Japonya Mimarisi

Japon Mimarisi ve Japonya'nın Ünlü Mimari Eserleri Nelerdir?

Japon mimarisi tüm dünyada farklılığı ile öne çıkan bir türdür. Sazdan çatılı, yerden yükseltilmiş ahşap ya da kırmızı kiremit ile karakterize edilen mimari konsepti bulunmaktadır. İlk Japonya mimarisi, tarih öncesi avcı-toplayıcı nüfusun ihtiyaçlarına göre uyarlanan yapılarda görülmüştür. 6. yüzyılda Japonya’da Budizm inancının tanıtılması ile ahşap malzemeler kullanılarak büyük boyutlarda tapınaklar inşa edilmeye başlanmıştır. Antik Çağ’da diğer Asya ülkeleri gibi Japonya da Çin kültüründen etkilenmiştir. 1868’deki Meiji Restorasyonu sırasında Japonya mimarisi iki olay ile kökten değişime uğramıştır. İlk olay 1868 tarihli Kami ve Buda ayrılık yasasıdır. İkinci olay ise Japonya’nın diğer ülkeler ile rekabet etmesi için yoğun bir şekilde Batılılaşma sürecine girmesidir.

Japonya'da Geleneksel Mimari Özellikleri Nasıldır?

Japonya’da geleneksel mimari özellikleri içerisinde kale, konut, Şinto tapınağı ve Budist tapınağı gibi her dönem ve kullanımda Japonya’ya özgü çeşitli özellikler, teknikler ve stiller bulunmaktadır. Japonya’nın geleneksel mimarisinde en öne çıkan özellik hemen hemen bütün yapılarda ağaç kabuğu, saman, kağıt ve kalas gibi ahşap malzemelerin kullanılmasıdır. Japon mimarisinde özel kullanımlar dışında taş kullanımından kaçınılmaktadır. Lentolar ve direkler hafif kavisli ve geniş bir yapıda yapılarak çatıyı desteklemektedir. Beşik çatı ve kemerler Japon mimarisinde bulunmamaktadır. Çin mimarisinden farklı olarak Japonya’daki saçak eğrileri ve üçgen yapılar Çin’dekilere göre daha yumuşak olmaktadır. Çatılar Japon mimarisinin en etkili görsellerini oluşturmaktadır.

Japonya'da Tarih Öncesi Mimari Nasıldır?

Japonya’da tarih öncesi mimari M.Ö. 5000’den 8. yüzyıl başlarına kadar uzanan Yayoi, Kofun ve Jömon dönemlerini içermektedir. Jömon döneminde evler yağmur suyunu toplamak için çim çatı olarak tasarlanmıştır. İlerleyen dönemlerde çim çatılı evler taş yapılara kendini bırakmıştır. Yayoi döneminde testere ve keski gibi malzemelerin kullanılmaya başlanması ile birlikte yükseltilmiş tabanlı depolar inşa edilmeye başlanmıştır. V şeklinde sazdan çatılar ile ahşap evler yapılmıştır. Kofun döneminde Japon mimarisi ise çok odalı mezar höyüklerinden oluşmuştur. Japonya’daki mezar höyüklerin içerisinde mezar eşyaları ve tabut için alan bulundurulmuştur. Höyükler Haniwa adı verilen pişmiş toprak figürleri ile süslenmiştir.

Japonya Asuka ve Nara Dönemi Mimarisi Nasıldır?

Japonya Asuka döneminde mimari değişikliklere en önemli katkı Budizm’in tanıtılmasıdır. Asuka döneminde kurulan tapınaklar Japonya’da hala mevcut olan tapınaklardır. Kon-Do, Veliaht Prens adına inşa edilen özel bir tapınaktır. Çin ibadet salonlarına benzeyen Kon-Do, çatılı bir revak ile çevrili bir alanın ortasında yer almaktadır. Bir kırma çatılı seramik kiremit çatı ile kapatılmış , direk ve kirişlerin bulunduğu iki katlı bir yapıdır. Nara döneminin en ünlü tapınağı Todai-ji’dir. Todai-ji’nin günümüzde yalnızca birkaç parçası ayakta kalmıştır. Todai-ji’nin ana salonu hafif eğimli bir yamaçta kümelenmiş bir dizi ikincil salonlar ile çevrelenmiştir.

Japonya'da Heian Döneminde Mimari Nasıldır?

Japonya’da Heian döneminde mimari Çin örneklerinden esinlenerek yapılmıştır. İmparator Kanmu daha sonra başkenti Heian-kyo’ya taşıyarak bu etkilerden kaçmaya karar vermiştir. Başkent Heian-kyo’ya taşındıktan sonra yeni yapılan konut, yapı ve binalarda Japon mimarisi öne çıkmaya başlamıştır. Taş ve kil gibi malzemelerin kullanımı azaltılıp daha çok ahşap duvarlar ve bölmeler yaygınlaşmıştır. Çatıların malzemesinde hinoki ve tuğla kiremit kullanılmıştır. Japonya’da Heian döneminin sonraki dönemlerinde minka tarzında yerel evlerin ilk görünümleri bulunmuştur. Japonya Heian dönemindeki minka tarzı evler esas olarak ahşaptan yapılmış, dolgulu toprak zeminlere ve sazdan çatılara sahip yerel malzemeler ile karakterize edilmiştir.

Japonya'da Kamakura ve Muromachi Dönemlerin Mimari Nasıldır?

Japonya’da Kamakura ve Muromachi dönemlerin mimarisinde Çin mimarisinden farklı olan teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Kamakura ve Muromachi dönemlerinde yoğun yağış, depreme dayanıklılık ve yaz sıcağına ve güneşe karşı korumak için yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Kamakura dönemindeki mimari Heian dönemine göre daha sade olmaktadır. Dar hendekler, yeni konutlar ya da surlar ile çevrili binalar ile ilişkilendirilen buke-zukuri stili kullanılmıştır. Binaların bir bahçe yerine tek bir çatı altında toplanması ile birlikte savunma öncelik haline gelmiştir. Kamakura shogun yönetiminin düşüşünden sonra Muromachi mimari dönemi başlamıştır. Muromachi’nin imparatorluk sarayına yakın olması lüks mallara ve yaşam tarzına yönelik eğilime yol açmıştır. Muromachi dönemindeki mimarinin gösterişine örnek olarak Kinaku-ji verilebilmektedir. Kinaku-ji önceki dönemlerdeki gibi düz ağaç kabuğu çatıların aksine lake ve altın varakla süslenmiştir.

Japonya'da Azuchi-Momoyama Döneminde Mimari Nasıldır?

Japonya’da Azuchi-Momoyama döneminde mimari Onin Savaşı’ndan dolayı daha çok kalelerin inşa edilmesi ile şekillenmiştir. Büyük taş duvarların içerisinde inşa edilmiş ve derin hendekler ile çevrili yapılar Azuchi-Momoyama döneminin mimarisini oluşturmuştur. Kalelerin karanlık iç mekanları sanatçılar tarafından dekore edilmiştir. Muromachi döneminde etkili olan Shoin stili Azuchi-Momoyama döneminde de kullanılmıştır. Matsumoto, Kumamoto ve Himeji kaleleri Azuchi-Momoyama döneminin en önemli yapıları olarak görülmektedir.

Japonya Edo Dönemi Mimarisi Nasıldır?

Japonya Edo dönemi mimarisinde Tokugawa shogun yönetiminin etkisi büyüktür. Tokugawa shogun yönetimi, Edo şehrini başkentleri olarak almıştır. Edo şehrinin etrafına devlet idaresinin binalarını ve konutların inşa edildiği büyük bir kale inşa edilmiştir. Edo şehri, yapıların etrafına inşa edilen kanallar ve yollar ile birlikte büyümüştür. 1700’lü yıllarda şehir çok fazla kalabalıklaştığı için evler genellikle yükseltilmiş taş kaideler üzerine inşa edilmeye başlanmıştır. Edo döneminde şehirde çok fazla yangın görülmüştür. Yangınlardan korunmak için yapılan yapıların duvarları siyah renktedir. Bu renk yanmış kireç ve ezilmiş istiridye kabuğuna hindistan cevizinin eklenmesi ile elde edilmiştir. Edo döneminde yapılan saraylarda sadelik ön plana çıkmaktadır.

Japonya Heisei Dönemi Mimarisi Nasıldır?

Japonya Heisei dönemi, daha önce Japonya ekonomisini canlandıran balon ekonomisinin çöküşü ile başlamıştır. Heisei döneminde Toyo Ito ve diğer ünlü mimarlardan dolayı mimari modern bir yönde ilerlemiştir. Tokyo’da bulunan ofisler dar bir alanda olmasına rağmen büyük pencereler ile ofisler daha ferah hale getirilmiştir. Heisei döneminde büyük ahşap modern evler, yüksek camlı ofisler ve geniş sundurmalı evler Japonya mimarisini yansıtmaktadır.

Japonya'da İç Mimari Nasıldır?

Japonya’da iç mimari Taoizm, Şinto, Zen Budizm dini figürleri ve Batı’dan türetilen benzersiz bir estetiğe sahiptir. Japon iç mimari estetiği ilk olarak Batı stilini daha sonra ise modernizmi etkilemiştir.

Geleneksel Japon Estetiği İç Mimari Nasıl Kullanılmıştır?

Geleneksel Japon estetiği iç mimarisi estetik, sadelik ve minimalizmden oluşmaktadır. Japon iç mimarisi güzellik, detay, işçilik ve incelik üzerine kurulmaktadır. İç mimari tasarımları çok basittir. Japonya’da iç mimaride basitliğin yanında detaya ve inceliğe çok fazla önem verilmektedir. Japon tasarımlarındaki karmaşıklık ve sadelik geleneksel Japonya’da olduğu gibi günümüzde de geçerli olmaktadır. Japonya’da iç mimari tasarımlarında çok sade, minimal ve doğal dekorasyon öne çıkmaktadır. İç mimari tasarımlarda daha çok ahşap, ipek, bambu ve pirinç hasır gibi doğal malzemeler kullanılmaktadır.

Japon İç Mimarisinde Kullanılan Materyaller Nelerdir?

Japon iç mimarisinde kullanılan materyaller çoğunlukla doğal malzemelerdir. Odalar daha fazla alan yaratmak için açılabilir ya da kapanabilir şeklinde tasarlanmıştır. Japon Zen tasarımları, doğaya büyük saygı duydukları için doğanın unsurlarından ilham almıştır. Tasarımlar ahşap, bitki ve doğal aydınlatma gibi doğal unsurlar ile bağlantılı olmaktadır. Japon iç duvarlarının büyük bir kısmı genellikle iki odayı birleştirmek için itilerek açılabilen ve ardından daha fazla mahremiyeti sağlamak için kapatılabilen shoji paravanlarından yapılmaktadır. Shoji paravanlarının mahremiyeti sağlamasının yanında ışığın geçmesine izin verme özelliği de oldukça kullanışlı bir özelliktir. Tatami, Japonya’nın iç mekanlarında zemini kaplamak için sıklıkla kullanılan pirinç hasır kilimdir. Tatami, bir binanın boyutunu düzenleyen geleneksel Japon mimarisinin temelidir. Japon iç mimarisinde kullanılan diğer bir materyal ise bambu olmaktadır. Bambu, hem dekoratif hem de işlevsel amaçlar ile Japon evlerinde kullanılan bir malzemedir. Japon binalarında washi ya da kağıt kullanımı, Japon iç mimarisinin güzelliği ve atmosferinin ana bileşenidir.

Japon İç Mimarisinde Batının Etkisi Nedir?

Japon iç mimarisinde batının etkisi 1868’deki Meiji Restorasyonundan sonra belirgin hale gelmiştir. Bununla birlikte Japonya, modern dünya ile daha geniş bir etkileşim içine girmiş ve bu durum iç tasarım açısından batı tarzı iç mekanların ortaya çıkmasına neden olurken, yerel tarz daha çok eski geleneklerle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında birçok kamusal alan ve büyük mağazalar batı tarzını benimsemiştir. Japonya’nın daha modern Batı tarzı bir kültüre dönüşmesi için bürokratlar tarafından bir baskı oluşmuştur. Vatanın modernize edilmesi, insanların günlük yaşamını değiştirmenin en iyi yolu olarak görülmüştür. Modernleşmenin nedeni, Japonya’nın dünya düzeninde modern bir ulus konumunu güvenceye almaya yardımcı olma arzusundan kaynaklanmıştır.

En Ünlü Japon Mimarlar Kimlerdir?

En ünlü Japon mimarlar aşağıda listelenmiştir.

 • Tadao Ando
 • Shigeru Ban
 • Hiroshi Sugimoto
 • Kenzo Tange
 • Kazuyo Sejima
 • Kisho Kurokawa
 • Kengo Kuma
 • Michizo Tachihara
 • Fumihio Maki
 • Toyo Ito
 • Hiroş Hara
 • Arata Isozaki
 • Wakabayashi Hiroyuki

Tadao Ando sadeliği ve ışığı işlerinde en iyi kullanan mimarlardan biridir. Tadao Ando Japon ünlüler arasında dünya çapında bilinen bir isimdir.

Japonya'daki En Ünlü Mimarlık Ofisleri Hangileridir?

Japonya’daki en ünlü mimarlık ofisleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kengo Kuma & Associates
 • Tadao Ando Architects & Associates
 • Shigeru Ban Architects
 • Toyo Ito & Associates
 • SANAA
 • Sou Fujimoto Architects
 • Fumihiko Maki

Günümüzde Japon Ev Mimarisi Nasıldır?

Günümüzde Japon ev mimarisi modern ve geleneksel stilleri içermektedir. Japon mimarisinin en öne çıkan özelliği olan görkemli çatılar günümüzde hala kullanılmaktadır. Görkemli çatılar Japon mimarisinin geleneksel stilini içermektedir. Japon mimarisinin modern stilinde ise yüksek pencereler, sade ve teknolojik yapılar öne çıkmaktadır.

Japonya günümüzde teknolojideki gelişmeleri ile öne çıkan bir ülkedir. Japonya’daki teknoloji ev mimarisini de etkilemektedir. Japonya evleri sadelik altında teknolojik yenilikler ile yapılmaktadır.

Japon Mimarisinin En Önemli Özellikleri Nedir?

Japon mimarisinin en önemli özellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Shoji: Eski dönemlerde Japon evlerinde cam kullanılmadığı için doğal aydınlatma yöntemleri aracılığı ile evlerin aydınlatması yapılmıştır. Shojiler sürgülü panel sistemi ile evlerin aydınlatılmasını ve mahremiyet kazanmasını sağlamaktadır.
 • Fusuma: Fusuma hareket eden kapı ve duvarlara denilmektedir. Fusuma sayesinde odalar birbirinden ayrılmaktadır.
 • Wagoya: İç içe geçen ahşap bağlantılara wagoya denilmektedir.
 • Tatami: Pirinç hasırdan yapılan kilimlere denilmektedir.
 • Zabuton: Tatami zeminlerde oturmak için yapılan ince yastıklara Zabuton denilmektedir.

Japon'da Görülmesi Gereken Önemli Mimari Eserler Nelerdir?

Japon’da görülmesi gereken önemli mimari eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Meji Tapınağı
 • Büyükşehir Hükümet Binası
 • Nippon Budokan
 • Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi
 • Tokyo Skytree
 • Tokyo Kulesi
 • Shinjuku Park Kulesi
 • Senso-Ji
 • Olimpiyat Stadyumu
 • Iwate Bankası
 • Sannai- Maruyama Site
 • Mejimura Müzesi
 • Wa Rasse Nebuta Müzesi
 • Saga Kalesi Tarihi Müzesi
 • Kobuntei
 • Goryokaku Parkı
 • Hakata İstasyonu
 • Genyuen
 • Satsuki ve Mei’nin evi
 • Isawa Onsen İstasyonu
 • Nagoya İstasyonu

Japonya mimari bakımdan zengin bir ülkedir. Fütürist mimari eserleri, birçok önemli ve popüler yapı ve eserler turist vizesi ile Japonya’da bulunan kişiler tarafından görülmesi gereken yerlerdir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: