştır. Fransa sömürgesi altındaki Mısır, 1882 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiştir.Mısır eğitiminde Fransızca 1836 yılına dayanmaktadır. Mısır’da 1836 yılında Fransızca eğitim veren okullar kuruldu. 19. yüzyılda Fransızca Mısır’ın birincil yabancı dili oldu. İbrahim Paşa Dönemi’nde, medyada Fransızca Mısır’ın dili olmuştur. 1920’lerde azalan Fransız etkisiyle, Fransızca Mısır’ın dilleri arasında geri planda kalmıştır Günümüzde Mısır’da dili Fransızca olarak yayınlanan iki gazete vardır.

İngilizce, Mısır’da en çok konuşulan yabancı dildir. Mısır’ın yabancı dili olan İngilizce, günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Mısır’da tabela ve levhalar, madeni paralar hem İngilizce hem Mısır’ın ana dili olan Modern Standart Arapça olarak iki çeşittir. Mısır’da konuşulan dillerden bir diğeri de İtalyancadır. İtalyanca Mısır’da Muhammed Ali döneminde birincil yabancı dil olarak kullanılmıştır.

İngilizce, Fransızca ve İtalyancanın yabancı dil olduğu Mısır’da, Mısır’ın dili coğrafi olarak da değişmektedir. Güney Mısır’da, Saidi Arapça; Nil Vadisi’nin yukarı kısmında, Nubyanlıların konuştuğu bir grup dili olan Nubyan dilleri; Sina Yarımadasında, bedevi Sina azınlıklarının konuştuğu Bedevi Arapçası; Kızıldeniz kıyısında, Beja dili; Kahire’nin kuzeyinde Domari dili; Batı çöllerinde, Libya Arapçası Mısır'ın dilidir. Mısır’da kullanılan tek işaret dili ise Mısır İşaret Dili’dir. Mısır İşaret Dili’nin, İskenderiye ve Kahire’de konuşulduğu bilinmektedir.

Müslümanların, Mısırı fethinden sonra Mısır’ın birincil dili olan Arapçanın yerine konuşulmaya başlanan Kıptice, eski Mısır dilinin son halidir. Eski Mısır dilinin son hali olan ve Mısır’ın eski halkı olan Kıptiler tarafından konuşulan Kıptice Helenistik kültürden etkilenmiştir.

Mısır Resmi Dili Nedir?

Mısır’ın resmi dili Arapçadır.

Mısır Hangi Dili Konuşuyor?

Mısır dili, bölgeye etki etmiş olan halklar ve etnik zenginlikten dolayı birden fazladır. Çeşitli dillerin konuşulduğu Mısır’da en yaygın konuşulan diller Mısır Arapçası ve Kıpticedir. Mısır Arapçası, Arap alfabesi kullanılarak oluşturulmuştur.

Mısır Arapçası Nasıl Bir Dildir?

Mısır Arapçası, Mısır dili ya da Masri olarak bilinir. Mısır Arapçası, Mısır’da en yaygın konuşulan Arapça lehçesidir. Mısır Arapçası, Mısır’ın Müslümanlar tarafından fethi sırasında Mısır’a getirilen Kuran-ı Kerim Arapçasından türetilmiş bir lehçedir.

Arap alfabesiyle yazılan Mısır Arapçası, Hami-Sami ya da yeni adıyla Afro-Asyatik dil ailesine mensuptur. Mısır Arapçasını yaklaşık olarak 83.000.000 kişi ana dili olarak konuşmaktadır. Mısır Arapçasını ,dünya genelinde fazla kişi konuşmaktadır. Mısır Arapçası, Mısır dışında Lübnan ve Cezayir’de de kullanılmaktadır.

Kıptice Nasıl Bir Dildir?

Kıptice, Afro-Asya dil ailesine mensuptur. Kıptice, M.S 3. yüzyılda Roma hakimiyeti altındaki Mısır’da, Mısır Kıptileri tarafından konuşulmaya başlanan bir dildir. Kıptice, Kıpti Ortodoks ve Kıpti Katolik kiliselerinde ayinlerde modern Arapça ile beraber kullanılmaktadır. Kıptice dilinin etki alanı Nubya ile sınırlıdır. Mısır’da yaklaşık olarak 15.000.000 Kıpti yaşamaktadır.

Eski Mısır Dili Nedir?

Eski Mısır dili, Mısır’da ve Nubya’da konuşulmuş soyu tükenmiş bir dildir. Eski Mısır dili alfabesi, hiyeroglif yazı kullanılarak oluşturulmuştur. Eski Mısır dilinin yazılı geçmişi 4.000 yılı aşmaktadır. Yazılı geçmişinin 4.000 yılı aşması ile Eski Mısır dili en uzun süre kullanılmış insan dilidir. Antik Mısır dili, Afro-Asyatik dil ailesine mensuptur. Eski Mısır dili, Mısır’ın Roma tarafından işgaline kadar Mısır Orta Krallığı’nın resmi dili olmuştur.

Eski Mısır dili varlığını günümüze kadar sürdürememiştir. Günümüzde konuşulmayan bir dil olan Antik Mısır dili, M.Ö 4.000 yılı ile M.S 19. yüzyıl arasında Mısır ve Nubya’da konuşulmuştur. Eski Mısır dili, 19. yüzyılın başlarında başta Jean François Champollion ve Thomas Young olmak üzere birkaç Avrupalı bilim insanının Eski Mısır dillerini deşifre etmesiyle günümüzde bilinmektedir. Eski Mısır dili, Roma döneminde Kıpti Lehçelerine, İslam’a geçişle beraber ise Arap lehçeleri ile yer değiştirmiştir.

Mısır'da Konuşulan Yabancı Diller Nelerdir?

Mısır’da konuşulan yabancı diller aşağıda listelenmiştir.

 • İngilizce
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • Rusça
 • Almanca

Mısır'da İngilizce Konuşma Oranı Nedir?

Mısır’da İngilizce konuşma oranı, EF İngilizce yeterlilik endeksi verilerine göre düşüktür. Mısır’da İngilizce konuşan toplum nüfus 28.101.325’tir. Mısır’da İngilizce konuşabilen nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %35’dir.

Mısır'da Eğitim Dili Nedir?

Mısır’da eğitim dili Mısır’ın resmi dili olan Arapçadır. Mısır’da Arapça eğitimin yanı sıra evrensel dil İngilizce eğitim veren okul ve üniversiteler vardır. Mısır’da eğitim dili İngilizce olan okullardan bazıları; Kahire Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi, Ain Shams Üniversitesi, İskenderiye Üniversitesi, Zagazig Üniversitesi, Mansoura Üniversitesi ve Benha Üniversitesidir.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Dil Eğitimi Nasıldır?

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Mısır’da İngilizce eğitim veren üniversitelerde dil eğitimi, İngilizceleri yetersiz olan öğrenciler için üniversitenin ilk yılında verilmektedir.

Mısırda İngilizce eğitimi zorunlu değildir. Arapça ve İngilizce eğitimin verildiği Mısır eğitim sistemi öğrencilere kısmen İngilizce okul öncesi, ilk ve orta eğitim sunmaktadır. Mısır’da dil eğitimi veren kurumlardan bazıları İtalyanca, Fransızca, Almanca gibi diller içinde eğitim vermektedir.

Yabancılar için Mısır'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Yabancılar için Mısır’da dil eğitimi, Arapça öğrenmek için tercih edilebilinir.Mısır, Arapça öğrenmek için en çok tercih edilen ülkelerdendir. Yabancıların Arapça öğrenmek için Mısır’ı tercih etme sebeplerinden biri Mısır’da iki tür Arapça olmasıdır. Mısır’da iki Arapça türü vardır bunlardan biri Mısır Arapçası (Aameya) diğeri ise Modern Standart Arapçadır (Fuşa). Mısır Arapça dil kursu olarak hizmet veren kurumlar, Arapçayı Mısır Arapçası ve Modern Standart Arapça olarak öğretmektedir.

Arapça öğrenmek için en iyi seçeneklerden biri Modern Standart Arapça üzerine yoğunlaşmıştır. Modern Standart Arapça üzerine yoğunlaşan bir Arapça eğitimini Mısır Arapça dil kursları sağlayabilmektedir. Mısır’ın esnek göçmenlik kanunlarından dolayı Mısır’a vize almanın kolay olması, Mısır halkının hoşgörülü olması ve dil öğrenme masraflarının diğer ülkelere göre az olması Mısır’da arapça dil eğitimi almayı yabancılar için tercih edilebilir yapmaktadır. Mısır’da yabancı dil öğrenmenin bir avantajı da Mısır’da, Arapçanın diğer ülkelerde olduğu gibi farklı lehçelerle karışık olmamasıdır.

En İyi Mısır Dil Okulları Hangileridir?

En iyi Mısır dil okulları aşağıda listelenmiştir.

 • Blue Beach Club School of Arabic Language
 • Ahlan-Egypt (İskenderiye)
 • Ahlan (Kahire)
 • Arabeya Arabic Language Center
 • International Language Institute
 • Arab Academy

Mısır’da bulunan Mısır dil okulları Modern Standart Arapça ve Mısır Arapçası eğitimi vermektedir.

Mısır'da Dil Eğitimi Almak için Vize Gerekir Mi?

Mısır’da dil eğitimi almak için vize gerekir. Mısır, 20 yaşından küçük 45 yaşından büyük Türk vatandaşlarına sınır kapılarında bir ay oturumlu giriş vizesi vermektedir. Mısır’da 90 günden fazla sürecek tüm eğitimler için pasaport türü fark etmeksizin tüm Türk vatandaşlarının öğrenci vizesi alması gerekmektedir.

Mısır’da 90 günden kısa süren dil eğitimleri için pasaport türüne göre vize verilmektedir. Mısır’da dil eğitimi için vize alması gereken kişilerin 180 günden 90 güne kadar kalma hakkı sağlayan kısa süreli Mısır vizesine başvurmaları gerekmektedir. Mısır’da diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Mısır’da diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaf iken, umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Türkiye’den yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acente olan Vizem.net, Mısır’da bir eğitim kurumunda dil eğitimi almak isteyen kişilerin Mısır vize başvurusu işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: