Japonya Staj Vizesi

Japonya Staj Vizesi Başvuru İşlemleri ve Şartlar

Japonya staj vizesinin amacı, herhangi bir ülkeden başvuru sahibinin Teknik Stajyer Eğitim Programı kapsamında Japonya'ya gelmesine ve teknoloji, beceri ve bilgi edinmek için uygulayıcı bir kuruluşta eğitim almasına izin vermektir. Japonya'dan döndükten sonra, katılımcıların yeni öğrendikleri teknolojiyi, becerileri ve bilgileri kendi ülkelerinde kullanmaları beklenmektedir.

Japonya staj vizesi sahipleri tarım, inşaat ve makine işleri ve gıda işleme gibi 77 kategoride 137 iş arasından seçim yapabilmektedir. Japonya staj vizesi programının oluşturulmasındaki temel amaç, Japon şirketleri tarafından denizaşırı ülkelerde yerleşik işçilerin değişimine ve eğitimine olanak sağlamaktır.

Bireysel başvuru yaparak Japonya staj vizesi almak mümkün değildir. Japonya’da staj yapmak isteyen kişilerin Japon şirket ve kuruluşlarına stajyer gönderen Japonya dışındaki bir organizasyonun parçası olması gerekmektedir.

Vizem.net, Japonya'da bir staj programına katılacak kişilere Japonya staj vizesi başvurularında danışmanlık hizmeti sunan yüksek onay oranlı akredite danışmanlık şirketidir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Japonya'da Staj Yapmak için Gerekli Vize Başvuru Şartları Nelerdir?

Japonya’da staj yapmak için gerekli vize başvuru şartları yalnızca başvuru sahibi için değil, aynı zamanda uygulayıcı kuruluş için de geçerlidir.

Japonya staj vizesi alabilmek için yerine getirilmesi gereken iki ayrı ön koşul listesi vardır ve bunların biri başvuru sahipleri için, diğeri ise uygulayıcı şirket içindir.

Japonya’da staj yapmak için gerekli vize başvuru şartları aşağıdaki başlıklarda detaylandırılmıştır.

Japonya Staj Vizesi Başvuru Sahiplerinin Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Japonya staj vizesi başvuru sahiplerinin sağlaması gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

 • En az 18 yaşında olmalıdır.
 • Elde etmek istediği teknoloji, beceri veya bilgi, ikamet ettiği bölgede elde edilmesi imkansız veya çok zor olmalıdır.
 • Japonya'dan döndükten sonra, Japonya'da edindiği teknoloji, beceri veya bilgileri ülkesinde uygulaması beklenmektedir.
 • Elde etmek istediği teknoloji, beceri veya bilgiler, basit bir çalışmanın tekrarı yoluyla öğrenilmiş olmamalıdır.
 • Eğitim sırasında gerçekleştirmeyi düşündüğü tüm faaliyetlere Japonya staj vizesi sahibi için izin verilmelidir; bunlar, Japonya'daki bir kamu veya özel kuruluştan teknoloji, beceri ve bilginin öğrenilmesini ve edinilmesini içerir.

Japonya Staj Vizesi için Staj Yapılacak Kurumun Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Japonya staj vizesi için staj yapılacak kurumun sağlaması gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Japonya staj vizesi için staj yapılacak kurumun, şirketin tam zamanlı çalışanı olan ve bir kursiyerin öğrenmek istediği teknoloji, beceri ve bilgi konusunda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip bir eğitmen sağlamalıdır.
 • Kuruluştaki kursiyer sayısı, belirlenen tam zamanlı/ kursiyer kontenjanlarına uygun olmalıdır.
  • 301'den fazla çalışan: tam zamanlı çalışanların 1/20'i
  • 201-100 çalışan: 15 kursiyer
  • 101-200 çalışan: 10 kursiyer
  • 51-100 çalışan: 6 kursiyer
  • 50'den az çalışan: 3 kursiyer

Japonya Staj Vizesi Nasıl Alınır?

Japonya staj vizesi başvurusunun yapılabilmesi için hem başvuru sahibinin hem de uygulayıcı şirketin program tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Japonya staj vizesi başvurusu için eğitim vizesi sahibine seçilen aktiviteye izin verildiğinden ve eğitim planına uygun olduğundan emin olunmasının yanı sıra başvuru sahibinin gerekli tüm belgelere sahip olması gerekmektedir.

Japonya staj vizesi başvurusunun yapılabilmesi için Eğitim Vizesi Uygunluk Sertifikası (COE) belgelerinin Japonya'daki göçmenlik hizmeti ofisine gönderilmesi gerekmektedir.

Japonya staj vizesi başvuru sahibi COE’nin onayını aldıktan sonra COE’sini başvurunun yapıldığı aynı göçmenlik bürosundan alarak eğitim statüsü ikameti (SOR) ile değiştirmelidir. Japonya ikamet kartı daima başvuru sahibinin yanında bulunmalıdır.

Japonya Staj Vizesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Japonya staj vizesi COE başvurusu yalnızca şahsen ve yalnızca Japonya'daki bölgesel göçmenlik hizmeti ofisinde yapılabilmektedir.

Japonya staj vizesi başvuruları posta hizmetleri aracılığıyla gönderilemez veya Japonya dışındaki büyükelçiliklere sunulamaz. Japonya dışından başvuran ve/veya başka bir nedenle Japonya içinde şahsen başvuru yapamayan adaylar için başvuruyu, kişi adına sertifikalı bir göçmenlik uzmanı sunabilmektedir.

COE belgesi alındıktan sonra Japonya'ya giriş için vize başvurusunun Türkiye'deki Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılması gerekmektedir.

Japonya Staj Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Japonya staj vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport
 • Japonya staj vizesi başvuru formu
 • Bir adet fotoğraf
 • Uygunluk Sertifikası (Orijinal ve bir kopya)
 • Eğitimin içeriğini, gerekliliğini, yerini, süresini ve ayrıca kişinin Japonya'da stajyer olarak kalma koşullarını açıklayan bir eğitim planı
 • Stajyerin kendi ülkesine döndükten sonra Japonya'da edindiği teknolojiyi, becerileri veya bilgiyi kullanacağını kanıtlayan bir belge
 • Başvuranın profesyonel kariyerini onaylayan belgeler
 • Eğitmenin profesyonel kariyerini ve planlı eğitim verme yeteneğini belgeleyen belgeler
 • Japonya'ya stajyer gönderen organizasyonu anlatan materyaller
 • Uygulayıcı şirketin kaydının kopyaları, kar ve zarar beyanı, tam zamanlı çalışanlarının bir listesi ve kursiyerlerin listesi

Japonya Staj Vizesi için Staj Planında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Japonya staj vizesi için staj planında yer alması gereken bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • Eğitimin içeriği yer almalıdır.
 • Eğitimin neden gerekli olduğu belirtilmelidir.
 • Eğitimin yeri belirtilmelidir.
 • Eğitimin süresi verilmelidir.
 • Stajyerlerin Japonya'da kalma koşulları yer almalıdır.

Japonya'da Staj için Vize Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Japonya’da staj için vize başvuru ücreti 230 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Japonya staj vize ücretinin, başvurunun onaylanması durumunda ilgili konsolosluğa TL cinsinden ödenmesi gerekmektedir. Japonya vize başvurusunun reddedilmesi durumunda vize ücretinin ödenmesine gerek yoktur.

Japonya Staj Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Japonya staj vizesinin geçerlilik süresi 1 yıl, 6 ay ya da 1 yıldan daha az olarak belirlenmiş bir süredir.

Japonya'da Staj Yapacak Kişilerin Bilmesi Gerekenler

Japonya'da staj yapacak kişilerin bilmesi gereken bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Japonya'da Staj Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Japonya’da staj yapmanın avantajları aşağıda verilmiştir.

 • Japonya’da staj yapan kişiler teknoloji, beceri ve bilgi edinmek için uygulayıcı bir kuruluşta eğitim almaktadır.
 • Japonya'dan döndükten sonra, stajyerler yeni öğrendikleri teknolojiyi, becerileri ve bilgileri kendi ülkelerinde kullanabilmektedir.
 • Tarım, inşaat, makine işleri ve gıda gibi çeşitli sektörlerdeki 77 kategoride 137 iş arasından seçim yapılabilmektedir.

Japonya'da Stajyer Alan Kurumlar Hangileridir?

Japonya’da stajyer alan kurumlar, (a) tipi olarak bilinen uygulayıcı bireysel işletmeler veya (b) tipi olarak bilinen denetleyici kuruluşlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Japonya’da bireysel işletmeler stajyerleri denizaşırı şirketlere, ortak girişim şirketlerine ve iş ortaklarına doğrudan kabul etmektedir. Denetleyici kuruluşlar stajyerleri genellikle ticaret ve sanayi odaları veya küçük işletmeler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından temsil edilen uygulayıcı kuruluşlar olan ortak şirketlerine yönlendirmektedir.

Japonya'ya Stajyer Statüleri Nelerdir?

Japonya’da stajyer eğitiminin ilk yılında kişi, teknolojiyi, beceri ve bilgiyi edinme sürecinde olduğu anlamına gelen Teknik Stajyer Eğitimi 1 statüsü altında sayılmaktadır.

Teknik Stajyerlik Eğitimi 1 dönemini tamamlayan ve uzmanlık alanındaki Ulusal Ticaret Becerileri Testi Temel 2. Sınıf sınavını geçen stajyerler statülerini Teknik Stajyer Eğitimi 2 seviyesine yükseltebilmektedir.

Teknik Stajyer Eğitimi 2 aşamasında kişi, ilk yıl boyunca öğrendiği teknoloji, beceri veya bilgi konusunda derinleşmekte ve alanında daha yetkin hale gelmektedir.

Japonya’da stajyer statüleri; (a) tipi uygulayıcı bir kuruluştaki ilk yıl için Teknik Stajyer Eğitimi 1, (b) tipi denetleyici bir kuruluştaki ilk yıl için Teknik Stajyer Eğitimi 1, (a) tipi uygulayıcı bir kuruluştaki ikinci ve üçüncü yıl için Teknik Stajyer Eğitimi 2 ve (b) tipi denetleyici bir kuruluşta ikinci ve üçüncü yıl için Teknik Stajyer Eğitimi 2 olarak belirlenmiştir.

Japonya’da stajyer statüleri her zaman Teknik Stajyer Eğitimi 1 statüsüyle başlamaktadır ve üst seviyelerden başlamak mümkün olmamaktadır.

Japonya'da Staj Bursu İmkanları Nasıldır?

Japonya’da farklı staj bursu imkanları bulunmaktadır.

Japonya Vulcanus burs staj programının amacı Japonya ve AB arasındaki endüstriyel ilişkilerin artması ve gelişmesidir. Japonya Vulcanus burs staj programı ile kişiler Japonya’da 1 haftalık eğitim aldıktan sonra 4 ay süren yoğunlaştırılmış Japonca dil kursuna giderek bir Japon şirketinde 8 ay staj yapabilmektedir. Japonya Vulcanus burs staj programının tüm finansal giderlerini ilgili Japon şirket karşılamaktadır. Japonya Vulcanus burs staj programına başvurmak isteyen kişilerin Avrupa Birliği üyesi ülkeleri veya COSME ülkeleri vatandaşı olması ve bilgisayar bilimi/mühendisliği, makina mühendisliği, inşaat mühendisliği, nükleer mühendisliği, kimya, fizik, elektronik biyoteknoloji bölümler, elektrik mühendisliği, telekomünikasyon, üretim sistemi gibi bölümlerde eğitim gören 3. sınıf lisans öğrencisi veya yüksek lisans veya son yılından bir önceki yılında olan doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

OIST staj programının amacı stajyerlere bilim ve teknoloji alanında tüm olanakları sağlamak ve stajyerlerin çalışmalarını zengin ve geniş koşullar altında yapmasını sağlamaktır. OIST staj programının tüm finans giderleri Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (OIST) tarafından karşılanmaktadır. OIST staj programı 2 ile 6 ay arası sürmektedir. OIST staj programında kuantum sistemleri, sıvı mekanikleri, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik karmaşıklık, fizik ve biyoloji, ekosistem ve evrim ya da kuantum çekimi gibi bölümler yer almaktadır. OIST staj programına başvuru yapacak kişilerin üniversitelerin 3 ve 4. sınıflarında okuyor olmaları ya da yüksek lisans yapıyor olmaları gerekmektedir. Yeni mezunlar da OIST staj programına başvuru yapabilmektedirler.

Foreign Nationals staj programı ile stajyerler Japonya’da bulunan şirketlerde staj yapabilmektedirler. Foreign Nationals staj programı 1 aylık bir programdır ve bu programa katılmak isteyen kişilerin OECD listesinde yer alan ülkelerde yaşıyor olması gerekmektedir. Foreign Nationals staj programının tüm finansal giderleri ilgili Japon şirket tarafından karşılanmaktadır. Foreign Nationals staj programına katılmak isteyen kişilerin B1 ve daha üzeri bir seviyede Japonca ya da İngilizce bilmesi ve her gün 4 saat, haftada 5 gün çalışabilmesi gerekmektedir. Yeni mezunlar ve üniversite öğrencisi olanlar Foreign Nationals staj programına başvuru yapabilmektedir.

Staj Vizesi Hamiline Japonya'da Çalışma İzni Verir Mi?

Staj vizesi hamiline, Japonya’da çalışma izni verilmemektedir.

Japonya staj vizesi hamiline sadece Japonya'da staj yaparak alanı ile ilgili teknik ve teorik bilgileri öğrenme ve kendini geliştirme imkanı tanımaktadır ancak Japonya çalışma izni vermemektedir.

Japonya'da Staj Bitiminden Sonra Çalışılabilir Mi?

Japonya’da staj bitiminden sonra Japonya staj vizesi sahibi, staj yaptığı kurumdan bir iş teklifi alması durumunda çalışabilmektedir.

Japonya’da staj yaptığı kurumdan bir iş teklifi alan Japonya staj vizesi sahibinin vizesini, Japonya çalışma vizesine çevirmesi gerekmektedir. Japonya staj vizesi sahibi, gerekli belgeler ile birlikte Japonya Göçmenlik Bürosu’na statü değiştirme izin başvurusu göndererek staj vizesini Japonya çalışma vizesi ile değiştirebilmektedir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: