bulgaristan ticari temsilcilik vizesi nedir nasil alınır

Bulgaristan Ticari Temsilcilik Vizesi Başvuru Süreci 2023

Bulgaristan ticari temsilcilik vizesi Bulgaristan’a iş için yapılacak seyahatleri gerçekleştirmek amacıyla alınmaktadır. Bulgaristan ticari vizesi alınabilmesi için gerçekleştirilecek seyahat türünün ticari amaçlar ile yapıldığı kanıtlanmalıdır. Bulgaristan oturum izni alabilmek için bir başka yol Bulgaristan’da ticari temsilcilik açmaktır.

Bulgaristan’da temsilci olacak kişi temsilciliği sayesinde oturum izni başvurusu yapabilir. Bulgaristan Ticari Temsilcilik vizesi yabancı uyrukluların Bulgaristan Cumhuriyeti’nde 90 günden fazla kalabilmelerini sağlayan uzun dönem (D tipi) vizesidir.

Bulgaristan’da Ticari Temsilciliği Kimler Açabilir?

Bulgaristan’da iki farklı yapıda şirket açılabilmektedir. Bulgaristan’da kurulabilen şirketlerden biri limited şirket diğeri ise anonim şirkettir.

Bulgaristan’da ticari temsilcilik açabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir:

 1. Limited şirket; Tüzel kişi tarafından ya da daha çok gerçek veya bir kişi tarafından kurulan şirkettir. Esas sermayesi belli olan şirkettir ve Bulgaristan’da temsilcilik açabilmektedir.
 2. Anonim şirket; Çok ortağa sahip olan, anaparanın paylaştırıldığı şirketlerdir ve Bulgaristan’da ticari temsilcilik açabilmektedir.
 3. Şahıs şirketleri; Türkiye’de faaliyet gösteren şahıs şirketleri de Bulgaristan’da temsilcilik açabilmektedir.

Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açma Şartları Nelerdir?

Bulgaristan’da ticari temsilcilik açma şartları aşağıda listelenmiştir.

 1. Bulgaristan’da ticari temsilcilik açabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir ve
 2. Bulgaristan’da kurulan ticari temsilciliğin veya Bulgaristan’da kurulan şirketin belirlenen ana paraya Bulgaristan’da açılan şirketin banka hesabına yatırılmalıdır.
 3. Bulgaristan’da kurulacak ticari temsilciliğe bağlı şirketin Türkiye’de vergi borcu olmaması gerekmektedir.
 4. Bulgaristan’da açılan temsilcilikte en az 3 Avrupa Birliği ya da Bulgaristan vatandaşı çalışması gerekmektedir.
 5. Türkiye’de kurulan şirkete ait Bulgaristan’da temsilcilik adresi olması gerekmektedir.
 6. Türkiye’deki şirketin en az 1 yıldır etkin olması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan’da ticari temsilcilik açmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Ticari Sicil Tasdiknamesi (Apostilli)
 • Vergi Beyannamesi: Türkiye’den bağlı olunan Vergi Dairesinden alınmalıdır. (Apostilli)
 • Pasaport ve pasaport fotokopisi: En az 6 aylık geçerliliği bulunmalıdır.
 • Noter onaylı vekaletname (Apostilli)
 • Şirket gelir-gider raporu
 • Ticari temsilci imza beyannamesi
 • Vergi borcunun olmadığına dair vergi dairesi belgesi
 • Bulgaristan’daki ticari temsilciliğin yapacağı faaliyeti beyan eden belgeler
 • Şirket faaliyet belgesi
 • Bankadan alınmış referans mektubu.

Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açmanın Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan’da şirket kurmanın avantajları Avrupa Birliği (AB) içerisinde serbest dolaşım hakkı, düşük vergi oranları ve Bulgaristan’daki yatırım istihdam ve arazi teşviklerinden faydalanmak olarak sıralanabilir.

Ayrıca Bulgaristan’daki şirket ortakları uzun süreli (D tipi) Bulgaristan vizesi alabilir ve belirli şartları karşıladıkları durumlarda Bulgaristan oturum izni başvurusu yapabilmektedir. Şirket ortakları veya sahipleri Bulgaristan’daki şirketleri adına motorlu araç alarak bu araçları 6 ay süre ile Türkiye’de kullanım hakkına sahip olur.

Bulgaristan Şirket Temsilciliğine Kaç Kişi Atanabilir?

Bulgaristan’da şirket temsilciliğine en fazla 2 kişi atanabilir.

Bulgaristan şirket temsilciliğine atanan kişiler için ayrı ayrı Bulgaristan oturum izni dosyası hazırlanarak Bulgaristan D tipi ticari temsilci vize başvurusu için ikamet iline göre ilgili Bulgaristan dış temsilciliğine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Açılan Ticari Temsilcilikler Ticari Faaliyet Yapabilir Mi?

Hayır, Bulgaristan’da açılan ticari temsilcilikler ticari faaliyette bulunamaz. Bulgaristan’da açılan ticari temsilcilik gelir elde edilecek faaliyetlerde bulunamaz.

Bulgaristan Yatırımları Teşvik Kanunu gereğince Bulgaristan ulusal mevzuatlarına göre ticari faaliyette bulunan yabancı uyruklu kişiler Bulgaristan’da ticari temsilcilik açabilmektedir. Bulgaristan’da açılan ticari temsilciliklerin Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olması gerekmektedir.

Bulgaristan’da kurulan ticari temsilcilik, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ticari temsilcilik kaydına dair kararıyla gerçekleşmektedir. Bulgaristan’daki ticari temsilciliğin Türkiye’deki şirketten farklı bir tüzel bir kişiliği yoktur. Bulgaristan’da kurulan ticari temsilcilik Bulgaristan Kurumlar Vergisi mükellefi değildir. Bulgaristan ticaret vizesi hamiline ticari faaliyet özgürlüğü tanımaz.

Bulgaristan’da Ticari Temsilci Olarak Oturma İzni Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan ticari temsilci olarak oturma izni almak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Diploma: T.C vatandaşının apostille onaylanmış yeterlilik seviyesine sahip olması Bulgaristan’daki göreviyle alakalı eğitim belgesi
 2. İş sözleşmesi: Şirketle yapılan, iş planını anlatan detaylı sözleşme
 3. Pasaport ve pasaportun kopyası
 4. Çalışanlar için bordrolar: Bulgar çalışan vatandaşla Türk vatandaşının aynı görev için iş koşulları ve maaşlarının birbirlerinden düşük olmadığını gösteren işveren tarafından düzenlenen belge
 5. Bulgar ve AB vatandaş çalışan beyannamesi: İşverenin çalıştırdığı Bulgar veya AB vatandaşlarını gösteren beyanname
 6. Türk çalışan beyannamesi: İşverenin çalıştırdığı Bulgaristan ve Avrupa birliği vatandaşları dışındaki çalışanları gösterir beyanname
 7. Hizmet Döküm Belgesi: Bulgaristan’da temsilcilik yapacak kişinin SGK’dan alınmış belge ve iş tecrübesini kanıtlayan belge.
 8. Temsilci atama beyannamesi: Bulgaristan’a temsilci gönderecek kişinin, temsilcinin çalışmasını gerektiren açıklama beyannamesi

Kimler Bulgaristan’dan Şirket Temsilcisi Olarak Oturma İzni Alabilir?

Bulgaristan’dan şirket temsilcisi olarak Bulgaristan oturma izni alabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir:

 1. 18 yaşından büyük geçerli bir pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 2. Daha önce Avrupa Birliği ya da Bulgaristan’da herhangi bir suça karışmamış T.C vatandaşları

Şirket temsilcisi Bulgaristan’a D vizesi ile giriş yaptıktan sonra Bulgaristan oturma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Bulgaristan’da Ticari Temsilci Olarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan’da ticari temsilci olarak alınan oturma izni, temsilcilik gerekçesiyle Bulgaristan’da kurulan şirketin işlerini yapmak üzere başvuranlara verilen izindir. Bulgaristan’daki oturma izni için önce Bulgaristan D tipi vize alınmalıdır.

Bulgaristan’da Türk firmasının ticari temsilciliğini yapan T.C vatandaşının oturma iznini alabilmesi için öncelikle Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasına gerekli evrakları teslim ederek temsilciliğini tescillemesi gerekir.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası için gerekli olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

 1. Türk firmasının Bulgaristan’a temsilcilik kurmadan önce 1 sene Türkiye’de etkin olduğunu gösteren belge
 2. Türkiye’de şirket bankasından alınmış referans mektubu
 3. Türk firmasının sermayesini, cirosunu ve varlık değerini gösteren beyanname formu
 4. Türk firmasının muhasebe verilerini gösterecek beyanname formu
 5. Türkiye’de şirketin vergi borcunun bulunmaması gerekmektedir
 6. Bulgaristan’da açılan ticari temsilcilikle alakalı açıklama belgesi
 7. Bulgaristan’daki ticari temsilciliğin yıllık planı
 8. Bulgaristan’daki temsilciliğin tapusu ya da kira sözleşmesi gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan’da Şirket Temsilcisi Olanların Oturma İzni Süresi Ne Kadardır?

Bulgaristan’da şirket temsilcisi olanların oturma izni 1 yıldır. Şirket temsilcisi Bulgaristan’da şirket temsilciliği devam ettiği sürece her yıl oturum iznini yenileyebilmektedir.

Bir Şirkete Bağlı Olmadan Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Yapılabilir Mi?

Bulgaristan’da bir şirkete bağlı olmadan ticari temsilcilik yapılabilir.

Bulgaristan’da ticari şirket temsilciliği açma kararı alırken şirketle alakası olmayan, sigortası olmayan kişiler de eğer gerekli diğer şartları sağlıyorsa Bulgaristan’da ticari temsilcilik yapabilmektedir.

Ticari Temsilci Olarak Bulgaristan’da Oturum İzni Alanların Sahip Olacağı Haklar Nelerdir?

Bulgaristan’da ticari temsilci olan kişiler, Bulgaristan’dan araba alabilme, ev alabilme ve Bulgaristan’da eğitim görme hakkına sahip olmaktadırlar. Bulgaristan firma temsilciliği olan şirket adına sözleşme imzalayabilir ve pazar araştırması yapabilir.

Kişilerin Bulgaristan’da araba kullanabilmek için uluslararası geçerli olan ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

Bulgaristan’da Şirket Temsilcisi Olarak Oturma İzni Alanlar Aile Birleşimi Hakkına Sahip Midir?

Evet, Bulgaristan’da şirket temsilcisi olarak oturma izni alanlar Bulgaristan aile birleşim vizesine başvurarak ailelerini Bulgaristan’a getirebilmektedir.

Şirket temsilcilerinin sadece birinci dereceden yakınları Bulgaristan aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunabilir.

Ticari Temsilci Olarak Bulgaristan’da Oturum İzni Alanlar Schengen Ülkelerine Vizesiz Gidebilir Mi?

Evet, ticari temsilci olarak Bulgaristan’da oturma izni alan kişiler Schengen ülkelerine vizesiz gidebilir. Bulgaristan oturum izni ile Avrupa Birliği ülkelerine 90 güne kadar kalma sınırı ile vizesiz seyahat gerçekleştirebilir.

Ticari temsilci Bulgaristan oturum iznine sahip olsa da farklı bir işte çalışması için Bulgaristan çalışma izni başvurusunda bulunması gerekir.

Bulgaristan’da Ticari Temsilci Olarak Oturum İzni Alanlar Çalışabilir Mi?

Hayır, Bulgaristan’da ticari temsilci olarak oturum izni alan kişiler Bulgaristan’da yasal olarak çalışamaz.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: