bulgaristan ekonomisi ticari faaliyelter ithalat ve ihract ürünleri

Bulgaristan Ekonomisi Nasıldır?

Modern bir bilgi ekonomisi olan Bulgaristan ekonomisi, hizmet, yaşam bilimleri, yüksek teknoloji endüstrisi ve ticaret, sanayi ve yatırım odaklıdır. Bulgaristan ekonomisi yoğunlukla serbest piyasa ve özel sektör üzerinde şekillenmektedir. Bulgaristan ekonomisi, enerji, madencilik, makine, metalurji, tarım ve turizm sektörlerinde büyüme göstermektedir.

Bulgaristan’ın GSYİH verileri 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 azalış göstermiştir. 2019 yılındaki verilere göre Bulgaristan’da kişi başına düşen GSYİH, 9,703 Dolar olarak kayıtlara geçmiştir ve ülke dünya sıralamasında 84. sırada yer almıştır.

Bulgaristan ve Diğer Ülkelerin Kişi Başına Düşen GSYH Rakamları
Bulgaristan ve Diğer Ülkelerin Kişi Başına Düşen GSYH Rakamları

Aşağıda 2002 ve 2019 yılları arasında bazı ülkelerin kişi başına düşen GSYİH miktarları verilmiştir. Bulgaristan’ın 2002 ve 2019 yılları arasındaki GSYİH artışı ve diğer ülkelerle kıyaslaması tabloda yer almaktadır.

Bulgaristan ve Benzer Ülkelerin Kişi Başına Düşen GSYH
Bulgaristan ve Benzer Ülkelerin Kişi Başına Düşen GSYH

Bulgaristan Milli Geliri Ne Kadardır?

Bulgaristan milli gelirinin 2021 itibarıyla 77,65 milyar ABD Doları olması beklenmektedir. Son beş yıl içerisinde Bulgaristan milli geliri artış göstermiştir.

Aşağıda son beş yıl içindeki Bulgaristan milli geliri Dolar cinsinden verilmiştir.

YılMilli gelir
202069,11 milyar
201968,56 milyar
201866,23 milyar
201758,97 milyar
201653,81 milyar

Bulgaristan Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

Bulgaristan kişi başı milli gelir 2020 yılı itibarıyla 10,079,203 olarak kayıtlara geçmiştir. 2019 yılında 9,879,269 olan Bulgaristan kişi başı milli geliri, 2018 yılındaki 9,446,701 olarak hesaplanmıştır. Bulgaristan kişi başı milli gelir 2018 ve 2019 yılları arasında %4,7 artmıştır.

Bulgaristan Dünyanın Kaçıncı Büyük Ekonomisidir?

2021 yılında Bulgaristan, dünya ekonomisi içinde en büyük 73. ülke olarak kaydedilmiştir. Ghana 72. sırada yer alarak dünya ekonomileri içerisinde Bulgaristan’dan önde yer almıştır. Bulgaristan’ı 74. sırada Myanmar ve 75. sırada Venezuela takip etmektedir.

Avrupa ülkeleri içerisinde Bulgaristan ekonomisi ile 24. sırada yer almaktadır. Ekonomik sıralamada Lüksemburg ve Slovakya’nın arkasından gelen Bulgaristan’ı, Hırvatistan takip etmektedir.

Bulgaristan İşsizlik Oranı Kaçtır?

Bulgaristan işsizlik oranının yıllara göre değişimi aşağıda listelenmiştir.

 • 2020, %5,71
 • 2019, %4,23
 • 2018, %5,21
 • 2017, %6,16
 • 2016, %7,58
 • 2015, %9,14

Bulgaristan Enflasyon Oranı Kaçtır?

Bulgaristan’ın 2022 enflasyon oranının %1,92 olması beklenmektedir.

Bulgaristan enflasyon oranının yıllara göre değişim yüzde bilgisi aşağıda tablolanmıştır.

YılEnflasyon oranı
2021%2,1
2020%1,22
2019%2,46
2018%2,63
2017%1,19

Bulgaristan Para Birimi Nedir?

Bulgaristan’ın güncel para birimi Bulgaristan Levasıdır. 2020 yılından itibaren Euro’yu döviz kurunda da kullanmaya başlayan Bulgaristan, önceki yıllarda para birimini Bulgar Levasından Euro’ya çevirmeye çalışmıştır. Bulgaristan’ın Euro’yu kullanmaya başlamasının 2024 yılını bulması planlanmaktadır.

1 Euro, 1,95 Bulgar para birimi olan Levaya karşılık gelmektedir. 1 Bulgar Levası 2022 yılında 7,75 Türk Lirasıdır.

Bulgaristan’ın Parasının Kısaltması Nedir?

Bulgaristan’ın para birimi olan Bulgaristan Levasının kısaltması BGN’dir. Bulgaristan Levası, лв işareti ile gösterilmektedir.

Bulgaristan’ın Para Birimi Kaç TL’dir?

Bulgaristan para birimi olan Bulgaristan Levasının 1 birimi 7,75 Türk Lirasına denk gelmektedir.

Bulgaristan’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Bulgaristan bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • UniCredit Bullbank
 • DSK Bank
 • United Bulgarian Bank
 • First Investment Bank
 • Eurobank Bulgaria
 • Expressbank
 • Central Cooperative Bank
 • Allianz Bank Bulgaria
 • Piraeus Bank Bulgaria
 • Bulgarian Development Bank
 • D Commerce Bank
 • TBI Bank

Bulgaristan’da yerel ve yabancı bankalar olmak üzere birçok banka bulunmaktadır Bulgaristan’da bulunan bankalar ve şubelerin tamamı Bulgaristan Merkez Bankası tarafından denetlenmektedir. Bulgaristan’da yer alan yabancı bankalar arasında ING Bank ve T.C. Ziraat Bankası da yer almaktadır. Bulgaristan’da banka hesabı çeşitli bankalarda güvenli bir şekilde açılabilmektedir.

Bulgaristan Merkez Bankası Nerededir?

Bulgaristan’ın merkez bankası, Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya’da bulunmaktadır. 25 Ocak 1879 yılında kurulan Bulgaristan merkez bankasının başkanlığını Dimitır Radev yapmaktadır. 2019 yılında %4,549 olan Bulgaristan Merkez Bankası’nın faiz oranı 2020 yılında %4,337 olmuştur.

Bulgaristan’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

2022 yılı itibarıyla Bulgaristan asgari ücreti 710 Bulgar Levasıdır. Bulgaristan saatlik çalışma ücreti 4,06 Bulgaristan Levası civarındadır.

Bulgaristan, Avrupa ülkeleri içerisinde düşük asgari ücrete sahip ülkelerden biridir. Bulgaristan asgari ücret, 2022 yılında artış göstermiştir.

Bulgaristan Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Bulgaristan’da haftalık çalışma saati 40 saattir. Günde 8 saat çalışan biri Bulgaristan’da asgari ücret alabilmektedir. Avrupa ülkelerinin genelinde haftalık çalışma saati 38 saattir.

Bulgaristan’da ortalama maaş, Lüksemburg ve Fransa gibi ülkelerin yanında oldukça düşük kalmaktadır. Bulgaristan’da çalışmak mesai saatlerinin fazlalığı sebebiyle zorluk yaratabilmektedir.

Bulgaristan’ın Yer Aldığı Ekonomik Örgütlenmeler Nelerdir?

Bulgaristan’ın yer aldığı ekonomik örgütlenmeler aşağıda listelenmiştir.

 • Dünya Ticaret Örgütü (DTO)
 • Avrupa Birliği (AB)
 • Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)
 • Uluslararası Ticaret Odası
 • Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA)

Bulgaristan, bilinenin aksine bir Schengen topluluğu üye ülkesi değildir.

Bulgaristan’ın Başlıca Geçim Kaynağı Nelerdir?

Birçok sektörde yer almasına karşın Bulgaristan uzun yıllar boyunca ekonomisinin temelini tarıma bağlı yürütmüştür. Bir süre Bulgaristan’ın geçim kaynağı olan tarım, yıllar içerisinde ülkenin büyük bir ihracat kaynağı haline gelmiştir.

Son yıllarda tarım sektöründe azalmalar yaşamasına karşın Bulgaristan koyun sütü ve tütün üretiminde dünya sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. Bulgaristan, Avrupa’da ahududu üretiminde ön sıralardadır.

Bulgaristan ekonomik durumu son yıllarda yoğunlukla metalurji ve makine mühendisliği sektörüne dayanmaktadır. Bulgaristan, dünyadaki hidrolik makine üretiminin %10’u gibi yüksek bir oranını karşılamaktadır.

Bulgaristan’ın başlıca ekonomik faaliyetleri arasında; metalurji, madencilik, tarım, gıda, petrol ve makine mühendisliği, tekstil endüstrisi, turizm, bilişim teknolojileri, ulaşım ve iletişim yer almaktadır.

Aşağıda Bulgaristan ekonomisi için önemli diğer sektörler aşağıda listelenmiştir.

 • Madencilik
 • Gıda Endüstrisi
 • Kimya Endüstrisi
 • Petrol Ürünleri
 • Makine Mühendisliği
 • Tekstil Endüstrisi
 • Ulaşım ve iletişim sektörleri
 • Turizm
 • Bilişim Teknolojileri

Aşağıda 2014-2018 yılları arasında Bulgaristan’ın ithal ettiği ürünlerin ekonomiye katkısı verilmiştir:

2014 - 2018 Arası Bulgaristan İthalat Rakamları
2014 - 2018 Arası Bulgaristan İthalat Rakamları

Ham Petrol ve Doğalgaz ürünleri, Bulgaristan ekonomisine en fazla katkı sağlayan ürünlerdir. 2018 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti petrol ve doğalgaz ihracatı ile 3.313 milyar Euro gelir sağlamıştır.

Bulgaristan’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan inşaat sektörü 1990’lu yıllar itibarıyla düşüşe uğramıştır ancak 2000’lerin başında sektör tekrarda toparlanmaya başlamıştır. Bulgaristan’da inşaat sektörü 2020 yılı Mayıs ayında %4,7 artış göstererek Avrupa Birliğinde üçüncü sıraya yerleşmiştir.

COVID-19 salgını sebebiyle Bulgaristan inşaat sektörü birçok ülkedeki sektörler gibi yıllık bazda düşüşe uğramıştır. Bulgaristan konut sektörü, COVID-19 sebebiyle kötü etkilenen sektörlerden biridir.

Bulgaristan’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan, sosyalist döneminde otomotiv sektöründe oldukça önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 1966- 1970 yıllarında çeşitli markaların üretimini yapan Bulgaristan, birçok ünlü marka ile ortak çalışmalar yürütmüştür.

Bulgaristan otomotiv sanayisi son yıllarda hızla gelişmektedir. Otomotiv sanayisinde yüksek artış kaydeden Bulgaristan’da yeni fabrikalar açılmaya başlamıştır. Bulgaristan, 2012 yılında ilk yerli süper otomobili olan SIN Cars markası kurulmuştur. Bulgaristan araba fiyatları, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde uygun kalmaktadır.

Bulgaristan Sanayi Sektörü Nasıldır?

Ulusal İstatistik verilerine göre 2018 yılında Bulgaristan sanayi sektörü gayri safi katma değerin %27,4’ünü oluşturmuştur. Temel metallerin imalatı, gıda, makine ve donanım, inşaat malzemeleri, elektrik teçhizatı, kimyasal maddeler, cam, tuğla, kiremit, beton, alçı üretimi, giyim, otomobil, plastik ve kauçuk, içecek, elektronik cihazlar, mobilya, tekstil, kağıt ve karton, ilaç, odun ve ahşap malzemeler Bulgaristan sanayi sektörünü oluşturmaktadır.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2015 yılından 2018 yılı sonuna kadar sanayi üretiminde %6,4 oranında artış gözlenmiştir. %6,4’lük sanayi üretimi artışında en fazla plastik ve kauçuk ürünlerin ve elektronik cihazlarının üretiminin katkısı olmuştur.

Bulgaristan sanayisinde önemli sektörler aşağıda açıklanmıştır.

Bulgaristan Temel Metaller İmalat Sektörü

Bulgaristan’daki sanayi üretiminin yaklaşık %14,9’unu temel metal imalatı oluşturmaktadır. Temel metal imalatı sektöründe Bulgaristan içerisinde toplamda 11,7 bin kişi istihdam edilmektedir. Temel metal imalatı kapsamında istihdam edilen 11,7 bin kişi sanayi sektörünün toplamda %2,2’ sini oluşturmaktadır. Temel metal imalatı sektörünün Bulgaristan ihracatındaki payı %17,8’dir.

Bulgaristan Gıda Sektörü

Gıda sektörü Bulgaristan’daki sanayi üretiminin %11,7’sini oluşturmaktadır. Gıda sektörü kapsamında Bulgaristan’da toplamda 73,4 bin kişi istihdam edilmektedir. Gıda sektöründe istihdam edilen 73,4 bin kişi sanayi sektörünün %14,3’ünü oluşturmaktadır. Gıda sektöründe Bulgaristan’da faaliyet gösteren 6220 firma bulunmaktadır. Gıda sektörünün Bulgaristan ihracatındaki payı %7’dir.

Bulgaristan Makina ve Donanım Üretim Sektörü

Ülkedeki sanayi üretiminin % 6,4’ünü makine ve donanım sektörü oluşturmaktadır. Makina ve donanım sektöründe toplamda 31 bin kişi istihdam edilmektedir. Makina ve donanım sektöründe istihdam edilen 31 bin kişi Bulgaristan sanayi sektörünün %6,1’ini teşkil etmektedir. Makina ve donanım sektörü kapsamında Bulgaristan’da faaliyet gösteren 1026 adet firma mevcuttur. Makine ve donanım sektörünün Bulgaristan ihracatındaki payı %6,9’dur.

Metal İnşaat Malzemeleri, Kazan, Petek, Tank İmalatı, Hırdavat İmalatı Sektörleri

Bulgaristan’daki sanayi üretiminin %5,1’ini oluşturmaktadır. Sektörde toplamda 53,6 kişi istihdam edilmektedir. Metal inşaat malzemesi, kazan, petek, tank imalatı ve hırdavat imalatı sektörlerinde istihdam edilen kişiler sanayi sektörünün toplamda %10,2’sini oluşturmaktadır. Sektörün Bulgaristan ihracatındaki payı %2,7’dir.

Giyimden elektronik cihazlara kadar yapılan üretimlerle ülkenin kalkınmasına katkı sağlamıştır.

Bulgaristan Tarım Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan tarım sektörü ülkenin en önemli sektörlerinden biridir ve 2000 öncesi dönemde ülkenin en büyük gelir kaynağı olmuştur. Toprak ve iklim gibi faktörlerin elverişli olması sebebiyle Bulgaristan tarım sektöründe oldukça başarılı olmuştur.

Bulgaristan ekonomisinde tarım sektörünün payı 2018 yılında %4,2 olarak hesaplanmıştır. Tütün ve ahududu üretiminde Avrupa’nın en önemli ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan’ın topraklarının %47’si tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Buğday, fasulye, mercimek ve arpa gibi ürünler Bulgaristan ekonomisine katkı sağlayan tarım ürünleridir. Domates ve üzüm üretiminde dünyada önemli yere sahip olan Bulgaristan aynı zamanda hayvancılık alanında da büyümektedir. Bulgaristan’da tarım sektörü özel sektörün yönetimi altındadır.

Bulgaristan Organik Tarım Sektörü Nasıldır?

Ekolojik olarak temiz bölgeler, organik tarımın faydalarının farkına varılması ve tüketicilerin sağlıklı ürün tüketimi taleplerinin artması Bulgaristan’da organik tarım sektörünün gelişmesinde rol oynamıştır.

Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormanlık Bakanlığı 2017 verilerine göre organik tarım çiftçi sayısı 6,822 olarak belirlenmiştir. Organik tarım operatörlerinin 6,472’si üretici, 181’i organik tarım işletmecisi ve 169’u organik tarım ticaretçisidir.

Organik tarım operatörleri Bulgaristan’da kayıtlı olan toplam çiftçi sayısının %7,1’ini oluşturmaktadır. Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormanlık Bakanlığı 2017 yılı verilerine göre ülke arazilerinin %2,72’si organik tarım ürünlerinin üretimine ayrılmıştır.

Bulgaristan’da Tarım Teşvikleri Nelerdir?

Bulgaristan, son yıllarda çiftçileri ve yerel tarımı destekleme amacıyla marketlere yerel ürün satışı zorunluluğu getirmiştir. Özel reyonlar açarak yerel üreticiye destekte bulunan Bulgaristan, COVID-19 sebebiyle zorluk yaşayan üreticilere hibe desteği getirmiştir.

Bulgaristan’da önemli bir sektör olan tarım, son yıllardaki devlet teşvikleri ile piyasada tutunmaya çalışmaktadır.

Bulgaristan Tarım Sektörünün Finansmanı Nasıldır?

Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında tarım sektörüne 1,529 milyar Euro destek sağlanmıştır. 1,529 milyar Euro maddi desteğin 1,375 milyar Euro kısmı AB fonlarından, geriye kalan yaklaşık 141,1 milyar Euro kısmı ise Bulgaristan’ın ulusal bütçesinden karşılanmıştır.

Bulgaristan Hizmet Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan hizmet sektörü, Bulgaristan’ın rejim değişiminden sonra ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan en önemli alanlardan biri olmuştur. Hizmet sektöründeki gelişmeler genellikle Bulgaristan bankacılığında gerçekleşmiştir. 1990’ların sonlarında Bulgaristan Merkez Bankasında çeşitli özelleştirmeler yapılarak rejim sonrası dönemde hizmet sektörünün büyümesi sağlanmıştır.

Bulgaristan sigorta sektörü, yabancı firmalar sayesinde 1997 yılına yapılan reform ile birlikte büyümüştür. Bulgaristan’ın hizmet sektöründe özellikle 2000’ler sonrasında hızlı bir büyüme gözlenmiştir.

Bulgaristan Mobilya Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan mobilya sektörü, Bulgaristan’ın geleneksel olarak içinde bulunduğu bir sektördür. Birçok ekonomik durakladığı ve sektörlerin yavaşladığı dönemde bile Bulgaristan mobilya sektörü gelişmiş altyapısı sebebiyle dönemi kolaylıkla atlatmıştır.

Bulgaristan mobilya sektörü, ülkenin sanayi sektörünün %1,7’sini oluşturmaktadır. Mobilya sektörünün yurtdışında da talebinin yüksek olması sebebiyle Bulgaristan, Avrupa Birliğinde sektörün önde gelenlerinden biridir. Bulgaristan mobilya sektöründe yoğunlukla küçük işletmeler bulunmaktadır.

Bulgaristan’da mobilya üretiminin %85’i ihraç edilmektedir. Son yıllarda Bulgaristan mobilya sektörüne yabancı markalar da girmeye başlamıştır.

Bulgaristan Tekstil Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan, son yıllarda tekstil sektörü ile hem Avrupa’da hem de dünyada önemli bir yer edinmiştir. Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin tekstil ürün aldığı ülkelerin başında gelen Bulgaristan, tekstil sektöründeki istihdam olanakları ve önemli yatırımlar ile öne çıkmaktadır. Son yıllarda yabancı yatırımın yapıldığı alanlardan biri olan Bulgaristan tekstil sektörü, uygun fiyatları ve kalitesi ile birçok ülkenin ilgisini çekmektedir.

Son yıllarda Bulgaristan tekstil sektörü %15 oranında artış göstermiştir. Uluslararası tekstil alanında İtalya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerden yatırım alan Bulgaristan, sektörün gelişmesi için ortak girişimler düzenlemektedir.

Bulgaristan’daki Büyük Tekstil Fabrikaları Nerededir?

Gabrovo ve ülkenin başkenti olan Sofya, Bulgaristan tekstil fabrikalarının yoğunlukla yer aldığı şehirlerdir. Bulgaristan’daki büyük tekstil fabrikaları arasında; GS7 Co, VEGEA, New Style Ltd., Elytex Ltd., ALLEN EOOD yer almaktadır.

Bulgaristan Turizm Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan turizm sektörü, Karadeniz’de bulunan sahilleri, dağları, tarihi mirası, kaplıcaları, ırmakları, gölleri ve mağaraları ile hem yaz turizminde hem de kış turizminde önemli bir potansiyele sahiptir.

Bulgaristan Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 4 yıl içerisinde Bulgaristan’a giriş yapan yabancı turistlerin sayısı %31, turizm sektörü geliri ise %34 olarak artış göstermiştir. 2018’de Bulgaristan turizm sektörü rekor kırmış ve toplamda 4,3 milyar Euro turizm geliri elde etmiştir. Bulgaristan’da kış turizminin yaz turizminden daha çok tercih edildiği görülmektedir.

Bulgaristan’ı en çok ziyaret eden 10 ülke ve toplam turist sayıları aşağıda liste halinde verilmiştir.

 • Almanya: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Alman turist sayısı 1,044,545’tir.
 • Romanya: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Romanya vatandaşı sayısı 1,922,192’dir.
 • Kuzey Makedonya: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Makedonya vatandaşı sayısı 670,435’tir.
 • Rusya: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Rus turist sayısı 513,721’dir.
 • Türkiye: Bulgaristan’ı toplamda 1,444,304 Türk vatandaşı ziyaret etmiştir.
 • Sırbistan: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Sırbistan vatandaşı sayısı 597,608’dir.
 • Ukrayna: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Ukrayna vatandaşı sayısı 471,061’dir.
 • Polonya: Bulgaristan’ı toplamda 471,421 Polonya vatandaşı ziyaret etmiştir.
 • Yunanistan: Bulgaristan’ı ziyaret eden toplam Yunan vatandaşı sayısı 1,200,580’dir.
 • İsrail: Bulgaristan’ı toplamda 243,206 İsrail vatandaşı ziyaret etmiştir.

Bulgaristan’ı turistik amaçlarla ziyaret etmek isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan turistik vize alması gerekmektedir. Hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 güne kadar, hususi (yeşil) pasaporta sahip Türk vatandaşları ise 6 ay içerisinde 90 gün Bulgaristan vizesinden muaf tutulmaktadır.

Bulgaristan Ulaştırma ve Telekominikasyon Sektörü Nasıldır?

Bulgaristan Türkiye, Batı Avrupa, Rusya ve Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan önemli uluslararası yol güzergahında stratejik konuma sahip olan bir ülkedir. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında bulunan Varna ve Burgaz kentlerinin limanları ile Tuna Nehri üzerindeki Rusçuk limanları ülkenin hem deniz hem de nehir taşımacılığında aktif rol oynamasını sağlamaktadır.

Bulgaristan jeopolitik konumundan dolayı ülkeler arasında ticari bir köprü görevi üstlenmektedir. Bulgaristan AB fonlarından yararlanarak ulaşım altyapılarını desteklemeyi sürdürmektedir.

Bulgaristan karayolunun toplam uzunluğu 20.000 kilometredir. Bulgaristan karayollarının 757 kilometresi otobandan oluşmaktadır. Otobanlarda hız sınırı 140 km/saattir. Bulgaristan karayollarının %40’ı iyi, %27’si orta iyi, %33’ü ise kötü durumdadır.

Pan Avrupa Transit Koridorları
Pan Avrupa Transit Koridorları

Avrupa’nın toplamda 10 ana arteri vardır ve bu arterlerin 5’i Bulgaristan üzerinde bulunmaktadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere Bulgaristan’ı IV, VII, VIII, IX ve X numaralı yollat Avrupa Transit Koridorlarını oluşturmaktadır. Aşağıda Bulgaristan’da bulunan önemli karayolları açıklanmıştır.

 • Avrupa IV Numaralı Ulaşım Koridoru: Almanya’nın Dresden şehrinden başlar. Bulgaristan üzerinde ikiye ayrılarak İstanbul’a ve Selanik’e ulaşır. Bulgaristan topraklarındaki uzunluğu 446 km olarak hesaplanmıştır.
 • Vratsa Çevre Yolu (E-79): Vidin-Botevgrad güzergahında bulunan 6,82 km uzunluğundaki karayoludur.
 • Montana Çevre Yolu (E-79): Vidin-Botevgrad güzergahı üzerinde bulunan 12,45 km uzunluğundaki karayoludur. Yapımı 2015 yılında tamamlanmıştır.
 • Avrupa VII Numaralı Ulaşım Koridoru: Rotterdam’dan başlayarak Sulina’da biten, Ren ve Main ile Tuna nehirlerini birbirine bağlayan su yoludur.
 • Avrupa VIII Numaralı Ulaşım Koridoru: Adriyatik Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan ulaşım koridorudur. Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan üzerindedir. Bulgaristan topraklarında bulunan uzunluğu 639 kilometredir.
 • Avrupa IX Numaralı Ulaşım Koridoru: Finlandiya’nın Helsinki şehrini Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine bağlayan bir ulaşım koridorudur. Bulgaristan topraklarında bulunan uzunluğu 455 kilometredir.
 • Avrupa X Numaralı Ulaşım Koridoru: Orta Avrupa’dan Sofya’ya uzanmaktadır. Sofya’dan sonra iki kola ayrılarak Selanik ve İstanbul’a ulaşır. TEM otoyolunun uzantısı olarak bilinmektedir. Kalotina sınır kapısı ile Sofya arasındaki uzaklığı 60 kilometredir.
 • Hemus Otobanı: Hemus otobanı yapımına Haziran 2020 tarihinde başlanmış ancak otobanın yapımı henüz tamamlanmamıştır. Otobanın Bulgaristan’ın kuzeyinden geçerek Başkent Sofya ile Varna’yı birbirine bağlaması hedeflenmektedir.
Bulgaristan Demiryolları Haritası
Bulgaristan Demiryolları Haritası

Bulgaristan’da bulunan demiryolu ağı bütün ülkeyi kapsamaktadır. Trenlerin azami hız sınırı düşük, seyahat süreleri uzun, işletme maliyetleri yüksektir.

Ülkenin demiryolunun toplam uzunluğu, 3905 km tekli hatlar, 990 km çiftli hatlar, 1410 km tren istasyonu rayları, 153 km dar ve geniş hatlar olmak üzere toplamda 6458 kilometredir.

 • Sofya Metrosu: Sofya’da bulunan metro Bulgaristan’daki ilk ve tek metro hattıdır. Sofya metrosu toplamda iki hattan oluşmaktadır. Metro hattının toplam uzunluğu 39 kilometredir. Sofya metro hattı 34 adet istasyondan oluşmaktadır.

Bulgaristan’ın Karadeniz’de Varna ve Burgaz şehirlerinde önemli limanları bulunmaktadır.

 • Varna Limanı: Varna Limanı, Batı ve Doğu Varna, Balçık Limanları ve Varna Elektrik Terminali’nden oluşmaktadır. Varna Doğu Limanı’nda yıllık 4,1 ton yük işlem görülmektedir.
 • Burgaz Limanı: Burgaz Limanı yılda 1300-1900 gemiye hizmet vermektedir. Burgaz Limanı’nda yıllık 6.5-9.5 ton genel kargo ve 12-18 milyon ton petrol ürünü hizmet görmektedir.
 • Tuna Nehri Üzerinden Ulaştırma: Tuna Nehri Bulgaristan ile birlikte toplamda 10 ülkeyi kat etmektedir: Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Ukrayna ve Moldova. Tuna Nehri üzerinden genellikle yük taşımacılığı gerçekleştirilmektedir. Çelik, kağıt, petrol, kimyasal ürünler, makine mühendisliği gibi ürünler genellikle Tuna Nehri üzerinden taşınmaktadır.

Bulgaristan telekomünikasyon sektörü kapsamında gelişime ihtiyaç duyan bir ülkedir. Bulgaristan, modernizasyon gerektiren kapsamlı fakat modası geçmiş bir telekomünikasyon ağına sahiptir. Birçok köyde telefon hizmeti mevcuttur. Merkezi bir dijital hat Bulgaristan’daki birçok bölgeyi birbirine bağlamaktadır. A1 Bulgaria, Telenor ve Vivacom Bulgaristan’da aktif olan cep telefonu operatörleridir.

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Bulgaristan’da internet kullanımı önemli ölçüde artış göstermiştir. 2000 yılında 430.000 olan internet kullanıcısı sayısı, 2004 yılında 1.545.100’e ve 2010 yılında 3.400.000’e yükselmiştir. Bulgaristan 2011 yılı verilerine göre Romanya ve Güney Kore’nin ardından dünyanın en hızlı ortalama geniş bant internet hızına sahip üçüncü ülkesi olmuştur.

Bulgaristan’ın İhracat Politikası Nasıldır?

2019 yılı verilerine göre Bulgaristan ihracatı 34 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. 2021 yılında Bulgaristan ihracatı 36 milyar dolara yükselmiştir. Bulgaristan ihracatı 2021 yılı içerisinde son aylara doğru artış göstermiştir. Çoğunlukla Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye ile ihracat yapan Bulgaristan, Fransa, Belçika ve Çin ile de bu ilişkisini sürdürmektedir.

Bulgaristan’ın ülkelerle yaptığı ihracat tutarı 2020 yılındaki verilere göre aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya, 5,11 milyar Dolar
 • Romanya, 2,90 milyar
 • İtalya, 2,19 milyar
 • Yunanistan, 2,12 milyar
 • Türkiye, 2,06 milyar
 • Fransa, 1,22 milyar
 • Çin, 1,05 milyar
 • Hollanda, 839,08 milyon
 • Polonya, 791,55 milyon

Bulgaristan İhracat Rakamları Nedir?

2019 yılında Bulgaristan dünyadaki en büyük 72. ekonomi olarak kayıtlara geçmiştir ve ihracat rakamları 34,5 milyar Dolar değerini bulmuştur. 2020 yılında ihracat rakamları 31 milyar dolara düşmüştür. Bulgaristan ihracat rakamları 2018 yılında 33,62 milyar dolar, 2017 yılında 31,44 milyar Dolar ve 2016 yılında 26,57 milyar Dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

Bulgaristan’ın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Bulgaristan’ın ihracat ürünleri ve Dolar cinsinden değerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bakır, 2,7 milyar (toplam ihracatın %8,7’si)
 • Bilgisayarlar ve makineler, 2,7 milyar (toplam ihracatın %8,4’ü)
 • Petrol ve mineral yakıtlar, 1,4 milyar (toplam ihracatın %4,5’i)
 • Tahıllar, 1,3 milyar Dolar (toplam ihracatın %4,2’si)
 • Araçlar, 1,2 milyar (toplam ihracatın %3,8’i)
 • İlaçlar, 1,1 milyar (toplam ihracatın %3,6’sı)
 • Plastik ürünler, 1,1 milyar (toplam ihracatın %3,4’ü)
 • Madenler, cüruf, kül, 1 milyar (toplam ihracatın %3,2’si)
 • Mobilya, yatak takımı, aydınlatma, tabelalar, prefabrik binalar, 780 milyon (toplam ihracatın %2,5’i)
 • Elektrikli makineler, 3,5 milyar (toplam ihracatın %11’i)

Bulgaristan’a Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Bulgaristan’a sattığımız ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol ve mineral yağlar
 • Bakır
 • Hurda
 • Otomobil ve diğer motorlu araçlar
 • Tel ve kablolar
 • İşlenmemiş alüminyum
 • Otomotiv yedek parçaları
 • Şekillendirilmiş demir ve çelik ürünleri
 • Projektörler
 • Plastik
 • Plastik eşyalar
 • Örme eşyalar

Bulgaristan İthalat Politikası Nasıldır?

Bulgaristan çoğunlukla Almanya’dan ithalat yapmaktadır ve Almanya 2019 yılındaki verilere göre Bulgaristan’ın ithalat sektörünün %12,2’sini kapsamaktadır. Makine parçaları, otomobil parçaları, beyaz eşya, optik, medikal ürünler, eczane ürünleri ve elektrikli aletler Bulgaristan’ın Almanya’dan en çok ithal ettiği ürünlerdir.

Rusya, Bulgaristan’ın ithalat sektöründe yer alan başlıca ülkelerden biridir. Bulgaristan’ın doğalgaz ihtiyacının %97’sini karşılayan Rusya, aynı zamanda akaryakıt, demir, bakır madenleri ve makine ürünlerinde de Bulgaristan ile ithalat ilişkisini sürdürmektedir.

Türkiye, Bulgaristan’ın ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 5. sırada yer almaktadır ve plastik ürünler, motorlu taşıtlar, demir, çelik ve elektrikli aletler gibi ürünleri Bulgaristan’a ithal etmektedir. Bulgaristan cumhurbaşkanı son dönemlerde Rusya’dan alınan doğalgaz oranını azaltarak İtalya ve Türkiye’den alım yapma isteğini dile getirmiştir.

Bulgaristan’ın İthalat Ürünleri Nelerdir?

Bulgaristan’ın ithal ettiği mallar aşağıda listelenmiştir.

 • Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri
 • Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar
 • Elektronik ekipmanlar
 • Demiryolu
 • Plastikler
 • Eczacılık ürünleri
 • Demir ve çelik
 • Çeşitli kimyasal ürünler
 • Bakır
 • Demir ve çelikten eşyalar
 • Alüminyum
 • Optik, fotoğraf ve tıbbi cihazlar
 • Kağıt ve karton, kağıt hamuru ve kağıttan eşyalar
 • Et ve yenilebilir sakatat
 • Kauçuklar
 • Türüne göre belirtilmeyen emtialar
 • Örgü, tığ işi giyim eşyaları
 • Mobilya, aydınlatma tabelaları ve prefabrik yapılar
 • Organik kimyasallar
 • Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler
 • İçecekler, alkollü içkiler ve sirke
 • Gübreler
 • Süt ürünleri
 • Yumurta ve bal

Bulgaristan’ın ithal ettiği birçok ürün bulunmaktadır. Bulgaristan bal ithalatı 2020 yılında 5 milyar Dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan saman ithalatı, Türkiye ile yapılan 9 bin tonluk saman antlaşması sonucu 2017 yılı sonrasında artmıştır. Türkiye, Yunanistan, Almanya ve İtalya, Bulgaristan kereste ithalatında en üst sıralarda yer alan ülkelerdir. Bulgaristan et ithalatı 2020 yılında 76,28 milyar Dolar değerinde kayıtlara geçmiştir.

Bulgaristan’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

Bulgaristan’dan aldığımız ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol ve mineral yağlar
 • Bakır
 • Elektrik enerjisi
 • Ayçiçek tohumu
 • Yolcu taşımacılığına kullanılan motorlu araçlar
 • Kanola tohumu
 • Kauçuk borular ve hortumlar
 • Çinko

Bulgaristan ile Ticari İlişkilerimiz Nelerdir?

Bulgaristan, Türkiye açısından özellikle de sınır komşusu olarak önemli bir konuma ve ekonomik değere sahiptir. Türkiye, Bulgaristan’ın önemli bir ticaret ortağıdır. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile gerçekleştirdiği ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır.

Bulgaristan, coğrafi olarak Balkanlar’ın merkezi konumundadır. Bulgaristan; İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin büyük üretim şehirlerine oldukça yakındır. Türkiye için hem yatırım imkan setleri hem de AB pazarına giriş imkanı sunmaktadır.

Eylül 2019 tarihi verilerine göre Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı Türk sermayeli Bulgar firması sayısı 2213 iken Türk şirketlerinin kayıtlı temsilcilik sayısı ise 990 olmuştur.

Türkiye, Bulgaristan’ın en büyük ihracat pazarı olarak bilinmektedir. Bulgaristan toplam ihracatının %10’undan fazlasını Türkiye ile gerçekleştirmektedir. 2018 yılında Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı 2,2 milyar Euro olarak hesaplanmıştır.

Bulgaristan’ın 2018 yılında Türkiye’den ithalatı 2 milyar Euro olmuştur. Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılında Türkiye, Almanya ve İtalya’dan sonra Bulgaristan’ın en büyük 3. ticari ortağı olmuştur. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 4,183 milyar Euro olarak hesaplanmıştır.

2009-2018 yılları arasında Bulgaristan’ın Türkiye ile yıllık ticaretinin tablosu görsel olarak aşağıda verilmiştir.

Bulgaristan'ın Türkiye ile Ticaret Rakamları
Bulgaristan'ın Türkiye ile Ticaret Rakamları

Bulgaristan’da Yatırım Yapan Türk Şirketleri Hangileridir?

Bulgaristan-Türkiye ticari ilişkileri kapsamında Bulgaristan’da yatırım yapan pek çok Türk şirket ve firma bulunmaktadır.

Aşağıda Bulgaristan’da yatırım yapan Türk şirketleri ve çalışma alanları sıralanmıştır.

 • Aksan: Elektronik
 • ASE Express: Kurye hizmeti
 • Demirbank: Demirbank Bulgaria Sofia Şubesi
 • Denge İnşaat: İnşaat
 • Emboy: Tekstil
 • Faf Metal: Alüminyum ve metal işleme tesisleri
 • Hayat Holding: Varna
 • Işıklar Holding: Celhart Kağıt Fabrikası (2.1 milyon dolar)
 • Koç Holding: Ramstore (16 milyon dolar)
 • Magic Life: Otel işletmeleri
 • Maser Holding: Nitex Kumaş Fabrikası, Sofya
 • Menderes Tekstil: Tekstil
 • Metro Turizm: Otobüs işletmesi
 • Mısırlı Tekstil: Smolyan
 • Nurinvest: Parke ve konserve fabrikası
 • Princess Hotel: Sofya ve Filibe (14 milyon dolar)
 • Şahinler: Tekstil
 • Şişecam: Solvey-cam (35 milyon dolar)
 • Süzer Holding: Nikopol Karton Fabrikası
 • Trikom (Türk-Bulgar ortaklığı): Tekstil fabrikası (6.5 milyon dolar)
 • UKİ: Tekstil
 • Ziraat Bankası: Sofya (5.5 milyon dolar)

Bulgaristan’ın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Bulgaristan, 2019 yılındaki verilere göre 9828 Dolar GSYİH ile Letonya ve Litvanya’nın arkasında yer almıştır. 2020 yılındaki verilere göre Bulgaristan reel GSYİH büyüme oranı %3,6 olarak, kişi başına GSYİH ise 8,838 Dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

Bulgaristan’ın GSYİH oranı ve kişi başına düşen GSYİH verileri aşağıda tablolanmıştır.

YılGSYİH oranıKişi başı GSYİH
202069,11 milyar dolar10,079 dolar
201968,56 milyar dolar9,771 dolar
201866,23 milyar dolar9,456 dolar
201758,97 milyar dolar8,361 dolar
201653,81 milyar dolar7,573 dolar
201550,65 milyar dolar7,077 dolar

Bulgaristan’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Bulgaristan’da kişiler elde ettikleri gelirin %10’unu gelir vergisi olarak vermektedirler. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük kurumlar vergisi %10 ile Bulgaristan’da uygulanmaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti yatırımcılardan %5 temettü vergisi almaktadır.

Bulgaristan’da işsizlik maaşı, engeli bulunan kişiler için mali yardım desteği gibi sosyal yardımlar mevcuttur.

Aşağıda Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yapılan sosyal yardımlar listelenmiştir.

 • 18 yaş üzerinde kalıcı engeli bulunan kişiler için aylık mali yardım ödeneği
 • Salgın ve olağanüstü hal durumlarında 14 yaş altında çocuğu bulunan aileler için aylık yardım ödeneği
 • Kalıcı bir engeli bulunan çocuklara verilen aylık yardım ödeneği
 • Bir yaşına kadar çocuklara verilen yardım ödeneği
 • Orta öğrenimini tamamlamamış çocuklara verilen yardım ödeneği
 • Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara sağlanan ek yardım ödeneği

Bulgaristan Ekonomisinin Tarihi Dönemlere Göre Değişimi

20. yüzyılın başlarında Bulgaristan ekonomisi bir toparlanma sürecine girmiştir. Özellikle 1920’li yılların başları Bulgaristan ekonomisinin ayağa kalkma yılları olarak bilinmektedir.

1930’lu yıllarda Bulgaristan ekonomisi askeri bir ekonomi haline gelmiş ve Alman ekonomisine bağımlı olmuştur. Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesi ile 1940’lı yıllarda Bulgaristan ekonomisi de çöküş yaşamıştır. 1944 yılından sonra endüstri yerine tarıma dayanan Bulgaristan ekonomisinde dönüşüme başlanmıştır. 1940’lı yılların sonlarında altyapı çalışmaları, teknoloji endüstrisi yaratma çabaları karşılık bulmuş ve Bulgar ekonomisi yeniden ayağa kalkmıştır.

2004 yılında Bulgaristan, Avrupa Birliği müzakerelerini sonuçlandırarak 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği’ne katılmıştır. 2007 yılı itibariyle Bulgar ekonomisi istikrarlı büyüyen bir ekonomi haline gelmiştir. 1 Ocak 2007 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arasında bulunan en düşük vergi oranı kabul edilen %10’luk kurumlar vergisi getirilmiştir. 1 Ocak 2008 tarihinde Bulgaristan’da sabit %10’luk kişisel gelir vergisi uygulanmaya başlanmıştır.

2006 yılında 354 leva olan asgari ücret 2009 yılında 600 leva olarak neredeyse iki katına çıkmıştır. 1 Eylül 2011 yılında çalışan bir Bulgar vatandaşının aylık ortalama maaşı 699 Levaya yükselmiştir. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ortalama maaş 987 Bulgar levası olarak hesaplanmıştır.

Birinci Bulgar İmparatorluğu Ekonomisi Nasıldı?

Birinci Bulgar İmparatorluğu 681-1018 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Bilinen ilk Bulgar ekonomisi Bizans sikkelerini kullanmıştır. Altın, gümüş ve bakır sikkeler Birinci Bulgar İmparatorluğu’nda para yerine kullanılmıştır. Bulgaristan topraklarında bulunan en eski paralar 9. yüzyılda Preslav bölgesinde Çar Simeon dönemindendir. 10. yüzyılın sonu ve özellikle de 11. yüzyıl itibariyle Bulgaristan’da kalıcı para dolaşımı başlamıştır.

Birinci Bulgar İmparatorluğu’nda nüfusun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık ile uğraştığı için arazi mülklerinden vergi alınmıştır. Birinci Bulgar İmparatorluğu 9. yüzyıldan itibaren “Tarım Yasası” uygulayarak vergilendirme sistemini ülke ekonomisinde kullanmıştır.

Tarım Yasası’na göre 1 çift öküze sahip olan her Bulgar, vergi yerine buğday, darı ve şarap vermek zorundadır. Devlet, doğal yöntemler ile vergi toplayarak kıtlık ve savaş dönemlerinde yiyecek rezervine sahip olmuştur.

Bizans Egemenliğindeki Bulgar Topraklarının Ekonomisi Nasıldı?

1018-1185 yılları arasında Bulgaristan, Bizans egemenliğine girmiştir. Bizans egemenliğinde bulunan Bulgaristan döneminde para birimi olarak Bizans sikkeleri kullanılmıştır. Bulgar ekonomisi tamamen Bizans İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Bulgaristan, Bizans’ın bir vilayeti haline gelmiştir.

İkinci Bulgar Krallığı Ekonomisi Nasıldı?

İkinci Bulgar İmparatorluğu ekonomisi en parlak dönemini II. Ivan Asen döneminde yaşamıştır. II. Ivan Asen döneminde Bulgaristan’da ticaret artmış, ülkenin zenginliği büyük gelişme göstermiştir. 1280 yılına kadar İkinci Bulgar Krallığı ekonomisi yükselişe geçerken, 1280 yılının ardından krallık parçalanma sürecine girmiştir.

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Ekonomisi Nasıldı?

Osmanlı yönetimi altındaki Bulgaristan’da ekonomiyi kalkındırmak amacıyla çeşitli fabrikalar kurulmuştur. 1860 yılında ekmek ve un fabrikası, 1861 yılında ipek fabrikası kurulmuştur. Sonraki yıllarda makarna, kağıt ve bira fabrikaları Bulgaristan’da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Osmanlı Sonrası Dönemde Bulgaristan Ekonomisi Nasıldır?

Osmanlı egemenliğinden kurtulduktan sonra Rusçuk şehri Bulgaristan prensliğinin merkezi ve en önemli ekonomi şehri haline gelmiştir. Bulgaristan, özellikle Tuna Nehri denizciliğinin merkezi olarak tanınmaya başlanmıştır.

1878-1944 arası Kurtuluş döneminde yalnızca Rusçuk şehrinde 416 adet sanayi işletmesi kurulmuştur. Kurulan 416 adet sanayi işletmesinden 164’ünü giyim, tekstil ve deri sanayi, 108’ini gıda sanayi ve alkol üretimi, 41’ini kimyasal ürün üreten fabrikalar, 57’sini metal işletme fabrikaları, 36’sını ağaç işleme fabrikaları, 10’unu ise seramik fabrikaları oluşturmuştur. Rusçuk şehri, Avrupa’nın Bulgaristan’a açılan kapısı halini almıştır. İlk özel banka Rusçuk şehrinde Kurtuluş döneminde kurulmuştur.

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Bulgaristan Ekonomisi Nasıldır?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan ekonomisi ciddi bir ekonomik krize girmiştir. 1944 yılında milli gelirdeki düşüş oranı %15 olarak kaydedilmiştir. 1945 yılında ülke milli gelirindeki düşüş oranı ağır askeri harcamalar ve tarımdaki kuraklık sebebi ile %45’e yükselmiştir. Bulgaristan’daki para arzının kontrolsüz büyümesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında enflasyona neden olmuştur. Bulgaristan, 1947 yılında enflasyonun önüne geçebilmek adına ülke para arzının %70’ini tek seferlik bir vergiyle bloke ederek sert mali kararlar aldı.

1948-1953 yılları arasında Bulgaristan ekonomisinin Sovyetleşmesi gerçekleşti. Bulgaristan ekonomisinin 1946 yılından önceki durumu ve ekonomik yapısının SSCB’ye benzerliği sebebiyle diğer Doğu Avrupa ülkelerine oranla ekonomide çok daha hızlı bir şekilde büyüme gözlemlendi. 1950 ile 1973 yılları arasında Bulgaristan’da kişi başı GSYİH 1651 $ ‘dan 5284 $’ a yükseldi. 1989 yılında Bulgaristan’da GSYİH 6217 $ oldu.

SSCB’nin Dağılmasından Sonra Bulgaristan Ekonomisi Nasıl Değişti?

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Bulgaristan, bağımsızlığını ilan eden Rusya ile ekonomik ilişkilerini ilerletmiştir. Jeopolitik konumu sebebi Sovyetler sonrası Bulgaristan ekonomisi, Avrupa ülkeleri için oldukça önemli hale gelmiştir.

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına kadar varlığını sürdüren ve 15 farklı cumhuriyetten oluşan bir devlettir. Bulgaristan SSCB ülkelerinden olmamakla birlikte birliğin dağılmasından önce Sovyetler Birliği ile anlaşma sağlayan bir devlet olmuştur.

Avrupa Birliği’ne Girdikten Sonra Bulgaristan Ekonomisi Nasıl Değişti?

Avrupa Birliği’ne girdikten sonra Bulgaristan ekonomisi yeniden ayağa kalkmıştır. Bulgaristan’ın 2004 yılında başlattığı AB müzakereleri 1 Ocak 2007 yılında resmi olarak Avrupa Birliği ülkesi haline gelmesi ile son bulmuştur. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne üye olması ile GSYİH ikiye katlanmış, kişi başına GSYİH %10’luk artış ile Avrupa Birliği ortalamasının %47’sine ulaşmıştır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: