Bulgaristan Denklik İşlemleri

Bulgaristan Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’da çalışmak veya eğitim hayatına devam edebilmek için Türkiye’de alınan eğitim ve iş deneyimleri ile ilgili edinilen diploma, sertifika ve diğer yeterlilik belgeleri için denklik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Denklik İşlemleri Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Bulgaristan’da denklik işlemlerinin gerçekleştirildiği durumlar aşağıda verilmiştir.

  • Bulgaristan’da yükseköğretim sistemine, doktora çalışmalarına ya da mesleki yeterlilik eğitimine erişim sağlanabilmesi için denklik işlemleri gerekmektedir.
  • Bulgaristan’da çalışmak için ve hukuki yarar sahibi olunan tüm durumlarda denklik işlemleri gerekmektedir.

Bulgaristan Denkliği için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan denkliği için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

  • İlgili ülkenin seküler yükseköğretim sisteminin bir parçası olarak yetkili ulusal makam tarafından tanınan eğitim kurumlarından alınmış yükseköğretimi belgeleyen lisans veya yüksek lisans diplomaları
  • Eğitim alınan ülkenin yükseköğretim mevzuatına uygun olarak elde edilen yükseköğretimi belgeler nitelikteki lisans veya yüksek lisans diplomaları

Bulgaristan’da akademik tanınmaya tabi olmak için yeterliliğin, elde edilen ülkedeki akademik hakları sağlaması gerekmektedir.

Bulgaristan Denklik İşlemleri için Nereye Başvurulur?

Bulgaristan denklik işlemleri, tanınma amacına bağlı olarak farklı yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bulgaristan’da tüm denklik kurumları için yaygın düzenleyici çerçeve Akademik Tanıma Yönetmeliği’dir. Bulgaristan’da belirli idari yargı işlemleri, farklı makamların iç tüzüğüne göre yürütülmektedir.

Eğitime Bulgaristan’da Devam Etmek için Nereye Denklik Başvurusunda Bulunulur?

Eğitime Bulgaristan’da devam etmek için yabancı yeterliliğinin tanındığı makam, eğitim alınan Bulgaristan yükseköğretim kurumunun rektörlüğüdür.

Bulgaristan’da eğitime devam etmek için başvuru sahibinin lisans veya lisansüstü eğitime devam etme, doktora başvurusu yapma veya ileri eğitim ve öğretimi tamamlama amaçlarının olması gerekmektedir. Bulgaristan’da okumak ve okumaya devam etmek için denklik işlemlerinin sağlanması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Çalışmak için Nereye Denklik Başvurusunda Bulunulur?

Bulgaristan’da çalışmak için yabancı yükseköğrenim belgesi ile düzenlemeye tabi olmayan bir meslek seçildiği durumda, işgücü piyasasına doğrudan erişim hakkı bulunmaktadır ve yabancı yeterliliğini tanıma yetkisi olan potansiyel işverenle doğrudan iletişime geçilmesi mümkündür.

Bulgaristan’da çalışmak için potansiyel işveren veya başka Bulgaristan kurumu bariz bir şekilde akademik denklik belgesi talep ediyor ise Bulgaristan Ulusal Bilgi ve Belge İşlem Merkezi (NACID) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Tanınmış yükseköğretim belgesi, Bulgaristan’da yabancı yeterliliğin bulunduğunun resmi yazılı onayıdır. Bulgaristan yükseköğretim denklik belgesi, çalışma izni sağlamaktan ziyade işgücü piyasasına erişimi kolaylaştırmaktadır.

Bulgaristan’da Regüle Edilmiş Bir İşte Çalışmak için Nereye Denklik Başvurusunda Bulunur?

Regüle edilmiş iş, belirli mesleki beceriye, yeterliliğe sahip olmak ya da devlet tarafından tanınmış bir meslek erbabı olmak için; kanun, düzenleme veya idari hüküm tarafından belirlenmiş, kamu açısından önemli veya vatandaşların yaşamları ve sağlığı açısından gerekli faaliyetler dizisidir.

Bulgaristan dışında elde edilen regüle edilmiş mesleğin Bulgaristan’da icra edilmesi için özel bir tanınma gerekmektedir. Bulgaristan’da regüle edilmiş mesleğin icra edilmesi için denklik, Mesleki Becerilerin Tanınması Kanunu’nun 2005/ 36/ EC yönergesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Bulgaristan Denklik Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bulgaristan denklik başvurusu, gerekli tüm evrakların ibraz edilmesinden itibaren 2 ay içinde sonuçlanmaktadır. Bulgaristan denklik başvurusu için ilave belge gerekmediği takdirde başvuru süreci yaklaşık 1 ay sürmektedir.

Bulgaristan denklik başvurusunda kesinlik bildirmeyen bazı durumlarda başvuru sahibinden ilave bilgi veya belge talep edilmektedir. Bulgaristan denklik başvurusu için ilave belge talep edilmesinden itibaren en fazla 2 ay içinde belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Bulgaristan denklik başvurusu için talep edilen ilave belgeler, gerekli görüldüğü takdirde yükseköğrenim yeterliliği verilen yükseköğretim kurumuna veya yükseköğretim eğitiminin alındığı ülkedeki yetkili makamlara gönderilmektedir.

Bulgaristan denklik başvurusu için bazı yabancı yükseköğretim kurumlarının Bulgaristan Ulusal Bilgi ve Belge İşlem Merkezi (NACID) doğrulamaları için bariz bir şekilde onay talep etmesi halinde başvuru sahiplerinin yardımı zorunlu kılınmaktadır.

Bulgaristan Denklik Danışmanlık Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan denklik danışmanlık ücreti 180 Euro’dur.

Bulgaristan denkliği için danışmanlık hizmeti alınarak süreç hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir. Bulgaristan danışmanlık hizmetleri, başvuru sahibine denklik işlemleri için yardımcı olmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: