Misafir Vizesi Nasıl Alınır?

2022'de Misafir Vizesi Nasıl Alınır?

2022’de misafir vizesi turizm veya ziyaret amacıyla kullanılan kısa süreli vizelerdendir. Misafir vizesi hamillerine seyahat edilen ülkede tatil yapmak, aile ve arkadaşlarla görüşmek veya tıbbi tedavi gibi haklar tanımaktadır; misafir vizesi ile seyahat edilen ülkede çalışmak, eğitim görmek ya da uzun süre konaklamak mümkün değildir.

Vizem.net misafir vize başvuruları için Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren başvuru onay oranı en yüksek akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Misafir Vizesi Almak için Şartlar Nelerdir?

Misafir vizesi almak için, misafir olarak gidilecek kişi veya kuruluştan davet mektubu almak gerekmektedir. Misafir vizesi başvuru sahibi gideceği ülkedeki yapacağı harcamaları karşılayabilecek maddiyata sahip değilse; misafir vize başvurusu, sponsor eşliğinde yapılmalıdır. Misafir vizesi almak için ayrıyeten başvuru sahibinin tekrardan menşe ülkeye döneceğine dair evrakları, misafir olarak gidilecek ülkenin konsolosluğuna sunması gerekmektedir.

Misafir Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Misafir vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Misafir vizesinin bitiş tarihinden en az 3 ay daha geçerli olması gereken pasaport, on yıldan eski olmamalıdır ve en az 2 boş sayfaya sahip olmalıdır. Pasaportun resimli sayfası, son 3 yıla ait vizelerin fotokopileri ve de eski pasaportlar Misafir vizesi için gerekenler arasına eklenmelidir
 • Misafir vizesi başvuru formu: Başvuru formunda yer alan tüm alanlar eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Misafir vizesi başvuru sahibinin başvuru formunu imzalamış olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Fonu beyaz, 6 aydan eski olmayan, 35mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde 1 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Euro teminata sahip olan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ıslak kaşe ve imzalı fotokopisi ile ibraz etmek gerekmektedir.
 • Vize harcı: Misafir vizesi başvurusunda bulunurken İdata ofisine ödenmesi gereken ücretin ödendiğine dair makbuz sunulmalıdır.
 • Seyahat rezervasyonları: Uçuş rezervasyonları ve bir tur eşliğinde seyahat ediliyorsa tur rezervasyonları sunulmalıdır, gidiş-dönüş tarihleri ve seyahat detaylarını içermesine dikkat edilmelidir.
 • Konaklama belgeleri: Misafir vizesi başvuru sahibinin seyahat konaklama durumuna ait belgeleri ve konaklama rezervasyonlarını ibraz etmek gerekmektedir.
 • Davet mektubu: Misafir olarak olarak kalınacak ev sahibinden ya da bir sponsor eşliğinde seyahat ediliyorsa sponsor kurumdan alınan davet mektubu ibraz edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği aslı: Tam tekmil nüfus kayıt örneği QR barkodlu şekilde ibraz edilmelidir.
 • Banka dökümü: Mİsafir vizesi başvuru sahibinin son 3 aya ait şahsi banka hesap cüzdanı veya dökümü sunulmalıdır.
 • Çalışma ve izin belgesi: Başvuru sahibinin çalıştığı şirketten temin ettiği çalışma ve izin belgesi, yapılan işe dair açıklama ve seyahat tarih aralığı da içerecek şekilde ıslak imzalı ve kaşeli ibraz edilmelidir.
 • SGK hizmet dökümü: SGK veya e-devlet üzerinden edilebilen SGK hizmet dökümü, detaylı şekilde tüm sigorta geçmişini içermelidir. Misafir vizesi başvuru sahibi, emekli ve hala çalışmakta ise SGK destek prim ödemelerini de ek olarak ibraz etmelidir. Sunulan SGK belgelerinin QR barkodlu olmasına dikkat edilmelidir.
 • SGK işe giriş bildirgesi: Başvuru sahibinin çalıştığı şirketten temin ettiği işe giriş bildirgesinin fotokopisi barkodlu şekilde sunulmalıdır.
 • Maaş bordroları: Mİsafir vizesi başvuru sahibinin son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordrosu ibraz edilmelidir.
 • İş sözleşmesi: SGK’lı çalışan olmayan başvuru sahiplerinin çalıştığı firma ile arasındaki iş akdini kanıtlayan noter onaylı iş sözleşmesi sunulmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin sahip olduğu tapu, araç ruhsatı, kira geliri ve ek hesap dökümü gibi diğer gelirleri sunulmalıdır.

Misafir Davet Mektubu Nasıl Alınır?

Misafir davet mektubu; başvuru yapılacak ülkenin göçmenlik ofisi veya yetkili otoritelerine misafir olarak seyahat edecek kişinin ad, soyad ve seyahat tarihi bilgileri verilerek alınabilmektedir. Vize davet mektubu, seyahat edilecek ülkeye göre ıslak imzalı veya çıktı şeklinde olabilmektedir.

İşsiz Kişiler veya Ev Hanımları için Misafir Vizesi Nasıl Alınır?

İşsiz kişiler veya ev hanımları için misafir vizesi alınırken başvuru sahibinin 1. dereceden yakını tarafından destekleneceğine dair ıslak imzalı, okunaklı, gidiş-dönüş tarihlerini de içeren garanti ibaresinin yer aldığı bir dilekçe ibraz edilmelidir. Misafir vizesine başvuran işsiz kişiler veya ev hanımlarının masraflarını karşılayacak 1. dereceden akraba, kendisi başvuramasa bile şahsen başvuruda bulunacağı şekilde tüm gelir evraklarını sunması gerekmektedir.

Misafir Vize Reddinin Sebepleri Nelerdir?

Misafir vize reddinin sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte, gerçek olmayan veya tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi
 • Planlanan seyahat şartları ve amacının yerine getirilmemiş olması
 • Planan seyahati gerçekleştirmek için yeterli maddi kaynağa sahip olunduğunun kanıtlanamaması veya yasal yollarla bu maddi kaynaklara sahip olunduğunun kanıtlanamaması
 • İçerisinde bulunulan 180 günlük dönem içerisinde geçerli bir vize ile üye devlet topraklarından 90 gün kalınması
 • Planlanan seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçelerin inandırıcı olmaması
 • Schengen Bilgi Sistemine (SIS) tarafından başvuru sahibine dair giriş yasağı kaydının bulunması
 • Vize geçerlilik süresi dolmadan üye devlet topraklarından çıkılacağına dair inandırıcı gerekçelerin kanıtlanamaması
 • En az bir üye devlet tarafından başvuru sahibinin kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit oluşturabileceğinin düşünülmesi

Misafir Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Misafir vize reddine itiraz süreci başvuru yapılan ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle uzun bir süreçtir. Öncelikle vize reddi kararının yanlış olduğundan ve reddedilmek için hiçbir sebep olmadığından emin olmak gerekmektedir. Vize reddi için temyiz mektubu yazarak kararın neden geri alınması gerektiğine dair çok güçlü nedenler sunmak gerekmektedir.

Vizem.net Misafir vize reddi almış kişilerin itiraz dilekçeleri için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Misafir Vizesi Uygulaması Olan Ülkeler Hangileridir?

Misafir vizesi uygulaması olan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Ukrayna misafir vizesi
 • Almanya misafir vizesi
 • Fransa misafir vizesi
 • Rusya misafir vizesi
 • Avustralya misafir vizesi
 • Bulgaristan misafir vizesi
Paylaş: