Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kart

Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kart Nedir, Nasıl Alınır?

Kırmızı-beyaz-kırmızı kart, Avusturya’da hamiline 2 yıla kadar oturma ve çalışma izni veren bir tür kimlik belgesidir. Kırmızı-beyaz-kırmızı kart (red-white-red card) herkese verilmemekle birlikte kırmızı-beyaz-kırmızı karta başvuran kişinin yetkinliği bir puan sistemiyle ölçülmektedir. Dil becerileri, mesleki başarılar, yaş ve iş deneyimi gibi ölçütleri içinde barındıran puan sisteminin sonucunda, kırmızı-beyaz-kırmızı kart almak isteyen kişilerin deneyim ve başarı durumları sorgulanmaktadır.

Kırmızı-beyaz-kırmızı karta başvurmak için ilk olarak, Avusturya’da bir iş bulmak gerekmektedir. Avusturya’da iş bulan yabancı ülke vatandaşlarının, öncelikle çalışma izni için başvurması zorunludur. Avusturya çalışma izni, ikamet edilen ülkedeki bir temsilciliğe şahsen başvurularak ya da Avusturya’daki işverenin çalışma izni almak isteyen kişi yerine ilgili makamlara başvurması ile alınabilmektedir.

Avusturya çalışma izni başvuruları onaylanan ve çalışma izni alan kişilerin, daha sonra Avusturya’ya çalışma amacıyla giriş yapmak için Avusturya D tipi vizesi almaları gerekmektedir; bu sebeple kişilerin ikamet ettikleri ülkede D tipi Avusturya vizesine başvurmaları zorunludur. D vizesi ile Avusturya’ya giriş yapıldıktan 3 gün içinde Avusturya çalışma izni sahibi olan kişilerin yetkili mercilere başvurması ve Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kartlarını alması gerekmektedir.

Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kart ile Avusturya’da 2 yıllık süre ile kalınabilmektedir ve bu sürenin sonunda tekrar başvuru yapılması ile kırmızı-beyaz-kırmızı plus kart alınarak, Avusturya’da kalış süresi uzatılabilmektedir.

Kimler Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kartı Alabilir?

Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kartı alabilen kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.

 • Çok yüksek nitelikli çalışanlar
 • Kıtlık mesleklerinde yetkinliğe sahip olan çalışanlar
 • Avusturya üniversiteleri ve yüksek öğrenim kolejleri mezunları
 • Serbest meslek sahibi kilit çalışanlar
 • Girişimciler
 • Diğer kilit çalışanlar

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Almak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kırmızı-beyaz-kırmızı kart almak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

 • AB vatandaşı olmamak
 • Yüksek nitelikli çalışanlar için iş deneyimi, dil, maaş gibi kriterlerin bulunduğu puan sisteminde en az 70/100 almış olmak
 • Dil yeterliliği
 • Yaş
 • Yeterli maaş düzeyi
 • Uygun konaklama yerine sahip olmak
 • Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak
 • Avusturya kamu düzenine ve güvenliğine tehdit oluşturmamak

Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kart Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kart başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya i şveren beyanı: İşveren, yabancı uyrukluların istihdamını yöneten yasaya (AusİBG) göre başvuran kişiye beyan vermelidir.
 • Profesyonel niteliklerin kanıtı: Referanslar ve istihdam doğrulaması yapılması gerekmektedir.
 • Dil becerileri: Uluslararası olarak onaylanmış bir diploma veya sertifika ile Almanca veya İngilizce dil becerileri kanıtlanmalıdır.
 • Araştırma faaliyetleri: Araştırmacı olarak veya bir araştırma merkezinde çalışıldığına dair çalışılan üniversiteden alınan bir beyan veya yayın sunulmalıdır.
 • Patent kaydı: Varsa ulusal veya bölgesel patent kayıtları sunularak patent kaydına sahip olunduğu ispatlanmalıdır.
 • Maaş kanıtı : Kişinin başvurudan önceki yıl kazandığı maaşın miktarını kanıtlayan vergi beyannameleri gereklidir.
 • Çalışılan pozisyonun ispatı : Kişinin öncü bir pozisyonda çalıştığına dair önceki işverenden bir beyan alınması gerekmektedir.
 • Önceki şirketin durumu: Başvuru sahibinin önceden çalıştığışirketin borsada işlem gördüğüne dair belgeler sunulmalıdır.
 • Avusturya’da okuduğunun kanıtı: Başvuru yapan kişi Avusturya’da eğitim gördüyse,eğitim kaydı (Studienbuch) ve ilgili sınav sertifikaları sunulmalıdır.
 • Ders verme hakkı ispatı : Başvuru yapan kişininbilimsel bir alanda araştırma yapmak veya öğretmek için nitelikli bir birey olduğunu gösteren doktora sonrası ders verme yeterliliğinin ispatı gereklidir.
 • İş sözleşmesi: Avusturya’daki işveren ile imzalanan ve yıllık brüt maaşın belirtildiği sözleşmenin bir kopyasının sunulması zorunludur.

Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kart için Başvuru Nasıl Yapılır?

Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kart için başvuru ikamet edilen ile bağlı olarak İstanbul Avusturya Başkonsolosluğuna ya da Ankara Avusturya Büyükelçiliğine şahsen yapılmalıdır. Başkonsolosluk ya da Büyükelçilik kırmızı-beyaz-kırmızı kart için yapılmış olan başvuruyu uygun bulduğu takdirde belgeler Avusturya’daki yetkili makama iletilmektedir.

Avusturya’daki yetkili makam tarafından kartın verilmesi açısından bir engele rastlanılmadığı halde başvuru sahibi süreç hakkında bilgilendirilir. Kırmızı-beyaz-kırmızı kartı almaya hak kazanan kişilerin, Avusturya’ya gidebilmek için 3 ay içinde onaylanmış vize başvurusu yapmaları zorunludur.

Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kart Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kart başvuru ücreti toplam 160 eurodur. Başvuru ücreti 120 euro, kart düzenleme ücreti 20 Euro ve fotoğraf ve imzanın kabulü gibi kişiselleştirme maliyetleri ise 20 Euro olarak ücretlendirilmektedir.

Kırmızı Beyaz Kırmızı Kartın Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Kırmızı-beyaz-kırmızı kartın geçerlilik süresi 2 yıldır.

Avusturya Kırmızı Beyaz Kırmızı Kartı Yenilenebilir Mi?

Evet, Avusturya kırmızı-beyaz-kırmızı kart yenilenebilmektedir. Avusturya’da çalışanlar son 24 ayda en az 21 ay boyunca kırmızı-beyaz-kırmızı kart şartlarına göre istihdam edilmişse tekrar kırmızı-beyaz-kırmızı karta başvuru yapılabilmektedir. Entegrasyon Sözleşmesinin 1. modülünü yerine getiren kişiler, 3 yıllık süre için verilen kırmızı-beyaz-kırmızı plus kartına sahip olabilmektedir.

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart için Onaylanmış Vize Nasıl Alınır?

Kırmızı-beyaz-kırmızı kart başvurusu için kişiler gerekli evrakları hazırlamalı ve yetkili aracı kurum üzerinden vize randevusu oluşturmalıdır. Pasaport, vize başvuru formu, son iki adet vesikalık fotoğraf, doğum belgesi fotokopisi ve apostil, sağlık sigortası belgesi, maaş bordrosu, Avusturya ikamet belgesi, en az 3 yıllık bir üniversite diploması veya yetkin bir kursun bitirildiğini kanıtlayan sertifika ve işveren beyanı ile Avusturya onaylanmış vize başvurusunda bulunulabilmektedir. Vize ücretinin yatırılmasının ardından başvuru işlemleri tamamlanmaktadır.

Vizem.net, Avusturya onaylanmış vize başvuruları için danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: