Bulgaristan Vatandaşlığı ve Vatandaşlık Sorgulama İşlemleri

2021’de Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Bulgaristan vatandaşlığı almak T.C vatandaşları için çeşitli avantajlar sağlmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığı ile kişiler bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlığı elde etmektedir. Bunun yanında Bulgar vatandaşlığı Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etme imkanı da tanımaktadır. Bulgaristan vatandaşları Dünya’da 150’den fazla ülkeye sınırsız ve vizesiz seyahat etme hakkına sahiptirler.

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

“Bulgar vatandaşlığı nasıl alınır?” sorusunun cevabı olarak birden fazla alternatif bulunmaktadır. Vatandaşlık başvurularını kabul etme yetkisi Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlık hakkı elde etme şartları arasında kişilerin Bulgar kökenli olduklarını kanıtlamaları, ebeveynlerinden en az birinin Bulgar vatandaşlığına sahip olması, ülkede belirli miktarda yatırım yapmaları gibi durumlar bulunmaktadır. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlık başvurusu hakkına sahip olan bireylerin tam listesi verilmiştir:

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak
 • Anne veya babanın Bulgar vatandaşı olması
 • Bulgar vatandaşı olan bir birey ile evlilik yapmak
 • Bulgaristan’da belli bir miktarda yatırım yapmış olmak
 • Bulgaristan’da belirli bir süre ikamet etmiş olmak
 • Ülkeye katkı sağlamış olmak
 • Eski Bulgar göçmeni olmak

Yukarıdaki koşulları sağlayan bireylerin Bulgaristan vatandaşlığı alma hakları bulunmaktadır. Eğer etnik köken, aile bireyleri ya da eski Bulgar göçmeni sıfatı ile bir vatandaşlık başvurusu gerçekleştiriliyor ise talep edilen gerekli evrakları hazırlayarak öncelikle bir “vatandaşlık tespiti” için Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na gidilmesi gerekmektedir. Bu tespit sonucunun “Bulgaristan vatandaşıdır” olması ile kişiler vatandaşlık alabilmektedir.

Vizem.net Bulgaristan uzun süreli vizeler, oturma izni ve vatandaşlık işlemleri için danışmanlık hizmeti vermekte ve tüm süreci baştan sonuna kadar yönetmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığı Alma Şartları

Bulgaristan vatandaşlığı alma başvurusunda bulunacak bireyler için çeşitli şartlar bulunmaktadır. Başvuru sahipleri Türkiye ya da Bulgaristan içerisinde hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır.

Eğer başvuru yapacak birey Bulgar vatandaşı anne veya babaya sahip değilse 18 yaşından büyük olmak zorundadır. Kişilerin Bulgaristan’da geçimlerini sağlayabilecekleri bir işlerinin bulunduğunu kanıtlamaları da Bulgar vatandaşlığına başvuruda önemlidir.

Ayrıca bireylerin Bulgar diline hakim olduklarını belgelemeleri başvuruları için zorunlu olmasa da avantajlı olmalarını sağlamaktadır.

Bulgaristan vatandaşlık işlemleri için talep edilen belgelerin orijinal, apostilli ve yeminli tercüman aracılığı ile Bulgarcaya çevrilmiş olması gerekir.

Ayrıca Bulgaristan vatandaşı olma şartları arasında bulunan bir diğer koşul; anne veya babası Bulgar vatandaşı olduğu için vatandaşlık başvurusu yapacak bireylerin her iki ebeveyninin de bu başvuru için yazılı bir izin belgesi imzalaması gerekir. Kişilerin evrakları arasında anne ve babasının yazılı izni bulunmayan bireyler Bulgaristan vatandaşlığı alamamaktadır.

Bulgar Vatandaşlığına Başvuru Süreci

Bulgar vatandaşlığına başvuru süreci her başvuru kategorisi için farklılık göstermektedir. Aşağıda her kategori için Bulgaristan vatandaşlık başvuru süreçleri açıklanmıştır.

 1. Bulgaristan Etnik Kökenli Olmak: Bulgaristan etnik kökenli başvuru sahiplerinde Bulgaristan’da belirli bir süre ikamet etme ve dil bilme şartı aranmamaktadır. Bireyler Bulgar soyuna sahip olduklarını kanıtlayacak belgeler sunarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.
 2. Anne Veya Babanın Bulgar Vatandaşı Olması: Annesi veya babası Bulgar vatandaşlığına sahip olan bireyler ebeveynleri üzerinden vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahiptirler. Kişiler anne veya babalarının Bulgar vatandaşı olduğuna dair talep edilen gerekli belgeleri sunarak başvuru yapabilirler. Sonradan Bulgar vatandaşlığı edinen bireylerin çocukları ve alt soyları 5 yıl bekleme süresinin ardından vatandaşlık başvurusu yapabilir.
 3. Eski Bulgar Göçmeni Olmak: Eski Bulgar göçmeni olan bireylerin de vatandaşlık hakları korunmaktadır. Ancak göçmen başvurularında göç edilen tarihlere göre başvurunun sonuçlanma süresi de değişiklik göstermektedir. 29 Mart 1948 - 22 Kasım 1950 yıllarında göç eden bireylerin vatandaşlıklarının korunduğu Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.
  1951-1978 yıllarında da birçok Bulgar vatandaşı Türkiye’ye göç etmiştir. Bulgaristan Cumhuriyeti 1951 yılındaki göçleri zorunlu göç olarak kabul ederken 1978 yılındaki göçlerin kişilerin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini kabul etmektedir. Bu yüzden bu yıllarda göç eden bireylerin vatandaşlık başvuru süreçleri biraz daha uzun sürebilmektedir.
  Göçmenler Bulgaristan Adalet Bakanlığı bünyesinde bir vatandaşlık sorgulaması gerçekleştirmelidir. Bu sorgulama sonucunda kişilerin Bulgaristan vatandaşı oldukları kabul edilirse bireyler vatandaşlıklarını geri kazanmak için başvuru yapmaktadır.
  Vefat etmiş olan Bulgar göçmenlerinin alt soylarının da vatandaşlık başvurusu hakkı bulunmaktadır. Kişilerin Bulgar göçmeni olan birey ile soy bağlarını kanıtlayacak belgeler sunmaları gerekir.
  Vizem.net 2019 ve 2020 yıllarında toplam 68 T.C vatandaşı için başvurularını tamamlayarak 100% onaylanma oranı ile Bulgaristan çifte vatandaşlık hakkından faydalanmalarını sağlamıştır.
 4. Evlilik Yolu İle Bulgar Vatandaşı Olmak: Bulgaristan vatandaşı ile evli olan T.C vatandaşları gerekli koşulları sağlayarak Bulgar vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedir. Evlilik yolu ile bir D tipi uzun süreli vizeye tabi olarak Bulgaristan’a giden kişiler, Bulgaristan’da ikamet ederek 5 yıllık bir süresiz oturum izni alma hakkı kazanır. Süresiz oturum iznine sahip bireylere 3 yılı doldurmalarının ardından Bulgaristan vatandaşlığına başvuru hakkı doğar.
  Ancak bu şekilde yapılan başvuruların olumlu sonuçlanacağının bir garantisi bulunmamaktadır. Evlilik yolu ile Bulgaristan vatandaşlık başvurusunda bulunacak bireylerin başvurularından en az 3 yıl öncesine kadar bir oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir.
 5. Yatırım Yolu İle Bulgaristan Vatandaşı Olmak: Bulgaristan ile doğrudan bir ilişkisi bulunmayan ancak ülkede belirli yatırımlar yapan Türk vatandaşlarının da Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapma hakları vardır.
  Bulgaristan’da bir şirket kurarak 512 bin Euro “Devlet Tahvil Bonosu” satın alan her Türk vatandaşı Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapabilir. Yatırımcıların vatandaşlık başvuru süreçlerinden önce en az 1 yıllık Bulgaristan oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir.
  Bulgaristan’a bilim, teknoloji gibi alanlarda katkı sağlayacak yatırımcı bireylerin ise istisnai vatandaşlık başvurusunda bulunmaları gereklidir. Bulgaristan kişilere çifte vatandaşlık hakkı sağlar. Dolayısıyla kişiler hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olabilirler.
 6. İkamet Süresini Doldurarak Bulgar Vatandaşı Olmak: Bulgaristan’da 5 yıllık süresiz oturum izni almaya hak kazanan bireyler oturum izinlerinin 3. yılını doldurmalarının ardından vatandaşlık başvurusu yapma hakkı elde etmektedir. Kişiler başvurularının ardından 2 yıl içerisinde Bulgaristan vatandaşlığı sahibi olurlar.

Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Gerekli İşlemler

Başvuru sahiplerinin Bulgaristan vatandaşı olmak için başvuruyu bizzat Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na yapmaları gerekmektedir. Bu yüzden Türkiye’de bulunan kişiler ülkeye giriş yapmak için öncelikle bir D tipi vize başvurusunda bulunmalıdır. Bulgaristan D vizesi başvuru sürecinin genel adımları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Vize başvuru formu doldurmak
 2. Talep edilen evrakları hazırlamak
 3. Konsolosluk randevusu almak
 4. 100 EUR olan vize harcını yatırmak
 5. Konsoloslukta yüz yüze vize mülakatına girmek
 6. Başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için D tipi vizeye ihtiyacı olan kişiler Vizem.net ile irtibata geçerek vize başvuru süreçlerini başlatabilirler.

D tipi Bulgaristan vizesi ile ülkeye giriş yapan kişiler Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne giderek başvurularını beyan ederler. Gerekli evrakların teslimi sağlanarak başvuru sonucu beklenir.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama İşlemi

1938-1951-1968-1978 yıllarındaki mübadele sebebi ile Türkiye’ye göç eden göçmenlerin ve alt soylarının Bulgaristan vatandaşlıklarını geri kazanma hakları bulunmaktadır. Online Bulgaristan vatandaşlık sorgulama işlemi başvuru yapıldıktan sonra alınan referans numarası ile olarak buradan yapılabilir.

Bulgaristan vatandaşlık işlemleri uzun ve karmaşık bir süreçtir. Vizem.net bünyesinde gerçekleştirilen Bulgaristan vatandaşlık başvurusu işlemleri adım adım aşağıda verilmiştir:

 • Doğum belgesi çıkartılması
 • Vatandaşlık sorgulama işlemi
 • Vatandaşlık için bir Bulgaristan D vizesi başvurusu yapılması
 • Oturum izni alma
 • Vatandaşlık başvurusu yapma

Vizem.net bünyesinde başvuru sürecinin başından sonuna kadar uzman danışmanlarla profesyonel bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Daha fazla bilgi almak için irtibata geçebilirsiniz. 0850 241 1868

Bulgaristan vatandaşlık sorgulama ve tespit prosedürü birkaç adımdan oluşmaktadır. İlk olarak vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişiler üst soyunu tespit ettirmelidir. Bulgaristan doğumlu olan bireyin soyunun tespit edilmesi başvuru belgelerinin en önemlisidir.

Başvuru sahibi bir Nüfus Müdürlüğü’ne giderek üst soyunda bulunan nüfus kayıtlarını almalı ve Kaymakamlıktan apsotilletmelidir. Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için bir diğer önemli belge doğum belgesidir. Bazı Bulgar göçmenlerinin Türkiye’deki kimliklerinde yazan doğum tarihi ile Bulgaristan’daki doğum tarihleri uyuşmamaktadır.

Bu durumlarda kişiler Bulgaristan’da bağlı oldukları Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek bir doğum belgesi almalıdır. İsim denklik belgesi ve bir doğum belgesinin elde edilmesinin ardından Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık tespiti başvurusu yapılmaktadır. Bu başvuru sonucunda gelen “vatandaştır” ya da “vatandaş değildir” yanıtlarının ardından duruma göre kişiler vatandaşlık başvuru süreçlerini devam ettirebilmektedir.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı Vatandaşlık Sorgulama Belgeleri

Aşağıda Bulgaristan Adalet Bakanlığı vatandaşlık sorgulama işlemi esnasında bireylerden talep edilen belgeler sıralanmıştır. Bu belgeler başvuru sahibinin koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 • T.C pasaportu fotokopisi
 • Bulgaristan vatandaşlık hakkı tespit formu
 • 2 adet fotoğraf
 • İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ve apsotilli bir isim denklik belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evlilik kayıtları
 • Başvuru sahibi adına başkası başvuru gerçekleştiriyor ise vekaletname
 • Bulgaristan’dan kalan eski belgeler

Yukarıda listelenen bütün belgeler tasdikli ve apostilli olmalıdır.

Bulgaristan Vatandaşlarının Hakları ve Avantajları

Bulgaristan 2007 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmuştur. Bu sebep ile Bulgaristan vatandaşları da birer Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaktadır. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlarının hakları ve Bulgar vatandaşlığının avantajları sıralanmıştır:

 • Bulgaristan vatandaşı olan bireyler Bulgaristan’da çalışma, ikamet etme, okuma gibi imkanlardan yararlanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerini bir vize sistemine tabi olmadan serbestçe dolaşma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği sınırları içerisindeki herhangi bir ülkede ikamet etme, yaşama ve çalışma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde eğitim hakkına sahiptir.
 • Bireyler Avrupa Birliği ülkelerinde özel mülk edinebilirler.
 • Bulgaristan pasaportu ile Kanada, İsviçre ve Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 150 ülkeye vizesiz ve sınırsız seyahat hakkına sahiptirler.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gümrüksüz mal ve hizmet sağlama hakkına sahiptir.

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Bulgaristan İçin Vatandaşlık Kaç Yılda Alınır?

Bulgaristan vatandaşlığı için bireylerin 5 yıl olan oturum süresini tamamlamaları gerekmektedir. Kişiler öncelikle Bulgaristan’da 5 yıllık bir sınırsız oturum iznine sahip olmalıdır.

Oturum izninin 3. yılının dolmasıyla kişilere vatandaşlık başvurusu yapma hakkı sağlanmaktadır. Ancak vatandaşlık başvurusu ile oluşturulan randevu tarihi 2 yıl sonrasına verilmektedir. Yani bireyler Bulgaristan’da 5 yıllık bir süreyi tamamlamalarının ardından vatandaşlık alabilmektedir.

Bulgar Vatandaşlığı İçin Çıkan Yeni Yasa Nedir?

2 Ocak 2019 gününden itibaren geçerli olacak şekilde bir Bulgar vatandaşlığı yeni yasası çıkarılmıştır. Bu yasaya göre başvuru sahipleri Bulgaristan Adalet Bakanlığı’nın oluşturduğu online sistem üzerinden elektronik kayıt yaptırarak Bulgaristan Vatandaşlık Daire’sine gerekli evrakların teslimini oluşturulan randevu tarihinde gerçekleştirebilir.

Ayrıca 2019 yılında uygulanmaya başlayan bu yeni sistem ile vatandaşların evrak teslimini gerçekleştirdikleri gün içerisinde vatandaşlık mülakatı da gerçekleştirilmektedir. Daha öncesinde evrak teslimi ile mülakat arasında bulunan birkaç aylık sürenin işlemleri çok yavaşlattığı tespit edilmiştir. Evrak tesliminin ardından bireylere herhangi bir eksikliğin ya da yanlışlığın tespiti durumunda 14 gün içerisinde online sistem üzerinden bilgilendirme yapılarak 2 aylık bir başvuru düzenleme hakkı tanınmaktadır. Eğer evraklarda herhangi bir eksiklik söz konusu değilse kişilerin mülakatı aynı gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Sok Sorulan Sorular

Bulgaristan vatandaşlığı ile ilgili merkezimize gelen soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Bulgaristan Vatandaşlık Veriyor Mu?

Bulgaristan uygun şartları sağlayan T.C vatandaşları için vatandaşlık vermektedir. Başvuru amacına uygun süreç ve prosedür farklılık göstermektedir. Bilgi ve başvuru için 0850 241 1868.

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Randevu Nasıl Alınır?

Göçmenlik dairesinde yapılacak mülakat ve evrak beyanı için vizem.net Bulgaristan ofisi en yakın göçmenlik bürosunda randevu alarak süreci yönetmektedir. Şahsi yapılacak başvurular için ilgili temsilcilik aranarak çalışma ve randevu alma konusunda bilgi alınabilir.

Bulgaristan Vatandaşlık Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusunda bulunacak çiftler Bulgaristan’da yapacakları başvurular için burada geçerliliği olan bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu beyan etmelidir.

Bilgi ve Başvuru için: 0850 241 1868