Mısır Müzik Kültürü

Mısır Müzik Kültürü ve Mısır Müzikleri

Mısır müzik kültürü antik dönemlerden itibaren Mısır’ın önemli bir parçası olmuştur. Mısır, çevresindeki ülkelerle olan etkileşimi sayesinde müzik kültürünü komşularına da aktarmıştır. Antik Mısır müzikleri Antik Yunanlılar ve Orta Çağ Avrupası üzerinde etkili olmuştur.

Antik Mısır döneminde müzik din kültürünün de önemli bir parçasıdır. Mısır çok tanrılı dininde müzikle ilişkilendirilen tanrı ve tanrıçalar ile dini ritüellere uygun olarak yaratılan ilahi müzikler bulunmaktadır. Antik dönem Mısır müziklerinde flüt, arp ve çift klarnet gibi müzik aletleri öne çıkarken, Mısır müziğine daha sonradan zil, vurmalı çalgılar, lavta gibi telli enstrümanlar eklenmiştir.

Orta Çağ Mısır müzik kültürü Roma ve Bizans müzik kültüründen etkilenmiştir. Orta Çağ döneminde Mısır müziği kendi geleneksel müzik tarzıyla birlikte Batı toplumlarının müzik tarzını birlikte kullanmıştır.

Modern Mısır müzik kültürü 19. yüzyıldan sonra gelişmeye başlamıştır. Modern Mısır müzik kültürü bando tipi müzik gruplarıyla başlamış, klasik ve pop müzik olarak özgünleşmiştir. Modern Mısır müzik kültürü, Ortadoğu’nun en başarılı müzisyenlerini ve müzik gruplarını yetiştirmiştir.

Mısırlı ünlü müzisyenler ve müzik grupları Abdu El Hamouly, Sayed Darwish, Umm Kulthum, Muhammed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafez, Baligh Hamdy, Umm Gülthum, Abdel Halim, Fawzi ve Fatma Said’dir.

Mısırlıların en çok dinlediği müzik türü Arap halk müziği, Arap pop müziği ve Arap klasik müziğidir. Nubiya, Saidi, Şaabi, Khaleeji ve R&B Mısır’da en çok dinlenilen müzik çeşitlerindendir.

Mısır Müziği Nasıl Gelişmiştir?

Mısır müziği tarih boyunca çeşitli kültürlerden etkilenmiş ve belirli kollara ayrılarak gelişmiştir. Mısır müziği Antik Mısır müzikleri, Hanedan öncesi Mısır müzikleri, Eski Krallık dönemi Mısır müzikleri, Orta Çağ Mısır müzikleri ve modern zaman Mısır müzikleri olarak dönemlere ayrılmaktadır. Eski Mısır müzikleri daha çok dini ritüellerde kullanılan, arp ve flüt gibi enstrümanlarla yapılan müziklerdir. Eski Mısır müziği genellikle cenaze törenleri için yapılmaktaydı.

Mısır müzik kültürü Orta Çağ döneminde Roma ve Bizans müziklerinden etkilenmiştir. Modern Mısır müziği 19. yüzyıldan sonra gelişmeye başlamış ve 1910 yılından sonra Mısır müzikleri kaydedilmeye başlanmıştır. Mısır müziği 18. yüzyıldan sonra Batı ülkelerinden etkilenmiş ve keman, piyano gibi enstrümanlar Mısır müzik kültürüne girmiştir. Mısırlı müzisyenler, Batı müziği enstrümanlarına yönelik beste yapmaya başlamış ve Mısır’da uluslararası nitelikte besteciler yetişmiştir. Opera da Mısır'da 18. yüzyıldan sonra yayılmaya başlayan bir Batı müzik türüdür.

Mısır’ın müzik kültürü bakımından ulusal bir merkez haline gelmesi 1923 yılında Osmanlı’nın çöküşüne denk gelir. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra Mısır, kendi ulusal değerlerini korumuş ve kanun, ud gibi müzik aletleriyle Arap müziğinin de bir merkezi haline gelmiştir.

Mısır elektronik müziği, 20. yüzyılın ortalarında gelişmeye başlamış ve Fransa müzik kültüründen etkilenmiştir. 2010’lu yıllardan sonra Mısır elektronik müziği biraz daha siyasi bir tarz kazanarak özgünleşmiştir. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında yabancı kökenli bilim adamlarının araştırmaları doğrultusunda eski Mısır müziği tekrar gündeme getirilmiştir.

Antik Mısır Şarkıları Nasıldır?

Antik Mısır Şarkıları Nasıldır?
Antik Mısır Şarkıları Nasıldır?

Antik Mısır şarkıları Mısır kültürünün önemli bir parçasıdır. Antik Mısır döneminde özellikle dini ibadetlerde, çiftliklerde, atölyelerde, saraylarda ve savaş alanlarında eski Mısır şarkıları çalınmıştır. Antik Mısır dönemi müziklerinde genellikle arp ve flüt gibi müzik aletleri kullanılmışsa da vurmalı çalgılardan olan sistrum, kastanyet, davul ve çan da müzik kültürünün bir parçası olmuştur.

Eski Mısır müziklerinde erkek ve kadın seslerine yer verilmiş, ancak müzikler notalara alınmamıştır. Günümüzde firavun dönemine ait olan eski Mısır müziklerinin yeniden canlandırılması konusu spekülatiftir ve gerçek eski Mısır müziklerini yansıtıp yansıtmadığı tartışmalıdır. Eski Mısır müziğinin yeniden canlandırılmasında genellikle yabancı kökenli müzikologlar ve arkeologlar sayesinde toplanan kanıtlar rol oynamıştır.

Geleneksel Mısır Müzikleri Nasıldır?

Geleneksel Mısır müzikleri eski Mısır müziklerine en yakın modern müzik türleridir. Geleneksel Mısır müziği veya diğer adıyla Mısır halk müziği Mısır’ın bölgelerine değişmektedir. Mısır halk müziği bölgelere göre Saidi, Nubiyan, Şaabi ve Khaleeji’dir. Saidi halk müziği yukarı Mısır bölgesine ait bir geleneksel müzik türüdür. Saidi halk müziğinin en büyük temsilcisi Nil Müzisyenleri müzik grubudur. Saidi müziğin diğer temsilcileri Shoukoukou, Ahmed İsmail, Omar Gharzawi, Sohar Magdy ve Ahmed Megahid’dir.

Nubiyan halk müziği Mısır’ın güney bölgesine aittir. Nubiyan müziğin temsilcileri Ali Hassan Kuban, Mohamed Mounir ve Hamza El Din’dir. Şaabi halk müziği esas olarak Kahire’de ortaya çıkmıştır. Şaabi müziği genellikle işçi sınıfı söylemlerini, politik sözleri, mizah ve kinayeler içermektedir. Şaabi müziğinin temsilcisi Ahmed Adaweyah, Shaaban Abdel Rahim, Saad al-Soghayer Amina ve Abdelbaset Hamouda’dır.

Khaleeji müziği Körfez bölgesinde ortaya çıkan ve bugün tüm Arap dünyasında popüler olan bir müzik türüdür. Mısır’da özellikle Kahire’de yaygın olarak üretilmektedir. Khaleeji müziği Afrika, Hint ve İran müzik kültürünü birleştiren bir sentezdir. Mısır’da önemli Khaleeji müziği temsilcileri Ahmed el-Essawi, Angham, Carmen süleyman, Halid Selim, Ümmü Gülsüm, Hakim, Şaban Abdül Rahim, ZeeZee Adel, Anuşka, Leyla, Ghofran, Mayıs Kesabesi, Sherine Wagdy, Mayıs Matar, Muhammed Hamaki’dir.

Geleneksel Mısır Müzik Aletleri Nelerdir?

Geleneksel Mısır Müzik Aletleri Nelerdir?
Geleneksel Mısır Müzik Aletleri Nelerdir?

Geleneksel Mısır müzik aletleri aşağıda listelenmiştir.

 • Darbuka
 • Sistrum
 • Benet (Mısır arpı)
 • Ziller
 • Kastanyet
 • Trampet
 • Lavta
 • Flütler
 • Çanlar
 • Lir

Günümüzde Mısır Müzikleri Nasıldır?

Günümüzde Mısır müzikleri Mısır halk müzikleri, Mısır elektronik müzikleri, Arap klasik müziği ve Mısır pop müziği olarak çeşitlenmektedir. Günümüzde Mısır halk müzikleri hala canlılığını korumakta ve özellikle azınlık halkların müzik kültürleri Mısırlı müzisyenlerce korunmaktadır. Mısır halk müziği çalışmaları yerel müzisyenler tarafından yürütülmekte ve geleneksel Mısır müzikleri düğünlerde ve festivallerde çalınmaya devam etmektedir.

En İyi Mısır Pop Şarkıları Nelerdir?

En iyi Mısır pop şarkıları aşağıda listelenmiştir.

 • Mohammed Ramadan
 • Tamer Hosny
 • Hassan Shakosh
 • Mohamed Hamaki
 • Sherine
 • 3 Daqat
 • Khatwa
 • Ya Medalaa
 • Yetalemo

Mısır'ın Ünlü Şarkıcıları Kimlerdir?

Mısır'ın Ünlü Şarkıcıları Kimlerdir?
Mısır'ın Ünlü Şarkıcıları Kimlerdir?

Mısır’ın ünlü şarkıcıları aşağıda listelenmiştir.

 • Amr Diab
 • Tony Kaldas
 • Mina Atta
 • Fathy Salama
 • Sayed Darwish
 • Mohamed Abdel Wahab
 • Sheikh Imam
 • Sherine
 • Tamer Hosny
 • Angham

En İyi Mısır Dans Müzikleri Nelerdir?

En iyi Mısır oryantal müzikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ya Habib Al Ruih
 • Ya Za’ra
 • Min Awal Yazarah
 • Leh Hil Amar
 • Ezzai Ansak
 • Ya Massya
 • Essal Aleik
 • Yelli Sakin
 • Tamr Henna
 • Alf Leyla Wa Leyla
 • Tahtil Shibbak
 • Daret Al Ayam
 • Tales of the Sahara

Mısır'da Düzenlenen Müzik Festivalleri Nelerdir?

Mısır'da Düzenlenen Müzik Festivalleri Nelerdir?
Mısır'da Düzenlenen Müzik Festivalleri Nelerdir?

Mısır’da düzenlenen müzik festivalleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sandbox Müzik Festivali: Haziran ayının 2. haftasında 3 gün boyunca El-Gouna’da düzenlenmektedir. Sandbox Müzik Festivali Mısır’ın ünlü elektronik müzik festivalidir.
 • Arap Müzik Festivali ve Konferansı: Kahire’de düzenlenen festival, Kasım ayınının ilk iki haftasında düzenlenmektedir.
 • Fete de la Musique: Aslında Fransa’ya ait olan ancak Mısır’da da kutlanan bir müzik festivalidir. Haziran ayının 3. haftasında 4 gün boyunca Kahire’de düzenlenmektedir.
 • Kahire Caz Festivali: Ekim ayı sonu ve kasım ayı başında bir hafta boyunca Kahire’de düzenlenen ve caz müzik festivalidir.
 • Wanas Uluslararası Halk Festivali: Kasım ayının 2. haftasında 3 gün boyunca Kahire’de düzenlenmektedir.
 • Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali: Nisan ayının 3. haftasında düzenlenen festival Kahire’de yapılmaktadır.

Mısır’daki müzik festivallerine gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Mısır vizesi almalıdır. Mısır’da müzik festivallerine katılabilmek için yabancı uyruklu kişilerin turistik Mısır vizesi almaları yeterli olur.

Umuma mahsus (bordo) pasaport hamilleri turistik seyahatleri için Mısır vizesi almaları gerekmektedir. Diplomatik pasaport, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahipleri 90 güne kadar olan ziyaretlerinde turistik Mısır vizesi almaktan muaftır.

Vizem.net, müzik festivallerine katılmak üzere turist olarak Mısır'a gidecek kişilerin vize başvuruları için danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: