Japonya Medikal Vize

Japonya Medikal Vize Başvuru ve Takip İşlemleri

Japonya medikal vizesi, Japonya’ya check-up işlemleri de dahil olmak üzere tıbbi amaçlarla seyahat edecek olan yabancı bireylere ve gerekli durumlarda bu bireylerin refakatçilerine verilmekte olan bir vizedir. Japonya medikal vizesi aynı zamanda; tıbbi konaklama vizesi, tıbbi tedavi vizesi ve sağlık vizesi olarak da bilinmektedir.

Japonya sağlık vizesi ile bireyler durumlarına göre ülkede belirli sürelerde kalabilmektedir ve ülkede bulunan sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Japonya medikal vizesi diş hekimliği hizmetleri ve spa tedavileri için de geçerlidir.

Tedaviye ihtiyacı olan bireylere ve gerekli olduğu durumlarda bu kişilerin refakatçilerine verilen Japonya medikal vizesi; vize hamiline klinik durumuna göre, 90 gün, 6 ay veya 1 yıllık kalış süresi veren bir vizedir. Bazı durumlarda veya vakalarda Japonya medikal vizesi, hamili için 3 yıl geçerli olabilmektedir.

Vizem.net, Türkiye'den yapılacak Japonya medikal vize başvurularında gerekli vize evrakının hazırlanmasından vize randevu işlemlerine kadarki tüm süreç için danışmanlık hizmeti sunan akredite şirkettir.

Ön bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kimler Japonya Tedavi Vizesi Alabilir?

Japonya tedavi vizesini, tam check-up programları da dahil olmak üzere tıbbi amaçlarla Japonya’yı ziyaret etmek isteyen yabancı hastalar ve gerekli durumlarda bu hastaların refakatçileri alabilmektedir.

Hasta Yakınlarına Japonya Medikal Vize Verilir Mi?

Hasta yakınlarına Japonya medikal vizesi verilmektedir. Japonya sağlık vizesi, gerekli durumlarda ya da ihtiyaç halinde yabancı hastaların yalnızca aile üyelerine değil aynı zamanda aile dışı refakatçilerine de verilebilmektedir. Japonya sağlık vizesi verilen refakatçilerin ülkede sadece hastanın bakımı için bulunması gerekmektedir.

Japonya medikal vizesi ile refakatçilerin Japonya’da bulundukları sürede gelir getiren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmemektedir.

Japonya Çok Girişli Medikal Vizesi Kimlere Verilir?

Japonya çok girişli medikal vizesi, ihtiyaç halinde yabancı hastalara yalnızca Japonya'ya yapılan her ziyaret için 90 gün veya daha kısa süreli olması halinde verilebilmektedir. Çok girişli medikal vize başvurusunda bulunmak için yabancı hastaların Japonya'daki bir doktordan, bir garantör aracılığıyla alınabilecek tıbbi tedavi planını sunmaları gerekmektedir.

Japonya Tıbbi Tedavi Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Japonya’da bir sağlık kurumunda tedavi görecek veya tıbbi hizmet alacak kişilerin Japon tıbbi vizesi başvurularına; tıbbi koordinatörler veya seyahat acenteleri gibi, kayıtlı garantör listelerinde bulunan bir seçenekle iletişim kurarak ve tıbbi hizmet almak için düzenlemelerin yapılmasını talep ederek başlamaları gerekmektedir.

Japonya medikal vizesi ile yabancı hastaların Japonya’da tedavi göreceği sağlık kuruluşu, vizeyi alacak hastaların listelerden seçtikleri garantörlerle görüşülerek belirlenmektedir.

Japonya medikal vizesi için yabancı uyruklu hastaların, garantörler aracılığıyla Japonya’daki tıbbi kuruluştan alınması planlanan sağlık hizmetlerine ilişkin sertifika, garantörden referans veya gerekirse bir tıbbi tedavi planı almaları gereklidir.

Japon Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna yapılan medikal vize başvurularında yabancı uyruklu hastaların gerekli belgeleri ibraz etmeleri beklenmektedir. Japonya medikal vizesini alacak yabancı uyruklu bir kişinin, sağlık kurumunda kaldıkları süre içinde sağlık hizmeti alabilmek için Japonya'da 90 günden fazla kalması gerekiyorsa bu kişinin Japonya’da hizmet aldığı hastanenin bir personeli veya var ise Japonya'da yaşayan aile üyeleri, hasta adına Japonya Adalet Bakanlığı Göçmen Bürosu’ndan uygunluk belgesi almalıdır. Japonya medikal vizesi olan yabancı hastaların daha sonra uygunluk belgelerini diğer belgelerle birlikte Japon Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna sunmaları gereklidir.

Japonya Medikal Vize Başvurusu için Yetkili Garantörler Kimlerdir?

Japonya medikal vize başvurusu için yetkili garantör şirketler ve kurumlar arasından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Emergency Assistance Japan
 • SHIP HEALTHCARE Group
 • Kokusho Kankokai isimli şirket
 • ORION PJL
 • Kansere Karşı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
 • Izaya
 • Tsujinaka Hastanesi
 • MEDINET ULUSLARARASI

Garantör listesinin tamamına Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Japonya Medikal Vize Başvuru Evrakları Nelerdir?

Japonya medikal vize başvurusu için gerekli evrak aşağıda listelenmiştir

 • Japonya vize başvuru formu : Form Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın websitesinden elektronik olarak doldurulup çıktısı alınabildiği gibi, başvuruda bulunmak için Japon Konsolosluğundan da alınabilmektedir. Vize başvuru formunun tümüyle doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Pasaport: Pasaportun en az altı ay daha geçerli olması ve vizenin yapıştırılabilmesi için en az iki boş sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun veriliş ve son kullanma tarihi, kişisel bilgiler gibi bilgilerin bulunduğu ilgili sayfalarının fotokopilerinin de ibraz edilmesi gereklidir.
 • Biyometrik fotoğraf: 4,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde, beyaz arka fonlu ve güncel durumda en son 6 ay içinde çektirilmiş biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sertifika: Japonya’da alınması planlanan tıbbi hizmetler hakkında ilgili sağlık kuruluşundan alınan sertifika ve bir garantörden referanslar ibraz edilmelidir.
 • Mali durumu gösterir belgeler: Japonya’da sağlık hizmeti alacak yabancı uyruklu hastanın mali durumunu gösteren banka ekstresi gibi belgelerin ibraz edilmesi gereklidir.
 • Kimlik belgesi: Japonya medikal vizesi alacak yabancı uyruklu hastanın kimliğini kanıtlar nitelikte belgenin ibraz edilmesi gereklidir.
 • Uygunluk belgesi: Yabancı uyruklu hastanın, Japonya’da hastaneye yatırılması ve tıbbi hizmet alması için 90 günden fazla kalması gerektiğinde alınması ve sunulması gereklidir.
 • Tıbbi tedavi planı: Yabancı uyruklu hastanın, tedavi görmek için Japonya'ya birden fazla ziyaret yapması gerektiğinde alınması ve sunulması gerekmektedir.

Japonya medikal vizesi için ibraz edilmesi gereken belgeler yabancı hastanın uyruğuna ve durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Hangi özel belgelerin sunulması gerektiğini öğrenmek için Japon Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu ile iletişime geçmek gereklidir.

Japonya Tıbbi Tedavi Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Japonya tıbbi tedavi vizesi; tıbbi vakalara, hastaların durumuna ve tedavi sürecine göre gerekli olduğu durumlarda 3 yıla kadar geçerli olabilmektedir.

Tedavi Vizesi ile Japonya'da Ne Kadar Süre Kalınabilir?

Tedavi vizesi ile Japonya’da kalınabilecek olan süre; 90 gün, 6 ay veya 1 yıl olarak yabancı hastaların klinik durumuna ve diğer faktörlere göre belirlenmektedir.

Yabancı uyruklu hastanın Japonya’da kalış süresi 90 günden uzunsa, Japonya’da bulunan bir sağlık kurumunda kalınması gerekmektedir.

Japonya’da bir sağlık kurumunda uzun süreli kalış gerçekleştirecek olan yabancı uyruklu hastaların, ilgili sağlık kurumunun bir personeli veya mevcut ise Japonya'da yaşayan bir aile üyeleri aracılığıyla Japonya vize uygunluk belgesi almak için Adalet Bakanlığı Göçmen Bürosu’na başvurmaları gereklidir.

Japonya Medikal Vizesi ile Alınabilecek Tedavi Kapsamı Nedir?

Japonya medikal vizesinin tıbbi hizmet kapsamı, yalnızca bir tıbbi kurumda tedaviyi değil, tam tıbbi kontrolleri, tıbbi muayeneleri en fazla 90 gün süreli kaplıca ve spa tedavilerini kapsamaktadır. Japonya medikal vizesinin kapsamına, Japonya’daki tıbbi kurumlar tarafından yürütülen tüm hizmetler dahildir.

Japonya'da Tedavi Olunabilecek Hastalıklar Nelerdir?

Japonya’da tedavi hizmeti alınabilecek olan hastalıklar ve alınabilecek tıbbi hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanser türleri
 • Cilt hastalıkları
 • Mental rahatsızlıklar
 • Gebeliğe dair gözlem ve muayeneler
 • Tam tıbbi muayeneler
 • Spa ve kaplıca tedavileri
 • Göz hastalıkları
 • Doğal tedaviler ve alternatif tıp

Japonya sağlık hizmetleri ve teknolojisi konusunda oldukça gelişmiş bir ülkedir. Ülkede insan ömrü ve halk sağlığı yüksek düzeydedir ve önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi oldukça başarılıdır. Halk sağlığındaki başarı ve sorunsuz yürütülen sağlık hizmetleri ile Japonya sağlık sistemi uluslararası alanda tanınmış ve ülkeye yüksek oranda sağlık turizmi alınmasını sağlamıştır. Japonya sağlık sisteminin nispeten daha düşük tıbbi maliyetleri, nazik sağlık çalışanları, yüksek hizmet standartları ve ülkede oldukça ilerlemiş durumda olan tıp bilimi, yabancı uyruklu hastaların Japonya medikal vizesi aracılığıyla sağlık hizmetleri için ülkeye girişine ve sağlık turizminin gelişmesine sebep olmuştur. Japonya'da sağlık hizmetleri büyük çoğunlukta olarak; Japon vatandaşları, yabancı uyruklu olarak ülkeye yerleşmiş bireyler ve yabancılar için ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Japonya'da tıbbi tedavi, uluslararası sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlanmaktadır ve bu sistem tüm vatandaşlara ve Japonya'da bir yıldan fazla kalan Japon olmayan bireylere açıktır.

Japonya'daki sağlık sistemi; belirli hastalıklar, bulaşıcı hastalık kontrolü ve doğum öncesi bakım için ücretsiz tarama süreçleri sağlamaktadır. Japonya'daki sağlık sisteminde, hasta tıbbi masrafların %30'unu üstlenirken ve kalan %70'i devlet ödemektedir. Sistem, diğer sağlık sistemlerinde görülen reaktif bakım yerine önleyici bakıma yüksek öncelik vermesiyle ülkedeki ömür ortalamasını uzatmayı başarmıştır. Japonya sağlık sistemi içerisinde ülkenin aldığı sağlık turizminin yoğunluğuna bağlı olarak, çalışan hastane personellerinin İngilizce dilini bilmesine önem verilmektedir ve böylelikle yabancı uyruklu hastaların karşılaşabileceği dil bariyeri kalmamaktadır.

2012 yılı itibariyle Japonya’nın devleti tarafından sağlığın uluslararasılaştırılması hedefine dair yayınladığı verilere göre ülkeye sağlık hizmeti amacıyla gelen turistlerin arasında %48,1 oranda Çin vatandaşı, %9,1 oranında ABD vatandaşı ve %10,7 oranda Rus vatandaşı bulunmaktadır ve bu ülkelerin hepsi büyük sağlık sistemlerine sahip ülkeler olmalarına rağmen Japonya’ya sağlık turizmi gerçekleştirmektedir. Ülkenin önleyici bakıma verdiği önem sağlık turizmini tam tıbbi kontroller veya doğum öncesi kontroller gibi alanlarda sıklıkla almasına sebep olmuştur. Japonya’nın karaciğer ve meme kanserleri başta olmak üzere kanser muayeneleri ve tedavilerindeki başarısı da ülkedeki sağlık turizmini oldukça etkilemektedir. Japonya’da bulunan alternatif tıp kurumları, spalar ve kaplıcalar da hem mental hem de fiziksel sağlık amacıyla ülkeye sağlık amaçlı ziyarete gelen yabancı uyruklu hastaları artırmaktadır.

Japonya'da Ortalama Tedavi Masrafları Ne Kadardır?

Japonya’da ortalama tedavi masrafları tıbbi vakalara ve hastalıklara göre değişim gösterebilmektedir.

Japonya’da bazı hastalıkların tedavi masraflarına ortalama olarak örnekler verildiğinde; kalp ameliyatı 5.000.000 Japon yeni (2022 Ağustos itibariyle yaklaşık 665.000 Türk lirası), mide röntgeni çekimi 30.000 Japon yeni (2022 Ağustos itibariyle 4.000 Türk lirası) ve Japonya’da hastanelerde ortalama günlük yatak ücretleri odalara göre 10 bin ve 100 bin Japon yeni arasında değişmektedir (2022 Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 1.300 Türk lirası ile 13.000 Türk lirası).

ICC (International Health Care Center) tarafından Nisan 2015’te paylaşılan verilere göre Japonya’da; kemoterapi masrafı ortalama olarak 1 milyon Japon yeni (2022 Ağustos itibariyle yaklaşık 132.000 Türk lirası), göz ve retina ameliyatları ortalama 730 bin Japon yeni yani 2022 ağustos itibariyle 96.907,65 Türk lirası, zararlı olmayan tümör cerrahisi 130 bin (2022 Ağustos itibariyle yaklaşık 17.000 Türk lirası) ve akciğer enfeksiyonların tedavisi 1 milyon 110 bin Japon yenidir (2022 Ağustos itibariyle yaklaşık 147.000 Türk lirası).

Japonya Tedavi Vizesi için Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Japonya tedavi vizesi için sağlık sigortası Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta acentelerinden ya da Japon sigorta şirketleri üzerinden yaptırılabilmektedir.

Vizem.net tarafından sağlanan sigorta hizmetleri tarafından yaptırılan Japonya sağlık sigortası, 2022 yılı için en uygun fiyat seçeneklerine sahiptir.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: