bulgaristan erasmus vizesi ve programları

Bulgaristan Erasmus Vizesi Başvuru Süreci 2023

Bulgaristan Erasmus vizesi, Erasmus öğrenci değişimi programıyla 3 – 12 ay Bulgaristan’da eğitim görecek öğrencilerin alması gereken vize türüdür.

Bulgaristan Erasmus vizesi D tipi bir Bulgaristan vizesi olup geçerlilik süresinin bitimine müteakip eğer Bulgaristan’da kalınmak isteniyorsa Bulgaristan oturma iznine başvurulmalıdır.

Bulgaristan Erasmus vizesi Erasmus eğitimi süresince 12 aya kadar düzenlenebilir ve hamiline Bulgaristan’a birden fazla giriş ve birden fazla çıkış hakkı sunar.

Bulgaristan Erasmus vizesi alabilmek için gereken en önemli belge, Erasmus öğrenci değişim programına Bulgaristan’da yer alan bir üniversitede katılmaya hak kazanıldığını gösteren kabul yazısıdır.

Bulgaristan Erasmus Değişim Programı Nedir?

Bulgaristan Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) değişim programı, Avrupa Birliği tarafından 1987 yılında uygulanmaya başlanmış önlisans, lisans, yüksek lisans düzeyinde öğrenci, akademisyen değişim programıdır. Bulgaristan Erasmus değişim programı süresi 3 ila 12 ay arasında değişmektedir.

Bulgaristan Erasmus Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Bulgaristan Erasmus Öğrenci Değişim programına, bir yükseköğretim programında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olan ve genel not ortalaması lisans için en az 2.20/4; lisansüstü için 2.5/4 ortalaması şartlarını sağlayıp Bulgaristan öğrenci vizesi almış her öğrenci katılım sağlayabilir.

Bulgaristan Erasmus Vizesi Başvuru Şartları Nedir?

Bulgaristan Erasmus vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:

 • Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir üniversiteye Erasmus programı kapsamında kabul almak.
 • Bulgaristan’da bulunulacak süre boyunca ihtiyaçların karşılanmasında sorun yaşanmayacağını kanıtlayabilecek maddi güce sahip olmak.
 • Erasmus+ hibesi alınıyorsa; üniversitelerden hibe alınacağına dair hibe yazısı almak.
 • Sabıka kaydına sahip olunmamak.
 • Bulgaristan’dan dönüşte en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili olunmalıdır.

Bulgaristan’da finansal yeterliliği kanıtlayacak belgeler Bulgaristan vize türleri yazısına yönelik en uygun biçimde hazırlanmalıdır

Bulgaristan Erasmus Vizesi Başvuru Evrakları Nedir?

Bulgaristan Erasmus vizesi; D tipi bir Bulgaristan vizesidir, hamiline Bulgaristan’a sınırsız giriş ve çıkış hakkı tanımaktadır.

Bulgaristan Erasmus vizesi başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Bulgaristan Erasmus vizesi başvuru formu: Tüm Bulgaristan vize başvurularında zorunlu tutulan bu form, Bulgaristan seyahatinin amacı, seyahat harcamalarının nasıl ödeneceği, Bulgaristan Erasmus vizesi başvuranına ait kişisel sorular. Bulgaristan, İsviçre veya Avrupa Birliği’nde yaşamakta olan aile üyesi varlığının sorgulanması gibi konulara ait soruların cevaplanması ile başvurana ait bilgi toplama amacıyla doldurulması gerekmektedir.
 • Bulgaristan Erasmus değişim programına kabul alındığını doğrulayan belge: Bulgaristan’daki üniversiteden alınmış, eğitim tarihlerini gösteren öğrenci kabul belgesi.
 • 2 adet fotoğraf: Biyometrik özellikli; 35 mm yükseklik, 45 mm genişliğe sahip yakın zamanda çekilmiş olması gereken vesikalık fotoğraf.
 • Pasaport: Bulgaristan Erasmus vizesi başvuranına ait güncel ve kullanımda olan, en az bir sayfası boş pasaport. Bulgaristan Erasmus vizesi başvuranının pasaportu, Bulgaristan seyahatinin sonuna kadar geçerli olmalıdır aksi takdirde başvuru onaylanmayabilir veya pasaportun yenilenmesi istenebilir.
 • Son 3 aya ait banka hesap dökümü: Bulgaristan Erasmsus vizesi başvuranının Bulgaristan seyahati boyunca maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeyeceğini gösteren, banka tarafından verilmiş banka hesabi dökümü. Bulgaristan Erasmus vizesi başvuranının banka hesabında bulunması gereken para miktarı en az 6 Bulgaristan asgari ücretine eşit olmalıdır.
 • Sponsor & hibe yazısı: Bulgaristan’daki Erasmus hareketliliği boyunca hibe alındığı takdirde, üniversitede tarafından düzenlenmiş hibe yazısı.
 • Bulgaristan seyahat sağlık sigortası: Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi tarafından yapılmış, Bulgaristan’da konaklanacak süre boyunca alınabilecek sağlık hizmetleri giderlerini karşılaması gerekmektedir ve en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Konaklama Bilgileri: Bulgaristan’da bulunulacak süre kapsamında barınma ihtiyacının nasıl karşılanacağını açıklayan belge. (Otel, yurt rezervasyonu, bir evde kalınacaksa ev sahibinin bilgileri vs.)
 • Sabıka kaydı: Bulgaristan Erasmus vizesi başvuranına ait arşivli sabıka kaydı.
 • D vize ödeme dekontu: Bulgaristan Erasmus vizesi başvurusu ücret harcının ödendiğini kanıtlayan dekont.

Bulgaristan Erasmus Vizesine Başvuru Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Erasmus vizesi vize başvurusu, Bulgaristan’da yer alan bir üniversitenin Erasmus değişim programına kabul almış kişiler tarafından; Türkiye’deki Bulgaristan dış temsilciliklerine giderek yapılmaktadır.

Bulgaristan Erasmus vizesi alabilmek için ikamet ilinin yetki alanında bulunduğu Türkiye’deki Bulgaristan Konsolosluklarında ya da Büyükelçiliğinden Bulgaristan öğrenci vizesi randevusu alınması gerekmektedir.

Bulgaristan vize başvurusu merkezleri randevulu sistem ile çalışmaktadır, başvuru fiziken Bulgaristan Konsolosluklarında bulunarak yapılmalıdır; online Bulgaristan Erasmus vizesi başvuru seçeneği yoktur.

Erasmus vizesi için gerekli olan belgeler Bulgaristan Konsolosluğuna teslim edilmelidir.

Bulgaristan Erasmus vizesinin düzenlenmesi ortalama 15 iş günü sürmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan Erasmus Vizesi Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Bulgaristan Erasmus vizesi için Bulgaristan Konsolosluğuna ödenecek başvuru ücreti 100 Euro’dur.

Bulgaristan Erasmus Vizesi için başvuru ücretleri ve diğer danışmanlık ücretleri aşağıda verilmiştir.

 • Bulgaristan Erasmus öğrenci vizesi başvuru ücreti 100 EUR
 • Form dilekçe ve randevu işlemleri 45 EUR
 • Acente hizmet bedeli 40 EUR
 • Bulgaristan zorunlu seyahat sağlık sigortası 10 EUR

Başvuru için alınacak ek hizmetlere göre Bulgaristan vize başvuru ücreti değişebilmektedir.

Bulgaristan Erasmus Vizesi Alanlar Hangi Haklara Sahip Olur?

Bulgaristan Erasmus vizesi hamillerine sağladığı haklar aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan erasmus vizesi hamiline vize süresi boyunca Bulgaristan’a sınırsız giriş çıkış hakkı tanır.
 • Bulgaristan Erasmus vizesi Erasmus değişim programı ile bir üniversitede eğitime katılım sağlanabilir. Erasmus vizesinin bitimine müteakip geçerli bir sebep varsa (Bulgaristan’da öğrenime devam etmek, iş bulmak vb.) - Bulgaristan oturum iznine başvuru yapılabilir,
 • Bulgaristan Erasmus vizesi ile Bulgaristan İş ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Bulgaristan çalışma izni alınması şartıyla bir işte çalışma imkanına sahip olunur,
 • Bulgaristan Erasmus vizesi sayesinde Hırvatistan, Kıbrıs ve Romanya’ya; 90 gün boyunca Bulgaristan Erasmus vizesi dışında herhangi bir vizeye gerek duyulmadan ziyarette bulunulabilir.
 • Bulgaristan Erasmus vizesi ile yapılması mümkün olmayan faaliyetler aşağıda listelenmiştir.
 • Bulgaristan Erasmus vizesi ile belirtilen ülkeler hariç (Romanya, Hırvatistan, Kıbrıs) herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine giriş yapılamaz.
 • Bulgaristan Erasmus vizesi geçerlilik süresi sonunda Bulgaristan oturum izni alınmadan Bulgaristan sınırları içerisinde konaklanamaz ve bulunulamaz.
 • Bulgaristan’da tam zamanlı işlerde çalışılamaz.

Bulgaristan Erasmus Vizesi Çalışma İzni Sağlar Mı?

Bulgaristan Erasmus vizesi hamillerine yarı zamanlı (part-time) çalışma izni sağlamaktadır. Bulgaristan Erasmus vizesiyle öğrenciler haftalık 20 saate kadar çalışabilmektedir. Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir işyerinden iş teklifi alınması halinde Bulgaristan çalışma izni başvurusu yapılarak tam zamanlı çalışma mümkün olabilmektedir.

Bulgaristan’da Erasmus Programına Katılmak için Kaç Para Gerekli?

Bulgaristan’da Erasmus Programına katılmak isteyen öğrencilerin banka hesaplarında en az altı aylık bulgaristan asgari ücretine eşdeğer 1.800 € bulunması gerekmektedir.

Ancak Bulgaristan Erasmus programı doğrultusunda sponsorluk veya hibe alınacaksa toplam hibe miktarı en az 6 aylık Bulgaristan asgari ücret miktarından hesaplanmalıdır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: