Bulgaristan Eğitim Sistemi

Bulgaristan Eğitim Sistemi

Bulgaristan eğitim sistemi, Bulgar Eğitim ve Bilim Bakanlığı denetimi altında düzenlenmekte olan bir sisteme sahiptir. Bulgaristan’da eskiden ilkokuldan itibaren başlamakta olan zorunlu eğitim sistemi, 2012’den bu yana 2 yıllık okul öncesi eğitimden başlayarak zorunlu hale gelmiştir.

Bulgaristan’daki çocuklar yaklaşık 5 yaşından itibaren zorunlu eğitime başlamakta, ve 16 yaşına kadar zorunlu eğitime devam etmektedir. Bulgaristan eğitim bakanlığı devlet okullarında alınan eğitimleri ücretsiz verirken, yüksek eğitim okullarını, kolejleri ve özel üniversitelerde ücretli eğitimler verilmektedir.

Bulgaristan’da eğitimler Bulgar Dili, İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca olarak verilmektedir. OECD’nin PISA testine göre 2012 yılında matematikten 439, okumadan 436, fen bilgisinden 446 ortalamalarıyla dünyada 47. sıraya yerleşen Bulgaristan, 2018 yılında yapılan testte okumadan 420, matematikten 436, fen bilgisinden 424 ortalamalarıyla 52. sıraya yerleşmiştir.

Vizem.net Bulgaristan’da eğitim almak isteyen kişiler için danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bulgaristan’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Bulgaristan’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan’da okul öncesi eğitimi
 • Bulgaristan’da ilkokul eğitimi
 • Bulgaristan’da orta öğretim eğitimi
 • Bulgaristan’da lise eğitimi
 • Bulgaristan’da yüksek öğrenim eğitimi

Bulgaristan’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Bulgaristan’da okul öncesi eğitim sistemi, 2012’den beri zorunlu hale gelmiştir. Bulgaristan’da okul öncesi eğitim, 5- 6 yaş aralığındaki çocuklara, anaokullarda ve okullarda verilmektedir. 2 yıl süren zorunlu eğitim çocukları ilkokula daha iyi hazırlamak amacıyla zorunlu hale getirilmiştir. Bulgaristan’da okul öncesi eğitim müfredatı, çocukların öğretmenlerle olan ilişkilerini geliştirmeleri, kendi becerilerini geliştirmeleri ve daha sosyal olmaları üzerine kurulmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimler Pazartesi- Cuma günleri arasında günde 9 saat şeklinde verilmektedir. Okul öncesi eğitimi devlet okullarında verildiği gibi özel anaokullarında da verilmektedir. Özel anaokullarının aylık ödemeleri yaklaşık olarak 600- 900 Leva arasında değişmektedir.

Bulgaristan’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Bulgaristan’da ilkokul eğitim sistemi 1. ve 4. sınıfları kapsamaktadır. Bulgaristan’da çocuklar genellikle 7. yaşından itibaren ilkokul eğitimine başlamaktadır fakat okul öncesi eğitimini daha erken bitiren çocuklar daha erken yaşlarda da başlayabilir.

Bulgaristan İlköğretim Sertifikası 4. sınıfı başarıyla tamamlayan çocuklara verilmektedir.

Bulgaristan’da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Bulgaristan’da ortaokul eğitim sistemi 5. ve 8. sınıfları kapsamaktadır. Bulgaristan Ortaokul Sertifikası 8. sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra verilmektedir.

Ortaokul Sertifikasındaki notlar lise eğitimine geçme aşamasında ana kabul kriteri olarak kabul edilerek değerlendirilmektedir.

Bulgaristan’da Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Bulgaristan’da lise eğitim sistemi, kapsamlı liseler ve meslek okullarını kapsamaktadır. Kapsamlı okullara girmek için edebiyat ve/ veya matematik derslerinden oluşan giriş sınavlarından alınan notlar ve Ortaokul Sertifikasındaki notlar baz alınmaktadır.

Öğrenciler 8. sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra lise eğitimine geçiş yapabilmektedirler. Bulgaristan lise dersleri dil, matematik veya bilişim olarak 3 ana dala ayrılarak verilmektedir. Liseden mezun olmak için girilmesi gereken lise bitirme sınavları bulgarca dilinde yapılmaktadır.

Bulgaristan’da Lise Eğitimi Kaç Yılda Tamamlanır?

Bulgaristan’da lise eğitimi, 4 senede tamamlanmaktadır.

Bulgaristan’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Bulgaristan’da yüksek öğrenim eğitim sistemi Türkiye’de farklı olarak işlemektedir.

Bulgaristan’da yüksek öğrenimin amacı, orta okul seviyesinin üzerinde yüksek niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek ve bilim ve kültürü geliştirmektir. Halihazırda yükseköğretim sistemi, üniversiteler, uzmanlaşmış yüksek okullar ve bağımsız kolejler dahil olmak üzere, Yüksek Öğrenim Yasası kapsamında devlete ait ve özel olan toplamda 51 yüksek okul bulunmaktadır.

37 devlet (25 üniversite, 11 uzmanlaşmış yüksekokul ve 1 bağımsız kolej) ve 14 özel yüksek okul (5 üniversite, 2 uzmanlaşmış yüksekokul ve 7 bağımsız kolej) bulunmaktadır.

Bulgaristan üniversiteleri akademik yılı iki yarıyıldan oluşur ve genellikle 32 akademik haftadan oluşur. Akademik yılın kesin başlangıç ​​ve bitiş tarihi ilgili yüksekokul tarafından belirlenir.

Bulgaristan’da Üniversite Ücretleri Nasıldır?

Bulgaristan’da üniversite ücretleri, Bulgarca ve İngilizce bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Üniversite ücretleri lisans bölümlerinde yıllık 2.500- 8.000 Euro arasında değişmektedir, İngilizce tıp bölümlerinde ise yıllık 7.000- 8.000 Euro arasında değişmektedir. Bulgaristan’da İngilizce hazırlık okulları fiyatları, yıllık 2.500- 4.800 Euro arasında değişmektedir, İngilizce tıp bölümlerinde ise ortalama yıllık 4.800 Eurodur. Bulgarca dilinde hazırlık okulları yıllık 2.500- 3.700 arasında, Bulgarca dili tıp hazırlık okulları ise ortalama yıllık 3.700 Eurodur. Bulgarca dili tıp fakülteleri ücretleri ise yıllık 5.000- 6.000 Euro arasında değişmektedir.

Bulgaristan’da Yüksek Öğrenim Eğitim Kurumları Nelerdir?

Yüksek okullar arasında üniversiteler, uzmanlaşmış yüksek okullar ve bağımsız kolejler bulunur.

Sık Sorulan Sorular

Merkezimize Bulgaristan’da eğitim sistemi ve alınabilecek eğitimler ile ilgili sıklıkla sorulmakta olan soruların cevapları aşağıda verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Bulgaristan’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan’da alabileceği en popüler eğitim türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan’da pilotaj eğitimi
 • Bulgaristan’da bulgarca ve ingilizce dil eğitimi
 • Bulgaristan’da hukuk eğitimi
 • Bulgaristan’da tıp eğitimi
 • Bulgaristan aşçılık eğitimi
 • Bulgaristan’da mimarlık eğitimi

Bulgaristan’da alınması mümkün olan bu eğitimleri alabilmek için lise mezunu olmak gerekmektedir. Bulgaristan yurtdışı eğitim Türk vatandaşları için LGS- YKS puan şartı aranmamaktadır.

Bulgaristan’da Tıp Eğitimi Almak için Şartlar Nelerdir?

Bulgaristan’da tıp eğitimi almak için şartlar, Bulgar tıp üniversiteleri (tıp, diş hekimliği, eczane kapsayan) tıp fakültelerinden ve aday tıp öğrencilerinin giriş koşullarının daha farklı olduğu bir programdır.

Ana giriş koşulları, lise diploması veya eşdeğeri, sağlık sertifikası, öğrenim ücreti finansmanı ve yaşam giderleri finansmanı, sağlık sigortası, iyi derecede İngilizce veya Bulgarca dil bilgisidir. Bulgaristan’da tıp okullarına başvuru yapabilmek için zorunlu şart ise lise bitirme diplomasıdır.

Bulgaristan’da İngilizce Dil Eğitimi Alınabilir Mi?

Bulgaristan’da ingilizce dil eğitimi alınabilmektedir.

Bulgaristan’da ingilizce dil eğitimi almak isteyen öğrenciler lise veya meslek lisesi diplomaları olma şartı ile ingilizce eğitimi alabilmektedirler. Bulgaristan dil okulları avrupa standartlarındadır.

Bulgaristan’da Uzaktan Eğitim Programları Var Mıdır?

Bulgaristan’da uzaktan eğitim programları vardır.

Bulgaristan’da uzaktan lisans eğitimi programları, UNESCO, Bologna süreci ve Lizbon Anlaşmalarına istinaden verilmektedir. Bulgaristan üniversiteleri uzaktan eğitim programları, finans, bankacılık, turizm, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, işletme, girişimcilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve sağlık yönetimi şeklindedir.

Bulgaristan’da Pilotaj Eğitimi Veren Kurumlar Hangileridir?

Bulgaristan’da pilotaj eğitimi veren kurumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan Dolna Mitropolia Hava Harp Okulu (Plevne)
 • Hava Sporları (Sofya)
 • Breeze Havacılık (Sofya)
 • Bulgar Havacılık Merkezi (Sofya)
 • Bulgar Havacılık Akademisi (Sofya)
 • Özel Ulaştırma Koleji PCT (Sofya)
 • Sofya Uçuş Eğitimi ATO (Sofya)
 • Rebus Fly (Silistra)

Bulgaristan’da Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

Bulgaristan’da eğitim ücretleri lisans dereceleri için yıllık 2.900- 3.900 Euro arasında değişmektedir. Bulgaristan’da yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişiler ise yıllık yaklaşık olarak 3.000- 3.900 Euro arasında ödeme yapmak durumundadırlar.

Bulgaristan üniversiteleri doktora derecesi eğitim için yaklaşık olarak yıllık 4.000- 8.000 Euro arasında ödeme talep etmektedir.

Bulgaristan’da Bulgarca eğitim almak İngilizce eğitim almaktan daha ucuz olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, Bulgaristan’ın eğitim ücretlerinin Avrupa ülkelerinden daha uygun olduğu görülmektedir.

Avrupa ülkelerindeki Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri AB üye ülkeleri vatandaşları için dönemlik yaklaşık 363 Euro ödeme almaktadırlar. AB üye ülkeleri arasında yer almayan öğrenciler için ise bu maliyet 727 Eurodan 7.500 Euroya kadar çıkabilmektedir.

Avrupa ülkelerindeki uluslararası öğrenciler için özel üniversitelerin talep etmekte olduğu lisans derecesi ücretleri 6.000- 15.000 Euro arasında seyrederken, yüksek lisans eğitimi için maliyet 3.000- 23.000 Euro arasında değişmektedir.

Türkiye’de eğitim ücretleri ise devlet üniversitelere bakıldığında uluslararası öğrenciler için lisans derecesi akademik yıl başına 100- 4.000 Euro arasında değişmektedir. Ücretler bölümlere göre değişiklik göstererek mühendislik ve tıp gibi bölümlerin ücretleri daha fazladır. Türkiye’deki özel üniversite ücretleri ise 5.000- 20.000 Euro arasında değişiklik göstermektedir. Bu durumda Bulgaristan özel bir üniversitede eğitim almanın Türkiye’den daha uygun olduğu görülmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim Alırken Çalışılabilir Mi?

Bulgaristan’da eğitim alırken, kişi 3 aydan uzun süreli bir eğitim alıyorsa haftada 20 saate kadar çalışabilmektedir. Bulgaristan’da okumak ve çalışmak için çalışma vizesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bulgaristan’da Eğitim Alırken Çalışmak için Ne Gerekir?

Bulgaristan’da eğitim almakta olan kişiler yarı zamanlı olarak çalışma hakkı kazanırlar.

Bulgaristan’da eğitim alırken 20 saate kadar çalışmak, D tipi öğrenci vizesi ve oturum kartı ile yapılabilmektedir. Kişi 20 saatten fazla çalışmak istiyorsa Bulgaristan çalışma izni alması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim Almak için Şartlar Nelerdir?

Bulgaristan’da eğitim almak için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Lise mezunu olmak
 • Meslek veya diğer liselerden mezun olunduğuna dair diploma
 • Kişinin Bulgarca veya İngilizce olarak iletişim kurabildiğine dair başarılı olduğu belge

Bulgaristan’da okumak için LGS- YKS gibi sınavlardan alınmış olan puan şartları aranmamaktadır. Bulgaristan öğrenci vizesi alınabilmesi için lise veya meslek lisesi diploması derecesi farkı gözetilmemektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: