bulgaristan vatandasligi sorgulama ve basvurusu

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu, Bulgar vatandaşı olmayan kişilerin Bulgaristan vatandaşlığına ve kimliğine sahip olmak için gerçekleştirdikleri başvurudur.

Kişiler, Bulgaristan vatandaşı olmak için belirlenen koşulları sağladıkları takdirde vatandaşlık başvurusu kapsamında talep edilen doğum belgesi, evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi belgeleri bir araya getirerek Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirmelidir.

Vatandaşlık işlemleri için başvurular Bulgaristan Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere Bulgaristan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Bulgaristan pasaportu ve EGN (Bulgaristan Kimlik Numarası) verilmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığına Başvuru Hakkı Tanıyan Durumlar Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişilerin aşağıdaki koşullardan en az birini karşılıyor olması gerekir.

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak
 • Ebeveynlerden en az birinin Bulgar vatandaşı olması
 • Bulgar vatandaşı olan bir birey ile evlilik yapmak
 • Bulgaristan’da belirlenen miktarda yatırım yapmış olmak
 • Bulgaristan’da belirlenen 5 yıllık ikamet süresini doldurmuş olmak
 • Bulgaristan’a bilim, sanat, spor alanlarında katkı sağlamış olmak
 • Eski Bulgar göçmeni olmak
 • Bulgaristan’a 1 milyon leva tutarında yatırım yapmak

Bulgaristan Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Aşağıda Bulgaristan vatandaşlık şartları listelenmiştir.

 • Vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişi Türkiye’de hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır. Kişinin Türkiye ve Bulgaristan sınırları içerisinde kanunlara uygun bir şekilde ikamet ediyor olması gerekir.
 • Bulgaristan’da geçimini sürdürebileceği daimi bir geliri ya da yeterli fona sahip olmalıdır.
 • Vatandaşlık başvurusu için kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. 18 yaş altındaki çocuklar için - Bulgar vatandaşlık başvurusu ebeveynleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Bulgar vatandaşı ile evlilik yapan kişiler, eski Bulgar göçmenleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinin vatandaşları, İsviçre vatandaşları ve Bulgaristan ile vatandaşlık konusunda bir mütekabiliyet imzalayan ülkelerin vatandaşları çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilmektedir ancak diğer ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinin vatandaşlığından ayrılmış olmaları gerekir.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çektirilmiş güncel bir fotoğraf olmalıdır.
 • Pasaport Fotokopisi: Kişinin vatandaşı olduğu ülkenin pasaport sayfalarının fotokopisi bulunmalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: En alt soya kadar göstermelidir.
 • Doğum Belgesi: Kişilerin noter tasdikli doğum belgesi dosyada yer almalıdır.
 • İsim Denklik Belgesi: Kişiler bağlı oldukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden isim denklik belgesi temin edebilmektedirler.
 • Evlenme Belgesi: Evlenme belgesi, evlilik kayıt örneği bağlı olunan İl/ilçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilmektedir.
 • Özgeçmiş: Vatandaşlık başvurularında başvuru sahibi Bulgarca yazılmış bir özgeçmiş hazırlamalıdır. 14 yaşından küçük kişiler için özgeçmiş ebeveynleri de özgeçmiş hazırlamalıdır.
 • Eğitim Belgesi: Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kişinin Bulgarca bildiğine dair verilen belge dosyada bulunmalıdır.
 • Sabıka Kaydı: Hem Bulgaristan hem de Türk makamlarından alınan sabıka kaydı dosyada yer almalıdır. Kişinin Bulgar vatandaşlığına kabulü için sicilinin temiz olması gerekmektedir.
 • Sağlık Raporu: Vatandaşlık başvurusu sahibinin herhangi bir sağlık engeli bulunmadığını gösteren Heyet Kurulu Sağlık Raporu olmalıdır.
 • Banka Hesap Özeti: Başvuru sahibi adına Bulgaristan’da açılmış olan banka hesabının son 3 aylık hesap dökümü dosyada bulunmalıdır.
 • Taahhütname: Vatandaşlık başvurusu gerçekleştiren kişinin Bulgaristan’da devamlı ikamet edeceğine dair noter onaylı taahhütname bulunmalıdır.
 • Kira Sözleşmesi: Kişinin Bulgaristan’da ikamet ettiği eve ait olan kira sözleşmesi dosyada yer almalıdır.

Bulgaristan vatandaşlık hakkı ve gerekli belgeler kişinin özel durumuna göre değişmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığı Almak için Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin talep edilen gerekli belgeleri bir araya getirerek Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Bulgaristan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdırlar.

Aşağıda Bulgaristan vatandaşlığı almak için başvuru gerçekleştirecek kişilerin bir araya getirmesi gereken genel belgeler sıralanmıştır.

 • Fotoğraf
 • Pasaport
 • Doğum Belgesi
 • İsim Denklik Belgesi
 • Eğitim Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Banka Hesap Özeti
 • Taahhütname
 • Kira Sözleşmesi

Kişilerin vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecekleri durumlara göre talep edilen belgeler farklılık gösterebilmektedir.

Evlilik yoluyla Bulgaristan vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişiler D tipi bir vize kapsamında Bulgaristan’da ikamet ediyor olmalılardır. Evlilik bağı kapsamında Bulgaristan’a yerleşen partner, 5 yıllık zorunlu ikamet süresini doldurmasının ardından vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkına sahip olmaktadır.

Evlilik yolu ile gerçekleştirilen Bulgaristan vatandaşlık başvurularında evlilik belgeleri, evlilik cüzdanı, Bulgaristan’da ikamet edilen 5 yıllık sürenin kanıtları beyan edilmelidir.

Eski Bulgar göçmeni olarak başvuru gerçekleştirecek kişilerin Adalet Bakanlığı’na göçmenlik kaydı sorgulaması için talepte bulunması gerekir.

Eski Bulgar göçmenleri sorgulama kapsamında “vatandaştır” sonucunu elde eder ise doğrudan vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları mevcuttur. Kişiler isim denklik belgesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, hangi anlaşma kapsamında Türkiye’ye göç ettiklerinin belgeleri ile vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Evlilik Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Bulgaristan vatandaşı olmak için geçerli yöntemlerden biri olan Bulgar vatandaşı ile evlilik yapmak, kişilere Bulgaristan’daki 5 yıllık zorunlu ikamet süresini doldurdukları takdirde vatandaşlık hakkı tanımaktadır.

Bulgar vatandaşı ile arasında evlilik bağı bulunan Türk vatandaşı, Türkiye’de bulunan Bulgaristan dış temsilciliklerine D tipi vize başvurusunda bulunmalıdır. D tipi vize başvurusu kapsamında Bulgaristan’a giriş yapan partner, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi birimine giderek oturum kartı başvurusu gerçekleştirmelidir.

Evlilik sebebiyle Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için oturum izni kapsamında Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 5 yıllık zorunlu ikamet süresini doldurmuş olmak gerekmektedir. Kişiler Bulgaristan’daki süresiz ikametlerinin 3. yılında vatandaşlık başvurusu için randevu oluşturma hakkına sahiptirler.

Vatandaşlık başvurusu randevuları kişilerin 5 yıllık oturum izinlerini doldurduktan sonraki günler için verilmektedir. 3 yıl Bulgaristan’da ikamet ederek başvuru gerçekleştiren bir kişinin randevusu 2 yıl sonrasına oluşturulur.

Evlilik Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Bulgaristan vatandaşlık başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır:

 • Bir Bulgaristan vatandaşı ile en az 3 yıl evli kalmak
 • Bulgaristan’da süresiz oturum iznine sahip olmak
 • Süresiz oturum izni ile en az 3 yıl Bulgaristan’da ikamet etmiş olmak
 • Sabıka kaydına sahip olmamak
 • Temel seviyede Bulgar diline hakim olmak

Bulgaristan Adalet Bakanlığı, Bulgaristan vatandaşı ile evli olanlara D tipi vize kapsamında Bulgaristan’a giriş yaparak süresiz oturum izni ile en az 3 yıl boyunca ülkede ikamet ettikleri takdirde vatandaşlık başvurusu için olanak sağlamaktadır.

Evlilik Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik yoluyla Bulgaristan vatandaşı olmak için öncelikle bir Bulgar vatandaşıyla evlenmek gerekmektedir. Bulgaristan vatandaşlığına sahip bir birey ile arasında evlilik bağı bulunan Türk vatandaşları, Bulgaristan vatandaşlığı alabilmek için sonrasında D tipi vize başvurusunda bulunarak Bulgaristan’a bir vize kapsamında yasal olarak giriş yapmalıdır.

D tipi vize kapsamında Bulgaristan’a giriş yapan partner, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne giderek oturum kartı başvurusu gerçekleştirmelidir. Oturum kartı ilk etapta 1 yıllık süre ile düzenlenir. Oturum kartı süresi dolmadan 30 gün önce kişilerin uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Oturum izni kapsamında toplamda 5 yıl boyunca Bulgaristan’da evlilik yolu ile ikamet eden kişiler vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanmaktadır. 5 yıllık süreç içerisinde evliliğin gerçek ve devam ediyor olması gerekir.

Evlilik yoluyla Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirecek partner; evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, çocuk var ise doğum belgesi gibi gerekli belgeleri bir araya getirmelidir. Başvuru sahibi, Bulgaristan’da 5 yıllık zorunlu ikamet süresini tamamladığını da belgelerle desteklemelidir.

İkamet Süresi Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Süresiz Bulgaristan oturma izni sahipleri 5 yıllık zorunlu ikamet süresinin en az 3 yılını doldurduktan sonra ikamet yoluyla Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapabilir. 5 yıllık zorunlu ikamet süresinin 3 yılını dolduran kişilere vatandaşlık randevusu 2 yıl sonrasına verilir. Kişiler toplamda 5 yıllık ikametlerini doldurduktan sonra vatandaşlık değerlendirmesine girebilmektedir.

Başvuru sahipleri Bulgaristan’da yasal bir vize ve oturum izni kapsamında toplamda 5 yıl boyunca ikamet ettiklerini belgeler ile kanıtlamalıdır. Bulgaristan’da 3 yıl yaşadıktan sonunda süresiz Bulgaristan oturma izni 5 yıl sonra da Bulgar vatandaşlığı olarak alınabilir.

İkamet Süresi Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

İkamet süresi yoluyla Bulgaristan vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • Bulgaristan vatandaşlığı için en az oturma süresi olan 5 yıllık ikamet süresini doldurmuş olmak
 • Bulgaristan’da ikamet edilen 5 yıl boyunca yasal olarak suç kabul edilen faaliyetlere karışmamış olmak
 • Bulgaristan diline ve kültürüne hakim olmak
 • 18 yaşından büyük olmak

İkamet Süresi Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet süresi yoluyla vatandaşlık başvurusu için kişilerin Bulgaristan’da geçerli bir vize ve oturum izni kapsamında en az 5 yıl boyunca ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Bulgaristan’a uzun dönemli bir D tipi vize kapsamında giriş yaparak oturma izni ile 5 yıl boyunca ülkede ikamet eden Türk vatandaşları, en yakın göçmenlik bürosuna gerekli evrakları hazırlayarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Emekliler, yatırımcılar, çalışanlar; Bulgaristan’a geçerli bir giriş sebebi bulunan kişiler belirlenen ikamet süresini doldurduktan sonra gerekli evrakları bir araya getirerek vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilir.

Başvuru sahipleri zorunlu ikamet süresini doldurduklarını kanıtlayan belgeleri başvuru dosyalarında bulundurmalıdır.

Etnik Gerekçelerle Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Etnik gerekçelerle Bulgaristan vatandaşlık başvurusu, bir Bulgar vatandaşı ile soy bağı bulunduğunu kanıtlayan kişilerin gerçekleştirebileceği Bulgaristan vatandaşlık başvurusu türüdür. Bulgaristan Cumhuriyeti, Bir Bulgar vatandaşı ya da Bulgar göçmeni ile arasında soybağı bulunan yabancı uyruklu kişilere de vatandaşlık hakkı sağlamaktadır.

Bulgaristan vatandaşlığı yalnızca bir alt soya devredilmektedir. Anne ya da babası Bulgar soylu olan ya da Bulgar soylu olarak vefat eden kişiler, zorunlu ikamet şartı aranmaksızın Bulgaristan vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilirler.

Kişilerin ebeveynlerinden en az birinin Bulgar vatandaşı olduğunu kanıtlayacak isim denklik belgesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi belgeleri sunması gerekmektedir.

Bulgaristan kökenli kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunmaları için Bulgaristan’da ikamet etmiş olmaları ya da Bulgar dilini bilmeleri gerekmez.

Bulgar kökenli başvuru sahipleri başvuruları neticesinde herhangi bir sınav ya da mülakata tabi olmadan direkt olarak Bulgaristan pasaportuna sahip olabilmektedirler.

Yatırım Yoluyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Yatırım yoluyla Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen Türk vatandaşları, Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından belirlenen asgari miktarda yatırım yaparak vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkına sahip olurlar.

Bulgaristan’da bir şirket kurarak en az 10 bulgar vatandaşına istihdam sağlayarak veya 512 bin Euro değerindeki “Devlet Tahvil Bonosunu” satın alan kişiler, Bulgaristan yatırımcı belgesi elde ederler.

Bulgaristan’da yatırımcı belgesi sahibi olmak kişilere süresiz oturum izni hakkı tanımaktadır. Süresiz oturum izni ile Bulgaristan’da 1 yıl boyunca ikamet eden yatırımcıların 1 yılın sonunda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakları bulunmaktadır.

Kişilerin Bulgaristan’da yaptıkları yatırıma istinaden bir oturma iznine sahip olmaları ve bu oturma izni kapsamında en az 1 yıl boyunca Bulgaristan’da ikamet etmiş olmaları gerekir.

Ebeveyn Durumu Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Ebeveyn durumu nedeniyle Bulgaristan vatandaşlık başvurusu, anne ya da babası Bulgar vatandaşı olan kişiler için gerçekleştirilmektedir. Bulgaristan Cumhuriyeti, ebeveynlerinden en az biri Bulgar vatandaşı olan ya da Bulgar vatandaşı olarak vefat eden yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık hakkı tanımaktadır.

18 yaş altında bulunan çocuklar için Bulgaristan vatandaşlık başvurusu ebeveynler tarafından gerçekleştirilmelidir. 18 yaş üzerindeki başvuru sahipleri, ebeveynlerinden en az birinin Bulgar vatandaşı olduğunu kanıtlayacak isim denklik belgesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, Liçna Kart fotokopisi gibi çeşitli belgeleri bir araya getirmelidir.

Çocuklar için gerçekleştirilen başvurularda Bulgaristan’da ikamet etme ve Bulgar diline hakim olma şartı aranmamaktadır.

Göçmenlik Yasası Dolayısıyla Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nedir?

Geçmişte mübadeleler ve ekonomik sebepler dolayısıyla Bulgaristan’dan Türkiye’ye çok fazla göç yaşanmıştır. Bulgaristan Cumhuriyeti, eski Bulgar göçmenlerine göçmenlik yasası kapsamında vatandaşlık haklarını yeniden kazandırmaktadır.

Bulgaristan göçmenlik yasası kapsamında gerçekleştirilen vatandaşlık başvurularında kişilerin hangi yıllarda göç ettikleri vatandaşlık süreçlerini etkilemektedir. Bulgaristan 1912, 1935, 1938, 1951, 1978 yılları Bulgaristan göçmenleri için çifte vatandaşlık hakkı sağlamaktadır.

Bulgaristan Cumhuriyeti, 1941 yılında göç edenler için “zorunlu göçmen” ibaresini kullanırken 1971 yılında göç edenler için isteğe bağlı göç tanımını yapmaktadır. Kişilerin göç ettikleri yıllara bağlı olarak Bulgaristan’da ikamet şartı aranmaksızın yeniden Bulgar vatandaşlığını kazanmaları mümkündür.

Göçmenlik yasası dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek göçmenlerin öncelikle Adalet Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirerek vatandaşlık tespiti işlemi yaptırmaları gerekir. Bulgaristan Adalet Bakanlığı göçmenlere vatandaşlık sorgulaması gerçekleştirmektedir.

Vatandaşlık sorgulamasında “Bulgar vatandaşıdır” sonucunu elde eden göçmenlerin gerekli isim denklik belgesi, doğum belgesi gibi belgeleri bir araya getirerek vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakları vardır. Bulgar göçmeninin vatandaşlık hakkını yeniden kazanmasının ardından bir alt soyu olan çocukları da vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Bulgaristan vatandaşlık başvurusu değerlendirme yetkisi Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne aittir.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Bulgaristan vatandaşlık başvuru süreci, gerekli ikamet süresinin karşılanması, evrakların tamamlanması ve Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık talebinin ibraz edilmesi ile başlamaktadır.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı vatandaşlık başvurularını ortalama 6-7 ay içerisinde sonuçlandırmaktadır. Bulgaristan vatandaşlık başvurusu sonuçlanma süreleri başvuru sahibinin koşullarına ve evrakların yeterliliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı vatandaşlık başvurusunda eksik evrak tespit ettiği takdirde başvuru sahibinin 15 gün içerisinde evraklarını tamamlamasını talep etmektedir.

Bulgaristan vatandaşlık başvurularında talep edilen evrakların onaylı, apsotilli ve yeminli tercümanlar aracılığı ile Bulgar diline çevrilmiş olmaları gerekmektedir. Kişiler belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık tespit edilmesi durumunda 14 gün içerisinde gerekli belgelerin teminini Adalet Bakanlığı’na sağlamalılardır. Bulgaristan vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin karara itiraz etme hakları bulunmamaktadır.

Vatandaşlık başvurusu onaylanan başvuru sahipleri Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından bir vatandaşlık mülakatına tabii tutulur.

Bulgaristan vatandaşlık mülakatında Bulgaristan’ın tarihi, kültürü, hukuki ve devlet yapısına ilişkin sorular sorulmaktadır. Kişilerin hızlı ve kendilerinden emin bir şekilde soruları yanıtlamaları gerekir.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bulgaristan vatandaşlık başvuru sonuçları başvurunun gerçekleştirildiği tarihten sonraki 6-7 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Vatandaşlık başvurularının sonuçlanma süreleri başvuru türüne göre değişiklik göstermektedir. Kişiler vatandaşlık başvuru sonuçlarını Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine iletilen mektup ile öğrenebilir.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu reddedildiği takdirde kişilerin karara itiraz etme hakları bulunmamaktadır. Vatandaşlık başvurusu reddedilen başvuru sahipleri ret sebeplerini göz önünde bulundurarak yeniden vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilir.

Olumsuz sonuçlanan başvurularda kişilere başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır. Başvuru sahipleri her yeni vatandaşlık başvurusunda başvuru ücretini ödemek zorundadır.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Bulgaristan vatandaşlık başvuruları için kişilerin öncelikle D tipi vize kapsamında Bulgaristan’a giriş yapmaları gerekmektedir.

Vizem.net ile yapılan Bulgaristan D tipi vize başvuru ücretleri ve hizmet bedelleri aşağıdaki gibidir:

D Tipi Vize için HizmetlerÜcretler
Form ve Dilekçe15 EUR
Vize Harçları100 EUR
Refakat / Acente Hizmeti50 EUR
Seyahat Sigortası10 EUR
Toplam175 EUR

Kişiler Bulgaristan’da evrakların temini, tercümesi için belirli gerekli ücretleri ödemek zorundadır. Vizem.net Bulgaristan şubesi için Bulgaristan vatandaşlık Başvuru ücretleri tüm giderler dahil 1050 Euro’dur.

Bulgaristan Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Bulgaristan, bir Avrupa Birliği ülkesidir. Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen topluluğu üye ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına sahiptir. Bulgaristan pasaportu ile vizesiz gezilebilecek yerler listesinde toplamda 150 adet ülke bulunmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlığı alındığında vizesiz gidilebilen ülkeler aşağıda listelenmiştir:

 • Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avusturya, Almanya,
 • Bahama adaları, Barbados, Beyaz Rusya, Belçika, Belize, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri,
 • Çekya, Cezayir,
 • Danimarka, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Demokratik Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti,
 • Ekvator, El Salvador, Estonya, Ermenistan,
 • Fiji, Finlandiya, Fransa, Fas, Filistin,
 • Gambiya, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Güney Kore, Grenadine Adaları,
 • Haiti, Honduras, Hong Kong, Hollanda, Hırvatistan,
 • İzlanda, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere,
 • Japonya,
 • Kolombiya, Kosta Rika, Kazakistan, Kritabi, Kosova, Kıbrıs,
 • Litvanya, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg,
 • Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Marshall adaları, Morityus, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Montenegro, Macaristan,
 • Nikaragua, Norveç,
 • Palau, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz,
 • Romanya,
 • Samoa, Saint Lucia, Saint Kittis And Nevis, San Marino, Senegal, Sırbistan, Singapur, Şili,
 • Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Saint Vincent,
 • Tayvan, Timor Leste, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Tuvalu,
 • Ukrayna, Uruguay,
 • Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Yunanistan,
 • Yeni Zelanda

Bulgaristan’ın 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olması ile Bulgaristan vatandaşları aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı haline gelmiştir.

Aşağıda Bulgaristan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmanın kişilere sağladığı avantajlar sıralanmıştır.

 • Bulgar vatandaşları Bulgaristan’da çalışma, eğitim görme ve sınırsız ikamet etme hakkına sahiptir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ülkeleri ile Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etme hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları ve aile üyeleri herhangi bir Avrupa Birliği ve Schengen üyesi ülkede ikamet etme, çalışma ve yaşama hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları ile aile üyeleri Avrupa Birliği ülkelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde özel mülk edinme hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşlığına sahip kişiler ve aile üyeleri Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim alabilmektedir.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gümrüksüz mal ve hizmet sağlama hakkına sahiptir.
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: