Japonya Ekonomisi

Japonya Ekonomisi: Güncel Verilerle 2023'te Japonya'nın Ekonomik Durumu

Japon ekonomisi oldukça gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. Japonya nominal GSYİH'ye göre dünyanın üçüncü, satın alma gücü paritesine göre ise dördüncü en büyük ülkesidir. Japonya dünyanın en büyük ikinci gelişmiş ekonomisidir. Japonya hem G7 hem de G20 üyesidir ve Japonya, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan ülkesidir. Japonya'nın hizmet sektörü, toplam ekonomik üretiminin %68.7’sini kapsamaktadır.

Japonya, Avrupa Birliği'nin tarımsal ihracatı için 5. en büyük pazardır. Japonya, dünyanın en büyük balıkçı filolarından birine sahiptir ve küresel avın yaklaşık %15'ini sağlamakta, Japonya sanayi sektörü ise ülkenin GSYİH'sinin %30.1'ini oluşturmaktadır.

Japonya'nın ekonomik özgürlük puanı 69.9 olup, Japonya ekonomisi 2021 endeksinde en özgür 35. ülkedir. Japonya, Asya-Pasifik bölgesinde 39 ülke arasında 6. sırada yer almaktadır, Japonya’nın toplam puanı bölge ve dünya ortalamalarının üzerindedir. 2020'de Japonya, Ekonomik Karmaşıklık Endeksi'nde 1. sırada ve toplam ihracatta 4. sırada yer alırken aynı listede Türkiye 38. sırada yer almıştır.

Japonya Para Birimi Nedir?

Japon para birimi Japon yenidir.

Japonya Para Birimi Kaç TL'dir?

2022 yılının eylül ayı itibariyle Japon parası olan 1 Japon yeni, 0.13 Türk lirasıdır.

Japonya'nın Ekonomik Stratejisi Nasıldır?

Japonya'nın ekonomisini canlandırmasının ve büyümeyi başarmasının sebebi, özellikle yüksek ekonomik büyümeye devam etmesi öngörülen Asya'daki yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilerini genişletmek ve yoğunlaştırmaktır. Japonya, ekonomik güvenlik politikası alanında yenilikçi bir lider olmuştur.

Japonya işgücü piyasası, çeşitli çalışma tarzlarına izin vererek mevcut tüm yeteneklerin istihdamını desteklemeyi hedeflemektedir. Diğer ülkelerle rekabet edebilirlik açısından Japonya ekonomisi hizmetlerde, tarımda ve KOBİ'lerde giriş engellerini kolaylaştırmayı ve üretkenliği artırmaya çalışmaktadır. Japonya ekonomisi, sürdürülebilir büyüme ve kamu maliyesi için vergi sisteminin verimliliğini artırmaktadır.

2022'de Japon Ekonomisi İstatistikleri Nasıldır?

Japon ekonomisinin güncel durumunu yansıtan başlıca istatistiksel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir

Japonya Milli Geliri Ne Kadardır?

Japonya milli gelir miktarı Japonya Kabine Ofisi verilerine göre 2022'nin ilk çeyreğinde 552.027 milyar Japon yeninden 2022'nin ikinci çeyreğinde 552.857 milyar Japon yenine yükselmiştir. Dünya Bankası'nın resmi verilerine göre, Japonya'da milli gelir 2021'de 493.742 milyar ABD doları değerindedir. 2021 için Japonya milli gelir büyüme oranı 2020'ye göre %6.13 artışla %1.62, 2020 için 2019'a göre %4.27 düşüşle %-4.51, 2018 için 2017'ye göre %1.09 düşüşle %0.58 şeklindedir.

Japonya'nın Kişi Başına Düşen Milli Geliri Ne Kadardır?

Trading Economics küresel makro modelleri ve analistlerin beklentilerine göre, Japonya'da kişi başına GSYİH'nin 2022'nin sonunda 36.200 ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Japonya kişi başına düşen milli gelir Dünya Bankası verilerine göre 2021'de 35.278 ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Japonya kişi başı milli gelir, 2019'a göre %1.33 düşüşle 39.918 ABD doları iken, 2019’da 2018'e göre %1.84 artışla 40.458 ABD doları, 2018 için 2017'ye göre %2.3 artışla 39.727 ABD doları dolaylarında gerçekleşmiştir.

Japonya Enflasyon Oranı Ne Kadardır?

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı 2022 yılı verilerine göre Japonya'da yıllık enflasyon oranı haziranda %2.4'ten temmuz 2022'de %2.6'ya yükselmiştir. Japonya'nın 2021 enflasyon oranı, 2020'ye göre %0.21 düşüşle %0.23, 2020 enflasyon oranı 2019'a göre %0.49 düşüşle %0.03, 2019 enflasyon oranı 2018'e göre %0.52 düşüşle % 0.47 ve 2018 enflasyon oranı 2017'ye göre %0.5 artışla %0.99 olmuştur.

Japonya İşsizlik Oranı Kaçtır?

Japonya'nın işsizlik oranı, haziran 2022'de %2.6’dır. Asya Pasifik bölgesindeki çoğu ülkede işsizlik oranı düşüktür ve gençler arasında işsizlik istisnadır. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye işsizlik oranı %13.4 oranıyla Japonya’nın yaklaşık 5 katıdır.

Japonya'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre Japonya'da asgari ücret 2020'de saatte 902 Japon yeninden Japonya asgari ücret 2021 yılında saatlik 930 Japon yenine yükselmiştir. Japonya asgari ücret 2022 fiyatları 940 Japon yenidir ve 2023'te 955 Japon yeni civarında olması beklenmektedir.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen Japonya uzun zamandır nispeten düşük asgari ücretlere sahiptir. OECD'nin 38 üye ülkesi arasında en düşük miktarla Japonya 11. sırada yer almaktadır. Türkiye’de asgari ücret, Japonya asgari ücret miktarına göre düşük düzeyde kalmaktadır.

Japonya'da Maaşlar Nasıldır?

2022 Salary Explorer'a göre, Japonya ortalama maaş 2022 yılı itibariyle 545.000 Japon yenidir. Japonya’da maaşlar, kişinin eğitim niteliklerine göre artmaktadır.

Japonya’da tıp ve sağlık hizmetlerinde çalışan kişilerin yıllık maaşları 9.220.000 Japon yeni iken, bilim ve teknik hizmetler alanlarındakiler yıllık 8.270.000 Japon yeni kazanmaktadır. Japonya’da en yüksek maaşı alan uzmanlık alanı diş hekimliği iken, en düşük maaş aylık 163.000 Japon yeni ile garsonlara aittir.

Japon Ekonomisi Neye Dayanır?

Japonya’da en büyük endüstriler tarım, balıkçılık ve turizmdir. Japonya'nın sektör başına GSYİH'si değerlendirildiğinde hizmetler %71.4, sanayi %27.5 ve tarım %1.2 biçimindedir. Japonya, elektrikli ev aletleri ve elektronik, otomobil, gemi, takım tezgahları, optik ve hassas ekipman, makine ve kimyasalların üretiminde dünya lideridir.

Japonya'nın finansal hizmetler de dahil olmak üzere hizmet sektörü, ekonomide çok daha belirgin bir rol oynamaktadır. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biridir. Uluslararası ticaret, GSYİH'nin yaklaşık %16'sına eşdeğer ihracatla Japon ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Japonya Tarım Sektörü Nasıldır?

Japonya Tarım Sektörü Nasıldır?
Japonya Tarım Sektörü Nasıldır?

Japon tarım sektörü, ülkenin toplam GSYİH'sinin yaklaşık %1.1'ini oluşturmaktadır. Japonya topraklarının sadece %12'si ekime uygundur. Japonya’da ekilebilir arazi eksikliği nedeniyle, küçük alanlarda tarım yapmak için Japonya dikey tarım yöntemi olan bir teras sistemi kullanılmaktadır.

Japonya'da tarım sektörü de, büyük ölçekli tarım yerine küçük ölçekli tarımı destekleyen hükümet düzenlemeleri ile yüksek oranda sübvanse edilmekte ve korunmaktadır. Japonya’nın tarım ürünleri arasında yer alan pirinç, Japonya'nın tahıl üretiminin neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Japonya dünyanın en büyük ikinci tarımsal ürün ithalatçısıdır. Japonya’da tarım ve hayvancılık Avrupa Birliği'nin tarımsal ihracatı için 5. en büyük pazardır.

Japonya genellikle pirinç ve buğdayda kendi kendine yeterli olmasına rağmen, diğer tahıl ve yem bitkileri ihtiyacının yaklaşık %50'sini ithal etmek zorundadır. Japonya büyük miktarlarda buğday ve soya fasulyesi ithal etmektedir. Japonya'da üretilen mandalina ve portakalların %90'ından fazlası Japonya'da yetiştirilmektedir. Elma ithalatındaki kısıtlamalar nedeniyle Japonya’da yetişen meyveler arasında elma da yer almaktadır.

Japonya'da Balıkçılık Sektörü Nasıldır?

Japonya'da Balıkçılık Sektörü Nasıldır?
Japonya'da Balıkçılık Sektörü Nasıldır?

2010 yılında, Japonya'nın toplam balık üretimi 4.762.469 ton olmuştur. Japonya’da açık deniz balıkçılığı, 1980'lerin sonlarında ülkenin toplam balık avının ortalama %50'sini oluşturmaktadır. Japonya, dünyanın en büyük balıkçı filolarından birine sahiptir ve küresel avın yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır.

Japonya balıkçılık endüstrisi içinde küçük tekneler, ağlar veya yetiştirme teknikleri ile kıyı balıkçılığı, toplam üretimin yaklaşık üçte birini oluştururken, orta boy teknelerle yapılan açık deniz balıkçılığı, toplam üretimin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Japonya’da yakalanan birçok deniz ürünü türü arasında sardalya, ton balığı, yengeç, karides, somon, pollock, kalamar, istiridye, uskumru, çipura, sauries, ton balığı ve Japon kehribarı bulunmaktadır.

Somon, alabalık ve yılan balığı kuluçkahaneleri ve balık çiftlikleri dahil tatlı su balıkçılığı, Japonya'nın balıkçılık endüstrisinin yaklaşık %30'unu kaplamaktadır. Japonya nehirlerindeki yaklaşık 300 balık türü arasında yerli yayın balığı, kefal, ringa balığı ve kayabalığı çeşitleri ile yengeç ve kerevit gibi tatlı su kabukluları bulunmaktadır. Japonya'daki 47 vilayetin tamamında deniz ve tatlı su kültür balıkçılığı yapılmaktadır.

Japonya'da Sanayi Sektörü Nasıldır?

Japonya'da Sanayi Sektörü Nasıldır?
Japonya'da Sanayi Sektörü Nasıldır?

Japonya sanayi endüstrisi, ülkenin GSYİH'sinin %30.1'ini oluştururken, Japonya imalat üretimi açısından dünyadaki en aktif üçüncü ülkedir.

Japonya’da sanayi merkezleri Tokyo'yu çevreleyen Kantō bölgesi ile Osaka'yı çevreleyen Kansai bölgesi ve Nagoya'yı çevreleyen Tōkai bölgesi ile birkaç bölgede yoğunlaşmıştır. Tokyo ve Fukuoka arasında, değirmen kasabaları olarak gelişen belirli endüstriler tarafından kurulan ve Taiheiyō Kuşağı adı verilen uzun ve dar bir sanayi merkezi kuşağı bulunmaktadır.

Japonya, tüketici elektroniği, otomobil, yarı iletken üretimi, optik fiberler, optoelektronik, optik medya, faks ve fotokopi makineleri, gıda ve biyokimyadaki fermantasyon süreçleri dahil olmak üzere birçok alanda yüksek teknolojik gelişmeye sahiptir. Japon şirketleri Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Çin'den yükselen rakiplerle karşı karşıyadır.

Japonya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Japonya Otomotiv Sektörü Nasıldır?
Japonya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Japonya'daki otomotiv sektörü, 22 ilde 78 fabrikası ve 5.5 milyondan fazla çalışanı ile dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üretim endüstrisidir ve ülke ekonomisinin önemli bir ayağıdır.

Toyota günümüzde dünyanın en büyük otomobil üreticisidir ve Japon otomobil üreticileri Nissan, Honda, Suzuki ve Mazda dünyaca ünlü Japon markaları arasında sayılmaktadır.

Japonya'nın 2021'de en çok satan otomobil modeli Toyota Yaris iken, onu Roomy ve ardından Corolla izlemiştir. Japonya’da kullanılmış bir araba için en yaygın fiyat aralığı 500 bin ile 1 milyon Japon yeni arasındadır. Toyota Corolla Hatchback modeli

3.145.300 Japon yeni iken, Japonya araba fiyatları içerisinde Toyota Venza

5.175.900 Japon yeni dolaylarındadır.

Japonya'da Turizm Sektörü Nasıldır?

Japonya'da Turizm Sektörü Nasıldır?
Japonya'da Turizm Sektörü Nasıldır?

Japonya’da iç turizm, Japon ekonomisinin ve Japon kültürünün hayati bir parçası olmaktadır. Japonya’da gelişmiş olan video oyunları, manga ve anime, turizmi Japonya'ya yönlendirmede rol oynamaktadır. Statista'nın 2019-2020 yılları arasında yaptığı anketlerde Japonya turizm istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda ABD'den gelen turistlerin %24.2'si, Çin'den gelen turistlerin %7.7'si ve Güney Kore'den gelen turistlerin %6.1'i Japon popüler kültürü nedeniyle Japonya'yı ziyaret etmeye motive olduklarını aktarmışlardır.

Eylül 2022 itibariyle Japon hükümeti, COVID-19 pandemisi sınır kısıtlamalarından sonra seyahati yeniden açmak için 68 ülke ve bölgeden talep edilen vize gerekliliklerinden ekim 2022'den itibaren feragat edileceğini duyurmuştur. Japonya’da turizmin özellikle umut verici olduğu düşünüldüğünden, ülkeye yapılan seyahati daha çekici hale getirmek ve yabancı ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek için çeşitli önlemler tasarlanmıştır. Japonya turizm özellikleri ve insan hareketlilik oranını iyileştirmek adına ülkeye gelen ziyaretçiler için seyahat vizesi gerekliliklerini kolaylaştırmaya, daha fazla havalimanı iniş yeri oluşturmaya ve daha kolay otel fatura kodları sağlamaya yönelik adımlar atmıştır.

Japonya İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Japonya’da yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı, 1960'tan beri Japonya'nın ekonomik büyümesinin etkeni olmuştur. Japonya ihracat rakamları, toplam GSYİH'nin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturmaktadır. Japonya'da ihracat temmuz 2022'deki 8.755,23 milyar Japon yeninden ağustosta 8.061,93 milyar Japon yenine düşmüştür.

Japonya'nın en büyük ihracat ürünleri, otomobiller, entegre devreler, motorlu taşıtların parça ve aksesuarları, bireysel fonksiyonlara sahip makineler ve fotoğraf laboratuvarı ekipmanlarıdır. Japonya zeytinyağı ihracatı için önde gelen ihracat pazarları Fransa, Vietnam, Çin, Güney Kore ve Myanmar'dır. Japonya’nın başlıca ihracat ortakları ise Çin, ABD, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Avustralya ve Tayland’dır.

Başlıca Japonya İhracat Ürünleri Nelerdir?

Japonya ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Motorlu araçlar
 • Demir çelik ürünleri
 • Yarı iletkenler
 • Otomotiv parçaları
 • Enerji üreten mallar
 • Plastik ürünleri

Japonya İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Japonya'da ithalat, temmuz 2022'deki 10.189.16 milyar Japon yeninden ağustosta 10.879,25 milyar Japon yenine yükselmiştir. Petrol, LNG, tekstil, yarı iletkenler, kömür gibi ürünler Japonya ithalatında öne çıkmaktadır.

Japonya'nın başlıca ithalat ortakları %23 ile Çin, %12 ile AB ülkeleri, %11 ile ABD ve %6 ile Avustralya’dır. Japonya'dan araç ithalatı bir önceki yıl yapılan yaklaşık 310.02 bin motorlu araçtan 2021'de yaklaşık 342.11 bin motorlu araca yükselmiştir.

Japonya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Japonya ithalat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Petrol
 • LNG
 • Tekstil
 • Yarı iletkenler
 • Kömür

Japonya'da Vergi Oranları Nasıldır?

Japonya’da vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • 0-1.950.000 Japon yeni gelir üzerinden %5 oranında
 • 1.950.000-3.300.000 aralığındaki ücretler için %10 oranında
 • 3.300.000- 6.950.000 bandında %20 oranında
 • 6.950.000-9.000.000 arasında %23 oranında
 • 9.000.000- 18.000.000 Japon yeni için % 33 oranında
 • 18.000.000-40.000.000 dolaylarında ücret için %40 oranında
 • 40.000.000 üzeri kazançlarda %45 oranında

Japonya Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Japonya yüksek vergili ülkeler arasında gelir üzerinden %55.97'lik oranla, en yüksek marjinal vergi oranına sahip tek Asya ülkesidir. Japonya'daki ortalama maaşın 2022 yılı itibariyle 4.140.000 Japon yeni olduğu göz önünde bulundurulduğunda ortalama gelir vergisi 222.000 Japon yeni civarındadır.

Japonya'nın En Büyük Şirketleri Hangileridir?

Japonya’nın en büyük şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Nintendo
 • Canon
 • Toyota
 • Sony
 • Asics
 • Shiseido
 • Mitsubishi
 • Asahi Breweries
 • Calbee
 • Nissin

Japonya, her türlü mal ve hizmetin dağıtımı için son derece gelişmiş, modern karayolları, otoyollar, demiryolları, metrolar, havaalanları, limanlar, depolar ve telekomünikasyon alt yapısına sahiptir. 20'den fazla liman ve 5 uluslararası havaalanı ile Japonya’da iş kurmak isteyen kişiler için ülke, uluslararası pazarda kritik bir rol oynar.

Japonya Türkiye Ticari İlişkileri Nasıldır?

Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti, bir asırdan fazla süredir iyi ilişkiler yürütmektedir. Japonya Türkiye arasında seçkin kişilerin ziyaretleri, ekonomik ve kültürel alışverişler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir etkileşim devam etmektedir.

Japonya, 1960'larda Türkiye'nin başlıca Asya ticaret ortağı olmuştur. Ekonomik işbirliği açısından Türk Japon ilişkileri tarihi soğuk savaş dönemine kadar uzanmaktadır.

2021 yılı itibarıyla Türkiye'de 257 Japon şirketi ve Japonya'da 4 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Japonya'da Türk vatandaşları tarafından işletilen birçok restoran ve küçük işletme de bulunmaktadır.

Japonya'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yabancı yatırım son 20 yılda 3.28 milyar ABD doları civarında gerçekleşmiştir. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Marmaray Tüneli, Haliç Köprüsü, İkinci Boğaz Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve Altınkaya Barajı gibi büyük projelere kredi sağlamıştır. Türk ve Japon Ticaret ve Yatırım Zirvesi Mart 2018’de Tokyo'da yapılmış ve Türk-Japon İş Konseyi'nin son toplantısı ise Aralık 2020'de online olarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'den Japonya'ya İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Japonya’ya ihracat yapılmaktadır. Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen ürünler arasında tekstil, konfeksiyon malzemeleri, makarna, su ürünleri ve otomotiv parçaları yer almaktadır.

Japonya'dan Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Japonya’dan Türkiye’ye ithalat yapılmaktadır. Japonya’dan Türkiye’ye ithalat yapılan ürünler arasında makine ve teçhizatlar, kimyasallar, otomotiv ürünleri, demir ve çelik bulunmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: