bulgaristan din ve inanç yapısı

Bulgaristan Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Bulgaristan’da birden fazla dini yapı ve inanış vardır. 2019 verilerine göre Bulgaristan toplumunun %77’si Doğu Ortodoksluğa, %10’u İslam dinine, %1’i Katolikliğe, %1’i Protestanlığa, %2’si diğer dinlere inanmaktadır ve %4’ü dinini belirtmemiştir.

Bulgaristan nüfusunun %5’inin de bir inancı yoktur.

Bulgaristan’da Görülen Dinler Nelerdir?

Bulgaristan’da En Çok Görülen Dinler aşağıda listelenmiştir:

 • Ortodoks Hristiyanlığı
 • Katolik Hristiyanlığı
 • İslamiyet

1.Bulgaristan’da Hristiyanlık

Bulgaristan’da hristiyanlık nüfusun %85’ini oluşturmaktadır.

Bulgaristan’da görülen hristiyanlık mezhepleri aşağıda verilmiştir.

 • Ortodokslar nüfusun %77’si.
 • Roma Katolikleri nüfusun % 0,6’sı
 • Protestanlar nüfusun % 1.12’si

Bulgaristan’daki Alexander Nevsky Katedrali, dünyanın en büyük Doğu Ortodoks kiliseleri arasında yer alır ve Bulgar Ortodoks Patriğinin ana katedralidir. Alexander Nevsky Katedrali, Bulgaristan’ın Sofya şehrinin simgesi haline gelmiştir. Alexander Nevsky Katedrali Türk-Rus Savaşı’nın ana bölümünü üstlenen Rus ordasına adanmıştır.

Bulgarista’nın Sofya şehrindeki Saint Nicholas Kilisesi, Rus Kilisesi olarak bilinmektedir. Şehir merkezinde yer almaktadır.

Mesih’in Doğumu Anıt Kilisesi, (The Memorial Church of the Birth of Christ) Shipka Zirvesi yakınlarındaki Stara Planina Dağı’ndaki Shipka Manastırı’nın ana kilisesidir. Mesih’in Doğumu Anıt Kilisesinde savaşta ölen 9.000 Bulgar ve Rus’un kemikleri bulunmaktadır.

Bulgaristan kökenli azizlerin isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Dasius of Durostorum
 • George of Kratovo
 • St. Nicholas of Sofia
 • Paisius of Hilendar
 • Sophronius of Vrasta

2. Bulgaristan’da Müslümanlık

Bulgaristan’daki 2011 Nüfus Sayımına göre, toplam Müslüman sayısı 577.139 idi ve nüfusun% 7,8’ine tekabül etmektedir. Bulgaristan’daki 2017’deki nüfus verisine göre, Müslümanlar nüfusun% 15’ini oluşturmaktadır.

Bulgaristan’da görülen müslümanlık mezhepleri aşağıda verilmiştir.

 • Şii mezhebi Bulgaristan nüfusunun %0.5 oranındadır.
 • Sunni mezhebi ise Bulgaristan nüfusunun %9.5’idir.

Bulgaristan’daki Müslümanlar, esas olarak kuzeydoğu Bulgaristan’ın çoğunlukla Razgrad, Targovishte, Şumnu ve Silistre illerinde ve Rodop Dağları’nda özellikle Kırcaali Eyaleti ve Smolyan Eyaleti’nde yaşayan Türkler, Bulgarlar ve Romanlardır.

Bulgaristan’daki en çok bilinen camilerin isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kozha Mahmut Paşa Camii
 • Banyabaşı Camii
 • Dzhumaya Camii
 • Taşköprü Camii

3.Bulgaristan’da Musevilik

Bulgaristan’daki Yahudilerin tarihi neredeyse 2.000 yıl öncesine dayanmaktadır. İbrani Üniversitesi demografı Sergio DellaPergola’nın “ Dünya Yahudi Nüfusu, 2016” tahminlerine göre, Bulgaristanda 2.000 ila 6.000 musevi dini mensubu bulunmaktadır.

Bulgaristan’daki en çok bilinen sinagoglar aşağıda listelenmiştir.

 • Sofya Sinagogu
 • Plovdiv Sinagogu
 • Philippopolis Sinagogu
 • Burgaz Sinagogu

4.Bulgaristan’da Ateistlik

Bulgaristan’da ateistlik oranı nüfusunun %5’idir. Bulgaristan’daki önemli ateistler Todor Zhivkov ve Krastyu Trichkov’dur.

5.Bulgaristan’da Deistlik

Bulgaristan’da deizm oranı ile ilgili son 5 yılda yapılmış net bir araştırma bulunmamaktadır.

6.Bulgaristan’da Hinduistlik

Bulgaristanda 20 den fazla Hindistanlı insan yaşamaktadır. Bulgaristan’daki Hindistanlı insanlar, Bulgaristan nüfusunun %0,003’üne sahiptir.

Bulgaristan’da Hinduist tapınak bulunmamaktadır. Hinduizm ISKCON (Uluslararası Krişna Bilinci Topluluğu) tarafından Bulgaristan’a yayılmıştır. ISKCON 1996’dan itibaren Krishna Bilincini Bulgarlara yaymaya başlamıştır.

7. Bulgaristan’da Presbiteryenlik

Bulgaristan’da presbiteryenlik 1956’da, Rahip William D. Johnson’ın bakanlığına başlamıştır.

Bulgaristan’daki presbiteryenlerin isteği, Presbiteryen kilisesini kurmak olmuştır. Bulgaristan’da 1959’da cemaat ilk binasını inşa etmiştir. 1982’de kilise Amerika’daki Presbiteryen Kilisesine (PCA) katılmıştır. 1992’de cemaat Long Run Presbiteryen Kilisesi binasını satın almıştır.

8. Bulgaristan’da Protestanlık

Protestanlık, Doğu Ortodoksluk ve İslam’dan sonra Bulgaristan’daki 3.büyük dini gruptur. 2011 nüfus sayımında, toplam 64.476 kişi kendilerini farklı mezheplere sahip Protestanlar olarak ilan etmiştir. 2001 yılında, Bulgar Protestanlar arasındaki en büyük iki etnik grup, her biri yaklaşık 25.000 üyeyle Bulgarlar ve Romanlar olmuştur.

Bulgaristan’da protestanlara ait Advent Hıristiyan Kilisesi’nin 2006 yılına 7.637 Bulgar üyesi bulunmaktadır.

Bulgaristan’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Bulgaristan’da inanç hoşgörüsü her ne kadar anayasa ile koruma altında olsa da 2019 Mayıs ayında yayınlanan bir Avrupa Komisyonu anketine göre, katılımcıların %20’si Bulgaristan’da dini ayrımcılığın yaygın olduğunu belirtmiştir. Bulgaristan’da dini gruplar kayıt olmadan ibadet edebilmektedir.

Anayasa, Doğu Ortodoks Hristiyanlığı Bulgaristan’ın “geleneksel” dini olarak kabul edilmektedir.

Bulgaristan’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Bulgaristan’da laiklik anayasa güvencesi altındadır. Bulgaristan’da yasalar ve politikalar dinin özgürce uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bulgaristan’da anayasa, Doğu Ortodoks Hristiyanlığını “geleneksel din” olarak tanımlayarak, diğer tüm dini gruplar için gerektiği şekilde mahkemeye kayıt yaptırmaktan muaf tutmaktadır.

Bulgaristanda insanlar dini özgürlük ihlalleri nedeniyle hükümete dava açma hakkına sahiptir.

Bulgaristan Hükümeti genellikle kayıtlı dini grupların dini özgürlüğüne saygı duymaktadır. Bulgaristan Hükümeti’nin toplumsal suistimalleri önlemek için proaktif olarak müdahale etmediğine dair bazı endişeler bulunmaktadır.

Bulgaristan’da dini gruplara yönelik ayrımcılık, taciz ve genel kamuoyunda hoşgörüsüzlük dönem dönem ortaya çıkan bir sorundur.

Bulgaristan’da Din ve Yaşam Sosyal Hayatı Nasıl Etkiler?

1946’dan 1990’a kadar Bulgaristan, dışarıdan sosyalist siyasi sistem tarafından yönetilmiştir. Komünist hükümet altında, dini işlevler devlet işlevlerinden tamamen ayrılmıştır.

1990’dan sonra Bulgar anayasası din özgürlüğü sağlamıştır, ancak pratikte bu özgürlük yalnızca ana akımdan etkilenen, kayıtlı dinlere verilmiştir. Kayıt dışı dinlerin uygulanması yasaklanmıştır.

Bulgaristan’da Hıristiyan bayramları Noel, Paskalya, Lent ve azizlerin günlerini içerir. Çoğunluktaki Bulgaristan nüfusu Hristiyan ve Müslümanlardan oluştuğu için Bulgaristan’da yaşam ve insanların sosyal hayatları inançlarına özgü olarak şekillenmiştir.

Bulgaristan’da Hristiyanlar için ayinler Pazar günleri ve genellikle günlük olarak yapılmaktadır. Bulgaristan’daki insanlar kiliseleri sık sık azizlere dua etmek için ziyaret etmektedirler. Bulgaristan’da Müslüman bayramları arasında bir ay süren Ramazan ve Kurban Bayramı vardır. Bulgaristan’da yaşayan Müslümanlar, Cuma günleri camilere gider ve müslüman nüfusunun çoğu her gün namaz kılar.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: