Bulgaristan Yatırımcı Vizesi

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Bulgaristan yatırımcı vizesi, Bulgaristan’da gayrimenkul satın alan ve çeşitli yatırımlar yapan kişi ve ailelerine Bulgaristan’da ikamet hakkı veren vize türüdür. Bulgaristan yatırımcı vize hamili kişilerin vize geçerlilik süresince Bulgaristan’da ikamet etmesi ve çalışması yasal olarak mümkün olmaktadır.

Bulgaristan yatırımcı vize başvurusu yapmak isteyen kişilerin Bulgaristan’da en az 255.000 Euro değerinde yatırım yapması gerekmektedir. Bulgaristan’da yatırım teşvikleri kapsamında yabancı uyruklu yatırımcılara çeşitli avantajlar sunulmaktadır.

Vizem.net, Bulgaristan yatırımcı vize başvurularında danışmanlık hizmeti veren Türkiye’deki tek akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Bulgaristan’da Hangi Yatrırım Araçları ile Yatırımcı Vizesi Alınabilir?

Bulgaristan’da yatırımcı vizesi alabilme imkanı veren yatırım yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan’da şirket satın almak
 • Bulgaristan’da %50 ve üzeri şirket hissesi satın almak
 • Bulgaristan yatırım fonlarında hisse almak
 • Bulgaristan’da bir yatırım projesinin uygulanabilmesi için sermaye artırımı sağlamak
 • Hisseleri menkul kıymetler borsasında işlem görmeyen bir Bulgar şirketinin sermayesini artırmak
Vize Ön Başvuru Formu

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi için Minimum Yatırım Miktarı Nedir?

Bulgaristan’da yatırımcı vizesi için minimum yatırım miktarı ve yatırım yolları aşağıda listelenmiştir.

 • En az 255.000 Euro tutar ile Bulgaristan’daki mevcut bir şirketi satın almak
 • En az 255.000 Euro tutar ile Bulgaristan’daki mevcut bir şirketin %50 ve fazla hissesini satın almak
 • Bulgaristan yatırım fonlarından en az 511.000 Euro tutarında hisse almak
 • En az 1 milyon Euro tutarı ile Bulgaristan’da bir yatırım projesinin uygulanabilmesi için sermaye artırımı sağlamak
 • En az 3 milyon Euro tutarı ile hisseleri menkul kıymetler piyasasında işlem görmeyen bir Bulgar şirketinin sermayesini artırmak

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bulgaristan yatırımcı vizesi için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin adli sicilinde herhangi bir suç unsurunun olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Bulgaristan’da yatırım yapmaya ve yapacağı yatırımın devamlılığını sağlamaya elverişli bütçesinin olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinde herhangi bir sağlık sorununun olmaması şartı aranmaktadır.

Bulgaristan Yatırımcı Vizesine Nasıl Başvurulur?

Bulgaristan yatırımcı vizesine başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak Bulgaristan’daki yatırım işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bulgaristan için yapılan yatırımın ödeme kaynağı meşru ve yasal olduğu sürece Bulgaristan dışından online olarak işlem yürütmek mümkün olmaktadır. Bulgaristan’da yatırım işlemleri tamamlandıktan sonra kişinin Bulgaristan ulusal (D tipi) vize türüne başvuru yapması gerekmektedir. Bulgaristan D tipi vizeler, başvuru sahibinin durumuna göre 6 aylık veya 1 yıllık olarak düzenlenmektedir. Bulgaristan D tipi vize başvurusu kabul edilen kişiler, Bulgaristan’a ulaştıktan sonra yatırımcı belgesine başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan’da yatırımcı belgesi başvurusu ile oturum hakkı kazanan yabancı uyruklu kişiler 3 ay ikamet ettikten sonra aile üyeleri için Bulgaristan vizesine başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan Yatırımcı Belgesi Nereden Alınır?

Bulgaristan yatırımcı belgesi, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından Bulgaristan’da yapılan yatırım teyit edildikten sonra verilmektedir.

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Son 10 yıl içinde alınmış ve sayfaları arasında en az 2 sayfanın boş olduğu pasaport ve fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, 35x45 mm ölçülerinde ve biyometrik özelliklere sahip 1 adet fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Bulgaristan D tipi vize başvuru formu: Vize başvuru sahibi tarafından doldurulmuş vize başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.
 • Finans planı: Vize başvuru sahibinin Bulgaristan’da geçireceği süre boyunca hayat giderlerini karşılaması için yeterli bütçeye sahip olduğunu gösteren banka hesap dökümü, tapu kayıtları ve kira gelir sözleşmesi gibi finansal belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Kayıt ajansı belgesi: Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından verilen ajans belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Vergi dairesi belgesi: Bulgaristan Vergi Dairesi’nden alınan belgenin onaylanmış kopyası eklenmelidir.
 • Milli gelir dairesi belgesi: Bulgaristan Milli Gelir Dairesi’nden alınmış ödenen vergileri, sigorta primlerini ve 10 Bulgar vatandaşına sağlanan çalışma olanaklarını gösteren belgenin onaylı kopyası ibraz edilmelidir.
 • Bulgaristan tanımlama kodu: Bulstat tarafından verilen Bulgaristan tanımlama koduna yönelik belgenin onaylanmış kopyası teslim edilmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Bulgaristan’da geçerli ve en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortasının sunulması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Vize başvuru sahibinin herhangi bir suç unsurunun olmadığını gösteren adli sicil kaydı e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilmektedir.
 • Vize harç bedeli dekontu: Bulgaristan yatırımcı vizesi başvuru harç bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Vize Ön Başvuru Formu

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Bulgaristan yatırımcı vizesi kalıcı olarak düzenlenmektedir ancak oturma izni kartının 5 yıl sonra yenilenmesi gerekmektedir. Bulgaristan yatırımcı vizesi ile Bulgaristan’da 5 yıl ikamet eden kişilerin Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapma hakkı doğmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığına kabul edilen kişilerin Bulgaristan yatırımcı vizesine ihtiyacı kalmamaktadır.

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi Nasıl Yenilenir?

Bulgaristan’da yaptığı yatırımı devam ettireceğini kanıtlayan kişiler Bulgaristan yatırımcı vizesini 3 yılda bir yenileyebilmektedir. Sahip olunan Bulgaristan yatırımcı vizesinin geçerlilik süresi dolmadan en az 60 gün önce yenileme başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bulgaristan yatırımcı vizesi yenileme işlemi online olarak Bulgaristan yatırımcı vizesi portalı üzerinden yapılmaktadır. Yapılan yenileme başvuruları, Bulgaristan Yatırımcı Vize Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Bulgaristan yatırımcı vizesi ile oturum izni alınabilmektedir. Bulgaristan yatırımcı vizesi aracılığıyla düzenli olarak 5 yıl boyunca Bulgaristan’da ikamet eden kişiler uzun süreli oturum iznine başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Ev Alarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Bulgaristan’da ev alarak oturma izni alınamamaktadır.

Bulgaristan’da oturma izni almanın yollarından biri de Bulgaristan yatırımcı vizesi almaktadır. Bulgaristan yatırımcı vizesi alan kişiler ikametleri için Bulgaristan satılık ev ilanlarını takip ederek ev satın alabilmektedir.

Bulgaristan Yatırımcı Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Bulgaristan yatırımcı vizesi ile vatandaşlık almak mümkün olmaktadır. Bulgaristan vatandaşı olmak için yatırım yaptıktan sonra düzenli olarak 5 yıl boyunca Bulgaristan’da ikamet eden kişiler Bulgar vatandaşlığına başvuru yapabilme hakkına sahip olmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığı yatırım yoluyla alındıktan 3 yıl sonra kişilerin eşleri de başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan Yatırımcı Vize Hamili Ailesini Yanına Getirebilir Mi?

Evet, Bulgaristan yatırımcı vize hamili ailesini yanına getirebilmektedir. Yatırım yoluyla Bulgaristan’da en az 3 yıl ikamet eden kişiler, eşlerini Bulgaristan’a getirmek için başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Yatırımcı Vizesinin Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan’da yatırımcı vizesi alan kişiler, vize geçerlilik süresince Bulgaristan’da yasal olarak ikamet edebilmekte ve çalışma hakkına sahip olabilmektedir. Bulgaristan yatırımcı vizesi ile 5 yıl boyunca düzenli olarak Bulgaristan’da ikamet eden kişilere Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapma hakkı tanınmaktadır. Bulgaristan yatırımcı vizesi alan kişiler, ailelerini Bulgaristan’a getirebilmek için başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan’da gıda, üretim, tarım, yazılım, teknoloji, sanayi sektörlerinde sürdürülebilir işler yapmak mümkün olmaktadır. Bulgaristan iş imkanları yabancı uyruklu yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Paylaş: