Bulgaristan Vatandaşlığı Yeni Yasa Hakları

Bulgaristan Vatandaşlığı Yeni Yasa Kanunları

Bulgaristan vatandaşlığı yeni yasa ile yabancı uyruklu vatandaşların nasıl Bulgar vatandaşlığı alabileceğine dair düzenlemeler getirilmiştir.

Daha önceki kanunda 1 milyon Bulgar Levası yatırım karşılığında verilen vatandaşlığın 2 milyon Bulgar Levasına çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Öngörülen değişiklikler ile ayrıca 10 Bulgar vatandaşının kişinin çalıştığı bir şirkete 500 bin Leva yatırım yapılması ve bir yıl sonrasında yapılan yatırımın 1 milyon Levaya çıkarılması ile 20 kişiye iş imkanı sunulması şartı eklenmiş, ve bu yolla yatırımcıların Bulgar vatandaşı olabilmesine imkan sağlayacaktır.

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Bulgaristan vatandaşlığı elde etmek için birçok seçenek bulunmaktadır. Vatandaşlık başvurularını kabul etme yetkisi Bulgaristan Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlık hakkı elde etme şartları arasında kişilerin Bulgar kökenli olduklarını kanıtlamaları, ebeveynlerinden en az birinin Bulgar vatandaşlığına sahip olması, ülkede belirli miktarda yatırım yapmaları gibi durumlar bulunmaktadır. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlık başvurusu hakkına sahip olan bireylerin tam listesi verilmiştir:

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak
 • Anne veya babanın Bulgar vatandaşı olması
 • Bulgar vatandaşı olan bir birey ile evlilik yapmak
 • Bulgaristan’da belli bir miktarda yatırım yapmış olmak
 • Bulgaristan’da belirli bir süre ikamet etmiş olmak
 • Ülkeye katkı sağlamış olmak
 • Eski Bulgar göçmeni olmak

Ayrıca Bulgaristan vatandaşlığı alma başvurusunda bulunacak bireyler için bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru sahipleri Türkiye ya da Bulgaristan içerisinde hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır.

Eğer başvuru yapacak birey Bulgar vatandaşı anne veya babasından dolayı başvuru yapmıyor ise 18 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir. Kişilerin Bulgaristan’da geçimlerini sağlayabilecekleri bir işlerinin bulunduğunu kanıtlamaları da Bulgar vatandaşlığına başvuruda önemlidir. Ayrıca bireylerin Bulgar diline hakim olduklarını belgeleyici geçerli sınav sonucunu aldıktan sonra başvuruları için zorunlu olmasa da avantajlı olmalarını sağlamaktadır.

Bulgaristan Göçmeni Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığı yeni yasası ile birlikte “Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık alabilir mi?” sorusu eski Bulgar göçmenleri ve aile bireyleri tarafından sıklıkla sorulmaktadır.

1878 yılından 1989 yılına kadar Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürekli olarak göçler gerçekleşmiştir. Bulgaristan bu yıllar arasındaki mübadele süreçlerinde Türkiye’ye göç etmiş göçmenlerin vatandaşlık haklarını tekrar kazanmalarına imkan sağlamaktadır. Bulgaristan göçmeni vatandaşlık hakkı için izlenmesi gereken belirli bir prosedür bulunmaktadır. Kişilerin göç ettikleri yıllarla ilgili olarak vatandaşlık başvuru süreçleri değişiklik gösterebilmektedir.

Örneğin 1951 yılında gerçekleştirilen göçler Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu göç olarak nitelendirilirken 1978 yılında gerçekleştirilen göç isteğe bağlı göç olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 1951 göçmenlerinin vatandaşlık işlemleri daha kısa sürmektedir.

Bulgaristan Göçmenleri Avrupa Vatandaşlık Hakkı

Bulgaristan Göçmenleri Avrupa Vatandaşlık Hakkı

Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olması ile Bulgaristan göçmenleri, Avrupa vatandaşlık hakkı kazanmak adına eski vatandaşlıkları için başvurularda bulunmaktadır.

Bir Bulgaristan vatandaşı aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaktadır. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne üye olması ile vatandaşlarına da çeşitli haklar sağlanmıştır. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlarının Avrupa’da sahip olduğu haklar sıralanmıştır:

 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerini bir vize sistemine tabi olmadan serbestçe dolaşma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği sınırları içerisindeki herhangi bir ülkede ikamet etme, yaşama ve çalışma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde eğitim hakkına sahiptir.
 • Bireyler Avrupa Birliği ülkelerinde özel mülk edinebilirler.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gümrüksüz mal ve hizmet dolaşım hakkına sahiptir.

Eş Durumundan Bulgaristan Vatandaşlığı Alma

Bulgaristan vatandaşı ile evli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eş durumundan Bulgaristan vatandaşlığı alma hakları bulunmaktadır.

Türkiye’den göç eden kişi eş öncelikle evlilik bağını kullanarak D tipi vize almalıdır. Bu vizeyi aldıktan sonra Bulgaristan’a giriş yapılmalıdır. Kişiler vize başvurusu esnasında evliliklerinin gerçekliğini kanıtlamak adına belgeler sunmalıdır.

D tipi Bulgaristan vizesi almaya hak kazanan bireyler Bulgaristan’da evlilik cüzdanları ve mevcut oturum izinleri ile süresiz oturma izni başvurusunda bulunmalıdır. Süresiz oturum izni ile ülkede 5 yıl ikamet eden bireyler Bulgaristan vatandaşlık talebinde bulunabilir.

Kişiler Bulgaristan’daki ikametlerinin 3. Yılını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu için randevu alma hakkına sahiplerdir. Bu randevular 5 yılın sonuna denk gelecek şekilde 2 sene sonrasına verilmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlık Mülakat Soruları

Bulgaristan Vatandaşlık Mülakat Soruları Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için talep edilen evrakları Adalet Bakanlığı’na teslim eden bireyler, evraklarında herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olmaması durumunda bir vatandaşlık mülakatına tabi tutulmaktadır.

Bu vatandaşlık mülakatında Bulgaristan’ın tarihi, kültürü, hukuki ve devlet yapısı ile ilgili vatandaşlarının bilmesi gereken temel Bulgaristan vatandaşlık soruları yer almaktadır. Aşağıda bazı Bulgaristan vatandaşlık mülakat soruları verilmiştir:

 • Bulgaristan dünyada neleri ile tanınıyor?
 • Bulgaristan Cumhurbaşkanı kimdir?
 • Bulgaristan Başbakanı kimdir?
 • Bulgaristan’ın yönetim şekli nedir?
 • Bulgaristan’ın milli yazarları kimlerdir?
 • Bulgaristan’ın milli kahramanları kimlerdir?
 • Bulgaristan’ın milli bayramları nelerdir?
 • Bulgar tarihinden bir kesit anlatın.
 • Bir Bulgaristan vatandaşının hakları nelerdir?
 • Bulgaristan vatandaşının sorumlulukları nelerdir?
 • Bulgaristan’ın sınır komşuları hangi ülkelerdir?

Bireylerin mülakat esnasında yukarıda verilen Bulgar vatandaşlığı mülakat soruları için kendilerinden emin ve hızlı cevaplar vermeleri mülakatın değerlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Kişinin vatandaşlık için uygun olup olmadığı bu mülakat sonunda belirlenmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığı için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığı için gerekli evraklar başvuru yapan bireyin durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin Bulgar kökenli bir bireyin başvurusunda talep edilecek evraklar ile evlilik yolu ile vatandaşlık hakkı talep edecek bir bireyin evrakları mutlaka farklılık gösterecektir. Ancak Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu için talep edilen temel evraklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Fotoğraf
 2. Pasaport fotokopisi
 3. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: En üst soya ait olmalı.
 4. Doğum Belgesi: Noter onaylı olmalı.
 5. İsim Denklik Belgesi: Bağlı olunan yerin İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınır.
 6. Evlilik Kayıt Örneği
 7. Özgeçmiş: Bulgarca yazılmış ayrıntılı özgeçmiş. (14 yaşından küçük olanlar için anne ve baba da özgeçmiş göndermeli.)
 8. Eğitim Belgesi: Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan ve başvuru sahibinin Bulgarca bildiğini kanıtlayan noter tasdikli belge.
 9. Sabıka Kaydı: Bulgaristan ve Türk makamlarından alınmalı.
 10. Sağlık Raporları: Başvuru sahibinin sağlık sorunu olmadığını gösteren Heyet Kurulu Sağlık Raporu.
 11. Banka Hesap Özeti: Bulgaristan’da açılmış banka hesabının dökümü.
 12. Taahhütname: Bulgaristan’da devamlı oturulacağına dair Bulgaristan noterinden alınan tasdikli belge.
 13. Kira Kontratı: Bulgaristan’da ikamet edilecek eve ait olmalı.

Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümünde Bulgaristan vatandaşlığı başvuru süreci ve yeni yasa hakkında Vizem.net danışmanlarına sıklıkla iletilen sorular derlenmiştir.

Bulgaristan Vatandaşları Almanya’da Çalışabilir Mi?

Bulgar vatandaşları Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etme ve bu ülkelerde çalışma, eğitim görme haklarına sahiptir. Bulgar vatandaşlarının eşi ve çocuklarına da bu hak tanınmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığına sahip bireylerin Almanya’da çalışma hakkı bulunmaktadır.

Bulgaristan Vatandaşı Türkiye’ye Nasıl Gelir?

Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarını bir vize sistemine tabi tutmamaktadır. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmek için bir Bulgaristan pasaportu sahibi olmak yeterlidir.

Bulgar vatandaşları Türkiye’de 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz ikamet etme hakkına sahiptir. Türkiye’de 90 günü dolduran Bulgar vatandaşları ülkeyi terk etmelidir.

Bulgaristan Vatandaşlarının Vizesiz Gidebildiği Ülkeler Hangileridir?

Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği üyeliğinden dolayı birer Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaktadır. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine vizesiz ve sınırsız seyahat etme hakları bulunmaktadır. Bulgar pasaportuna sahip bireyler Dünya üzerindeki 150 ülkeye vizesiz gidebilmektedir. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler verilmiştir:

 • Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avusturya, Almanya,
 • Bahama adaları, Barbados, Beyaz Rusya, Belçika, Belize, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri,
 • Çekya, Cezayir,
 • Danimarka, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Demokratik Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti,
 • Ekvator, El Salvador, Estonya, Ermenistan,
 • Fiji, Finlandiya, Fransa, Fas, Filistin,
 • Gambiya, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Güney Kore, Grenadine Adaları,
 • Haiti, Honduras, Hong Kong, Hollanda, Hırvatistan,
 • İzlanda, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere,
 • Japonya,
 • Kolombiya, Kosta Rika, Kazakistan, Kritabi, Kosova, Kıbrıs,
 • Litvanya, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg,
 • Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Marshall adaları, Morityus, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Montenegro, Macaristan,
 • Nikaragua, Norveç,
 • Palau, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz,
 • Romanya,
 • Samoa, Saint Lucia, Saint Kittis And Nevis, San Marino, Senegal, Sırbistan, Singapur, Şili,
 • Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Saint Vincent,
 • Tayvan, Timor Leste, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Tuvalu,
 • Ukrayna, Uruguay,
 • Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Yunanistan,
 • Yeni Zelanda

Bulgaristan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Süresi Ne Kadardır?

Bulgar vatandaşlığı ve pasaportuna sahip olan bireyler Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmektedir. Ancak kişiler Türkiye’de 90 günden uzun ikamet edememektedir.

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’de vizesiz kalma süreleri 90 gündür.

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu için Avukat Ücreti

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu için Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan vatandaşlığına avukat ile başvuru yapmak şart değildir. Ancak vatandaşlık başvurusunu avukat eşliğinde gerçekleştirmek isteyen bireyler için avukat desteği alma imkanı bulunmaktadır.

Vizem.net ile iletişime geçerek uzman avukat iş ortaklarımız ile Bulgaristan vatandaşlık başvuruları gerçekleştirilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: