Japonya Nüfusu

Japonya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Bu makalede Japonya nüfusu hakkında bilinmesi gerekenlerin neler olduğu anlatılacaktır. Japonya, 126 milyonluk nüfusu ile dünyanın nüfus bakımından en kalabalık 11. ülkesidir. 126 milyonluk bu nüfusun 98,5’i Japon’dur. Japonya’nın adını oluşturan kanji karakterler köken bakımından ‘güneş’ ve ‘köken’ anlamlarına gelmektedir. Kökenlerin doğan Japonya ismi aynı zamanda ‘Doğan Güneşin Ülkesi’ olarakta bilinmektedir. Japonya coğrafi yapısı bakımından incelendiğinde, 6.852 adadan oluşmakta olan bir takımadası olduğu görülmektedir. 4 büyük adayı bünyesinde barındıran adalar ülkenin %97’sini oluşturmaktadır ve Japonya nüfus politikası bu bölgelerde yoğunluk göstermektedir.

Japonya’nın en büyük adalarından birisi olan Honshu’da bulunan Büyük Tokyo Metropolü’nün, başkenti Tokyo ve bulunduğu diğer çevre şehirlerle birlikte 30 milyonun üzerinde olan nüfusu ile dünyanın en büyük metropoliten alanı olması, Japonya’nın ilgi çekici bir özelliğidir. Japonya dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olmakta ve 2010- 2020 yılları arasında artış gösteren yaşlı nüfus, günümüze bakıldığında azalma göstermektedir.

Japonya Nüfus Politikası Nasıldır?

Japonya’nın nüfus artış hızını kontrol altında tutmak amacıyla uygulamakta olduğu nüfus politikaları tarih süresince değişiklikler göstermiştir. Japonya’nın 1800’lerde uygulamış olduğu ilk artış amaçlı nüfus politikası 1948 yılına kadar devam etmiştir. 1800- 1948 yılları arasında uygulanmakta olan nüfus arttırma politikası, o günlere bakıldığında tarımda insan gücü, özellikle erkek nüfus bakımından çok önemlidir. 1948’den sonra makineleşmenin de etkisiyle Japonya, 1948- 1991 yılları arasında nüfus azaltıcı politika izlemiştir. 1991 yılından bugüne bakıldığında ise Japonya’nın tekrar nüfus arttırmak amaçlı politikalar yürürlüğe soktuğu ve halkın çocuk yapmak için teşvik edildiği görülmektedir. Halk, bu politikaya cevap vermediğinden dolayı nüfus artış hızı eksi yönde ilerlemiştir. Nüfus düşüşü günümüzdeki gibi devam ettiği takdirde Japonya nüfusunun 2050 yılına gelmeden 100 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

2020 Yılında Japon Nüfusu Ne Kadardır?

2020 yılında Japonya nüfusu 125,8 milyon olmaktadır. Japomya, Rusya’dan sonra en yüksek nüfuslu ülkeler arasında yer almaktadır. 2019 yılında yapılan nüfus sayımında 126,5 milyon olan Japonya nüfusu 1 sene içerisinde 0,7 oranında düşüş yaşamıştır. Doğu asya ülkesi olan Japonya’nın nüfusu 2020 itibariyle günümüze kadar düşüş ve artış oranlarında değişiklik göstermektedir.

2021 Yılında Japonya’nın Nüfusu Kaçtır?

2021 yılında Japonya’nın nüfusu 125,070 milyondur. 2021 yılında 39,105 milyonluk nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo, Japonya’nın ve Asya kıtasının en kalabalık şehri olmuştur. Japonya’nın en az popülasyona sahip şehri, Hokkaido’da bulunan 6000 nüfuslu Utashinai adasıdır. Japonya’da kilometrekare başına 348 kişi düşmektedir.

Japonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Japonya nüfusu son 10 yılda %0.3 oranında azalmıştır. Japonya’da son 10 yılda doğum oranı düşmesiyle nüfusu da azalmıştır.

2022 Yılında Japonya’nın Nüfusu Ne Kadardır?

2022 yılında Japonya’nın nüfusu tahmini olarak 125 milyar civarıdır. Güncel japon nüfusu bilinmemekle birlikte 2012 yılından beri süregelen artış yüzdesinin azalması ve pandemi göz önünde bulundurulmuştur.

Japonya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Japonya nüfusunun inanmakta olduğu hakim dinler Şintoizm ve Budizm’dir. Japonya’da 2018 yılında yapılmış olan dinsel geleneklerle ilgili bir araştırmaya göre nüfusun %69’u Şintoizm dinine, %66,7’si Budizm dinine, %1,5’i Hristiyanlık dinine, %6,2’si ise diğer dinlere mensuptur.

Japonya’nın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Japonya’nın müslüman nüfusu, ilk müslümanlardan günümüze kadar 1.000- 10.000 arasında değişmiştir.

Japonya Müslümanlar Birliği (The Japan Muslim Association)’nin yaptığı en son araştırmaya göre ülkede 7.000- 10.000 kişi Japon Müslüman’dır. Japon dinleri arasından Müslümanların büyük bölümü ülkeye sonradan göç etmiştir.

Japonya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Japonya’nın nüfus dağılımı bölgelere göre dengesizdir. Daha çok kıyı kesimlerde yoğunluk görülmektedir.

Tokyo’nun Nüfusu Kaçtır?

Japonya’nın başkenti olan Tokyo’nun nüfusu, 2021 yılında yapılan sayıma göre 39.105 milyondur.

Tokyo, 2020 yılında da dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alarak 37.393 milyonluk nüfusa sahip olmuştur. Tokyo, 2020- 2021 yılları arasında yaklaşık 2 milyonluk bir nüfus azalması yaşamıştır.

Japonya’nın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Japonya şehirleri ve nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Tokyo39,105,000
Yokohama3,547,443
Osaka2,592,413
Nagoya2,191,279
Sapporo1,883,027
Kobe1,528,478
Kyoto1,459,640
Fukuoka1,392,289
Kawasaki1,306,785
Saitama1,193,350

Japonya Nüfusu İle İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Japonya nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • Kadın başına doğum oranı %1,36
 • Japonya ölüm sayısı 2019 yılında 1 milyon 376 bin dir.
 • Japonya yapılan son araştırmaya göre toplam 2,232,189 kişi göç almıştır.

Japonya’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Japonya’da ortalama yaşam süresi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012’den beri sürekli uzamıştır.

2020’de elde edilen verilere göre, Japonya’da kadınlarda ortalama yaşam süresi 0,30 artışla 87,74, erkeklerde ise 0,22 artışla 81,64 seviyesini görmüştür. Japonya’da emeklilik yaşı 65’tir.

Japonya Nüfusu Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Japonya nüfusu kadın erkek oranına bakıldığında, erkeklerin sayısı 15,83 milyon, kadınların ise 20,57’dir. 65 yaş üstü nüfus ise genel Japonya nüfusuna oranla geçtiğimiz seneye göre 0,3 oran artarak %29,1 olmuştur.

Japonya Etnik Yapısı Nasıldır?

Japonya nüfusunun etnik yapısı yüzdesel olarak aşağıda listelenmiştir.

 • %98,5 Japon
 • %0,5 Koreli
 • %0,4 Çinli
 • %0,6 diğer

Japonya’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Japonya’daki Türk nüfusu 2006 senesinde 2264’tür. Japonya’daki bu türk vatandaşların bazıları 1950’li yıllarda vatandaşlığa alınmış veya 1900’lü yılların başlarında Japonya’ya göç eden Türk kökenli vatandaşlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1980’li yıllarda iş imkanları ve yüksek gelir düzeyi gibi sebeplerden dolayı Japonya’ya göç etmiştir. Japonya’daki türkler genellikle inşaat ve araba sektörlerinde çalışmaktadır. Japonya’da kendi işletmelerini açan türklerin yanı sıra Japon firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan türkler de vardır. Bütün bunların yanı sıra Japonya Türkiye’den eğitim için de zaman zaman göç almaktadır.

Japonya Türkleri Kökeni Nedir?

Japonya Türkleri kökenleri 2 kökene ayrılmaktadır.

Japonya’ya göç eden Kazan Tatarları ve Başkurtlar, Japonya’daki Türklerdir. Japonya tarihi boyunca sık sık Türk göçü almıştır.

Japonya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Japonya nüfusunun yaş dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0 - 14 yaş %12,45
 • 15 - 54 yaş %59,15
 • 65+ yaş %28,4

Japonya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Japonya’da doğum ve ölüm oranları, 2020 yılında 2019 yılına nazaran 25.917 düşerek, 872.683 olarak kayda geçmiştir. Japonya geneli ölüm oranı ise 2020 yılında 9.373 azalarak, 1 milyon 384 olarak kayda geçmiştir.

Japonya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Japonya nüfusunun okuryazarlık oranı, 2002 senesi verilerine göre %99’dur.

Japonya okul sistemi; okul öncesi, 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise, 4 yıl üniversite şeklindedir. İlkokul ve ortaokulu kapsamakta olan zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Japonya eğitim sistemi, ulusal okullar, kamu okulları ve özel okullar olarak 3 çeşit gruba sahiptir ve Japonya’da üniversite okumak, hem Japonlar hemde diğer ülkelerden gelen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

En Sık Kullanılan Japonca İsimler Nelerdir?

En sık kullanılan Japonca isimler; kadınlarda Honoka, Akari, Himari, Ema, Yui, Mio, Ichika, Aoi ve Tsumugi iken erkeklerde Haruto, Minato, Haruki, Sota, Yuto, Riku, Yuito, Aoto ve Hinata şeklindedir. Japonlar isim seçimi yaparken, telaffuz, anlamı ve görüntüsü ve yazmak için kullanılan vuruş sayılarına dikkat etmektedirler.

Sık Kullanılan Japon Kadın İsimleri Nelerdir?

Sık kullanılan Japon kadın isimleri ve Japon kız isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Keiko
 • Yoko
 • Yoshiko
 • Kazuko
 • Tomoko
 • Akemi
 • Ai
 • Sakura
 • Yui
 • Rin

Sık Kullanılan Japon Erkek İsimleri Nelerdir?

Sık kullanılan Japonca erkek isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hiroshi
 • Takashi
 • Akira
 • Makoto
 • Daisuke
 • Shou
 • Yuma
 • Ren
 • Haruto
 • Haru

Japon isimleri erkeklerde çeşitlilik göstermektedir.

Sık Kullanılan Japon Soyadları Nelerdir?

Sık kullanılan Japon soyadları aşağıda listelenmiştir.

 • Sato
 • Suzuki
 • Takahashi
 • Tanaka
 • Ito
 • Yamamoto
 • Watanabe
 • Nakamura
 • Kobayashi
 • Kato
Paylaş: