Japonya Eğitim Sistemi

Japonya Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Toplam nüfusun %99,9’luk kısmının okur yazar olduğu Japonya’da eğitime oldukça önem verilir ve Japonya’nın gayri safi yurt içi hasılasının %4.1’lik bölümü eğitime ayrılmaktadır. Japonya eğitim sisteminin resmen oluşması, 6. yüzyıla dayanmaktadır ve Japonya’nın Çin kültüründen etkilenmesi ile olmuştur.

US News, World Report, BAV Group ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton School tarafından 2021 yılında yapılan Eğitimde En İyi Ülkeler Sıralaması’nda 7. sırada yer almakta olan Japonya; ülkenin sosyoekonomik hareketliliğinde ve yüksek teknolojili ekonomisinde eğitimi bir basamak olarak gören, önem ve değer veren iyi eğitimli bir nüfustan oluşmaktadır. Japonya, 2. Dünya Savaşı’nın ardından ülkenin yüksek teknolojili ekonomisini başlatan, özellikle bilim ve mühendislikte yüksek öğrenim görmüş, eğitimli ve yetenekli bireylere sahiptir. Japon eğitim sistemi savaşın ardından ülkenin toparlanmasında büyük bir rol oynamıştır.

Japonya’da eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler; teknoloji, mesleki eğitim, junior kolejler, üniversiteler ve enstitüler gibi ulusal, yerel kamu ve özel kurumlarda eğitim alabilmektedir. Japonya’daki bir teknoloji kolejinde eğitim süresi beş yıl sürmekte ve uluslararası öğrenciler 3. yıldan sonra kabul edilmektedir.

Japonya’da lisans derecesi, Ulusal Akademik Dereceler ve Üniversite Değerlendirme Kurumu (NIAD-UE) tarafından kabul gören bir junior kolej veya teknoloji kolejinde anadal bitirildiği ve NIAD-UE tarafından hazırlanan sınav geçildiği takdirde alınabilmektedir.

Japon okulları doktora programlarını iki yıl süren birinci aşama ve üç yıl süren ikinci aşama olarak ikiye ayırmaktadır. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve bazı eczacılık programlarında gerekli lisans eğitimi süresi 6 yıldır ve doktora eğitimi 4 yıl sürmektedir.

Japonya okul sistemi, birçok üniversitede nisandan eylüle ve ekimden marta kadar olan bir sömestr tatili içermektedir fakat bazı üniversitelerde trimester veya çeyrek dönem tatil sistemi kullanılabilmektedir. Japonya’daki birçok yüksek öğrenim kurumunun yeni öğretim yılına nisanda başlamasının yanı sıra, sonbaharda başlayanlar da bulunmaktadır. Yüksek öğretimde; temmuz sonu ile eylül başı, aralık sonu ile ocak başı, şubat başı ile mart başı olmak üzere 3 ara tatil bulunmaktadır.

Japonya'da Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’nın eğitim sistemi; altı yıl ilkokul, üç yıl ortaokul, üç yıl lise ardından üç veya dört yıllık kolej eğitimi olarak ilerlemektedir ve 9 yıl süren ilköğretim ile ortaöğretimi bitirmek zorunludur. Japonya’da bedensel veya zihinsel engeli bulunan öğrencilerin özgüvenlerini artırarak sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla “Özel İhtiyaç Eğitimi” adında bir sistem de bulunmaktadır. Japonya’da okul öncesi eğitim 3-5 yaş aralığındaki çocukların alındığı kreş ve anaokullarında verilmektedir.

Japonya’daki her okulda; müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler, okul hemşiresi ve diğer idari personeller bulunmaktadır. Japonya’da öğretmenler, öğrencilere mezuniyet sonrası için istihdam rehberliğinde bulunmakta ve birçok okulda “Uluslararası Değişim Geliştirme Komitesi” gibi komiteler kurulmaktadır. Japon öğrenciler, OECD’nin on beş yaşındakileri hedefleyen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’nda özellikle bilim alanında üst düzey başarı elde etmişlerdir.

Japonya’daki bazı devlet okullarında pazartesiden cumaya kadar ders verilmesinin yanı sıra bazılarında pazartesiden cumartesiye kadar ders verilmektedir ve ortaokul ile liselerde 50’şer dakikalık 6 ders bulunmaktadır. Japonya’da öğrenciler ders bitiminde sınıflarını temizlemenin ardından kültürel veya spor gibi alanlarda aktivitede bulundukları gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunan kulüp faaliyetlerine katılmaktadır.

Japonya’da eğitim dönemi nisan ayında başlayıp bir sonraki senenin mart ayında bitmekte; nisandan ağustosa, eylülden aralığa, ocaktan marta şeklinde üç dönemden oluşmakta ve temmuz sonundan ağustos sonuna kadar bir yaz tatili, aralık sonundan ocak başına kadar bir kış tatili ve mart sonundan nisan başına kadar bir bahar tatili bulunmaktadır.

Japonya’da öğrencilerin yorucu bir tempoyla çalıştığı giriş sınavları bulunmaktadır. Japonya’da giriş sınavları oldukça zordur; öğrenciler zamanlarının büyük bir kısmını ders çalışarak geçirmektedir ve bir kısmı bu yorucu tempoya ayak uyduramayıp okulu bırakmaktadır. Japonya’da birçok öğrenci liseye giriş sınavına ortaokul 2. sınıftan itibaren çalışmaya başlamaktadır. Üniversiteye geçiş sınavlarında ilk senede öğrencilerin sadece %56’sı başarılı olmaktadır.

En iyi eğitim sistemine sahip ülkelerden biri olan Japonya’da liseye kayıt %90’ın, üniversiteye kayıt ise %50’nin üzerindedir ancak tüm bunların yanında başarı baskısı sebebiyle 14 ile 19 yaş arasındaki öğrencilerde intihar oranı çok yüksektir.

Japonya'da Eğitim Zorunlu Mudur?

Japonya’da eğitim, 6 yaşından 15 yaşına kadar, ilk ve ortaöğretim için zorunludur; ancak öğrencilerin %99’u zorunlu olmamasına rağmen lise eğitimine devam etmektedir.

Japonya'da Eğitim Aşamaları Nelerdir?

Japonya’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

  • Japonya’da okul öncesi eğitim
  • Japonya’da ilkokul eğitimi
  • Japonya’da ortaokul eğitimi
  • Japonya’da lise eğitimi
  • Japonya’da yüksek öğretim

Japonya'da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya'da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?
Japonya'da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’da okul öncesi eğitim sistemi, 3 ve 6 yaşları arasındaki çocuklara grup etkileşiminin önemi, dil becerileri ve başkaları ile birlikte çalışmak gibi konuları öğretmeyi amaçlar. Japonya’da anaokulu eğitim süresi içerisinde sayılar ve harfler öğretilmemekte, çocukların bu bilgileri evde öğrenmeleri beklenmektedir. Japonya okul öncesi eğitim müfredatında, çocuk temelli eğitim anlayışı benimsenmiştir ve çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi, arkadaşlık ilişkileri ve sorumluluk bilinci gibi konulara odaklanılmıştır.

Japonya’da okul öncesi eğitim, kreşlerde ve çocuk yuvalarında sağlanır. Japonya’da okul öncesi eğitim kurumları, genellikle saat ikiye kadar günde ortalama 4 saat eğitim ve öğle yemeği vermektedir.

Japonya’da okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve bu nedenle ülkedeki birçok okul öncesi eğitim kurumu özeldir. Japonya’da özel bir okul öncesi eğitim kurumunun yıllık fiyatı ortalama 4.000 dolardır.

Japonya'da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya'da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?
Japonya'da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’da ilkokul eğitimi altı yaşına basan her çocuk için zorunludur ve birinci sınıf ile altıncı sınıf arasını kapsamaktadır. Japonya ilkokul eğitim müfredatı içerisinde; Japonca dil becerileri, aritmetik becerileri, bilim ve sosyal bilgiler gibi akademik eğitim temelli derslerin yanında müzik, beden eğitimi, etik eğitimi, el işi ve sanat eğitimi gibi sosyal konular temelli dersler de yer almaktadır.

Japonya’da ilkokul eğitimi sunan kurumlar genellikle hafta içi her gün 07:50’de açılmakta, dersler 08:30’da başlamakta ve 15:15’e kadar sürmektedir. Japonya’da ilkokul eğitim sisteminde ders süreleri 40 ile 45 dakika arasında değişmekte ve 5 ile 10 dakika arası süren tenefüsler bulunmaktadır.

Japonya’da ilkokul eğitimi veren devlet kurumlarının yanında özel kurumlar da bulunmaktadır. Japonya’da devlet okullarından alınacak ilkokul eğitimi için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmezken özel okullardan alınacak ilkokul eğitiminin ücretleri yıllık 17.000 Dolar ile 73.000 Dolar arasında değişebilmektedir.

Japonya'da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya'da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?
Japonya'da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’da ortaokul eğitimi yedinci ve dokuzuncu sınıflar arasını kapsamaktadır ve tüm öğrenciler için zorunludur. Japonya’da ortaokul eğitim sisteminde her ders için konusunda uzman bir öğretmen tarafından eğitim verilir. Derslerin genellikle 50 dakika sürdüğü Japon ortaokul eğitiminde, spor aktivitelerine ve okul gezilerine ağırlık verilir. Japonya’da ortaokul eğitimi sırasında öğrencilerin yılda en az 210 gün okula gitmeleri beklenir.

Japonya’da ortaokul eğitimi sunan özel kurumların ücretleri yıllık 12.500 Dolar ile 34.000 Dolar arasında değişmektedir.

Japonya'da Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya'da Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?
Japonya'da Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’da lise eğitimi zorunlu değildir ve onuncu sınıf ile on ikinci sınıf arasını kapsar. Japonya’da lise eğitimine devam etmek isteyen ortaokul öğrencileri Japonca, matematik, bilim, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinde yeterliliklerini test eden bir giriş sınavına tabi tutulurlar. Japonya lise dersleri içerisinden; Japonca, İngilizce, ekonomi, bilim, coğrafya, sosyoloji, tarih gibi dersler arasından öğrencilerin yıllık 10 ila 14 arasında ders almaları beklenir. Japonya liselerinde dersler genellikle 08:30 ile 15:30 saatleri arasında 50 dakikalık süreler ile işlenmektedir.

Japonya’da lise eğitimi sunan özel kurumların ücretleri yıllık 20.000 ile 30.000 Dolar arasında değişmektedir.

Japonya'da Lise Eğitimi Kaç Yılda Tamamlanır?

Japonya’da lise eğitimi 3 yılda tamamlanmaktadır.

Japonya'da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya'da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?
Japonya'da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Japonya’da yüksek öğrenim eğitim sistemi dahilinde; üniversiteler, yüksek okullar ve teknik kolejlerde eğitim verilir. Japonya’da yüksek öğrenim almak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulmaktadır ve öğrenciler bu sınavın sonuçlarına göre istedikleri kurumlara başvuruda bulunurlar.

Japonya’da yüksek öğrenim sistemi içerisinde, 2 ya da 3 yıllık eğitim veren yüksek okullar bulunmaktadır. Japonya’da yüksek okulların yanında; 4 veya 6 yıllık lisans programları, 2 yıllık yüksek lisans programları ve 5 yıllık doktora programları sunan Japonya üniversiteleri yer almaktadır.

Japonya’da yüksek öğrenim sunan devlet kurumlarının yakınında özel kurumlar da bulunmaktadır. Japon liderlerinin birçoğunun devlet üniversitelerinde eğitim görmüş olması, Tokyo Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesi’nin dünya çapında tanınmışlıkları gibi nedenlerden ötürü, Japonya devlet üniversiteleri özel üniversitelere göre daha prestijli görülmektedir.

Japonya’da yüksek öğrenim ücretlidir. Japonya devlet üniversiteleri ücreti, yıllık olarak aynı standart ücret olarak 817.800 yendir (ortalama 7.466 dolar). Japonya’da yer alan özel üniversitelerin yıllık ücretleri, ortalama 1.2 milyon yen (ortalama 10.542 dolar) ile 2 milyon yen (ortalama 17.570 dolar) arasında değişmektedir.

Japonya'da Üniversite Ücretleri Nasıldır?

Japonya’da üniversite ücretleri, tüm devlet üniversitelerinde standart olarak yıllık 817.800 yendir (ortalama 7.466 dolar). Japonya’da yer alan Keio Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi ve Osaka Üniversitesi gibi özel üniversitelerin yıllık ücreti ortalama 1.2 milyon yen (ortalama 10.542 dolar) ile 2 milyon yen (ortalama 17.570 dolar) arasında değişmektedir.

Japonya Nüfusunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

Japonya’da 2000 ile 2012 yılları arasında yüksek öğretim görmüş kişilerin oranı OECD ülkeleri arasında ikinci en büyük oran olarak %34’ten %47’ye yükselmiştir.

2012 Yetişkin Becerileri Anketi’nin sonuçlarına göre Japonya’da yükseköğrenim kalitesi üst seviyededir ve yükseköğrenim görmüş kişilerin okuduğunu anlama ve yorumlama seviyesi anketin en yüksek oranı olan %37’dir. Japonya’da yüksek öğrenim görmüş kişilerin %80’i istihdam edilirken, düşük eğitim düzeyindeki kişilerde bu oran %75’tir. Japonya’da 2000 ile 2012 yılları arasında yüksek ve düşük eğitim düzeyindeki insanların arasındaki farkın büyümesini sağlayan yüksek öğrenim görmüş kişilerin işsizlik oranı %3,5’ten, 2012’de %3,2’ye düşmüştür. Japonya’da erkeklerin çalışma oranı kadınlardan fazladır, Japonya’da 2019 yılında %57 oranında erkek meslek lisesi mezununa sahipken OECD ülkelerinde bu oran %55’tir ve 25 ile 34 yaş aralığındaki kadınların lisans mezunluğu oranı %64 iken erkeklerin %59’dur.

Japonya'da Eğitim Ücretli Midir?

Japonya’daki devlet okullarında eğitim ücretsizdir, sadece üniforma ve gerekli okul malzemeleri için bir ücret ödenmektedir. Japonya’da yaşayan yabancı uyruklu kişiler de ilk ve ortaöğretim için devlet okullarından ücretsiz yararlanabilmektedir, ancak anadilinde veya İngilizce eğitim almak isteyen kişilerin özel okulları tercih ettiği takdirde ücret ödemesi gerekmektedir, özel okullarda masraf devlet okullarındakinin yaklaşık olarak 5-6 katıdır.

Japonya’da eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, lisans eğitimi için 20.000-23.000 dolar, yüksek lisans eğitimi için 12.000 dolar, doktora çalışmaları için 5.000 dolar arasında bir ücret ödenmektedir. Diğer Asya ülkelerinden olan Çin’de bir yıllık ortalama eğitim ücreti 30.000 dolar, Güney Kore’de 23.445 dolar, Tayland’da 8.554 dolar, Filipinler’de 11.050 dolardır; Türkiye’de ise 5.000 ile 25.000 dolar arasında değişmektedir.

Japonya'da Burslu Eğitim Alınabilir Mi?

Japonya, daha fazla parlak öğrenciyi çekmek, Japonya’da okuması ve çalışması için teşvik etmek amacıyla uluslararası öğrencilere birçok burs seçeneği sunmaktadır, ancak bu burslar genellikle kısmidir.

Japonya’da eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkisi altındaki bir kuruluş olan Japonya Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu (JASSO)’dan yardım alabilmektedir. JASSO, öğrencilere burslar ve öğrenim kredileri hakkında hizmet sunmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin başvurabileceği burslardan bazıları Asya Kalkınma Bankası bursu, Japon Hükümeti (MEXT) lisansüstü bursu, Monbukagakusho bursudur.

Japonya’da bazı burslar için 35 yaşın altında olunması, Japonya ile diplomatik ilişkisi olan bir ülkeden olunması, lise veya üniversite mezunu olunması gibi şartlar aranmaktadır; bu şartlar burslara göre değişmektedir.

Japonya'da Yabancı Dil Eğitimi Nasıldır?

Japonya’da öğrenciler 3. ve 4. sınıfta basit İngilizce etkinlikleriyle dili öğrenmeye başlamakta ve 5. sınıftan itibaren İngilizce eğitimi kapsamlı hale getirilmektedir.

Japonya’daki ortaokul ve liselerde zorunlu bir ders olan İngilizcenin bazı ilkokullarda da verilmesinin yanı sıra bazı liselerde Çince, Korece, Almanca ve Fransızca dersleri de alınabilmektedir.

Japonya’da eğitim almak isteyen kişiler için Japonya dil okulu fiyatları, Tokyo’da popüler dil okullarından biri olan KCP Uluslararası Dil Okulu’nda 12.000 ile 17.000 dolar arasında, Kyoto Genki Japon Dili Kültürü Okulu’nda yaklaşık olarak 10.000 dolar olarak belirlenmiştir.

Japonya’da eğitim görmek, çalışmak ve yaşamak isteyen kişiler Japonya work and travel programını tercih edebilmektedir. Çalışmak ve dil öğrenmek için Japonya work and travel programını tercih eden kişiler hem part-time olarak çalışıp hem dil eğitimi alabilir.

Japon ve Türk Eğitim Sistemleri Karşılaştırılması Nasıldır?

Eğitim sistemleri karşılaştırıldığında, hem Japonya’da hem Türkiye’de devlet okulları ücretsizdir. Japonya üniversite eğitiminde dünyada 7. sıradayken, Türkiye 43. sırada yer almaktadır. Japonya’da ilköğretimde 6 yıl ve ortaöğretimde 3 yıl eğitim zorunluyken Türkiye’de zorunlu eğitim12 yıldır.

Japonya’da öğrenciler, zorunlu ilk ve ortaöğretimi tamamladıktan sonra üç yıllık lise ardından üç veya dört yıllık kolejlere gitmektedir. Türkiye’de ise ortaöğretimin ardından 4 senelik lise eğitimi gelmektedir.

Çocukların motor becerisi kazandığı, sosyalleşmeyi ve iletişim kurmayı öğrendiği anaokullarının Japonya’da oranı 4 yaşındakiler için %86, 5 yaşındakiler için %95 iken Türkiye’de 4 yaşındakiler için %32, 5 yaşındakiler için %71’dir.

Evrensel bir dil olan İngilizce öğrenimi Türkiye ve Japonya’da 5. sınıftan itibaren başlamaktadır ancak Türk öğrencilerin, Japon öğrencilere göre İngilizce dil yeterliliğinde büyük ölçüde eksiklikler bulunmaktadır.

Japonya ve Türkiye’de eğitim sistemi zorlayıcıdır ancak TED tarafından yapılan bir araştırmada, üniversite mezunu Türk öğrencilerin, lise terk Japon öğrencilere göre geride olduğu saptanmıştır.

Japonya'da Eğitim Almak için Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?

Japonya’da eğitim görmek isteyen kişiler, eğitim ve Japonya öğrenci vizesi için akredite vize danışmanlık şirketi Vizem.net’ten danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Türkiye’den, Japonya’da lisans, yüksek lisans, doktora ve dil okulu gibi programlardan eğitim almaya hak kazanmış olan kişiler, Japonya’daki eğitim kurumu ile olan yazışmalar, denklik, kayıt ve vize başvuru işlemlerinin tümünü kapsayan, eğitim ve Japonya eğitim vizesi danışmanlık hizmetlerini Vizem.net’ten alabilmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: