Bulgaristan Vize Reddi Maddeleri ve İtiraz

Bulgaristan Vize Reddi Maddeleri ve İtiraz Süreci

Bulgaristan’ın yurt dışı konsoloslukları tarafından, vize başvuruları çeşitli sebeplerle ret alabilmektedir. Başvuru sahibinin Bulgaristan vizesi için gerekli belgelerde eksik veya hatalı bilgi sunması, vize başvurusunun onaylanmamasında en büyük sebeplerden biridir. Başka bir Schengen ülkesine giriş yasağı bulunan ve Bulgaristan içinde kaçakçılık, uyuşturucu, terör gibi suçlardan yargılanmış kişilerin vize başvuruları olumsuz değerlendirilmektedir. Seyahat nedeninin belirtildiği niyet mektubunda inandırıcı ve tutarlı bir gerekçe sunulmaması veya başvuru sahibinin kendi ülkesine geri döneceğine dair bir ibarenin yer almaması vize başvurusuna ret verme gerekçeleri arasındadır.

Vize başvurusuna ret alan kişiler, sonuca açıklandığı günden itibaren 14 gün içinde ilgili Bulgaristan konsolosluğuna yazılı bir dilekçe sunarak itiraz edebilmektedir. Vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda, Bulgaristan için vize şartları gözden geçirilmeli ve ret alma sebebi düzeltilmelidir.

Daha önce Schengen veya Bulgaristan vize reddi almış vize başvuruları için Vizem.net danışmanlığında yapılan ikinci başvurularda vize onaylanma oranı %84,3 olup bu oran Türkiye’deki en yüksek akredite acente skorudur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan Vize Reddi Sebepleri Nelerdir?

Bulgaristan vize reddi sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Bulgaristan’ın devlet çıkarlarını tehlikeye atan veya ülke güvenliği aleyhine şekilde hareket etmek vize reddi sebebidir.
 • Bulgaristan devletini kötülemek ya da Bulgaristan ulusunun itibarını küçük düşürmek vize reddi sebebidir.
 • Terör ve kaçakçılık veya insan kaçakçılığı gibi diğer yasa dışı taşımacılık gibi suç örgütlerine geçmişte veya halen üye olmak vize reddi sebebidir.
 • Vize başvurusundan en az 10 yıl önce Bulgaristan’dan sınır dışı edilmiş olmak ve talep edilmesine rağmen devlete mal edilen masrafı halen geri ödememiş olmak vize reddi sebebidir.
 • Bulgaristan sınırları içinde, 3 yıldan uzun hapis cezasına çarptırılan bir suçtan hüküm giymiş olmak vize reddi sebebidir.
 • Bulgaristan vize başvurusunda sahte veya yetersiz belge beyanında bulunmak ya da sonradan gerekli görülmesi halinde talep edilen belgeyi beyan etmemek vize reddi sebebidir.
 • Yayılma olasılığı olan veya kesin bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmak vize reddi sebebidir.
 • Yeterli maddi kaynak sunmamak veya zorunlu sigorta kapsamının bulunmaması vize reddi sebebidir.
 • İşçi çalıştırma ve vergi yükümlülükleri dahil belli devlet düzenlemelerine dair kayda geçmiş ihlal durumlarının bulunması vize reddi sebebidir.
 • Seyahat programında başka ülkeye geçiş yer alıyorsa, bir sonraki ülkeye giriş için gerekli belgelerin eksik olması vize reddi sebebidir.
 • Halen geçerliliği devam eden bir Bulgaristan’a kabul edilmeme koşuluna sahip olmak vize reddi sebebidir.
 • Bulgaristan devleti veri tabanında kabul edilmeyen yabancı uyruklular listesinde bulunmak vize reddi sebebidir.
 • Başvuruda beyan edilen ikamet ülkesinden sınır dışı edildiğini gösteren belge sunmak vize reddi sebebidir.

Bulgaristan Vize Ret Sonucunda Ne Yapılmalıdır?

Bulgaristan vize başvurusuna ret alınması durumunda, yeniden vize başvurusu yapılabilmekte veya vize reddine dilekçe ile itiraz edilebilmektedir. Olumsuz sonuca verilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde ret kararı kesinleşmektedir.

Bulgaristan Vize Reddi Alanlar Ne Zaman İtiraz Edebilir?

Bulgaristan konsoloslukları tarafından olumsuz sonuçlanan vize başvurularına, temyiz yoluyla yeniden değerlendirme talebinde bulunulabilmektedir. Başvuru sahibinin, ret kararının yasal gerekliliklerle çelişen bir sonuç olduğunu beyan etmesi halinde temyizden sonra Bulgaristan mahkemelerine itiraz başvurusu yapma hakkı doğmaktadır. İtiraz hakkından yararlanmak isteyen kişilerin, Bulgaristan vize reddi süresi 14 gün olarak yasalarla belirlenmiştir.

Bulgaristan Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Bulgaristan vize reddine, itiraz dilekçesi yazarak itiraz edilebilmeltedir.

Bulgaristan vize reddi, ilgili Bulgaristan konsolosluğu tarafından düzenlenen vize ret belgesi ile başvuru sahibine iletilmektedir. Ret mektubu olarak da bilinen belge, başvuru sahibine e-posta veya normal posta yoluyla ulaştırılmaktadır. Ne kadar süre içerisinde, hangi kuruma, hangi yollarla itiraz edilebileceği bilgisi ret mektubunda belirtilmektedir. Vize başvurusunun reddedilme gerekçesinin yer aldığı ret mektubundan hareketle, ret kararının asılsız olduğunu ispat eden belgelerin itiraz dilekçesi ile birlikte beyan edilmesi gerekmektedir.

Vizem.net, Bulgaristan vize reddi almış uygun adaylar için vize itiraz dilekçelerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Bulgaristan Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bulgaristan vize reddi itiraz dilekçesi için uyulması gereken belirli bir format bulunmamaktadır. İtiraz dilekçesi Bulgarca ya da İngilizce olarak düzenlenebilmektedir. Başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanan dilekçe faks, posta veya ıslak imzalı olarak taratılarak e-posta yoluyla gönderilebilmektedir.

İtiraz dilekçesinde, Bulgaristan vize ret mektubunda bulunan rakam kodu (6 veya 7 haneli), ad ve soyad, doğum tarihi ve e-posta adresi bilgileri yer almalıdır. İtiraz dilekçesinde, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına sebep olan gerekçelere değinen bir açıklama yazılması, varsa belgeler sunarak açıklamanın desteklenmesi gerekmektedir. Bulgaristan vizesi başvurusunda beyan edilen belgelerin tekrar ibraz edilmesine gerek yoktur.

Bulgaristan Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vize başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin, tekrar vizeye başvurmaları halinde ret kararının gerekçe gösterildiği durumların asılsız olduğunu ispatlayan belgeler sunmaları gerekmektedir. Tekrar ret alarak diğer AB ülkelerine yapılacak vize başvurularını riske atmamak için, başvuru sahiplerinin bir danışman kurum tarafından doğru yönlendirilmesi ile olumsuz kararın çıkma ihtimalini düşürmeleri önerilmektedir. Profesyonel destek ile ret kararının asılsız olduğunu ispatlamak mümkündür.

Vize Reddinden Sonra Bulgaristan Vizesi için Tekrar Ne Zaman Başvuru Yapılabilir?

Vize reddinden sonra Bulgaristan vizesi için tekrar başvuru hemen yapılabilmektedir. Vize başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin 14 gün içinde yasal olarak karara itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Bulgaristan Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

Bulgaristan vize başvurusuna ret alan kişilerin pasaportlarına olumsuz karar işlenmekte ancak pasaportta ret damgası bulunmamaktadır.

Bulgaristan Vize Reddi Alan Başvuru Sahibi Farklı Schengen Ülkesinden Vize Alabilir Mi?

Bulgaristan konsolosluklarından vize başvurusuna ret yanıtı alan başvuru sahipleri, başka bir Schengen ülkesine vize başvurusu yapabilmektedir ancak Bulgaristan’dan ülkeye giriş onayı alamayan kişilerin farklı bir ülke için yaptıkları vize başvurusunun onaylanma oranı düşüktür.

Bulgaristan Vizesi Çıkmazsa Ücreti Geri Ödenir Mi?

Hayır, Bulgaristan vizesi çıkmazsa ücreti geri ödenmemektedir.

2 Kere Vize Reddinden Sonra Bulgaristan Vizesi Alınabilir Mi?

2 kere vize reddinden sonra Bulgaristan vizesi alınabilmektedir. Bulgaristan’dan 2 kez vize reddi alan kişilerin yeniden başvurması halinde, daha önce reddedilme gerekçesinin yazılı olduğu ret mektubunu dikkatlice değerlendirilmesi ve yeni başvuruda daha önce olumsuz sonuçlanan vize süreci açıkça ifade edilerek tekrar başvuru yapılmasının sebepleri gerekçelendirilmelidir.

Bulgaristan Vize İhlali Yapılırsa Ne Olur?

Bulgaristan vize ihlali yapılması durumunda kişi Bulgaristan’dan sınır dışı edilebilmekte ve belirlenen süre zarfında Bulgaristan’a girişi yasaklanabilmektedir. Bazı durumlarda, vize ihlali yapan kişiler para cezasına çarptırılmaktadır. Bulgaristan vize süresi, vize talebinde bulunan kişinin ziyaret amacına ve başvurduğu vize türüne göre değişmektedir. Vizeyi veriliş amacı dışında kullanmak veya vize süresini aşmak, vize ihlaline sebep olmaktadır.

Kişinin güvenilirliği sarsıldığından, vize ihlali yapılması durumunda daha sonraki vize başvurularında başvurunun reddedilme olasılığı artmaktadır. Geçmişte vize ihlalinin yapılma sebebinin ikna edici bir gerekçe ile yeni başvuru için gerekli olan vize talep dilekçesinde açıkça belirtilmesi, ret alma olasılığının ortadan kaldırılması için önem teşkil etmektedir. Vize ihlali sonucu para cezasına çarptırılan kişilerin, yeni vize başvurularında cezayı ödediklerine dair banka dekontunu diğer belgelerle birlikte beyan etmeleri gerekmektedir.

Bulgaristan Vize Sonuç Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

Bulgaristan vize sonuç sorgulama işlemi, başvuru yapılan aracı kurumun web sitesinden online olarak yapılabilmektedir.

Başvurunun onaylandığı veya reddedildiği bilgisi konsolosluk web sitesinde yer almamaktadır ancak, başvuru sahibi pasaportunu tekrar teslim aldıktan sonra Bulgaristan vize sorgulama işlemi yapılarak sonuç öğrenilebilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvuruları için vize sonucu SMS bilgilendirmesi ile gönderilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: