Japonya Nüfusu

Japonya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Japonya, 126 milyonluk nüfusu ile dünyanın nüfus bakımından en kalabalık 11. ülkesidir ve 126 milyonluk bu nüfusun 98,5’i Japon’dur. Japonya’nın adını oluşturan kanji karakterler köken bakımından ‘güneş’ ve ‘köken’ anlamlarına gelmektedir. Japonya aynı zamanda ‘Doğan Güneşin Ülkesi’ olarak bilinmektedir. Coğrafi yapısı bakımından incelendiğinde Japonya’nın 6.852 adadan oluşmakta olan bir takımadası olduğu görülmektedir. 4 büyük adayı bünyesinde barındıran adalar Japonya’nın %97’sini oluşturmaktadır ve Japonya nüfus politikası bu bölgelerde yoğunluk göstermektedir.

Japonya’nın en büyük adalarından birisi olan Honshu’da bulunan Büyük Tokyo Metropolü’nün, başkenti Tokyo ve bulunduğu diğer çevre şehirlerle birlikte 30 milyonun üzerinde olan nüfusu ile dünyanın en büyük metropoliten alanı olması, Japonya’nın ilgi çekici bir özelliğidir. Japonya dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olmakta ve 2010- 2020 yılları arasında artış gösteren yaşlı nüfus, günümüze bakıldığında azalma göstermektedir.

Makalede Japonya nüfusu ile ilgili bilinmesi gerekenlerin anlatılacaktır.

Japonya Nüfus Politikası Nasıldır?

Japonya’nın nüfus artış hızını kontrol altında tutmak amacıyla uygulamakta olduğu nüfus politikaları tarih süresince değişiklikler göstermiştir. Japonya’nın 1800’lerde uygulamış olduğu ilk artış amaçlı nüfus politikası 1948 yılına kadar devam etmiştir. 1800- 1948 yılları arasında uygulanmakta olan nüfus arttırma politikasının sebebi tarımda insan, özellikle erkek gücünün önemli olmasıdır.

Makineleşmenin de etkisiyle Japonya, 1948- 1991 yılları arasında nüfus azaltıcı politika izlemiştir. 1991 yılından bugüne bakıldığında ise Japonya’nın tekrar nüfus arttırmak amaçlı politikalar yürürlüğe soktuğu ve halkın çocuk yapmak için teşvik edildiği görülmektedir. Halk, bu politikaya cevap vermediğinden dolayı nüfus artış hızı eksi yönde ilerlemiştir. Nüfus düşüşü günümüzdeki gibi devam ettiği takdirde Japonya nüfusunun 2050 yılına gelmeden 100 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

2020 Yılında Japon Nüfusu Ne Kadardır?

2020 yılında Japonya nüfusu 125,8 milyon olmaktadır. Japonya, Rusya’dan sonra en yüksek nüfuslu ülkeler arasında yer almaktadır.

2019 yılında yapılan nüfus sayımında 126,5 milyon olan Japonya nüfusu 1 sene içerisinde 0,7 oranında düşüş yaşamıştır. Doğu asya ülkesi olan Japonya’nın nüfusu 2020 itibariyle günümüze kadar düşüş ve artış oranlarında değişiklik göstermektedir.

2021 Yılında Japonya'nın Nüfusu Kaçtır?

2021 yılında Japonya’nın nüfusu 125,070 milyondur. 2021 yılında 39,105 milyonluk nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo, Japonya’nın ve Asya kıtasının en kalabalık şehri olmuştur. Japonya’nın en az popülasyona sahip şehri, Hokkaido’da bulunan 6000 nüfuslu Utashinai adasıdır. Japonya’da kilometrekare başına 348 kişi düşmektedir.

Japonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Japonya nüfusu son 10 yılda %0.3 oranında azalmıştır.

Japonya nüfusunun yıllara göre değişimi aşağıda verilmiştir.

Japonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?
Japonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

2022 Yılında Japonya'nın Nüfusu Ne Kadardır?

2022 yılında Japonya’nın nüfusu tahmini olarak 126 milyon civarıdır.

Güncel japon nüfusu 125,841,851 olmakla beraber nüfus tahmininde 2012 yılından beri süregelen artış yüzdesinin azalması ve pandemi göz önünde bulundurulmuştur.

Japonya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Japonya nüfusunun inanmakta olduğu hakim dinler Şintoizm ve Budizm’dir. Japonya’da 2018 yılında yapılmış olan dinsel geleneklerle ilgili bir araştırmaya göre nüfusun %69’u Şintoizm dinine, %66,7’si Budizm dinine, %1,5’i Hristiyanlık dinine, %6,2’si ise diğer dinlere mensuptur.

Japonya'nın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Japonya’nın müslüman nüfusu, ilk müslümanlardan günümüze kadar 1.000- 10.000 arasında değişmiştir.

Japonya Müslümanlar Birliği (The Japan Muslim Association)’nin yaptığı en son araştırmaya göre ülkede 7.000- 10.000 kişi Japon Müslüman’dır. Japonya’ya göç eden müslümanlar Japonya’da din dağılımı konusunda yüksek bir oran oluşturmaktadır.

Japonya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Japonya’nın nüfus dağılımı bölgelere göre dengesizdir. Daha çok kıyı kesimlerde yoğunluk görülmektedir.

Kantō bölgesi Japonya nüfusunun 41.3 milyonunu, Kansai bölgesi Japonya nüfusunun 22.5 milyonunu, Chūbu bölgesi Japonya nüfusunun 21.4 milyonunu barındırarak en yüksek nüfuslu 3 bölge olmaktadır.

Japonya nüfusunun en az bulunduğu bölge, 5.4 milyonla Hokkaidō bölgesidir.

Tokyo’nun Nüfusu Kaçtır?

Tokyo’nun nüfusu, 2021 yılında yapılan sayıma göre 39.105 milyondur.

2020 yılında da dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan Japonya başkenti Tokyo, 37.393 milyonluk bir nüfusa sahip olmuştur. Tokyo, 2020- 2021 yılları arasında yaklaşık 2 milyonluk bir nüfus azalması yaşamıştır.

Japonya'nın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Japonya şehirleri ve nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Tokyo39,105,000
Yokohama3,547,443
Osaka2,592,413
Nagoya2,191,279
Sapporo1,883,027
Kobe1,528,478
Kyoto1,459,640
Fukuoka1,392,289
Kawasaki1,306,785
Saitama1,193,350

Japonya Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Japonya nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • Kadın başına doğum oranı %1,36
 • Japonya ölüm sayısı 2019 yılında 1 milyon 376 bin dir.
 • Japonya yapılan son araştırmaya göre 2020’de 2,232,189 göç almıştır.

Japonya'da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Japonya’da ortalama yaşam süresi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012’den beri sürekli uzamıştır.

2020’de elde edilen verilere göre, Japonya’da kadınlarda ortalama yaşam süresi 0,30 artışla 87,74, erkeklerde ise 0,22 artışla 81,64 seviyesini görmüştür. Japonya’da emeklilik yaşı 65’tir.

Japonya Nüfusu Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Japonya nüfusu kadın erkek oranına bakıldığında, Japonya’nın %51.3’ünün kadın, 48.7’sinin erkek olduğu görülmüştür. 2022 yılında Japonya’da 61,536,144 erkek; 64,811,729 kadın yaşamaktadır.

Japonya Etnik Yapısı Nasıldır?

Japonya nüfusunun etnik yapısı yüzdesel olarak aşağıda listelenmiştir.

 • %98,5 Japon
 • %0,5 Koreli
 • %0,4 Çinli
 • %0,6 diğer

Japonya'daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Japonya’daki Türk nüfusu 2015 senesinde 4723’tür. Japonya'daki Türk vatandaşların bazıları 1950’li yıllarda vatandaşlığa alınmış veya 1900’lü yılların başlarında Japonya’ya göç eden Türk kökenli vatandaşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1980’li yıllarda iş imkanları ve yüksek gelir düzeyi gibi sebeplerden dolayı Japonya’ya göç etmiştir. Japonya’daki Türkler genellikle inşaat ve araba sektörlerinde çalışmaktadır.

Japonya Türkleri Kökeni Nedir?

Japonya Türkleri kökenleri 2 kökene ayrılmaktadır.

Japonya’ya göç eden Kazan Tatarları ve Başkurtlar, Japonya’daki Türklerdir. Japonya tarihi boyunca sık sık Türk göçü almıştır.

Japonya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Japonya nüfusunun yaş dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0- 14 yaş, %12,45
 • 15- 54 yaş, %59,15
 • 65+ yaş, %28,4

Japonya'da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Japonya’da doğum ve ölüm oranları, 2020 yılında 2019 yılına nazaran 25.917 düşerek, 872.683 olarak kayda geçmiştir. Japonya geneli ölüm oranı ise 2020 yılında 9.373 azalarak, 1 milyon 384 olarak kayda geçmiştir.

Japonya net göç oranı 2021'de 1000 kişide 0.534 olarak ölçülmüştür.

Japonya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Japonya nüfusunun okuryazarlık oranı, 2002 senesi verilerine göre %99’dur.

Japonya okul sistemi; okul öncesi, 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise, 4 yıl üniversite şeklindedir. İlkokul ve ortaokulu kapsamakta olan zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Japonya eğitim sistemi, ulusal okullar, kamu okulları ve özel okullar olarak 3 çeşit gruba sahiptir ve Japonya’da üniversite okumak, hem Japonlar hemde diğer ülkelerden gelen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

En Sık Kullanılan Japonca İsimler Nelerdir?

En sık kullanılan Japonca isimler, kadınlarda Honoka, Akari, Himari, Ema, Yui, Mio, Ichika, Aoi ve Tsumugi iken; erkeklerde Haruto, Minato, Haruki, Sota, Yuto, Riku, Yuito, Aoto ve Hinata şeklindedir.

Japonlar isim seçimi yaparken, telaffuz, anlamı ve görüntüsü ve yazmak için kullanılan vuruş sayılarına dikkat etmektedirler.

Sık Kullanılan Japon Kadın İsimleri Nelerdir?

Sık kullanılan Japon kız isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Keiko
 • Yoko
 • Yoshiko
 • Kazuko
 • Tomoko
 • Akemi
 • Ai
 • Sakura
 • Yui
 • Rin

Sık Kullanılan Japon Erkek İsimleri Nelerdir?

Sık kullanılan Japonca erkek isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Asahi
 • Hiroshi
 • Takashi
 • Akira
 • Makoto
 • Daisuke
 • Shou
 • Yuma
 • Ren
 • Haruto
 • Haru

Japon isimleri erkeklerde çeşitlilik göstermektedir. Japon erkek isimlerinden Asahi, gün ışığı demektir.

Sık Kullanılan Japon Soyadları Nelerdir?

Sık kullanılan Japon soyadları aşağıda listelenmiştir.

 • Sato
 • Suzuki
 • Takahashi
 • Tanaka
 • Ito
 • Yamamoto
 • Watanabe
 • Nakamura
 • Kobayashi
 • Kato
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: