bulgaristan mimarisi

Bulgaristan Mimarisi Nasıldır, Bulgaristan'ın Ünlü Mimari Eserleri Nelerdir?

Bulgaristan mimarisi günümüze kadar dört tane mimari akım geçirmiştir.

Bulgaristan’ın günümüze kadar geçirdiği mimari akımlar aşağıda verilmiştir.

 • Tarih öncesi mimariler: Başlangıçtan 7. yüzyıla kadar
 • Karadeniz kıyısına yerleşmiş Antik Yunan mimarisi: 7. Yüzyıldan 18. Yüzyılın ilk yarısına kadar
 • Trakya Mimarisi: 18. yüzyıldan 1877’nin ikinci yarısına kadar
 • Roma ve Bizans dönemi mimarileri: 1878’dan günümüze kadar

Bulgaristan mimarisi eserlerinde halen Roma ve Bizans dönemi mimarisinin izleri görülmektedir.

Bulgaristan Mimarisi Nasıl Şekillenmiştir?

Bulgaristan mimarisi, farklı ülkelerden ve kültürlerden etkilenerek gelişmiştir. Bulgaristan mimarisi içerisindeki eski yapılar genellikle kaleler, kuleler, kiliseler ve kubbeli binalardan oluşmaktadır. Bulgaristan mimari eserlerinin içine ve etrafına yapılan dikkat çekici resimler, günümüzde çok rağbet görmektedir.

1396 yılı ile 18. Yüzyıl arasında, Bulgaristan Osmanlı Devleti himayesi altındayken yerel mimari bozulmuş, bazı kiliseler kapatılıp cami haline getirilmiştir. Eski Bulgar dönemi eserlerinin yanına camiler, hamamlar gibi Osmanlı kültürünü taşıyan mimari eserler inşa edilmiş ve Bulgaristan şehirlerine otantik bir görünüm kazandırılmıştır.

18. yüzyıldan 1877 yılına kadar Bulgaristan mimarisi, Osmanlı’nın etkisinden çıkarak kendi kültürünü anlatan eserler inşa etmeye başlamıştır. Bulgar halkını anlatan mimari eserler sunan Bulgaristan mimarisi, Rönesans döneminin izlerini de eserleri üzerine taşımaktadır.

1878’den sonraki ilk yirmi yıl içinde Bulgaristan’a inşa edilen eserlerin neredeyse tamamen yabancı ülkeler tarafından yapılmıştır. 1900’lerde ise Bulgaristan mimarisi kendi sesini duymaya başlamıştır.

4. Yüzyılda Bulgaristan Mimarisi Nasıldı?

4. yüzyılda Bulgaristan Mimarisi eserlerinde sık sık motifler ve ikonlar görülmektedir. 4. yüzyıl Bulgaristan mimari eserlerinin içleri ve bazen de dışları, çizilmiş resimler ve bir hikâye anlatmaya çalışan motiflerle doludur.

Orta Çağ Bulgaristan Mimarisi Nasıldı?

Orta Çağ Bulgaristan mimarisi eserlerinde kentsel bir konsept hakimdir, ve sıcak bir havası vardır. Orta Çağ Bulgar mimarisi kaleler, dekoratif bir sanat kullanılarak tasarlanmış saray ve tapınakları ile ön plana çıkmaktadır.

Orta Çağ Bulgaristan mimari yapıtlarından biri de iki şehri birbirinden ayıran duvarlardır. Orta Çağ Bulgaristan şehirlerinde iç şehri çevreleyen ve Poligon adı verilen, etrafı duvarlarla kaplı bir dış şehir bulunmaktadır, iç şehirle dış şehir de bir başka duvarla birbirinden ayrılmaktadır. Orta Çağ Bulgaristan iç şehirlerinde kiliseler, saraylar gibi önemli binalar yer almaktadır. Orta Çağ Bulgaristan mimarisi Bulgaristan tarihi hakkında birçok bilgiyi günümüze taşır.

Birinci Bulgar Devleti Döneminde Bulgar Mimarisi Nasıldı?

Birinci Bulgar Devleti döneminde Bulgar mimarisi, resimlerle ve motiflerle zenginleştirilmiş eserlerden oluşmaktadır. Birinci Bulgar İmparatorluğu döneminde mezarların, tapınakların, kalelerin inşası yaygındır.

Bizans Döneminde Bulgaristan Mimarisi Nasıldı?

Bizans döneminde Bulgaristan mimarisi küçük boyutlu, kireç, kil, tuğla gibi malzemelerle eser çıkarmaya başlamıştır. Bizans mimarisi anlayışına göre ince kemerler ve küçük kornişlerle, kiliseler gibi önemli binalar süslenmiştir.

Osmanlı Dönemi Bulgar Mimarisi Nasıldı?

Osmanlı döneminde Bulgaristan mimarisi İslami yönde değişim göstermiş, Hristiyanlığa ait eserler azalmıştır. Osmanlı döneminde Bulgaristan mimari eserleri arasında kilise, manastır, kale gibi yapılar azalmış; Osmanlı kültürüne ait cami, hamam gibi yapılar çoğalmış ve İslami bir mimari yaklaşım etkili olmuştur.

Osmanlı döneminde Bulgaristan’da 2356 adet cami ve mescit, 142 adet medrese, 24 adet köprü, 16 adet kervansaray, 42 adet imaret, 116 adet han, 113 adet hamam ve ılıca, 273 adet mektep ve 27 adet türbe inşa edilmiştir. Bulgaristan’da bulunan önemli Osmanlı Mimarisi Eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tombul Camii (1744 yılında yapılmıştır)
 • Cuma Camii (1364 yılında yapılmıştır, Avrupa’nın en eski camisidir)
 • Mahmud Paşa Camii (Erken Osmanlı Döneminde yapılmıştır)
 • Ulucami (Erken Osmanlı Döneminde yapılmıştır)
 • Eskicami (1408 yılında yapımı başlamış, 1451 yılında bitmiştir)
 • Şerif Halil Paşa Camii ve Külliyesi (1744 yılında yapılmıştır)
 • Banya Başı Camii (1567 yılında yapılmıştır)
 • Bayraklı Camii (19. Yüzyılın ortalarında yapılmıştır)

Sofya’da Yer Alan Mimari Eserler Nelerdir?

Bulgaristan’ın başkenti Sofya gezilecek yerler ve tarihi mimari yapıları bakımından zengindir.

İlk adı ‘Serdnopolis’ olan ve Bulgaristan’da bulunan Sofya şehri, günümüzdeki adını Osmanlı himayesi altındayken almıştır. Sofya, içerisinde Osmanlıların için Balkanlarda bulunan önemli bir idari ve askeri merkezlerden biri olmuştur. Bizans, Osmanlı gibi ülkelerin kültürü ve mimarisini içinde barındıran Sofya şehrinde çeşitli mimari eser bulunmaktadır.

Sofya’da yer alan mimari eserler aşağıda sıralanmıştır.

 • Büyük Ayasofya Kilisesi
 • Boyana Kilisesi
 • Aziz Sofya Kilisesi
 • Aziz Nedelja Kilisesi
 • Mahmud Paşa Camii
 • Ulucami
 • Kara Cami
 • Sivanuş ipaşa Camii
 • Gazi Miihaloğulları İmareti
 • Seyfullah Efendi Camii
 • Bali Baba Türbe ve Tekkesi

Plovdiv (Filibe) Mimari Eserleri Nelerdir?

Bulgaristan’ın Plovdiv şehri, Avrupa’nın en eski şehirlerinden biridir. Plovdiv mimari eserleri, eski evler, sanat galeriler, müzeler olmak üzere zengin bir mimari tarih dokusuna sahiptir.

Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehri olan Plovdiv, ülkenin 102 kilometrelik bir alanını kaplamaktadır. Plovdiv şehri Meriç Nehri’nin iki kıyısında, güney-orta Bulgaristan’da yer almaktadır. Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinin yakınlarında Sopot, Peshtere ve Bratsigovo gibi turistik köy ve şehirler bulunmaktadır.

Misafirperver bir halkı olan Plovdiv şehri, içerisindeki mimari eserler ve etkinliklerle Bulgaristan’a gelen ziyaretçileri cezbetmektedir. Plovdiv şehri, arada sırada oyunlar oynanan antik tiyatrosuyla Bulgaristan halkına ve Bulgaristan’a gelmiş olan turistlere keyif verir.

Plovdiv şehrinde gezilecek yerler ve mimari yapılar aşağıda verilmiştir.

 • Hinliyan evi
 • Balabanov Evi
 • Nedkovich Evi
 • Klianti Evi
 • Stambolyan Evi
 • Plovdiv Yerel Etnografya Müzesi

Bulgaristan’da Rönesans Mimarisinin Etkisi Nasıl Oldu?

Bulgaristan’da 18. Yüzyılda yenilenme akımı başlamıştır; Rönesans akımı diye de adlandırdığımız 18. Yüzyılda Bulgaristan’a hâkim olan akımla beraber ülkenin ekonomik, kültürel ve politik yükselişi görülmüştür.

Bulgaristan Rönesans mimarisi döneminde Bulgaristan Rönesans mimarisi özellikleri içinde önemli bir yer taşıyan Bulgar mimarlarının görünürlüğü göze çarpmaktadır, bazı Bulgar mimarlar eserlerinin üzerine kendi imzalarını atmışlardır. Rönesans döneminde Bulgaristan şehirleri saat kuleleriyle renklendirilmiş, Bulgaristan evlerinin temeli atılırken daha çok oda yapılması planlanmış, daha geniş ve ferah evler hedeflenmiştir.

Bulgaristan Rönesans mimarisi tasarımı aşağıdaki sınıflandırmalar ile yapılmıştır.

 • Bölgenin topografik karakterine göre
 • Kullanılan yapı malzemelerine göre
 • Atılacak temellere göre
 • İnşaat planına göre

Tarnovo’da Yer Alan Mimari Eserler Nelerdir?

Bulgaristan’ın Tarnovo şehrinin mimarisi Hristiyanlığın hâkim olduğu dönemlerden, Orta Çağ’dan, Rönesans’tan ve Bulgaristan Hükümdarlığından etkilenerek değişim göstermiştir.

Bulgaristan Rönesans döneminde Bulgaristan topraklarına birçok eser bırakan Tarnovo mimarlarının eserleri arasında, eski Türk evlerine benzeyen evler de yer almaktadır.

Bulgaristan Rönesans Döneminde Tarnovo şehrinde yapılan bazı mimari eserler aşağıda sıralanmıştır:.

 • Aziz Kiril ve Aziz Methodius Kilisesi
 • Aziz Nicholas Kilisesi
 • Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi
 • Angel Popov’un Fabrikası
 • Boris Denev Hanesi

Komünizm ve Konstrüktivizmin Bulgar Mimarisine Etkisi Nasıldı?

Komünizm ve Konstrüktivizmin Bulgar mimarisine, şehirlerin birçok köşesine, Komünist Parti’nin gücünü hatırlatacak beton ya da metalden yapılmış heykeller ve anıtlar inşa etmek, gri tonu baskın Bulgaristan mimari eserler tasarlamak gibi etkileri olmuştur.

Bulgaristan’da bulunan bazı Komünizm ve Konstrüktivizm mimari eserleri aşağıda verilmiştir.

 • Buzludzha Anıtı
 • Georgi Dimitrov Türbesi
 • Bulgar Devleti’nin Kurucuları Anıtı
 • Sosyalist Sanatlar Müzesi

Bulgaristan Yerel Mimarisi Nedir?

Bulgaristan yerel mimarisi yüksek tavanlı binalarda doludur, Bulgaristan’daki binalar duvar resimleri ve karmaşık tavan oymaları ile süslenmektedir.

Bulgaristan’daki evlerin birden fazla katı varsa, binanın diğer katları ilk kattan daha geniştir, binaların üst katları alt katlardan uzayan ahşap kirişlerle desteklenir. Bulgaristan evlerinin üst katlarında geniş pencereler bulunur, tavanları oymalarla dekore edilir, Bulgaristan evlerinin yapım planına süs olarak dahil edilmiş bacalar vardır.

Bulgaristan’da Ziyaret Edilmesi Gereken Mimari Yapılar Nelerdir?

Bulgaristan gezilecek yerler arasında bulunan bazı eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki Aziz George Rotunda Kilisesi: 4. Yüzyılda inşa edilmiştir, Bulgaristan’ın Osmanlı himayesi altında olduğu dönemde cami olarak kullanılmıştır. Aziz George Rotunda Kilisesi geçmiş vakitlerde sürekli yıkılmış ve tadilata girmiştir. Aziz George Rotunda Kilisesi’nin duvarlarında 22 peygambere ait çizimler bulunmaktadır.
  Aziz George Rotunda Kilisesi
  Aziz George Rotunda Kilisesi
 • Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki Banyabaşı Camii: 1566 yılında inşa edildiği tahmin edilen cami, Avrupa’nın en eski camilerinden biridir. Bulgaristan’daki Banyabaşı Camii’nin bir diğer adı Seyfullah Efendi Camii’dir.
  Banyabaşı Camii
  Banyabaşı Camii
 • Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Katedral: 19. Yüzyılda Ortodoks Hristiyanlar için inşa edilmiş, bir ibadethane olarak kullanılmıştır. Bulgaristan’ın Varna şehrindeki en ünlü Bulgar Ortodoks katedrali, Bulgaristan’daki en büyük ikinci katedraldir.
  Varna Katedrali
  Varna Katedrali
 • Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Taş Orman: Bulgaristan’daki tek çöldür, Avrupa’da da doğal yollardan oluşan iki çölden biridir.
  Taş Orman
  Taş Orman
 • Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Cuma Camii: 1425 yılında Murat Hüdavendigar tarafından yaptırılmış olan cami, yıkılmasının üzerine I. Abdülhamit tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Cuma Camii, Balkanlar’ın en büyük camisidir.
  Plovdiv Cuma Camii
  Plovdiv Cuma Camii
 • Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Roma Stadyumu: Milattan önce 117 yılında Trajan tarafından Roma olimpiyatları için yaptırılmış bir stadyumdur. Rome Stadyumu’nun 7 bin kişilik bir seyirci kapasitesi bulunmaktadır.
  Plovdiv Roma Stadyumu
  Plovdiv Cuma Camii
 • Bulgaristan’ın Plevne şehrindeki Nikopol Kalesi: Geçmiş tarihlerden kalma yıkılmış bir kaledir, günümüze sadece Nikopol Kalesi’nin girişi ve bazı duvarları ulaşabiliştir.
  Plovdiv Nikopol Kalesi
  Plovdiv Nikopol Kalesi
 • Bulgaristan’ın Plevne şehrindeki Aziz George Fahri Şapel Türbesi: 1887 tarihinde Plevne Kuşatması sırasında vefat eden Rus ve Romen askerler anısına inşa edilmiş bir türbedir. Aziz George Fahri Şapel Türbesi içinde, ölen askerlerden bazılarının kemikleri durmaktadır. Bulgaristan’daki Aziz George Fahri Şapel Türbesi önünde, ölen askerler adına, yıl boyunca kızgın tutulan bir ateş yakılmaktadır.
  Aziz George Fahri Şapel Türbesi
  Aziz George Fahri Şapel Türbesi

Bulgaristan’da Kaç Mimar Var?

2014’te Achitects’ Council of Europe yapılan bir araştırmaya göre Bulgaristan’da mimar sayısı yaklaşık 3400 olarak hesaplanmıştır.

Bulgaristan’daki mimarların %47’si erkek, %53’ü kadındır. Achitects’ Council of Europe’un Bulgaristan mimarları hakkındaki araştırmasında yazdığı üzere Bulgaristan’da her 10000 kişiden 5’i mimardır.

Achitects’ Council of Europe’un Bulgaristan mimarları hakkındaki araştırmasına göre Türkiye’de 44.700, Almanya’da 107.200, Fransa’da 29.800, Yunanistan’da 17.600, İtalya’da 153.000 mimar bulunmaktadır.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Bulgaristan’da bulunan mimar sayısı daha azdır. Bulgaristan’da bir mimar olarak işe başlamak için Bulgaristan çalışma vizesi almak gerekmektedir.

Bulgaristan’da Mimar Maaşları Ne Kadar?

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde mimar maaşları ortalama 33,000 Bulgar levasıdır, bu değer ortalama 20,200 dolara denk gelmektedir.

Yeni başlayan Bulgar mimarlar ortalama 23,550 Bulgar levası, yani 14,410 dolar, kazanırken deneyimli Bulgar mimarlar ortalama 41,600, yani 25,460 dolar, Bulgar levası kazanır.

Bulgaristan Evleri Nasıldır?

Yerel Bulgaristan evleri, Avrupa ve Osmanlı kültürünün harmanlanması ile oluşmuş mimari eserlerdir. Geniş ve ferah Bulgar evlerinin dışarıya açılan ve altı tahta kirişlerle desteklenen büyük balkonları vardır. Özellikle kırsal kesimlerdeki Bulgaristan evlerinde hem Avrupa hem de Osmanlı kültürüne özgü motifler ve süslemeler görmek normaldir. Bulgaristan evleri genellikle 1 ila 3 odalıdır.

Bulgaristan’da Kiralar Ne Kadardır?

Bulgaristan kiralık ev ve Bulgaristan satılık ev fiyatları ortalama aşağıdaki gibidir.

 • Numbeo’nun 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Bulgaristan’da şehir içinde tek odalı bir evin ortalama kirası 260€’dur.
 • Bulgaristan’da şehir dışında tek odalı bir evin ortalama kirası 190€’dur.
 • Bulgaristan’da şehir içinde üç odalı bir evin ortalama kirası 459€’dur.
 • Bulgaristan’da şehir dışında üç odalı bir evin ortalama kirası 344€’dur.

Sofya kiralik ev bakımından Bulgaristan’ın en pahalı şehridir.

Bulgaristan’da En Ucuz Kira Nerede?

Bulgaristan’da en ucuz kira, Veliko Tarnovo şehrindedir. Bulgaristan’da ev fiyatları Veliko Tarnovo şehrinde aşağıdaki gibidir.

Veliko Tarnavo’da ev kiraları (aylık)Veliko Tarnavo’da şehir içiVeliko Tarnavo’da şehir dışı
1 odalı apartman dairesi190 EUR155 EUR
3 odalı apartman dairesi300 EUR220 EUR

Veliko Tarnavo’da ev kiraları tablosuna göre aylık ortalama en ucuz kira 155 EUR’dur.

Bulgaristan’da Bir Ev Ne Kadar?

2020 yılında Bulgaristan ev fiyatı şehir içinde ortalama metrekare başına 1,126 €’dur. Dublin’de şehir içinde ortalama metrekare başına ev fiyatı 5,485 €’dur.

2020 yılında Bulgaristan ev fiyatı şehir dışında ortalama metrekare başına 768€’dur. Dublin’de şehir dışında ortalama metrekare başına ev fiyatı 3,956 €’dur.

Avrupa geneline göre Bulgaristan’da konaklama ücretleri daha ucuzdur.

Bulgaristan’da Evler Nelerden Yapılmıştır?

Bulgaristan’da evlerin temelleri, beton ve takviye ya da betonarme ile atılır, duvarları kum, çakıl ve çimento ile dikilir. Bulgaristan’da evlerin çatısı için kiremit, çatıların desteği için ahşap, taş, beton, kerpiç, kil ve kireç kullanılır. Bulgaristan topoğrafyası özelliklerine bağlı olarak Bulgaristan mimarisinde kullanılan yapı malzemelerinden beton en sağlamıdır.

Bulgaristan’ın Öne Çıkan Mimarları ve Mimar Ofisleri Hangileridir?

Bulgaristan’ın öne çıkan Ünlü Bulgar Mimarları aşağıda sıralanmıştır.

 • Victoria Angelova
 • Alexander Georgiev Barov
 • Stancho Belkovski
 • Milka Bliznakov
 • Andrey Damyanov
 • Nikolay Diulgheroff
 • Kolyu Ficheto
 • Georgi Fingov
 • Konstantin Jovanović
 • Nikola Lazarov
 • Yordan Milanov
 • Petko Momchilov

Bulgaristan’ın öne çıkan Mimar Ofisleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Aedes Studio
 • I/O Architects
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: