Bulgaristan Sağlık Sistemi

Bulgaristan Sağlık Sistemi ve Bulgar Hastaneleri

Bulgaristan, ağırlıklı olarak Millet Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Sigortası Fonu tarafından finanse edilen merkezi bir sağlık sistemine sahiptir. Bulgaristan sağlık sistemi kapsamında tanı koyma, acil müdahale hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri ve sigortalı vatandaşların ilaç masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bulgaristan’da oturma ve çalışma izni ile ikamet eden yabancılar ve Bulgaristan vatandaşları devlet tarafından karşılanan sağlık sigortasına sahiptir ve Bulgaristan’da yasal olarak ikamet eden her bireyin özel sağlık sigortası yaptırma hakkı bulunmaktadır.

Bulgaristan’da sağlık hizmetlerinin devlet tarafından finanse edilmesini sağlayan Ulusal Sağlık Sigortası Fonu’na yapılan ödemeler her vatandaşın gelirine göre değişmekte, sabit bir ödeme tutarı bulunmamaktadır. 2018 yılında Bulgaristan’daki toplam hastane yatağı sayısı 53173 olarak açıklanmıştır, Bulgaristan’da 2018 sonu itibariyle 100 bin kişiye 760 yatak düşmektedir.

Bulgaristan’da sağlık sistemi hükümetin kontrolü altında Yüksek Tıp Kurulu danışmanlığında çalışmakta ve yerelde Bölgesel Sağlık Müfettişliği uygulaması ile denetlenmektedir. Bulgaristan sağlık politikası kapsamında, sağlık alanının finansmanı devlet ve özel sermaye kaynakları tarafından sağlanmaktadır. Bulgaristan’da sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, acil tedavi merkezleri, belediye hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve özel klinikler üzerinden verilmektedir.

Bulgaristan sağlık sistemi, kaliteli tedavi hizmetlerini uygun fiyata sunduğu için yabancı ülke vatandaşlarının ilgisini çekmektedir. Bulgaristan’ın turizm gelirlerinde sağlık turizminin önemi büyüktür, Bulgaristan hem özel kliniklerdeki tedavi hizmetleri ile hem de kaynak sularının kaplıcalar ve spa merkezleri bünyesinde insanlara açılması ile her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.

Bulgaristan Sağlık Politikası Nasıldır?

Bulgaristan sağlık politikasında 1990 öncesi dönemde sağlık alanının planlamasının ve finansmanının tamamen devlet kontrolünde olduğu Semashko modeli hakim olmuştur, 90’lı yıllarda ise sağlık alanında özel girişimlere izin verilmeye ve Bulgaristan sağlık politikasında bir reform yapılmaya başlamıştır.

Bulgaristan’ın güncel sağlık politikasına göre sağlık harcamaları devlet ve özel sermaye kaynakları tarafından finanse edilmektedir, 2019 yılında Bulgaristan’daki toplam sağlık harcamalarının ortalama %45’i vatandaşların Ulusal Sağlık Sigortası Fonu’na yaptığı ödemelerle finanse edilmiştir. Bulgaristan 2019 yılı sağlık harcamalarında kamunun payı ortalama %50- 55 olmakta ve özel harcamaların payı %45- 50 arasında değişmektedir. Bulgaristan, Dünya Bankası verilerine göre 2018 yılında sağlık harcamalarına GSYİH’dan %7.35 pay ayırmıştır. Dünya Bankası verilerine göre Bulgaristan’da kişi başına düşen toplam sağlık harcaması, 2018 yılı için 690 Dolar olarak açıklanmıştır.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kimdir?

Bulgaristan sağlık bakanı Prof. Asena Serbezova’dır.

Bulgaristan Türkiye Sağlık Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Bulgaristan’da Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Uygulaması kapsamında Bulgar vatandaşları her ay devlete verdikleri bir ücret karşılığında devlet tarafından sigortalı sayılmakta ve devlet hastanelerindeki çoğu tedavi imkanına ücretsiz olarak ulaşabilmektedir.

Bulgaristan’ın sağlık sistemi ve Türkiye’nin sağlık sistemi, ülkelerin yetkili kurumları tarafından açıklanan verilerle aşağıda karşılaştırılmıştır.

 • Bulgaristan’da kişi başına düşen sağlık harcaması Dünya Bankası verilerinde 2018 yılı için 690 Dolar olarak açıklanmıştır, aynı yıl Türkiye’deki kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2030 TL olarak açıklanmıştır.
 • Bulgaristan nüfusu 2020 yılı için 9.927 milyon olarak açıklanmıştır, Bulgaristan ’da 2020 yılı verilerine göre toplam 69440 sağlık personeli sayısı görev yapmaktadır. Türkiye nüfusu 2019 yılı için 83.155 milyon olarak açıklanmıştır, Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre toplam 447,810 sağlık personeli sayısı görev yapmaktadır.
 • Bulgaristan’daki hastane sayısı 2020 yılı sonunda Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu tarafından 320 olarak açıklanmıştır, Türkiye’deki hastane sayısı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılı sonunda 1538 olarak açıklanmıştır.
 • Bulgaristan’da 2021 yılı hekim maaşı ortalama 7760 BGN tutarındadır, Türkiye’de 2021 yılı için hekim maaşı ortalama 17300 TL tutarındadır ancak 2020 yılı enflasyon oranı Bulgaristan’da %1.22 olarak açıklanırken Türkiye’de %12.28 olarak açıklanmıştır.

Bulgaristan ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır, Bulgaristan ile Türkiye arasında sağlık sözleşmesi yoktur.

Bulgaristan Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Hayır, Bulgaristan sağlık sigortası Türkiye’de geçerli değildir çünkü Bulgaristan, Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkeler arasında yer almamaktadır.

Türkiye Sağlık Sigortası Bulgaristan’da Geçerli Midir?

Hayır, Türkiye sağlık sigortası Bulgaristan’da geçerli değildir çünkü Bulgaristan, Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkeler arasında yer almamaktadır.

Bulgaristan Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Bulgaristan sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Allianz
 • Bupa Global
 • Cigna Global
 • Expat Financial
 • Pacific Prime
 • Fihealth
 • Bulstrad Zdrave
 • Bulgaria Zdrave AD
 • Weiss Medica

Bulgaristan Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Bulgaristan sağlık sigortası fiyatları, sigortanın geçerli olduğu süreye ve özel firmalar veya devlet kurumları üzerinden yapılmasına göre değişmektedir. Bulgaristan’da sigorta acenteleri üzerinden yaptırılan 1 yıl geçerli sağlık sigortasının fiyatı ortalama 85 Euro, 6 ay geçerli sigortanın fiyatı ortalama 50 Euro ve 3 ay geçerli sağlık sigortasının fiyatı ortalama 25 Euro’dur. Bulgaristan’da sigorta acenteleri üzerinden alınan sağlık sigortaları acil tıbbi müdahale ve kamu hastanelerinde tedavi masraflarının tamamını ve özel kliniklerde tedavi ve diş tedavisi masraflarının büyük kısmını karşılamaktadır.

Bulgaristan’da çalışma izni alarak çalışmaya başlamış yabancı ülke vatandaşlarının aldıkları maaşların %8’i sağlık sigortası payı olarak devlete ödenmekte ve bu oranın %4.8’i işveren, %3.2’si çalışan tarafından karşılanmaktadır. Bulgaristan’da devlet tarafından sağlanan sağlık sigortasının fiyatı aylık ortalama 18 Leva’dır.

Bulgaristan Öğrenci Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bulgaristan öğrenci sağlık sigortası, Bulgaristan’daki tüm eğitim sürecini kapsayacak şekilde, Türkiye’deki sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırılmalıdır. Bulgaristan öğrenci sağlık sigortasının, acil tıbbi yardım ve sağlık nedenlerinden ötürü ülkeye nakil masraflarını kapsaması gerekmektedir. Bulgaristan öğrenci sağlık sigortası, online olarak yaptırılabilmektedir ancak vize başvurusu esnasında elçilikler tarafından ıslak imzalı belge istenmektedir.

Bulgaristan Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Erasmus sağlık sigortası, Bulgaristan vizesi başvurusu için zorunlu bir poliçedir ve Erasmus öğrencilerinin Türkiye’de yapılan sağlık sigortaları Bulgaristan’da geçerli olmamaktadır. Bulgaristan’da değişim öğrencileri için yapılan sağlık sigortası yıllık 40 Euro ile 75 Euro arasında değişmektedir.

Bulgaristan Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Bulgaristan seyahat sağlık sigortası ücretleri kişinin Covid-19 geçmişine, yaşına ve aşı olup olmadığına bağlı olarak, haftalık 3,4 Euro ile 12 Euro arasında değişmektedir.

Bulgaristan seyahat sağlık sigortası, sigorta şirketleri üzerinden yaptırılabilmekte ve Bulgaristan seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresine göre değişebilmektedir.

Bulgaristan’daki Sağlık Kurumları Nelerdir?

Bulgaristan’daki sağlık kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Üniversite hastaneleri
 • Klinikler
 • Eczaneler
 • Laboratuarlar
 • Rehabilitasyon merkezleri

Bulgaristan’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Bulgaristan’daki hastane sayısı, 2020 yılı sonunda Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu tarafından 320 olarak açıklanmıştır. 2020 yılı verilerine göre Bulgaristan’da 137 adet ihtisaslaşmış hastane, 183 adet genel hastane ve 12 adet psikiyatri hastanesi bulunmaktadır.

Bulgaristan’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Bulgaristan’da özel hastane vardır. 2020 yılı sonunda Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Bulgaristan’da toplam 320 hastane bulunmaktadır. Bulgaristan Bakanlar Kurulu’nun sunduğu 2018 yılı raporuna göre Bulgaristan’daki özel hastane sayısı 114’tür.

Bulgaristan’da Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, Bulgaristan’da özellikle Sofya ve Varna gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği büyük şehirlerdeki hastanelerde İngilizce konuşulmaktadır. Bulgaristan’da İngilizce konuşulan hastaneler arasında; Acıbadem City Clinic Medical Centre Varna, Eirene Centre, Eurohospital Plovdiv ve Medical Centre Afrodita bulunmaktadır.

Bulgaristan’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Bulgaristan’da evde sağlık hizmetleri; Bulgaristan Kızılhaçı tarafından, kronik hastalar, 65 yaşın üzerindeki hastalar ve evde tedaviye ihtiyaç duyan hastalara ücretsiz olarak verilebilmektedir. Bulgaristan’da evde tedavi hizmetleri, Bulgaristan Kızılhaçı tarafından eğitim verilen gönüllü vatandaşlar ve gönüllü sağlık personelleri ile birlikte yürütülmektedir. Bulgaristan’da evde sağlık hizmetleri özellikle 2005- 2013 yılları arasında geliştirilmiştir ve 2013 yılında toplam 800 hasta düzenli olarak bakım hizmeti almıştır.

Bulgaristan Acil Sağlık Hizmetleri İletişim Numarası Nedir?

Bulgaristan acil sağlık hizmetleri iletişim numarası 112’dir.

Bulgaristan’da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Bulgaristan’da sağlık personeli sayısı 2020 yılı verilerine göre toplam 69440’tır. Bulgaristan’da sağlık personeli sayısı doktor, hemşire, ebe ve diş hekimi sayılarının toplamını içermektedir.

2020 yılı sonu itibariyle Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan’da sağlık personeli sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Profesyonel alanlarına göre sağlık person{:class=”table table-striped table-bordered table-hover”} | elleri | Toplam sağlık personeli sayısı | 10000 kişiye düşen uzman sayısı | | — | — | — | | Doktor | 29717 | 43.0 | | Diş hekimi | 7312 | 10.12 | | Hemşire | 29160 | 42.20 | | Ebe | 3251 | 4.70 |

Bulgaristan Sağlık Personeli Alım İmkanları Nasıldır?

Bulgaristan sağlık personeli alımları, pandemi sonucu ortaya çıkan sağlık personeli açığı sebebiyle artmıştır.

Bulgaristan’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Bulgaristan’da sağlık personeli maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Profesyonel alanlarına göre sağlık personelleriAylık ortalama maaş
KamuÖzel sektör
Doktor7760 BGN7100 BGN
Diş hekimi8250 BGN7500 BGN
Hemşire2600 BGN2350 BGN
Ebe3210 BGN2900 BGN

Bulgaristan’da sağlık personeli maaşları tecrübeye ve kamu/ özel sektör ayrımına göre değişmektedir. Bulgaristan doktor maaşları en düşük 2850 BGN ile en yüksek 13100 BGN arasında değişmektedir.

Bulgaristan Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Bulgaristan sağlık sektörü iş ilanlarının yayınlandığı internet siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • https://www.jobtiger.bg/
 • https://www.pharmiweb.jobs/jobs/bulgaria/
 • https://www.zaplata.bg/
 • http://www.buljobs.bg
 • https://www.jobs.bg/
 • https://www.rabota.bg/

Bulgaristan sağlık sektörü iş ilanlarında çoğunlukla Bulgarca bilme şartı aranmaktadır, Bulgarcanın yanında ülkede en çok bilinen diller ise Türkçe ve Romancadır. Bulgaristan iş imkanları özellikle hizmet ve sanayi sektörlerinde yoğunluktadır, Bulgaristan’ın istihdam oranı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %53,40 olarak açıklanmıştır.

Bulgaristan’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Bulgaristan’da sağlık turizmi uygun fiyatlı, kaliteli tedavi hizmetleri sayesinde başarılı olmaktadır. Bulgaristan, kaynak suları bakımından zengin bir ülke olduğundan çok sayıda kaplıca ve spa tesisi bulundurmaktadır. Bulgaristan’da kaplıcalardaki suyun ve çamurun şifalı olduğuna inanan çok sayıda turist her yıl Bulgaristan’ı ziyaret etmektedir. Bulgaristan’da sağlık turizminin gelişmesinde ülkede çok sayıda özel klinik bulunmasının payı vardır, Bulgaristan’daki özel klinikler hastalarına kaliteli tedavi hizmetlerini Avrupa’daki çoğu ülkeden daha uygun fiyatlarla sunmaktadır.

Bulgaristan’da özel kliniklerde turistler tarafından en çok talep edilen işlemler ortopedik tedavi, kısırlık tedavisi, estetik operasyonlar ve diş tedavisidir. Bulgaristan’ı sağlık hizmetleri nedeniyle tercih eden turistler çoğunlukla Sırbistan, Romanya ve Kuzey Makedonya vatandaşlarıdır. Bulgaristan’da sağlık turizmi özellikle 2000’li yılların başında gelişmeye başlamıştır, 2019 yılında ise yaklaşık 50000 turist tedavi amacıyla Bulgaristan’ı ziyaret etmiştir.

Bulgaristan Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Bulgaristan’da toplam 54 adet yüksekokul bulunmaktadır ve 2020/ 2021 eğitim yılı sonunda toplam 1629 öğrenci sağlık bölümlerinden mezun olmuştur.

Bulgaristan üniversitelerindeki sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tıp
 • Diş hekimliği
 • Eczacılık
 • Sağlık hizmetleri yönetimi
 • Kamu sağlığı
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Beslenme ve diyetetik

Bulgaristan üniversiteleri arasında sağlık alanında eğitim veren toplam 11 adet üniversite bulunmaktadır, bu üniversitelerden 4 tanesi özel olarak sağlık alanında eğitim veren medikal üniversitelerdir. Bulgaristan’da tıp okumak, üniversitelerin çoğunun eğitim dili İngilizce olduğu ve okul ücretleri Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla daha uygun olduğu için yabancı öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Bulgaristan, eğitim kalitesi sıralamasında dünya çapında 38. sıradadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: