bulgaristan öğrenci vizesi başvurusu ve ücretleri

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Başvuru Süreci 2024

Bulgaristan öğrenci vizesi, Bulgaristan’da bulunan bir kurumda, dil eğitimi, Erasmus eğitimi ya da 90 günden uzun süreli bir eğitim programına katılmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken vize türüdür. Alınmak istenen eğitimin süresine göre, kısa süreli veya uzun süreli olarak Bulgaristan öğrenci vizesi alınabilmektedir.

Vizem.net, son 4 yıl içindeki Bulgaristan öğrenci vizesi başvurularında, en yüksek onay oranına sahip akredite acente olarak öne çıkmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Bulgar Öğrenci Vizesi Türleri Nelerdir?

Bulgar öğrenci vizesi türleri aşağıda verilmiştir.

 • Bulgaristan dil kursları için öğrenci vizesi
 • 90 günden uzun süreli eğitimler için Bulgaristan öğrenci vizesi
 • Bulgaristan öğrenci kayıt vizesi
 • Bulgaristan Erasmus+ öğrenci vizesi

Bulgaristan Kısa Süreli Öğrenci Vizesi Nedir?

Bulgaristan’da 90 günden daha kısa süreli eğitim programlarına katılacak ve oturum izni alması gerekmeyen kişilerin, kısa süreli (C tipi) Bulgaristan öğrenci vizesi almalar gerekmektedir. Kısa süreli eğitim programları; dil okulu kursları, araştırmacı sıfatıyla yapılan görevler veya sertifika programları olarak sayılabilir. Bulgaristan turistik öğrenci vizesi, vize sahibine, tek seferde en fazla 90 güne kadar Bulgaristan’da bulunma hakkı tanımaktadır.

Bulgaristan Uzun Dönem Öğrenci Vizesi Nedir?

Uzun süreli (D tipi) Bulgaristan öğrenci vizesi, Bulgaristan’da 90 günden daha uzun sürecek bir eğitim programına katılmak isteyen kişilerin alması gereken vize türüdür. Kısa süreli (C tipi) vizeler ile 90 günden uzun süre Bulgaristan’da eğitim amaçlı bulunmak mümkün değildir. Uzun süreli Bulgaristan vizesi alınması gereken eğitim programları; lisans, yüksek lisans, doktora, post- doktora veya Erasmus programları olarak sayılabilir.

Uzun dönem öğrenci vizesi sahipleri; Bulgaristan’da oturma hakkına sahip olur; vize sahibi öğrencilere oturum kartı verilir ve ayrıca Liçna Karta adı verilen Bulgaristan kimlik kartı talep hakları bulunur. Bulgaristan uzun süreli öğrenci vizeleri için başvurular, doğrudan Bulgaristan dış temsilciliğine yapılmaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vize Şartları Nelerdir?

Bulgaristan öğrenci vizesi almak isteyen kişilerin, en az iki boş sayfası bulunan bir geçerli pasaporta sahip olmaları ve Bulgaristan’da bir eğitim programına katılacaklarını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuru yapılmadan önce, Bulgaristan’a yapılacak seyahatin ulaşım programı belirlenmiş olmalıdır ve vize başvurusunda uçuş programının bir örneği beyan edilmelidir. Bulgaristan öğrenci vizesi alabilmek için, başvuru sahibinin temiz bir adli sicil kaydına sahip olması ve daha önce Bulgaristan’a giriş yasağı almamış olması gerekmektedir.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Öğrenci vizesine başvuracak kişilerin geçerli bir pasaport sahibi olmaları, pasaportun son 10 yıl içerisinde alınmış olması ve en az 2 adet boş vize sayfasının bulunması gerekir. Kısa süreli öğrenci vizeleri için pasaportun, vize bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerlilik süresi olması aranırken, uzun süreli vizeler için pasaportun en az 2 yıl daha geçerlilik süresi bulunması şarttır. Eğer varsa başvuru sahibine ait önceki pasaport ve vizelerin birer fotokopisi başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: En fazla 6 ay önce çekilmiş, 3,5 cm x 4,5 cm boyutlarında, renkli ve beyaz arka fonlu 1 adet biyometrik fotoğraf gerekmektedir.
 • Bulgaristan öğrenci vizesi başvuru formu: Alınmak istenen vize türüne göre, Bulgaristan C tipi veya Bulgaristan D tipi öğrenci vizesi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Vize başvuru formu, eksiksiz ve doğru bilgiler içerecek şekilde doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından ıslak imzalanmalıdır.
 • Eğitim kabul belgesi: Vizeye başvuran kişinin Bulgaristan’da bir eğitime kabul edildiği gösteren belge başvuruda mutlaka bulunmalıdır; belgeler Bulgaristan’daki yetkili kurumlarca verilmiş olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi: Başvuru sahibinin kişisel bilgilerine, Bulgaristan’da katılım sağlanacak olan eğitim programına ilişkin detaylara, konaklama bilgilerine ve maddi duruma ilişkin bilgilere yer verilen bir vize talep dilekçe yazılmalıdır.
 • Maddi duruma dair kanıt: Bulgaristan’da eğitim amaçlı geçirilecek süre boyunca, kişinin geçimini ne şekilde sağlayacağını, eğitim ücretlerini nasıl karşılayacağını ve günlük hayatını maddi olarak ne şekilde sürdüreceğini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. Eğer öğrencinin masraflarını başka biri karşılayacaksa, bunu belirten bir taahhütnamenin ve ilgili sponsor belgelerinin sunulması gerekir.
 • Konaklama rezervasyonları: Bulgaristan’daki tüm eğitim süresini kapsayan konaklama rezervasyonu veya kira kontratı gibi belgelerin, vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, eğitim süresinin tamamında veya en az 1 yıl boyunca geçerliliği olan ve en az 30.000 Euro teminat bedeli bulunan seyahat sağlık sigortası, vize başvurusu öncesinde yetkili acenteler üzerinden yaptırılmalı ve başvuruda sigorta poliçesi sunulmalıdır.
 • Adli sicil kaydı: Yetkili mercilerden alınmış ve istendiyse tercüme edilmiş adli sicil kaydının, vize başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Başvurulan vize türü için belirlenen vize harcının, başvuru öncesinde yatırılması ve dekontunun başvuruda beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Bulgaristan öğrenci vizesine başvuracak olan kişi 18 yaşından küçükse, anne ve babasından noter onaylı özel izin belgesi alınması gerekmektedir.

Bulgaristan öğrenci vizesi evrakları, kabul alınan eğitim programına, eğitimin süresine ve çalışma durumuna göre değişebilmektedir; temsilcilik tarafından farklı veya ek belgelerin talep edilmesi mümkündür.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Bulgaristan öğrenci vizesi başvuru formu doldurulurken öncelikle kısa süreli (C tipi) veya uzun süreli (D tipi) vize türleri arasından kişiye uygun olanı seçilmeli ve o vize tipi için başvuru formu doldurulmalıdır. Vize başvuru formunun tamamı, hiçbir eksik alan bırakılmaksızın ve elle dolduruluyorsa okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır.

Bulgaristan öğrenci vizesi başvuru formu, Latin alfabesi kullanılarak, İngilizce veya Bulgarca doldurulmalı ve formda, başvuru sahibinin isim bilgisi mutlaka pasaportta yer aldığı şekilde yazılmalıdır. Başvuru formu mutlaka başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarının aileleri, vize başvuru formlarında kendi durumları için ayrılan ve aile bilgilerini içeren alanları doldurmalıdır.

Vizem.net’in Bulgaristan öğrenci vizesi başvurularında verdiği danışmanlık hizmeti kapsamında, vize başvuru formu, başvuru sahibi adına Bulgaristan vize departmanı uzmanlarınca hazırlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Banka Teminatı Ne Kadar Olmalıdır?

Bulgaristan öğrenci vizesi başvurularında, başvuru sahibinin kendisine veya aile bireylerine ait banka hesabında, ulaşılabilir durumda olan en az 4.000 Euro bulunması gerekmektedir.

Bulgaristan Vizesi için Öğrenci Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bulgaristan öğrenci vizesi için gerekli evraklardan olan vize talep dilekçesi, resmi bir dille ve Bulgaristan Konsolosluğu’na hitaben, İngilizce veya Bulgarca dilinde yazılmalıdır. Vize talep dilekçesinde, öncelikle Bulgaristan’a eğitim amacıyla gidileceği ifade edilerek, eğitimin detaylarına ve süre bilgisine yer verilmelidir. Bulgaristan’daki eğitimin nasıl finanse edileceği, vize talep dilekçesinde açıklanmalıdır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi için Dil Şartı Var Mıdır?

Bulgaristan öğrenci vizesi alabilmek için herhangi bir dil şartı bulunmamaktadır ve başvuru esnasında, IELTS veya TOEFL sınav sonucu talep edilmemektedir.

Öğrenci Vizesi Bulgaristan Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’da eğitim görmek isteyen öğrenci vizesi başvuru sahipleri, Türkiye’deki yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Seyahat sağlık sigortası; en az 30.000 Euro teminat tutarlı olmalı, ve en az 1 yıllık veya eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Vizem.net sigorta departmanı, öğrenci seyahat sağlık sigortaları için en uygun fiyatlı seçenekleri sunmaktadır.

Bulgaristan için Öğrenci Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Bulgaristan için öğrenci vizesi randevuları, Bulgaristan Konsolosluğu’ndan mail ile alınabilmektedir. Bulgaristan devletinin Türkiye’de Ankara, İstanbul, Bursa ve Edirne’de dış temsilcilikleri bulunmaktadır; uzun süreli öğrenci vizesi başvuruları için temsilciliklerden mail yolu ile vize randevusu alınması gerekmektedir.

Bulgaristan dış temsilciliklerinin randevu adresleri aşağıdaki gibidir.

 • Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği randevu adresi: embassy.ankara@mfa.bg
 • Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu randevu adresi: consulate.istanbul@mfa.bg
 • Bulgaristan Bursa Konsolosluğu randevu adresi: office.bursa@mfa.bg
 • Bulgaristan Edirne Konsolosluğu randevu adresi: konsolosluk.edirne@mfa.bg

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan öğrenci vizesi almak için; gerekli başvuru evrakları tamamlanarak, ikamet edilen yerde yetkili dış temsilcilikten randevu alınması ve başvurunun temsilciliğe yapılması gerekmektedir. Bulgaristan öğrenci vizesine başvurabilmek için, öncelikle Bulgaristan’da katılım sağlanacak eğitim programının ayarlanması gerekir; vize başvurularında ancak kesin durumdaki eğitimler için öğrenci vize başvuruları alınmaktadır. Eğitim amacı net olan kişiler, vize başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurulmalı ve vize başvurusu için talep edilen evrakların güncel örnekleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Bulgaristan vize harcı, Bulgar dış temsilcilikleri tarafından belirlenen hesap numaralarına yatırılmalıdır.

Gerekli evrakları hazırlayan ve vize harcı ödemesini yapan başvuru sahibinin, Bulgaristan dış temsilciliğinden randevu alması ve randevu tarihinde temsilcilikte şahsen bulunarak başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. Vize başvurusu konsoloslukta gerçekleştirildikten sonra, başvuru dosyası vize birimi tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

Bulgaristan öğrenci vizesine online olarak başvurmak mümkün değildir; vize başvuru formu online olarak hazırlansa da, başvurunun bizzat kişi tarafından temsilcilikte tamamlanması gerekmektedir.

VFS Global Üzerinden Bulgaristan Öğrenci Vizesi Alınabilir Mi?

VFS Global üzerinden, uzun süreli (D tipi) Bulgaristan öğrenci vizesi alınamamaktadır. VFS Global, Bulgaristan için sadece kısa süreli (C tipi) vize başvurularını kabul etmektedir; uzun süreli öğrenci vizeleri için kişilerin Bulgaristan dış temsilciliğine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan öğrenci vizesi için belirlenen başvuru harcı 100 Euro’dur. Biyometri işlemleri, noter masrafları, yeminli tercüme işlemleri, seyahat sağlık sigortasının yaptırılması ve danışmanlık hizmetleri ücretleri ile birlikte, Bulgaristan öğrenci vizesi masrafları 220 Euro ile 280 Euro arasında tutmaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Bulgaristan öğrenci vizelerinin işlem süresi yaklaşık 35 iş günü sürmektedir ve temsilciliklerin yoğunluklarına veya tatil günlerine göre, başvuruların sonuçlanma süreleri uzayabilmektedir.

Bulgaristan’da Öğrenci Oturum İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan’da öğrenci oturum izni almak için, Avrupa Birliği vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın, Bulgaristan’da 90 günden uzun süreli olarak bulunacak öğrencilerin, Sofya’da bulunan Ulusal Göç Direktörlüğü’ne veya yerel polis karakolunun göç departmanına başvurarak, uzun süreli oturum izni kartı talep etmeleri gerekmektedir. Bulgaristan Ulusal Göç Direktörlüğü, oturum kartlarının düzenlenmesi, iptal edilmesi veya uzatılması hususlarında sorumlu olan birimdir ve polis karakolları aracılığıyla bu direktörlüğe ulaşılabilir.

Bulgaristan uzun süreli oturum izni, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için 1 yıllık, Avrupa Birliği vatandaşı olanlar için ise 5 yıllık olarak verilir. Bulgaristan’da eğitim alan uluslararası öğrenciler, oturum kartı başvurusunun ardından, öncelikle geçici oturum izni sertifikası alırlar ve 3 hafta içerisinde kendilerine uzun süreli oturum kartı düzenlenir. Bulgaristan uzun süreli oturum kartı başvurularında eksik belge bulunması durumunda, başvuru sahibi öğrencinin, 7 gün içerisinde eksik belgeyi tamamlaması beklenmektedir.

Bulgaristan Öğrenci Oturma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan öğrenci oturma izni için yapılan başvurularda, dosya masrafı olarak 10 Bulgar Levası’nın ödenmesi gerekmektedir. Oturma izninin verilmesinin ardından, yabancı öğrencilerin oturum kartının basımı için ödeme yapmaları gerekmektedir. Oturum kartının 30 güne kadar teslim edilmesi istendiğinde 45 Bulgar Levası, 15 gün içerisinde teslim edilmesi istendiğinde 90 Bulgar Levası veya 2 gün içinde teslim edilmesi istenirse 250 Bulgar Levası ödenmelidir.

Dosya masrafı ve kart basım ücretlerinin yanı sıra, Bulgaristan’da oturum izni alan öğrencilerin, 100 Bulgar Levası tutarındaki Bulgaristan oturum izni ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Bulgaristan öğrenci vizesi başvurusunun reddedilme sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde, Bulgaristan öğrenci vizesi başvurusu reddedilmektedir.
 • Başvuru esnasında sunulan evrakların sahte olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Öğrenci vizesi alabilmek için eğitim programına ilişkin bilgilerin verilmesi ve eğitime katılım durumunun kanıtlanması şarttır; bu amaç kanıtlanamadığında Bulgaristan öğrenci vizesi talebi reddedilmektedir.
 • Adli sicil kaydı bulunan kişilerin, Bulgaristan için öğrenci vizesi başvuruları reddedilmektedir.
 • Daha önce Bulgaristan’da yasal yollar haricinde bulunduğu tespit edilen veya vize başvurusu daha önce reddedilmiş olan kişilerin, vize başvuruları reddedilebilmektedir.

Bulgaristan öğrenci vizesi başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, Bulgaristan Konsolosluğu vize biriminin takdirindedir. Vize başvurusunun eksik belge sebebi ile reddedilmesi mümkün olsa da, bazı hallerde başvuru yapılan temsilcilik tarafından bu belgenin temin ve teslim edilmesi talep edilebilir; bu halde başvurunun reddedilmemesi mümkündür. Bulgaristan öğrenci vizesi başvurusu reddedilse de, başvurunun tekrar yapılması mümkündür; reddedilme sebebinin ortadan kalkması veya hatalı olması durumlarında, bu hususun detaylı olarak açıklanması, sonraki başvuruların kabul edilme şansını artırmaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bulgaristan öğrenci vizesi uzatma işlemleri için, ilk başvuruda sunulan evrakların tekrar temin edilerek, göç işlemleri için yetkili kurumun yerel ofisine ulaşılması gerekmektedir. Adli sicil kaydının tekrar sunulması şart değildir, ancak kişi kimlik kartının sunulması beklenmektedir. Bulgaristan öğrenci vizesi geçerlilik süresinin sona ermesine en geç 2 hafta kala, uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir. Öğrenci oturma izni ile Bulgaristan’da bulunan öğrencilerin kaldığı süre, kalıcı oturum izni için yarı süre olarak sayılır; Bulgaristan’da 5 yıl boyunca eğitim gören ve yaşayan kişiler, kalıcı oturum iznine başvuramamaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Schengen Özellikli Midir?

Hayır, D Bulgaristan öğrenci vizesi, Schengen vizesi özelliği taşımamaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi ile Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Bulgaristan C tipi öğrenci vizesi ile tüm Schengen ülkelerine gidilebilir.

Bulgaristan’da Okuma Vizesi ile Öğrenci Olmanın Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan’da okuma vizesi ile öğrenci olmanın avantajları aşağıda sayılmıştır.

 • Bulgaristan’da eğitim kurumlarının kayıt ücretleri, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça uygundur.
 • Bulgaristan’da günlük yaşam masrafları, diğer ülkelere göre daha ekonomiktir.
 • Türk öğrenciler için Bulgaristan’da öğrenci olmanın en önemli avantajlarından biri, ülkelerin birbirine yakın olması ve ulaşımın kolaylığıdır.
 • Bulgaristan üniversitelerinde, çok sayıda farklı bölüm ve eğitim programı seçeneği bulunmaktadır.
 • Bulgaristan’da uluslararası öğrencilerin kayıt olabileceği çok sayıda dil okulu bulunmaktadır.

Uluslararası öğrencilere sunulan çok sayıda farklı eğitim seçeneği ile Bulgaristan’da üniversite okumak veya kısa süreli eğitimlere katılmak sıkça tercih edilmektedir.

Bulgaristan’da Öğrenci Masrafları Ne Kadardır?

Bulgaristan’da öğrenci yaşamı için temel harcamalar ve ortalama ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HarcamalarAylık Ücretler
Ev kirası150 - 300 Euro
Yeme - içme200 - 300 Euro
İnternet ve televizyon faturası15 Euro
Ulaşım40 Euro
Elektrik, su ve ısınma faturaları75 Euro
Spor salonu20 Euro

Öğrencilerin masrafları göz önüne alındığında, Bulgaristan’da yaşam şartları öğrenci dostudur denilebilir ve bu sebeple Bulgaristan, yabancı öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke haline gelmiştir.

Bulgaristan’da Üniversite Öğrencisi için Konaklama İmkanları ve Maliyeti Nasıldır?

Bulgaristan’da bulunan üniversite öğrencileri, aylık 150 ile 300 Euro arası bedeller ile kişiye özel ev kiralayabilmektedir; ev kiralamak en pahalı yaşam seçeneğidir. Ev kiralamaya göre daha uygun fiyatlı konaklama yapmak isteyen öğrenciler, ortak paylaşılan evleri veya yurtları tercih etmektedir. Birden çok kişinin ev kiralaması halinde, aylık 150 ile 300 Euro arasındaki kira bedelleri bölündüğü için, daha karşılanabilir ücretler söz konusu olmaktadır. Bulgaristan’da öğrenci yurdu ücretleri, aylık 35 Euro ile 70 Euro arasında değişmektedir.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi ile Çalışmak Mümkün Müdür?

Bulgaristan öğrenci vizesi sahipleri, D tipi vize hamili olarak, çalışma izni alabilmektedir. Bulgaristan’da bir üniversitede eğitim programına devam eden öğrenciler, eğitimlerini aksatmayacak şekilde, yarı zamanlı olarak çalışabilmektedir. Bulgaristan’da uluslararası üniversite öğrencileri, haftada en fazla 20 saate kadar çalışma hakkına sahiptir.

Bulgaristan öğrenci çalışma izni almak için D tipi vize sahibi olunması yeterlidir. Kısa süreli öğrenci vizesi ile Bulgaristan’da bulunan öğrencilerin çalışma hakkı bulunmamaktadır. Üniversite öğrencileri kampüs içerisinde kendilerine tanınan iş imkanlarından yararlanabilecekleri gibi, kampüs dışında da iş bulabilmektedir, ancak kampüs dışında bulunacak işler için başlangıç seviyesinde Bulgarca bilmek şartı aranabilir.

Bulgaristan’da Öğrenci Olan Kişiler Türkiye’ye Araba Getirebilir Mi?

Bulgaristan’da öğrenci olarak 2 yıldan uzun süre bulunan kişiler, Türkiye’ye araba getirebilmektedir; ancak araç sadece geçici süre için Türkiye’de kullanılabilir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: