Avusturya Göçmenlik Başvurusu

2022'de Avusturya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Avusturya göçmenlik başvurusu, kişilerin ikametgahının olduğu ülkede bulunan büyükelçilikten veya başkonsolosluktan yapılmaktadır. Statistics Austria verilerine göre 2020 yılında Avusturya, 136.343 göçmen almıştır. Avusturya’nın en çok göç aldığı ülkeler Almanya, Macaristan, Suriye, Romanya ve Hırvatistan’dır.

Avusturya göç verileri en çok göçün Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden alındığını, üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçlerin ise Suriye ve Afganistan’dan yapıldığını göstermektedir. Statistics Austria 2020 yılı verilerine göre Avusturya nüfusunun %24,4’ü göçmen kökenlidir. Avusturya’nın göçmen nüfusu en çok Viyana, Styria ve Tirol bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.

Avusturya, üçüncü dünya ülkelerinden gelen nitelikli göçmenler için kırmızı-beyaz-kırmızı kart uygulamasını kullanmaktadır. Kırmızı-beyaz-kırmızı kart, uzun süreli oturma ve çalışma izni sağlar ve 24 ay boyunca geçerlidir.

Avusturya, iş gücü açığını kapatmaya yönelik bir göç politikasına sahiptir. Avusturya göç politikası sebebiyle nitelikli göçmenlere çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Avusturya, 2010 yılından bu yana, daha çok Almanca dil eğitimine, işgücü piyasasını ve Avusturya değerlerini tanımaya odaklı göçmen entegrasyonu için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Avusturya Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Avusturya göçmenlik şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • İş arama, çalışma, eğitim alma veya aile birleşimi gibi amaçlarla alınan D tipi vizeye sahip olmak
 • Avusturya göçmenlik başvurusunda bulunan kişinin sicil kaydının temiz olması
 • Avusturya göçmenlik başvurusu yapan kişinin Avusturya toplumu için bir tehdit oluşturmaması
 • Başvuru sahibinin Avusturya’da asgari şartlarda yaşayabilmek için finansal kaynaklarının yeterli olması

Avusturya'ya Göç Etme Yolları Nelerdir?

Avusturya’ya göç etme yolları aşağıda listelenmiştir.

 • İş arama yoluyla Avusturya’ya göç etmek
 • Avusturya’ya eğitim vizesi ile göç etmek
 • Avusturya’ya aile birleşimi yoluyla göç etmek
 • Çalışma yoluyla Avusturya’ya göç etmek

Aile Birleşimi Yoluyla Avusturya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile birleşimi yoluyla Avusturya göçmenlik başvurusu, Avusturya’da oturum izni bulunan veya halihazırda Avusturya vatandaşı olan eş, ebeveyn veya partner ile birlikte yaşamak için aile birleşimi vizesi ile yapılabilir. Avusturya vatandaşı olan veya oturum izni bulunan ebeveyn gösterilerek aile birleşimi vizesi alınması için çocukların bekar olması şartı vardır. Avusturya aile birleşimi vizesi alınması için oturum izni veya vatandaşlığı bulunan kişilerin en az 21 yaşında olması gerekmektedir.

Eğitim Yoluyla Avusturya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim yoluyla Avusturya göçmenlik başvurusu öğrenci vizesi alınarak yapılabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenci vizesi alabilmesi için Avusturya’daki bir eğitim kurumundan 3 aydan fazla süreli bir eğitime başvurmaları ve kabul edilmeleri gerekmektedir.

Avusturya’da alınan eğitim süresi boyunca veya sonrasında Avusturya’da bulunan bir şirketten iş teklifi alınması durumunda göçmenlik sürecine başlanabilmektedir.

Çalışma Yolu ile Avusturya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma yolu ile Avusturya göçmenlik başvurusu için çalışma vizesi alınması gerekmektedir. Avusturya çalışma vizesi Avusturya’daki bir işe başvurmayı ve kabul almayı gerektirir. İş başvurusu kabul edildiği takdirde iş sözleşmesi ya da işverenin beyanı ile çalışma vizesine başvurulmalıdır.

Yüksek Nitelikli İşçi Olarak Avusturya'ya Nasıl Göç Edilir?

Yüksek nitelikli işçi olarak Avusturya’ya, kırmızı-beyaz-kırmızı kart uygulaması ile göç edilebilmektedir. Avusturya, kırmızı beyaz kırmızı kartın verilmesi için bazı meslekleri öncelik listesine almaktadır ve bu meslekler ihtiyaca göre her sene güncellenmektedir.

Kırmızı beyaz kırmızı kart için 2022 yılında aranan meslekler çeşitli mühendislik ve teknisyenlik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Avusturya kırmızı beyaz kırmızı kart önceliği olan meslekler tarım makineleri mühendisi, elektrik mühendisi, tesisat teknisyeni, ağır akım teknisyeni, beton ustası, betonarme yapı tadilat ustası, veri işleme için yüksek eğitimli teknisyenler, marangoz, özel tesisatçı, veri işleme mühendisi, makine mühendisi, doktor, hemşire, zayıf akım telekomünikasyon mühendisi, boru tesisatçısı, yer ve duvar döşeme ustası, kaynakçı, torç operatörü, muhasebeci, camcı, makine işçisi, tren kondüktörü, ressam, restoran şefi, kimya mühendisleri, yüksek eğitim almış işletme yöneticileri, alet üreticileri, kasap, tıbbi teknoloji uzmanı, taş ustaları, heykeltıraş, mobilyacı, sağlık asistanlarıdır.

Mevsimsel İşçi Olarak Avusturya'ya Nasıl Göç Edilir?

Mevsimsel işçi olarak Avusturya’ya göç etmek için öncelikle ilgili alanda bir şirket veya kuruma iş başvurusu yapmak gerekmektedir. İşveren tarafından kabul edildikten sonra işe kabul belgesi ile vize almak mümkündür.

Avusturya’da sezonluk çalışmak isteyen kişiler ilgili alanda iş bulduktan sonra işçi vizesi almalıdır. Avusturya işçi vizesi mevsimlik işler için 1 yıl içinde en fazla 9 ay boyunca Avusturya’da ikamet etme ve çalışma için hakkı tanır; bu vize kullanılarak Avusturya’ya geçici olarak göç etmek mümkündür.

İş Arama Vizesi ile Avusturya'ya Nasıl Göç Edilir?

İş arama vizesi ile Avusturya’ya gitmek, Avusturya’ya çalışma yoluyla göç etmek isteyen, ancak herhangi bir iş bulamayan ve çalışma vizesi alamayan kişiler için alternatif bir seçenektir.

Avusturya’da uzun süre ikamet etmek ve çalışmak için iş arama vizesi kullanılır. Vize sahibine 6 ay boyunca Avusturya’da ikamet etme ve iş arama hakkı tanıyan Avusturya iş arama vizesi, iş arama yoluyla Avusturya’ya gitmek ve orada iş bularak çalışma vizesine başvurmanın da önünü açmaktadır. Avusturya’da 6 ay içinde iş bulduktan sonra işverenden alınan belgeler ile çalışma iznine başvurmak ve bu şekilde oturum iznini uzatmak mümkündür.

Avusturya Göçmenlik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avusturya göçmenlik başvurusu için gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya D tipi vize başvuru formu: Avusturya D tipi vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Pasaport: En az 6 ay boyunca geçerliliği olmalıdır. Başvuru yapılan pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır.
 • Kimlik fotokopisi: Avusturya göçmenlikbaşvurusundabulunacak kişiye ait iki adet nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 6 aydan eski olmayan iki adet fotoğraf sunulmalıdır. Biyometrik fotoğrafların arka planı açık renk olmalıdır. Kişinin yüzü, alnı, kulakları, boynu fotoğrafta görünmelidir. Fotoğrafların her biri 3,5 cm genişliğinde ve 4,5 cm boyunda olmalıdır. Biyometrik fotoğraflardan biri başvuru formunun sağ üst tarafına eklenmelidir.
 • Uçuş rezervasyon bilgileri: Başvuru sahibinin uçuş bilgilerini içeren bilet, uçuş rezervasyon belgesi olarak kabul edilmektedir.
 • Seyahat sağlık ve kaza sigortası: En az 6 ay boyunca geçerli olmalıdır. Sigortanın 30.000 euroya kadar her türlü acil durumları karşılaması gereklidir.
 • Uluslararası doğum belgesi: Avusturya’ya aile birleşimi yoluyla göç edenler için uluslararası kabul gören doğum belgesi gerekmektedir.
 • Uluslararası evlilik sertifikası: Avusturya’ya aile birleşimi ile göç edenler için uluslararası kabul gören evlilik sertifikası istenmektedir.
 • Adli sicil kaydı örneği: Qr kodlu olması gerekmektedir. Almanca diline yeminli tercüme edilmelidir.
 • Avusturya’daki istihdam beyanı: Avusturya’ya çalışma vizesi alarak göç edenler için Avusturya’da istihdam edildikleri işe dair bir sözleşme belgesi gerekmektedir. İşsözleşmesi maaş koşullarını içermelidir ve aylık ücret en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
 • Askerlik durum belgesi: Başvuru sahibinin askerliğini yapmış olduğunu gösteren belge istenmektedir.
 • Pasaport kopyası: Başvuru sahibinin pasaportunun dolu olan bütün sayfaları için fotokopisi çıkarılmalıdır.
 • Avusturya’daki eşe ait belgeler: Aile birleşimi vizeleri için, Avusturya’da birlikte yaşama ile ilgili niyet yazısı, Avusturya’daki eşe ait vatandaşlık belgesi ve pasaport fotokopisi, konaklama belgesi, son üç aya ait bordro ve KSV dökümü, Türk eşe ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve medeni durum gösteren belge istenmektedir. Belgeler noter onaylı bir şekilde Almanca’ya tercüme edilmelidir.
 • Okula kabul belgesi: Avusturya’ya eğitim yoluyla gidenler için Avusturya’da yasal olarak faaliyet gösteren bir okula kabul aldıklarına dair belge gerekmektedir.
 • Eğitim ücretlerinin ödendiğine dair belge: Öğrenci vizesi ile Avusturya’ya göç edenler için okul ücretlerinin ödenmiş olduğunu gösteren dekont istenmektedir.
 • Daha önceki eğitim kurumlarından alınan diploma: Avusturya’ya öğrenci vizesi ile gidenler için daha önceki eğitimlerini tamamladıklarına dair bir mezuniyet belgesi veya diploma istenmektedir.
 • Daha önceki araştırmaların yayın belgesi veya beyanı: Avusturya’ya araştırma görevlisi olarak gidenler için daha önceki araştırmaların yayın belgeleri istenmektedir.
 • Avusturya’da eğitim alındığına dair belgeler: Avusturya’ya göç başvurusu yapan kişiler Avusturya’da daha önce eğitim almışlarsa, Avusturya’da eğitim aldıklarını gösteren bir eğitim belgesi veya diploma sunmalıdır.
 • Finansal yeterlilik gösteren belgeler: Avusturya’ya iş arama vizesi ile göç başvurusu yapan kişilerin finansal yeterliliklerini banka hesapları veya maaş bordrolarını belgeleyerek ispatlamaları gereklidir.
 • Uluslararası geçerliliği olan dil sertifikası: Avusturya’ya iş arama vizesi ile giden kişilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile İngilizce veya Almanca dilinde yeterli seviyede olduklarını belgelemeleri gereklidir.
 • Oturma izni başvurusu: Avusturya’ya kırmızı beyaz kırmızı kart ile göç etmek isteyen kişiler ayrıca oturma iznine de başvurmalıdır.
 • Polis izin belgesi: Nitelikli işçi olarak kırmızı beyaz kırmızı kart ile Avusturya’ya göç etmek isteyen kişiler polis izin belgesine sahip olmalıdır.
 • Avusturya’daki sponsora dair belgeler: Kırmızı beyaz kırmızı kart ile Avusturya’ya göç edenler Avusturya’dan bir sponsor gösterdiklerinde, bu sponsorun Avusturya’da oturma izni olduğunu belgelemeleri gerekir. Avusturya’daki sponsorun pasaport fotokopisi de başvuru sahibinin beyan etmesi gereken belgeler arasındadır.
 • Evlenme ve boşanma belgeleri: Avusturya’ya kırmızı beyaz kırmızı kart ile göç etmek isteyenlerin eğer varsa evlenme ve boşanma belgelerini de başvuru sırasında sunmaları istenmektedir.

Avusturya için Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Avusturya için göçmenlik başvuruları, alınacak vize türüne göre, yetkili aracı kurumlara şahsen başvurularak veya akredite acenteler aracılığıyla alınabilmektedir. Göçmenlik başvurusu için öncelikle hangi vize türüne başvurulacağı belirlenmeli ve vize başvurularını kabul eden yetkili aracı kurumdan randevu alınmalıdır. Vize başvurusu için randevu aldıktan sonra vize için istenen evraklar tamamlanmalıdır.

Randevu günü ve saatinde aracı kuruma şahsen gidilerek evrakların teslimi yapılmalıdır. Vize için istenen evraklar eksiksiz biçimde memura verildikten sonra vize ücreti ödenmelidir. Evraklar ve vize ücreti verildikten sonra başvuru işlemleri tamamlanmış olur.

Avusturya'da Göçmenlere Ne Kadar Süre için Oturma İzni Verilir?

Avusturya’da göçmenlere verilen oturma izni süreleri, başvurulan vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

Avusturya’ya aile birleşimi vizesi ile gidenlere 1 yıllık süreyle oturma izni verilmektedir. Avusturya’ya çalışma vizesi alarak gidenlerin Avusturya’da oturma izni 2 yıl sürelidir. Vizeler ve oturma izinleri, Avusturya’da bulunulan süreler içerisinde gerekli kurumlara gidilerek uzatılabilmektedir.

Avusturya'ya Göçmen Olarak Giden Kişiler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Avusturya’ya göç eden kişiler gerekli kriterleri karşıladıkları taktirde vatandaşlık alabilmektedir.

Vatandaşlık başvurusu için Avusturya’da 5 yılı oturma izni ile olmak koşulu ile en az 10 yıl boyunca ikamet etmek gerekmektedir. İstenilen kriterleri sağlamaları halinde başvuru sahipleri Avusturya vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Avusturya Göçmenlik Başvurusu için Danışmanlık Nereden Alınabilir?

Avusturya göçmenlik başvurusu için danışmanlık hizmeti, Vizem.net üzerinden alınabilmektedir. Vizem.net, Avusturya vize başvuru işlemlerinde evrakların hazırlanması ve kontrol edilmesinden başlayarak vize takip işlemlerine kadar tüm sürecin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti veren akredite bir acentedir.

Vizem.net ofisleri İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Kocaeli illerinde yer almaktadır. Vizem.net yurt dışında Kanada, Almanya, Bulgaristan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de ofislere sahiptir. Vizem.net ofisleri ziyaret edilerek veya çağrı merkezleri aranarak Avusturya göçmenlik danışmanlığı almak mümkündür.

Vizem.net bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: