Ziyaret Vizesi

Ziyaret Vizesi Nedir Nasıl Alınır?

Ziyaret vizesi yabancı bir ülkedeki akrabaları ya da arkadaşları ziyarete giderken alınması gereken kısa süreli bir vizedir.

Ziyaret vizesi kısa süreli seyahatlere izin vermektedir ve hamiline 90 günden kısa bir süre için seçilen ülkede konaklama hakkı vermektedir. Ziyaret vizesi, vize sahibine gidilen ülkede yaşama, çalışma ya da iş kurma hakkı vermemektedir.

Vizem.net ziyaret vizesi başvuruları için Türkiye’de danışmanlık veren başvuru onay oranı en yüksek akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Ziyaret Vizesi Almak için Şartlar Nelerdir?

Ziyaret vizesi almak için şartlar arasında davetiye belgesi, finansal durumu ispatlayan belgeler ve ziyaretçinin dönüşü ile ilgili belgeler sunmak bulunmaktadır. Ziyaret vizesi almak için başvuru sahibinin mutlaka kendi ülkesine dönüşünü planlamış olması gerekmektedir. Ziyaret vizesi almak için en önemli şart, ziyarete gidilecek kişinin bir davetiye mektubu yazmasıdır. Ziyaret vizesi için gereken davetiye belgesi sadece seyahat süresi için geçerli olacak şekilde düzenlenebilmektedir. Ziyaret vizesi almak için başvuru sahibinin gideceği ülkedeki masrafları karşılayabilecek durumda olduğunu, karşılayamıyor ise bir sponsoru olduğunu olduğunu belgelemesi gerekmektedir. Ziyaret vizesi almak için başvuru yapan kişinin kendi ülkesine geri döneceğine dair belgeleri Konsolosluğa sunması gerekmektedir.

Ziyaret Vizesi için Ziyaret Edilen Kişi ile Kan Bağı Olması Şart Mıdır?

Hayır, ziyaret vizesi için ziyaret edilen kişi ile kan bağı olması şart değildir. Ziyaret vizesi için başvuru sahibi ile ziyaret edilecek kişi arasında kan bağı olmak zorunda olmamasına rağmen aralarındaki ilişkiye dair bilgilerin davetiye mektubunda veya davetiye belgesinde sunulması gerekmektedir.

Ziyaret Vizesi Kimleri Ziyaret Ederken Alınabilir?

Ziyaret vizesi ile ziyaret edilebilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Arkadaş
 • Aile
 • Akraba

Ziyaret Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ziyaret vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Davetiye mektubu: Ziyaret edilecek kişi tarafından hazırlanmış, ilgili ülkenin devlet otoriteleri tarafından onaylanmış ve seyahat tarihinin belirtildiği bir vize davetiyesidir.
 • Ziyaret vizesi başvuru formu: Formda yer alan tüm alanların eksiksiz doldurulmuş olması ve formun başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Başvuru formunun 3. ve 4. sayfalarının mutlaka imzalanması ve başvuru tarihinin unutulmaması gerekmektedir. Başvuru şahsen yapılmayacak ise başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı vekalet formu ile vekaleti alan kişinin kimlik fotokopisi ibraz edilmesi zorunludur.
 • Pasaport: 10 yıldan eski olmaması ve vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olması gerekmektedir. En az 2 boş sayfası olması gerekmektedir ve son 3 yıl içerisindeki vizelere ait fotokopilerin olması gerekmektedir. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere uygun, rötuşsuz, fonu beyaz, 6 aydan eski olmayan, 35x45 mm ebatlarında ve tüm yüzün net göründüğü 1 adet fotoğraf olması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ıslak kaşe ve imzalı fotokopisi ile ibraz edilmelidir.
 • Araç bilgileri: Uçuş veya tur organizasyonlarının rezervasyonlarının sunulması ve gidiş dönüş tarihleri ile seyahat detaylarını içerir olması gerekmektedir.
 • Konaklama belgeleri: Seyahat konaklama durumuna ilişkin belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Konaklama rezervasyonları veya Almanya’daki davet eden kişinin yabancılar dairesince yada bağlı bulundukları Belediye kurumlarından hazırlattığı onaylı davetiyenin (Verpflichtungserklärung) geçerli aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: QR barkodlu Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz edilmelidir.
 • Ekonomik duruma ilişkin belgeler: Başvuru sahibinin mesleğine göre SGK Hizmet Dökümü, maaş bordroları, ek gelir belgeleri ve iş sözleşmesi belgeleri talep edilebilmektedir.

Vize Davet Mektubu Nasıl Alınır?

Vize davet mektubu; başvuru yapılacak ülkenin göçmenlik ofisi veya yetkili otoritelerinden, gelecek kişinin isim soyisim bilgileri ve seyahat tarihleri bilgisi verilerek alınabilmektedir. Vize davet mektubu gidilecek ülkeye bağlı olarak ıslak imzalı veya çıktı şeklinde olabilir. Vize davet mektubunun ilgili ülkenin devlet otoriteleri tarafından onaylanması ve seyahat tarihlerini içermesi gerekir.

İlgili ülkenin konsolosluğuna hitaben resmi bir üslupla yazılan Vize davet mektubu davet eden ve davet edilen kişilerin yakınlık derecesini açıklamalıdır.

Arkadaş Ziyareti Vizesi için Bankada Ne Kadar Para Olmalıdır?

Arkadaş ziyareti vizesi için bankada bulunması gereken tutar, ziyaret edilecek ülkeye göre değişmektedir. Arkadaş ziyareti vizesi için hedef ülkedeki arkadaşın sponsor olmayacağı durumda ilgili ülkenin talep ettiği tutarda paranın vize başvuru sahibinin banka hesabında bulunması gerekmektedir.

İşsiz Kişiler veya Ev Hanımları için Ziyaret Vizesi Nasıl Alınır?

İşsiz kişiler veya ev hanımları için ziyaret vizesi başvurusunda başvuru sahiplerinin birinci dereceden bir yakını tarafından destekleneceğine dair ıslak imzalı bir dilekçe gerekmektedir ve bu dilekçenin okunaklı bir şekilde yazılmış olması, gidiş dönüş tarihlerini belirtmesi ve garanti ibaresini içermesi gerekmektedir. İşsiz kişiler veya ev hanımları için ziyaret vizesi başvurularında sponsor olarak vize başvuru sahibinin seyahat süresince tüm masraflarını karşılayacak olan birinci dereceden akrabanın kendisi vizeye başvurmasa bile şahsen başvuruda bulunacakmış gibi tüm gelir evraklarını sunması gerekmektedir.

İşsiz kişiler veya ev hanımları için ziyaret vizesi başvurusunda sponsor olacak birinci dereceden akrabanın ibraz etmesi gereken belgeler, kişinin mesleğine göre değişmektedir. Çalışmayanlar için vize başvurusunda birinci dereceden akrabanın sponsorluğuna ilişkin dilekçenin yanında ek gelir belgeleri talep edilmektedir. İşsiz kişiler veya ev hanımları için ziyaret vizesi başvurusunda talep edilen ek gelir belgeleri tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, ek hesap dökümleri gibi belgeleri kapsamaktadır.

Ziyaret Vize Reddinin Sebepleri Nelerdir?

Ziyaret vize reddinin temel sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte, tahrif edilmiş seyahat belgesinin ibraz edilmiş olması
 • Planlanan seyahatin şartlarının ve amacının gerekçelendirilmemiş olması
 • Planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmemiş olması
 • Schengen Bilgi Sistemine (SIS) üye bir devlet tarafından, başvuru sahibine dair giriş yasağı kaydı girilmiş olması
 • En az bir üye devletin, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmiş olması
 • Başvuru sahibinin vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkacağına dair makul şüphelerin bulunması
 • Geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıtın ibraz edilmemiş olması

Ziyaret Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Ziyaret vize reddi itiraz süreci vize başvurusu yapılan ülkeye göre değişmektedir. Ziyaret vize reddi başvuru sahibine ret sebebi ile birlikte açıklanmakta ve başvuru sahibi isterse bu ret kararına itiraz edebilmektedir. Ziyaret vize reddi durumunda itiraz süresi başvuru yapılan ülkeye göre değişmektedir ancak genellikle vize reddi kararının çıkmasından ve ret mektubunun alınmasından itibaren 15 - 20 gün içinde itiraz mektubu gönderilmelidir.

Ziyaret vize reddi itiraz dilekçesinde başvuru sahibi alınan ret kararının neden yanlış olduğunu düşündüğünü açıklamalıdır, itiraz dilekçesi İngilizce veya ilgili ülkenin dilinde, elle yazılarak, ıslak imzalı veya çıktısı alınarak hazırlanabilmektedir. Ziyaret vize reddi itiraz dilekçesi, ret mektubunda belirtilmiş adrese postalanmalı veya bizzat teslim edilmelidir. Ziyaret vize reddi itirazında, ilk itirazların çoğunluğu başvuru yapılan ülkenin Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir.

Vizem.net ziyaret vize reddi almış kişilerin itiraz dilekçeleri için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Paylaş: