Japonya Sağlık Sistemi

Japonya Sağlık Sistemi ve Japon Hastaneleri

Japonya'daki sağlık sistemi; tarama muayeneleri, doğum öncesi bakım ve bulaşıcı hastalık kontrolü dahil olmak üzere geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunmaktadır ve hasta masrafların %30'unu karşılarken, kalan masrafların %70'i devlet tarafından karşılanmaktadır.

Japonya'nın yasal sağlık sigortası sistemi, evrensel bir kapsam sağlamakta, vergiler ve bireysel katkılarla finanse edilmektedir. Japonya'da ikamet eden herkesin sağlık sigortasına sahip olması kanunen zorunludur ve Japonya'nın yasal sağlık sigortası sistemi (SHIS) nüfusun yüzde 98,3'ünü kapsarken, yoksullar için ayrı Kamu Sosyal Yardım Programı, kalan yüzde 1,7'yi kapsamaktadır.

Japonya’da sigortasız hastalar, tıbbi ücretlerinin %100'ünü ödemekle yükümlüdür ancak devlet sübvansiyonu alan düşük gelirli haneler için ücretlerden feragat edilmektedir.

Haziran 2020 itibarıyla, ayakta tedavi gören hastalar için ortalama sağlık hizmeti ücreti, yaklaşık 2.400 Japon Yeni tutmaktadır.

Japonya halkının kendi seçtikleri doktorları veya tesislerde tedavi görme özgürlüğü bulunmaktadır ve hastalar kanunen kar amacı gütmeyen kurumlar ve doktorlar tarafından yönetilmelidir.

Ekim 2019 itibariyle, Japonya'da 100.000 kişi başına yaklaşık 1.212. hastane yatağı düşmektedir.

Japonya Sağlık Politikası Nasıldır?

Modern Japon Sağlık sistemi, Batı tıbbının gelişmesi ve Meiji Restorasyonu'ndan hemen sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.

1961 yılında Japonya genel sağlık sigortası sistemini başlatarak, neredeyse herkesin sigortalı olmasını sağlamıştır ancak katkı payı oranları %50 olarak işlenmiştir. 1961 yılında Japonya’da sağlık sigortalı çalışanların, ilk doktor ziyaretinde sadece cüzi bir miktar ödemeleri gerekirken, bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve Ulusal Sağlık Sigortası'na kayıtlı olanlar, tüm hizmetler ve ilaçlar için ücret tarifesinin %50'sini ödemek zorunda kalmıştır. Günümüzde Japonya’da katkı payı oranları %30’dur ve bu oran yıllar içerisinde düşmüştür.

2008 yılında Japonya, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH), yaklaşık %8,2'sini yani kişi başına 2,859,7 ABD dolarını sağlığa harcamıştır ve bu oran Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeler sıralamasında 20. sırada yer almıştır.

2012 yılında yapılan Japonya’nın kamu ve özel sağlık harcamalarının yüzdesine göre %82,1’i kamu sağlık kuruluşlarına, %17,9 özel sağlık kuruluşlarına ayrılmıştır.

Japonya Sağlık Bakanı Kimdir?

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı, Japonya İmparatoru tarafından 4 Ekim 2021 tarihinde atanan Shigeyuki Goto’dur.

Japonya Türkiye Sağlık Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi karşılaştırması aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık hizmetleri ücretleri: Türkiye’de sağlık hizmetlerinin %79,6’sı Sosyal Güvenlik Enstitüsünün fonlarından, geri kalanların % 15,4 cepten ödenmektedir ancak Japonya’da genel olarak %70’i devlet tarafından %30’u cepten ödenmektedir.
 • Sağlık personeli: 2020 yılında Türkiye’de toplam sağlık personeli sayısının 1.061.635 olduğu, bu rakamın 165.363’ünün doktor, 204.969’unun ise hemşireden olduğu hesaplanmıştır. Japonya’da toplam sağlık personeli sayısının 1.599.100 olduğu, bu rakamın 327.700’ünün doktor, 1.200.000’inin hemşirelerden oluştuğu hesaplanmıştır.
 • Hastane sayısı: Türkiye Cumhuriyetinde 2020 yılında toplam hastane sayısı 900’e ulaşırken, Japonya’da 2018 yılındaki toplam hastane sayısı 8.372’dir.
 • Sağlık personeli maaşları: Türkiye’de bir doktorun ortalama maaşı 7.000 Türk Lirası ve bir hemşirenin ortalama maaşı 6.773 Türk Lirasıyken, Japonya’da bir doktorun ortalama maaşı 31,499,113 Yen ve bir hemşirenin ortalama maaşı 7,807,369 Yen’dir.
 • Sağlık harcamaları istatistikleri: Türkiye’de 2020 yılında %23,1 artış ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2.997 TL'ye yükselmiştir ve toplam sağlık harcamasının oranı %5,0 olmuştur. Japonya’da kişi başına 2,859,7 Dolar sağlığa harcanarak oran % 8,2 olarak hesaplanmıştır.

Japonya ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır, Türkiye ile Japonya arasında herhangi bir sağlık sözleşmesi bulunmamaktadır ancak iki ülke arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması görüşmeleri devam etmektedir.

Japonya Sağlık Sigortası Türkiye'de Geçerli Midir?

Hayır, Japonya sağlık sigortası Türkiye Cumhuriyetinde geçerli değildir.

Türkiye’ye ziyaret edecek Japonya Cumhuriyeti vatandaşlarının, seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Türkiye Sağlık Sigortası Japonya'da Geçerli Midir?

Hayır, Türkiye sağlık sigortası Japonya Cumhuriyetinde geçerli değildir.

Japonya’yı ziyaret edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Japonya'ya Seyahat Etmek için Sağlık Sigortası Zorunlu Mudur?

Evet, Japonya’ya seyahat etmek için, Japonya seyahat sağlık sigortası yaptırılması zorunludur.

Vizem.net aracılığı ile en uygun fiyatlarla Japonya seyahat sağlık sigortası yaptırılabilmektedir.

Japonya Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Japonya seyahat sağlık sigortası ücretleri, seyahat edecek kişinin COVID-19 geçmişi, yaşı ve aşı durumuna bağlı olarak, haftalık 4,2 Euro ile 11 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Ülkeyi ziyaret için Japonya seyahat sağlık sigorta yaptırılması zorunluluğu bulunmamakta olup seyahat esnasında yaşanabilecek sağlık problemlerine ve beklenmedik durumlara önlem amaçlı olarak yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Japonya Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Japonya Erasmus sağlık sigortası, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acenteleri aracılığı ile yaptırılmakta ve teminat tutarı genelde 30.000 Euro teminatlı olmaktadır.

Japonya Erasmus değişim programı öğrencilerinin seyahat sağlık sigortası yıllık 60 Euro ile 95 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Japonya'daki Sağlık Kurumları Nelerdir?

Japonya’daki sağlık kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Üniversite araştırma ve eğitim hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Kanser merkezi hastaneleri
 • Kardiyovasküler ve solunum merkezleri
 • Çocuk sağlığı ve tıp merkezleri
 • Şehir hastaneleri
 • Belediye hastaneleri
 • Eyalet hastaneleri
 • Öz Savunma Kuvvetleri hastaneleri
 • Travma ve yoğun bakım merkezleri

Japonya'daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Japonya’da Ekim 2018 tarihli verilere göre toplam 8.372 hastane vardır ve ülke genelinde toplam 119 tane üniversite hastanesi bulunmaktadır.

1990 yıllarında Japonya’da 1.000’den fazla akıl hastanesi 8.700 genel hastane, 1.000 kapsamlı hastane, 79.000 klinik, 48.000 diş kliniği ve 36.000 eczane olduğu hesaplanmıştır.

Japonya'da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet Japonya’da özel hastane bulunmaktadır. Japonya’daki toplam hastanelerin yaklaşık %70’i özel hastanelerdir.

Japonya’da kamu hastanelerinin yaklaşık 2.511, özel hastanelerin yaklaşık 5.861 tane olduğu düşünülmektedir.

Japonya'da Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Hayır, Japonya’da her hastanede İngilizce konuşmak mümkün değildir ancak bazı uluslararası hasta bakan hastanelerde konuşulabilmektedir.

Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi, Uluslararası Katolik Hastanesi ve Shimokitazawa Hastanesi, İngilizce konuşulabilen hastaneler arasındadır. Özellikle Tokyo’da İngilizce konuşulabilecek çok sayıda hastane bulunmaktadır.

Acil durum aramalarda da her departman ile İngilizce konuşmak mümkün değildir ancak Tokyo İtfaiye Departmanlarında İngilizce konuşan operatörler vardır.

Japonya'da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Japonya, dünyadaki en yaşlı nüfusla karşı karşıyadır ve Japon hükümeti, evde bakım tıbbını güçlendirmek ve evde bakım doktorlarının sayısını artırmak için sağlık planı oluşturmuştur. Japonya’da evde bakım, ülkedeki hastaların çoğu ve genel halk tarafından tercih edilmektedir ve bakım masraflarının %70 veya %80’i sigorta kapsamında karşılanmaktadır.

Japonya Acil Sağlık Hizmetleri İletişim Numarası Nedir?

Japonya’da acil sağlık hizmetleri için 119’un aranması gerekmektedir ancak 119'u arandığında itfaiyeye bağlanacak ve yerel bir itfaiye istasyonundan bir ambulans gönderilecektir.

Japonya'da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

2018 Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Sağlık İşgücü İstatistiklerine göre Japonya’da toplam sağlık personeli sayısı 1.599.100’dur.

Japonya’da sağlık personellerinin sayıları ve 1.000 kişiye düşen oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sağlık personeliPersonel sayısı1.000 kişiye düşen sayı
Doktor327.7002,57
Diş Hekimi34.5000,7
Hemşire1.200.00011,76
Ebe36.9000,8

Japonya'da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Japonya sağlık personeli maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sağlık personeliEn düşük maaşOrtalama maaşEn yüksek maaş
Doktor21,246,112 Yen31,499,113 Yen40,700,384 Yen
Diş hekimi12,209,880 Yen17,886,652 Yen22,402,951 Yen
Hemşire5,527,777 Yen7,807,369 Yen9,651,801 Yen
Ebe7,300,549 Yen10,446,096 Yen12,956,353 Yen

Sağlık personelleri için Japonya’da ortalama maaş miktarı personelin eğitim durumu, iş deneyimi, yaş ve çalışılan Japonya şehrine göre büyük ölçüde değişiklik göstermektedir.

Japonya Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Japonya’da sağlık sektörü iş ilanları yayınlanan web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Glassdoor
 • Jobs in Japan
 • Career Cross
 • Dai Job
 • Gaijin Pot Jobs
 • Healthcare Robert Walkers Japan

Sağlık sektörü Japonya iş ilanları için Japonya’daki üniversite hastanelerinin resmi internet sitelerini incelemek mümkündür.

Japonya'da Sağlık Turizmi Nasıldır?

2020 yılında Japonya’da tıbbi bakım ve sağlık turizmi, Asya Kıtasının en iyisi olmayı hedeflemektedir. 2020 yılı verilerine göre Japonya’ya 430.000 uluslararası hasta geldiği hesaplanmıştır.

Japonya’ya sağlık turizmi için giden hastaların büyük çoğunluğu Rusya, Filipinler, Güney Kore ve Çin gibi Asya Kıtasında yer alan ülkelerden gitmektedir. Japonya; kanser uzmanları, radyoterapisi ve rejeneratif tıp alanındaki çalışmalarıyla uluslararası hastaların ilgisini çekmektedir.

Japonya’da tedavi olmak isteyen yabancı ülke vatandaşları için uygulanmakta olan bir vize programı bulunmaktadır. Yabancı kişiler ve refakatçileri Japonya medikal vize başvurusunda bulunarak Japonya’ya tedavi amacıyla gelebilmektedir.

Japonya Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Japonya üniversitelerindeki sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hematoloji, nefroloji ve romatoloji
 • Ortopedik cerrahi
 • Biyokimya ve metabolik bilimler bölümü
 • Kardiyovasküler ve solunum tıbbı
 • Hücre fizyolojisi
 • Endokrinoloji, diyabet ve geriatrik tıp
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • Pediatri
 • Göz hastalıkları
 • Radyoloji
 • Cerrahi
 • Anatomi
 • Kalp damar cerrahisi
 • Üroloji
 • Anestezi ve yoğun bakım
 • Hücre ve organ patolojisi
 • Klinik onkoloji
 • Çevre sağlığı bilimleri Bölümü
 • Gastroenteroloji ve nöroloji
 • Enfeksiyon, alerji, klinik immünoloji ve laboratuvar tıbbı
 • Nöroloji
 • Psikiyatri
 • Dermatoloji ve plastik cerrahi
 • Gastroenterolojik cerrahi
 • İmmünoloji
 • Moleküler tıp ve biyokimya
 • Nörofizyoloji
 • Nöropsikiyatri
 • Nöroşirürji
 • Kulak burun boğaz, baş boyun cerrahisi
 • Dahiliye
 • Hücre biyolojisi ve morfoloji
 • Göğüs, meme ve endokrinolojik cerrahi
 • Diş hekimliği ve ağız cerrahisi
 • Acil ve yoğun bakım tıbbı
 • Adli tıp
 • Tıbbi biyoloji
 • Tıp bilişim
 • Tıbbi bilgi bilimi ve tıpta küresel sorunlar
 • Çocuk cerrahisi
 • Hemşirelik bölümü
 • Eczacılık bilimleri

Japonya’da 2020 yılı OECD verilerine göre, toplam tıp mezunları oranı 100.000 kişi başına 7.0; doktor mezun oranları 1.000 kişi başına 2.5 ve hemşirelik mezunları 100.000 kişi başına 53 olarak hesaplanmıştır. 71 tıp departmanı olan Japonya’da Üniversite okumak, dünyanın en iyi 1.000 üniversitesi içerisinde yer alan 39 Japon üniversitesinde okuma imkanı sağlamaktadır. Dünyanın en iyi 1.000 üniversiteleri sıralamasında 23. sırada yer alan Tokyo üniversitesi, Japonya’da tıp okumak için tercih edilecek en iyi üniversitedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: