bulgaristan coğrafi yapısı

Bulgaristan Coğrafi Yapısı Nasıldır: Bulgaristan Coğrafya Bilgisi

Bulgaristan coğrafi yapısı bakımından; Tuna ovaları, Balkan dağları, Trakya ovaları ve Rila–Rodop masifi olarak dört bölgeye ayrılır.

Bulgaristan’ın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 470 metredir. Bulgaristan coğrafyası, Balkan dağlarının kuzeyinde ve güneyinde farklı özelliklere sahiptir. Bulgaristan’da yaklaşık 540 akarsu ve 400 doğal göl yer almaktadır.

Bulgaristan; 41o ile 44o kuzey enlemleri ve 22o ile 28o doğu boylamları arasında yer alır.

Bulgaristan Yüzölçümü Nedir?

Bulgaristan yüzölçümü; 110 994 km2’dir. Bulgaristan topraklarının yaklaşık % 46,9’u tarımsal arazidir. Ormanlar, Bulgaristan toplam yeşil alanlarının %44,7’sini oluşturur. Bulgaristan’ın ova ve düzlük arazileri ülkenin %31,5 ini kapsar.

Bulgaristan’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Bulgaristan’da bulunan dağlar, toplam yüzölçümün %27,5’ini kaplar. Bulgaristan dağları, genel olarak doğu-batı istikametinde uzanır. Bulgaristan Rodop dağları, ülkenin en bilinen sıradağları arasındadır.

Bulgaristan’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Musala (2.925 m)
 • Vihren (2.914 m)
 • Botev Peak (2.376 m)
 • Cherni Vrah (2.290 m)
 • Vitoşa (2.290 m)
 • Golyam Perelik (2.191 m)
 • Radomir (2.029 m)
 • Kom Peak (2.016 m)

Bulgaristan’da bulunan sıra dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Pirin Dağı
 • Koca Balkan Dağları
 • Rodop Dağları
 • Rila
 • Yıldız Dağları
 • Mavi Dağlar
 • Belasica
 • Mount Imeon

Bulgaristan’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Bulgaristan’da bulunan ovalar, yaklaşık olarak 34.900 km2 alanı kaplar. Bulgaristan ovaları, toplam alanın %31,5’i kadardır.

Bulgaristan’da bulunan ovalardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Tuna Ovası
 • Yukarı Trakya Ovası
 • Kazanlık Ovası

Bulgaristan’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Bulgaristan’da bulunan nehirler ülkenin geneline yayılmıştır. Bulgaristan, Avrupa’nın en büyük nehir havzalarından olan Tuna Nehri’nin %5,9 luk bölümüne de ev sahipliği yapar.

Önemli Bulgaristan nehirleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Tuna Nehri – 2.850 km (Almanya’da doğan nehir.)
 • Meriç Nehri – 480 km (Bulgaristan’da doğan nehir.)
 • Struma Nehri – 415 km (Bulgaristan ve Yunanistan’da doğan nehir.)
 • Tunca Nehri – 390 km (Bulgaristan’da doğan nehir.)
 • İskar Nehri – 368 km (Tamamı ile Bulgaristan sınırında olan nehir.)
 • Osam Nehri – 314 km (Bulgaristan’da doğan nehir.)
 • Yantra Nehri – 285 km (Bulgaristan’da doğan nehir.)
 • Kamchiya – 244,5 km (Bulgaristan’da doğan nehir.)
 • Nisava – 218 km (Bulgaristan ve Sırbistan’da doğan nehir.)
 • Timok – 202 km (Sırbistan’da doğan nehir.)

Bulgaristan Topoğrafyası Nasıldır?

Bulgaristan topografyası; dağ, ova ve akarsular açısından zengindir. Bulgaristan’da bulunan Musala dağı, 2925 metre yüksekliği ile ülkenin ve Balkanlar’ın en yüksek noktasını oluşturur.

Bulgaristan topografyası incelendiğinde, Balkan dağlarının ülkeyi, Tuna platosu ve Trakya platosu olmak üzere ikiye ayırdığı görülür.

Bulgaristan’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Bulgaristan’da bulunan toprak türleri; chernozem olarak bilinen bereketli kara toprakları ve orman kökenli gri topraklardan oluşmaktadır.

Bulgaristan toprakları Sebze ve taze meyve üretimine uygundur. Bulgaristan toprakları, verimli arazilerin %2,4’ünde sebze üretimine imkan verir. Bulgaristan, Avrupa Birliği’nin taze meyve ve sebze üreticileri arasında 16. Sıradadır.

Bulgaristan’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Bulgaristan’da bulunan madenler, gayri safi katma değer içerisinde %24’lük paya sahiptir.

Bulgaristan ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahip madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Altın
 • Bakır
 • Kurşun-Çinko
 • Linyit
 • Alçıtaşı
 • Kalker
 • Bentonit
 • Kaolin
 • Kuvars kumları
 • Kil
 • Mermer

Bulgaristan madenleri, ülkeyi Avrupa birliği üye ülkeleri arasında önemli sıralara taşımaktadır. Bulgaristan, altın madeni bakımından Avrupa birliği ülkeleri arasında dördüncü, bakır madeni açısından üçüncü, linyit madenciliğinde beşinci sırada yer almaktadır. Maden ürünlerinin Bulgaristan ekonomisi içerisindeki getirileri yıldan yıla artan rakamlara sahiptir.

Bulgaristan Coğrafyası Bulgaristan İklimini Nasıl Etkiler?

Bulgaristan coğrafyası Bulgaristan iklimi üzerinde oldukça etkilidir. Bulgaristan iklimi, ülkenin büyük bölümünde karasal iklim özellikleri taşır. Balkan Dağları’nın kuzeyinde kalan bölüm, ılıman kara iklimine sahiptir.

Bulgaristan’ın batı bölgeleri, kış aylarının serin, yaz aylarının ılık geçtiği yumuşak bir iklim özelliği taşır. Coğrafyanın etkisi ile Bulgaristan iklimi 900 metre yüksekliğin üzerinde, sert dağ iklimi etkili olmaktadır.

Bulgaristan Coğrafyası Bulgaristan Kültürünü Nasıl Etkiler?

Bulgaristan coğrafyası Bulgaristan kültürü üzerinde etkilidir. Bulgaristan kültürü içerisinde üretilen resim, müzik ve heykellerde yükseltilerin ve ovaların etkisi görülür.

Rodop dağları ve çevresinde üretilen Bulgaristan müziği, erkeklerin davudi ve güçlü seslerle söylediği yiğitlik temalı eserlere sahne olmaktadır. Orta Rodoplar’da üretilen müzik, gayda ve kaval ağırlıklıdır. Coğrafyanın Bulgaristan kültürü üzerindeki etkisi, kadınların hasat zamanı söyledikleri “sedenka” adı verilen şarkılarda da hissedilir.

Paylaş: