bulgaristan calışma vizesi ve izni

Bulgaristan Çalışma İzni Nedir, Vizesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan çalışma izni, Bulgar vatandaşı olmayan yabancıların Bulgaristan’da yasal olarak çalışmasını sağlayan izindir. Bulgaristan çalışma iznine sahip olmayan kişilerin ülkede çalışmaları yasal kabul edilmemektedir.

Bulgaristan çalışma vizesi, Bulgaristan’a çalışmaya gidecek olan kişilerin ülkeye giriş yapmasını ve ülkede ikamet etmesini sağlayan vize türüdür. Bulgaristan çalışma iznine bağlı olarak çalışma vizesi farklı şekillerde alınabilir.

Bulgaristan’da çalışma izni almak için öncelikle Bulgar bir işveren tarafından işe kabul almış olmak gerekir. Bulgaristan’da bir iş bulan kişiler D tipi çalışma vizesi başvurusunda bulunmalılardır. Bulgaristan’da ikamet eden işveren, davet ettiği çalışan adına Bulgaristan’da çalışma izni başvurusu gerçekleştirir. Çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda kişi Bulgaristan’a giderek çalışmaya başlayabilir.

Bulgaristan’da Çalışmak için Alınabilecek İzinler Hangileridir?

Bulgaristan’da çalışmak için alınabilecek izinler aşağıda listelenmiştir:

 • Kısa süreli çalışma izni (C Tipi)
 • Uzun süreli çalışma izni (D Tipi)
 • 1 yıllık çalışma izni
 • Üçüncü ülke vatandaşları için çalışma izni

Bulgaristan Standart Çalışma ve Oturum İzni Nedir?

Bulgaristan standart çalışma izni, bir kişinin Bulgaristan’da ikamet eden bir işveren tarafından becerilerine uygun bir işe kabul edildikten sonra yasal olarak çalışabilmesi için Bulgaristan Hükümeti’nin sağladığı bir izindir.

Oturum izni, Bulgaristan çalışma izni kapsamında çalışma süresi boyunca kişilerin ülkede ikamet etmesini sağlayan izindir.

Bulgaristan’da Standart Çalışma ve Oturum İzni için Şartlar Nelerdir?

Bulgaristan’da standart çalışma ve oturum izni için şartlar aşağıda listelenmiştir:

 • Bulgaristan’daki işverenin iş gücü piyasası hakkında araştırma yaparak yeterli bilgiye sahip olması
 • İşverenin işyerinde istihdam edeceği Türk vatandaşlarının sayısının son 12 ay içerisinde istihdam edilen Bulgaristan ve AB vatandaşlarının sayısının %20’sini geçmemesi (KOBİ’ler için bu şart %35’dir.)
 • Türk vatandaşlarına teklif edilen iş ücretinin aynı işyerinde istihdam edilen Bulgar vatandaşlarından düşük olmaması
 • Türk vatandaşının işe ilişkin yeterli tecrübesinin ve bilgisinin bulunması

Bulgaristan Çalışma Kanunu kapsamında standart çalışma ve oturum izni 1 yıla kadar verilmektedir.

Bulgaristan Standart Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Hangileridir?

Bulgaristan standart çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • Bulgaristan’daki işveren tarafından düzenlenmiş Türk vatandaşının istihdamını gerektiren açıklama dilekçesi
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’da istihdam edileceği işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler: Eğitim belgesi, diploma, uzmanlık belgeleri vb.
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’daki işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren belgeler: SGK’dan Hizmet Döküm Belgesi, işyerinden çalışma süresini, iş tecrübesini kanıtlayan onaylı belgeler vb.
 • Bulgaristan’daki işverenin istihdam ettiği yabancı çalışan sayısını gösteren beyanname
 • Bulgaristan’daki işverenin istihdam ettiği Bulgar ve AB vatandaşı çalışan sayısını gösteren beyanname
 • Türkiye’den gidecek olan çalışanın Bulgaristan vatandaşı olan çalışanlardan daha az ücret almadığına dair işveren tarafından düzenlenmiş beyanname
 • Türk vatandaşının iş sözleşmesi
 • Türk vatandaşının pasaport fotokopisi
 • Çalışma izni ve Bulgaristan çalışma vizesi için gerekli evraklar tercüme edilmiş ve apsotilli olarak teslim edilmelidir.

Apostille (Apsotili) Ne Demektir?

Apostille (Apostil), bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilip başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasına imkan sağlayan belge onay sistemidir. Apostil işlemi ile kişiler Türkiye’den sağladıkları belgeleri onaylı bir şekilde Bulgaristan başvuruları için kullanabilmektedirler.

Bir belgenin Apostil işlemi Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir Kaymakamlık veya Valilikten yapılabilmektedir.

Bulgaristan Standart Çalışma ve Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan standart çalışma ve oturum izni başvurusu için öncelikle Bulgaristan’daki işveren bulunduğu yerdeki yerel Çalışma Bürosuna standart çalışma ve oturum izni başvurusunda bulunmalıdır.

Çalışma Bürosu işverenlerin başvurularını 20 gün içerisinde değerlendirir. Standart çalışma ve oturum izni başvurusu şartlara uygun görüldüğü takdirde onaylanır. İstihdam Ajansı İcra Müdürü başvuru sahibi işverene standart çalışma ve oturum izni verir.

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı, Bulgaristan’daki işvereninin aldığı standart çalışma ve oturma izni kapsamında Bulgaristan çalışma vizesi başvurusu gerçekleştirir. Geçerli bir Bulgaristan D tipi vizesi ile ülkeye giriş yapan kişiler standart çalışma ve oturum izni kartı başvurusunda bulunmalıdır.

Kişiler, işverenleri tarafından İstihdam Ajansından alınmış olan standart çalışma ve oturum izni aracılığı ile işverenlerinin ikamet ettiği bölgedeki yerel Emniyet Müdürlüğü Göç Dairesine çalışma ve oturum izni kartı (liçna kart) başvurusunda bulunurlar.

Standart çalışma ve oturum izni kartı başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda kişilerin yasal olarak Bulgaristan’da çalışma ve ikamet etme hakları bulunur. Kişinin çalışmaya başlamasının ardından işveren, Bulgaristan İş ve Çalışma Koşulları Denetleme Kurumuna çalışanın işe başladığına dair bir belge gönderir.

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çalışma iznine sahip olan kişilerin yalnızca çalışma izninde belirtilen süre boyunca ve izin alınan işyeri bünyesinde çalışma hakları vardır.

İstihdam Ajansı İcra Müdürü tarafından çalışma ve oturum izni verilene kadar Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a giriş yapmasına izin verilmemektedir.

Bulgaristan’da Çalışma İzni Alınabilecek Diğer Durumlar Nelerdir?

Bulgaristan’da çalışma izni alınabilecek diğer durumlar aşağıda listelenmiştir:

 • Bulgaristan’daki bir işveren tarafından istihdam edilmek
 • Hizmet akdi nedeniyle Bulgaristan’da görevlendirilmek
 • Aynı kişiye ait şirketler arasında Bulgaristan’a çalışmak üzere transfer edilmek
 • Serbest meslek kapsamında Bulgaristan’da bulunmak
 • Mevsimsel çalışmak için Bulgaristan’a gitmek

Bulgaristan’da Türk Vatandaşları Mevsimsel Çalışma İzni Nedir?

Bulgaristan’da Türk vatandaşları mevsimsel çalışma izni; tarım, ormancılık, balıkçılık, otelcilik ve lokantacılık sektörlerinde minimum 90 gün, maksimum 9 ay süre ile Bulgaristan’da istihdam edilmeye imkan sağlayan çalışma iznidir.

Bulgaristan’da Mevsimsel Çalışma İzni Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni almak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • İşveren tarafından yazılan Türk vatandaşının Bulgaristan’da istihdamını gerektiren açıklama beyannamesi
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’daki iş için gerekli yeterliliğe sahip olduğunun kanıtları: Bulgaristan’da yapılacak işe dair bir eğitim belgesi vb.
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’da yapacağı işle alakalı yeterli tecrübesinin bulunduğuna dair belgeler: SGK Hizmet Döküm Belgesi, resmi bir kurumdan çalışma belgeleri vb.
 • İşveren tarafından yazılan, Türk çalışanın alacağı ücretin Bulgar çalışanların alacağı ücret ile eşit olduğuna dair beyanname
 • İş sözleşmesi
 • Türk vatandaşının pasaport fotokopisi
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’da çalışacağı ve ikamet edeceği süre boyunca kalacağı yerin temin edildiğini kanıtlayan belgeler: Kira sözleşmesi vb. (İşveren çalışanın kalacağı yerin masraflarını karşılamak zorunda değildir.)

Bulgaristan’da Türk Vatandaşları Mevsimsel Çalışma İznine Nasıl Başvurabilir?

Bulgaristan’da Türk vatandaşları mevsimsel çalışma izni başvuru süreci aşağıda verilmiştir:

 1. Bulgaristan’daki işveren, başkent Sofya’da bulunan İstihdam Ajansına mevsimsel çalışma ve oturum izni başvurusunda bulunur. Başvurular posta aracılığı ile gerçekleştirilebilir. İstihdam Ajansı 10 gün içerisinde başvuru değerlendirme sürecini tamamlar.
 2. Gerekli şartların karşılanması takdirinde İstihdam Ajansı mevsimsel çalışma ve oturum izni verir.
 3. Türk vatandaşı Bulgaristan’daki işveren aracılığı ile aldığı mevsimsel çalışma ve oturum izni kapsamında Türkiye’deki Bulgaristan Konsolosluklarına vize başvurusu yapar.
 4. Vize başvurusu onaylanan kişi Bulgaristan’a giriş yapar.
 5. Kişi, İstihdam Ajansından almış olduğu mevsimsel çalışma ve oturum izni kapsamında Bulgar işverenin bulunduğu bölgede yerel Emniyet Müdürlüğü Göç Dairesine mevsimsel çalışma ve oturum izni kartı başvurusunda bulunur.
 6. Mevsimsel çalışma ve oturum kartı başvurusu onaylanan Türk vatandaşı, Bulgaristan’da yasal olarak çalışma ve ikamet etme hakkına sahip olur.
 7. Türk vatandaşının çalışmaya başlamasının ardından işveren 7 gün içerisinde İş ve Çalışma Koşullarını Denetleme Kurumuna kişinin işe başladığına dair bir bildiri gönderir.

Geçerli bir D tipi vize kapsamında Bulgaristan’da ikamet eden ve mevsimlik bir işte 90 günden az süre ile çalışacak kişilerin Bulgaristan çalışma iznine ihtiyaçları bulunmamaktadır.

Bulgar işverenin İstihdam Ajansına bildirmesi durumunda kişiler vizeleri kapsamında çalışma izinleri olmadan Bulgaristan’da 90 güne kadar mevsimlik işlerde çalışabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan Kurumsal Transfer Çalışma İzni Nedir?

Bulgaristan kurumsal transfer çalışma izni, aralarında organik bağ bulunan şirketler arasında Türkiye’den Bulgaristan’a gerçekleştirilecek personel transferleri için alınan çalışma iznidir. Bulgaristan kurumsal transfer çalışma izni kapsamında yönetici ve uzmanlara 3 yıla kadar çalışma izni sağlanırken stajyerlere 1 yıl çalışma izni verilmektedir.

Bulgaristan Kurumsal Transfer Çalışma İzni Evrakları Nelerdir?

Bulgaristan kurumsal transfer çalışma izni evrakları aşağıda listelenmiştir:

 • Bulgaristan’daki işveren tarafından düzenlenen ve Türk vatandaşının Bulgaristan’da istihdam edilme sebebini açıklayan beyanname
 • Bulgaristan’daki işverenin istihdam ettiği diğer yabancı vatandaşların sayısını gösteren belge
 • Türk vatandaşına sunulan iş teklifindeki çalışma koşullarının ve ücretin aynı yerde çalışan Bulgar vatandaşları ile eşit olduğuna dair işveren tarafından düzenlenmiş bir beyanname
 • Türk vatandaşının pasaport fotokopisi
 • Bulgaristan’daki ve Türkiye’deki şirketler arasında organik bağ bulunduğunu kanıtlayan belgeler: Ticari sicil kayıtları vb.
 • Kurumsal transferin ne kadar süreceği hakkında Bulgaristan’daki işveren tarafından yazılmış beyanname
 • Bulgaristan’a transfer edilecek yönetici ve çalışanların Türkiye’deki şirkette son 12 ay içerisinde çalıştıklarını gösteren belgeler
 • Bulgaristan’a transfer edilecek stajyer kadrolar için 6 ay içerisinde Türkiye’deki şirkette çalıştığına dair belgeler
 • Bulgaristan’a transfer edilecek Türk vatandaşının iş için gerekli yeterlilik seviyesine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler: eğitim, uzmanlık sertifikaları vb. (Yalnızca yönetici ve uzman kadroları içindir.)
 • Bulgaristan’a transfer edilecek Türk vatandaşının iş ile alakalı gerekli çalışma tecrübesine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler: SGK Hizmet Dökümü Belgesi, Kurumlar tarafından düzenlenen resmi çalışma belgeleri vb. (Yönetici ve uzman kadroları için gereklidir.)
 • Bulgaristan’a transfer edilecek kişinin izin verilen çalışma süresi sonunda Türkiye’deki şirkete çalışmaya döneceğine dair belge: Türkiye’deki şirket tarafından düzenlenmelidir.
 • Bulgaristan’a transfer edilecek stajyerler için stajyerlik sözleşmesi fotokopisi ve stajyerlerin eğitim göreceği eğitim programı bilgileri
 • Bulgaristan’a transfer edilecek stajyerler için yüksek öğretim diploması

Bulgaristan Kurumsal Transfer Çalışma İznine Nasıl Başvurulur?

Bulgaristan kurumsal transfer çalışma iznine başvuru süreci aşağıda anlatılmıştır.

 1. Bulgaristan’daki işveren, başkent Sofya’da bulunan İstihdam Ajansına Türkiye’deki çalışan adına kurumsal transfer çalışma ve oturum izni başvurusu yapar. İstihdam Ajansı başvuruyu 30 gün içerisinde neticelendirir.
 2. Gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde İstihdam Ajansı İcra Müdürü kurumsal transfer çalışma ve oturum izni başvurusunu onaylar.
 3. Türk vatandaşı aldığı kurumsal transfer çalışma ve oturum izni neticesinde Türkiye’de bulunan Bulgaristan Konsolosluklarından vize başvurusu gerçekleştirir.
 4. Vize başvurusu onaylanan Türk vatandaşı Bulgaristan’a giriş yapar.
 5. Bulgaristan’a giriş yapan Türk vatandaşı, İstihdam Ajansından almış olduğu kurumsal transfer çalışma ve oturum izni kapsamında işverenin bulunduğu bölgedeki Emniyet Müdürlüğü Göç Dairesine kurumsal transfer çalışma ve oturum kartı başvurusunda bulunur.
 6. Kurumsal transfer çalışma ve oturum kartı aldıktan sonra kişinin Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çalışması ve ikamet etmesi yasal hale gelmektedir.
 7. Türk vatandaşının Bulgaristan’da işe başlamasından sonraki 7 gün içerisinde Bulgar işveren İş ve Çalışma Koşulları Denetleme Kurumuna kişinin işe başladığına dair bir bildiri gönderir.

Bulgaristan’da kurumsal transfer yoluyla çalışma ve oturum izni alan Türk vatandaşlarının aile üyelerinin de Bulgaristan’da ikamet etme hakları bulunmaktadır.

Türk Vatandaşı Hizmet Sunması için Bulgaristan’a Gönderildiğinde Hangi Çalışma İzni Alınır?

Türk vatandaşı hizmet sunması için Bulgaristan’a gönderildiğinde 1 yıllık çalışma izni almaktadır. Türkiye’de çalışan bir şirket personeli, Bulgaristan’da bulunan bir şirkete hizmet sunmak için alacağı 1 yıllık çalışma iznini 12 ay daha uzatma hakkına sahiptir.

Türk vatandaşı adına çalışma izni başvurusu, Bulgaristan’daki işveren tarafından İstihdam Ajansına yapılmaktadır.

Bir Türk şirketin Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir şirkete hizmet sunmak amacıyla çalışan olarak görevlendirmesi için bulunan şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Türk vatandaşının Bulgaristan’daki iş için yeterli çalışma tecrübesine sahip olması
 • Türk vatandaşının Bulgaristan’daki iş için gerekli yeterlilik seviyesinde olması

Türk vatandaşının Bulgaristan’daki şirkette hizmet verebilmesi için iş tecrübesini ve yeterliliğini apsotilli belgeler ile desteklemesi gerekir.

Bulgaristan’daki bir şirkete hizmet sunmak amacıyla görevlendirilen Türk vatandaşlarının aile üyelerinin de Bulgaristan’da ikamet etme hakları bulunmaktadır.

Bulgaristan Çalışma İzni Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

Bulgaristan çalışma izni alınmasını gerektirmeyen durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ticari Denizcilik Kanunu’nun 88. maddesinde yer alan yabancı uyruklu kişiler
 • Bulgaristan’da uzun dönemli veya süresiz oturum iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiler ve aile üyeleri
 • Bulgaristan’da sığınma ve uluslararası koruma hakkına sahip olan yabancı uyruklu kişiler
 • Bulgaristan’ın taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmeler kapsamında çalışma izninden muaf tutulan yabancı uyruklu kişiler
 • Bulgar vatandaşlarının aile üyesi olan yabancı uyruklu kişiler
 • Uluslararası anlaşmalara göre serbest dolaşım hakkına sahip olan AB, Avrupa Ekonomik - Alanı üye ülkesi ve İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının aile üyeleri olan yabancı uyruklu kişiler
 • Bulgaristan’da akredite edilmiş diplomatik, konsolosluk ya da ticari temsilcilik görevlerini icra eden yabancı uyruklu kişiler ve uluslararası kuruluşların Bulgaristan temsilcileri
 • Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından resmi olarak akredite edilmiş basın mensupları
 • Sığınma ve Mülteciler Kanunu’nun 29. maddesinin 3. fırkasındaki haklardan faydalanan yabancı uyruklu kişiler
 • Devlet Mülteci Ajansı’nın merkezlerinde çalışmak için sığınma ya da uluslararası koruma talep eden yabancı uyruklu kişiler
 • Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu’nun 44a. maddesinin 4. fırkasındaki haklardan faydalanan yabancı uyruklu kişiler Bulgaristan çalışma izninden muaftır.

Bulgaristan Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Bulgaristan çalışma izni başvuruları hem Türkiye’den hem de Bulgaristan olmak üzere iki farklı aşamadan oluşmaktadır.

Türk vatandaşı Bulgaristan’da bir işveren ile anlaşma sağladığı taktirde, Bulgaristan’daki işveren İstihdam Ajansına Türk vatandaşı adına çalışma izni başvurusu gerçekleştirir. Başvuru yaklaşık 30 gün içerisinde sonuçlanarak Bulgaristan’daki işverene ulaştırılır.

Türk vatandaşı Bulgaristan’daki işverenin sağladığı çalışma izni ile Türkiye’deki Bulgaristan Konsolosluklarına D tipi çalışma vizesi başvurusu gerçekleştirmelidir.

Vizem.net ile yapılan Bulgaristan vize işlemlerinde form/dilekçe doldurma işlemleri, evrakların bir araya getirilerek düzenlenmesi, başvuru sahibi adına başvurunun gerçekleştirilmesi, vize değerlendirme sürecinin takibi ve sonuçlanması ile pasaportun teslim alınarak başvuru sahibine ulaştırılması sağlanır.

Geçerli bir çalışma izni D Tipi vize ile Bulgaristan’a giriş yapan Türk vatandaşları, işverenlerinin bağlı olduğu Bulgaristan Göçmenlik Bürosuna çalışma ve oturum kartı başvurusunda bulunmalıdır.

Bulgaristan Çalışma Vizesi Ücretleri Ne Kadardır?

Bulgaristan çalışma vizesi başvuru ücretleri kısa dönemli C Tipi vizeler için 80 Euro, uzun dönemli D Tipi vizeler için 100 Euro’dur.

Aşağıda Bulgaristan vize ücreti 2021 yılı için ek hizmet bedelleri ile birlikte verilmiştir:

HizmetlerC VizesiD Vizesi
Form & Dilekçe15 EUR15 EUR
Randevu10 EUR10 EUR
Konsolosluk Harçları80 EUR100 EUR
Acente Hizmeti45 EUR80 EUR
Seyahat Sigortası10 EUR30 EUR
Toplam150 EUR215 EUR

Bulgaristan’da Çalışma Şartları Nasıldır?

Avrupa İstatistik Ofisi 2016 yılı verilerine göre Bulgaristan, haftalık çalışma saatlerine göre Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada yer almaktadır. Bulgaristan’da haftalık çalışma saati ortalama 40 saattir. Aşağıda Bulgaristan çalışma şartları sıralanmıştır:

 • Haftalık en fazla 40 saat çalışma süresi
 • Günlük 8 saat çalışma süresi
 • Yıllık en az 20 gün ücretli izin hakkı
 • 17 gün resmi tatil izni
 • 650 Leva aylık asgari ücret (3.191 TL)

Bulgaristan’da Nasıl İş Bulunur?

Bulgaristan’da iş bulmak için kurumlar ve web siteleri mevcuttur. Bulgaristan’da iş bulmak isteyen kişiler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan Bulgaristan iş ilanlarına başvuru gerçekleştirebilirler. İŞKUR, Bulgaristan’da bulunan açık pozisyonlar için ilanlar vermektedir.

Bulgaristan’da şubesi olan bazı büyük Türk şirketler bulunmaktadır. Paşabahçe, Tekfen, Mapa İnşaat, Bauhaus, Şişecam, Kardökmak, Gama Holding gibi şirketlerin Türkiye şubelerinden başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Bulgaristan’da iş bulmak için pek çok web sitesi mevcuttur. Bulgar işverenler, iş gücü açığını kapatmak adına web sitelerinde ilanlar yayınlayarak dünyanın her yerinden çalışanları davet etmektedir. Aşağıda Bulgaristan’da iş bulmak için faydalanabilecek bazı web siteler verilmiştir:

 • https://tr.indeed.com/jobs?q=Bulgaristan&start=10
 • https://jobs.justlanded.com/tr/Bulgaristan/
 • https://www.jobs.bg/
 • https://www.rabota.bg/
 • http://jobtiger.bg/
 • http://bgrabotodatel.com/
 • https://www.zaplata.bg/
 • https://www.alo.bg/obiavi/rabota/
 • https://www.olx.bg/rabota/

Bulgaristan’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

Bulgaristan’da kaçak işçi çalıştıran işverene para cezası kesilmektedir. Gerekli çalışma ve oturma izinlerine sahip olmayan yabancı ülke vatandaşlarını çalıştıran özel kişilere 500 ile 5.000 Bulgar Levası arasında ceza uygulanmaktadır.

Gerekli çalışma ve oturma izinlerine sahip olmayan yabancı ülke vatandaşlarını çalıştıran tüzel kişilere uygulanan ceza 20.000 Bulgar Levasıdır.

Bulgaristan’da kaçak çalışan yabancı uyruklu kişilere 3000 Bulgar Levası para cezası kesilmektedir. Söz konusu fiilin ikinci kez vuku bulması halinde özel kişilere 1.000-6.000 Bulgar Levası, tüzel kişilere ise tekrar 20.000 Bulgar Levası para cezası uygulanmaktadır.

Bulgaristan’da kaçak çalışmak ve kaçak işçi çalıştırmak cezaları hakkında detaylı bilgi için mfa.gov’dan bilgi edinilebilir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: