Avusturya Vize Reddi Maddeleri ve İtiraz İşlemleri

Türkiye’den Avusturya’ya yapılacak seyahatler için gerekli olan vizeyi almak için başvuru yapıldığında; başvuru belgelerinde eksik olması veya inandırıcı olmaması, yeterli maddi kanıtın sunulamaması, zamanında başvuru yapılmadığı için başvuruyu değerlendirmeye yönelik yeterli zamanın olmaması, Avusturya seyahatinden sonra başvuru sahibinin kendi ülkesine döneceğine dair gerekli kanıtı sunmaması, seyahat sağlık sigortasının gerekli kriterleri karşılamaması ve benzeri nedenler dolayısıyla Avusturya dış temsilciliği vize reddine karar verebilmektedir.

2022 yılında Türk vatandaşları tarafından yapılan Schengen vize başvurularında ret oranında artış yaşanmıştır. 2015 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı tüm Schengen vize başvurularının sadece %4’ü reddedilmişken 2022 yılında reddedilen başvuru oranı %26,5’e yükselmiştir.

Yaptığı Avusturya vize başvurusu reddedilen kişilerin ret kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır veya yeniden vize başvurusu yapabilmektedir.

Daha önce Avusturya vize reddi almış kişilerin Vizem.net danışmanlığında yaptıkları ikinci başvurularında vize onaylanma oranı %83,4 olup bu oran Türkiye'deki en yüksek akredite acente skorudur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Avusturya Vize Ret Oranları Nasıldır?

Avusturya vize ret oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılVize başvuru sayısıVize ret kararı sayısıVize reddi oranı
201711,927975%8.2
201813,2022,382%18.04
201918,6233,549%19.05
20204,421533%12.06
20214,321609%14.09

Avusturya Vizesi Ret Kararı Hangi Kurum Tarafından Verilir?

Türkiye’den yapılan Avusturya vize başvurularını değerlendirme yetkisi Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu’na ait olduğu için vize reddi kararları da aynı temsilcilik tarafından verilmektedir.

Avusturya Vize Reddi Nasıl Öğrenilir?

Başvurunun yapıldığı vize aracı kurum olan VFS Global tarafından vize başvuru sahibine mail yoluyla vize başvurusunun sonuçlandığı hakkında haber verilmektedir ve vize başvurusunun onaylandığına ya da reddedildiğine yönelik bilgi ancak pasaport teslimi ile mümkün olmaktadır.

Avusturya Vize Red Nedenleri Nelerdir?

Avusturya vize red nedenleri aşağıda verilmiştir.

 • Avusturya’ya gerçekleştirilecek seyahate yönelik beyan edilen amacın anlaşılır ve inandırıcı olmaması
 • Avusturya seyahati için yeterli maddi yeterliliğe sahip olunmaması veya kanıtlanamaması
 • Avusturya seyahatinden sonra vize başvuru sahibinin kendi ülkesine geri dönüş niyetinde olmadığına kanaat getirilmesi
 • Avusturya seyahat sağlık sigortasının teminat tutarı ve kapsayıcı kriterler açısından yeterli olmaması
 • Avusturya vize başvuru evraklarında yanıltıcı veya eksik belge olması
 • Vize başvuru sahibinin geçmişte Schengen vize ihlali yapmış olması
 • Vize başvuru sahibinin Avusturya halk sağlığı ve toplum güvenliği açısından tehdit oluşturması

2022'de En Sık Karşılaşılan Avusturya Vize Reddi Maddeleri Nelerdir?

Avusturya’nın üye olduğu Schengen ülkeleri, yapılan vize başvurularına yönelik ret kararı için ortak bir form kullanmaktadır ve bu formda vize reddi gerekçesi olarak 16 madde tanımlanmıştır.

Schengen vize reddi gerekçe formunda yer alan 16 madde aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte veya hasar görmüş pasaport ile başvuru yapmak
 • Schengen ülkesi için planlanan seyahat şartları ve amacının gerekçelendirilmemiş olması
 • Vize başvuru sahibinin, yapılacak seyahat süresince masraflar için yeterli maddi varlığa sahip olmaması
 • Sunulan maddi varlığı kanıtlayıcı belgelerin yasal yollarla elde edilmemiş olması
 • Schengen vize kuralı gereğince vize başvuru sahibinin, içinde bulunulan 180 gün içerisinde Schengen üye ülke topraklarında 90 günden fazla kalması
 • Schengen Bilgi Sistemi (SIS) kayıtlarında vize başvuru sahibi adına Schengen üye ülkelerine giriş yasağı bulunması
 • Vize başvuru sahibinin, en az bir Schengen ülkesi için kamu politikası ve iç güvenliğine yönelik risk taşıması
 • Vize başvuru sahibinin, en az bir Schengen ülkesi için halk sağlığı açısından tehdit oluşturması
 • Vize başvuru sahibinin, en az bir Schengen ülkesinin uluslararası ilişkilerine tehdit unsuru oluşturması
 • Planlanan seyahatin amacının açık, anlaşılır ve inandırıcı olmaması
 • Schengen üye ülkesine gerçekleştirilecek seyahat için yapılan vize başvurusunun güvenilirliğine yönelik makul şüpheler bulunması
 • Sunulan vize başvuru evraklarında güvenilirlik, geçerlilik ve doğruluk açısından makul şüpheler bulunması
 • Başvuru sahibinin talep edilen vizenin geçerlilik süresi dolmadan önce Schengen üye devlet topraklarından ayrılacağına dair makul şüpheler bulunması
 • Schengen üye ülkesine varmadan önce vize talep edilmemesine karşın, üye ülke sınırında vize talep edilmesi gerektiğinde yeterli kanıt ibraz edilmemesi
 • Planlanan hava yolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmaması
 • Geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiş olması

2022 yılında en sık karşılaşılan Avusturya vize reddi maddeleri 2., 3., 10. ve 13. maddeler olmaktadır. Avusturya vize reddinde sıkça gerekçe gösterilen maddeler, aşağıdaki başlıklarda detaylı olarak açıklanmaktadır.

Avusturya Vize Reddi 2. Madde Nedir?

Avusturya vize reddi 2. madde gereğince, vize başvuru sahibi tarafından planlanan seyahat şartlarının ve amacının yeterince gerekçelendirilmemesi durumuyla vize başvuruları reddedilmektedir.

Avusturya vize reddi 2. madde kapsamında vize başvuru sahibinin seyahat şartlarına ve amaçlarına yönelik yeterli bir gerekçe sunmadığı tespit edilmektedir ve dolayısıyla vize başvurusu reddedilmektedir.

Avusturya vize başvurularında 2. maddeden dolayı ret kararının çıkmaması için, başvuru sahibi tarafından vize başvurusunda sunulan vize talep dilekçesinde Avusturya’ya ne amaçla gidildiği açık bir şekilde aktarılmalıdır. Vize başvuru sahibi, Avusturya seyahat amacının, gerekçesinin ve planının vize talep dilekçesinde belirtilmesi ile yükümlü tutulmaktadır.

Avusturya vize başvurusu 2. maddeden ötürü reddedilmiş kişilerin, karara itiraz ederken planlanan seyahatin tüm detaylarını açıklaması ve seyahat amacı ile gerekçesini kanıtlar nitelikte olan destekleyici ek belgeleri sunması gerekmektedir.

Avusturya Vize Reddi 3. Madde Nedir?

Avusturya vize reddi 3. maddede; Avusturya’da planlanan kalış süresi boyunca yapılacak masrafların karşılanması için yeterli kaynağa sahip olunmaması veya buna yönelik kanıtlayıcı belge sunulmaması bulunmaktadır.

Avusturya vize ret kararının 3. maddeden kaynaklanması halinde, vize başvuru sahibinin maddi yeterliliği kanıtlayan belgeleri eksik veya yanlış göndermiş ya da Avusturya dış temsilciliğinin belirlediği minimum tutardan daha az maddi varlığa sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Avusturya vize başvurularında 3. maddeden dolayı ret cevabı almamak için vize başvuru evraklarında son 3 aya dönük güncel tarihli banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu, kira gelir sözleşmesi, gayrimenkul tapusu veya araç ruhsatı gibi maddi varlığı kanıtlayıcı belgelerin asılları Avusturya dış temsilciliğine ibraz edilmelidir. Avusturya vize başvurularında yazılan vize talep dilekçesinde vize başvuru sahibinin mesleki durumu, düzenli gelir sahibi olduğu, seyahat için sponsora sahip olduğu gibi durumlar açıkça beyan edilmelidir.

Avusturya vize başvurusunda 3. madde gereğince ret kararı alan kişiler itirazda bulunabilmektedir. Vize ret kararı itiraz dilekçesinde maddi durum ve finansal kaynaklar açık bir şekilde beyan edilmeli ve finansal durumu gösteren belgelerin imzalı ve kaşeli hali ibraz edilmelidir.

Avusturya Vize Reddi 10. Madde Nedir?

Avusturya vize reddi 10. madde; planlanan seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçenin inandırıcı bulunmadığı durumlarda verilmektedir. Avusturya vize reddi kararına yönelik sebebin 10. madde olarak gösterilmesi genellikle sahte otel rezervasyonları ve ulaşımı kanıtlayıcı belgelerin yanıltıcı olmasından kaynaklanmaktadır.

Avusturya vize başvurularının 10. maddeden dolayı reddedilmemesi için vize başvuru sahibinin konaklama, ulaşım ve seyahat amacı gereğince güvenilir bilgiler sunması gerekmektedir. Avusturya vize başvurularında Avusturya dış temsilciliğini yanıltıcı özelliğe sahip otel rezervasyonları ve uçak rezervasyonları yapmamak gerekir.

Avusturya vize reddi 10. maddeye dayandırılan vize başvuruları için itiraz yaparken yazılan itiraz dilekçesinde vize başvurusunda sunulan bilgilerin güvenilir olduğu beyan edilmeli ve destekleyici ek belgeler sunulmalıdır.

Avusturya Vize Reddi 13. Madde Nedir?

Vize geçerlilik süresi dolmadan önce Avusturya'dan veya Schengen ülke birliğinden çıkılmayacağına veya iltca edileceğine dair makul şüpheler bulunan Avusturya vize başvurularında 13. maddeden dolayı vize reddi kararı verilmektedir.

Talep edilen vize süresi doğrultusunda vize düzenlenen vize başvuru sahipleri, vize geçerlilik süresi sona ermeden önce Avusturya’yı terk etmelidir ve bu niyeti taşıdığını Avusturya dış temsilciliğine beyan etmelidir.

13. madde gereğince Avusturya vize reddi almamak için vize başvuru sahibi kendi ülkesine dönüş yapma gerekçelerini ve niyetini açık bir şekilde ifade etmelidir ve bunları kanıtlayıcı belgelerle desteklemelidir.

Avusturya’dan 13. madde ile vize reddi alan kişiler, ret kararına itiraz sürecinde başvuru sahibinin Avusturya seyahatinden sonra kendi ülkesine dönmesine gerekçe olan çalışma, eğitim ve aile gibi faktörlerin olduğunu beyan etmelidir. Avusturya 13. madde vize reddine itiraz ederken vatandaşı olunan ülkedeki yaşamı devam ettireceğini gösteren işyeri dönüş yazısı gibi kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Avusturya'dan Vize Reddi Alınması Halinde Ne Yapılabilir?

Avusturya’dan vize reddi alınması halinde vize başvuru sahibi yeniden vize başvurusu yapabilir veya reddedilen başvurunun yeniden değerlendirilmesi için itiraz başvurusu yapabilir.

Avusturya Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Avusturya vize reddine karşı Türkiye’de yer alan Avusturya Başkonsolosluğu’na itiraz yapmak veya Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi’ne şikayette bulunmak mümkün olmaktadır.

Avusturya vize reddine itiraz etme prosedürü ile ilgili bilgiler ret kararının açıklandığı formda ve Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi’nin web sitesinde yer almaktadır. Avusturya vize reddi kararı açıklandıktan itibaren en geç 1 ay içerisinde vize başvuru sahibinin ilgili makama Avusturya vize reddi itiraz dilekçesi ile işlem başlatması gerekmektedir.

Avusturya Vize Reddi Alanlar için İkinci Başvuru Nasıl Yapılır?

Avusturya vize reddi alan kişiler, ret kararından sonra yeniden Avusturya vize başvurusu yapabilmektedir. Avusturya vize reddi alanlar için ikinci başvuru esnasında vize ret gerekçelerinin göz önünde bulundurulması ve bu konu hakkında destekleyici belgeler sunulması ve vize başvuru dilekçesinde yer verilmesi gerekmektedir.

Önceki başvuruda Avusturya vize reddine gerekçe gösterilen maddenin ortadan kaldırılması ve kanıtlayıcı ek belgelerinin sunulması gerekmektedir.

Avusturya vize reddinden sonra yeniden başvuru yapmak isteyen kişiler için bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır ve vize reddinden hemen sonra yeni başvuru yapmak mümkündür. Avusturya vize başvurusundan onay alabilmek için vize şartları dikkatlice ele alınmalıdır.

Vizem.net üzerinden tekrar yapılan Avusturya vizesi başvurularında ilk başvurunun reddedilme sebebi değerlendirilir ve ret nedenlerinin ortadan kaldırılabildiği ve vize şartlarının sağlandığı durumlar için vize uzmanları tarafından yeni başvuru yapılır.

Avusturya'dan Vize Reddi Almak Sonraki Başvurular için Risk Taşır Mı?

Avusturya’dan vize reddi alma nedenleri arasında sahte belge ile başvurma ve evraklarda yanıltıcı bilgi beyan etme gibi durumlar olduğunda vize başvuru sahibi adına güvenilirlik açısından sicil kaydı oluşmaktadır.

Avusturya vize reddi sebebi evrakta sahtecilik olan kişilerin güvenilirliği ve itibarı negatif olarak kayıt altına alındığı için ülke fark etmeksizin sonraki tüm vize başvurularında risk oluşturduğu gerekçesiyle yeniden vize reddi ile karşılaşılabilmektedir.

Avusturya Vize Reddi Aldıktan Sonra Başvuru Ücreti İade Edilir Mi?

Hayır, Avusturya vize reddi aldıktan sonra başvuru ücreti iade edilmemektedir. Avusturya vize başvurusu için ödenen vize harcı ve vize başvuru merkezi servis ücreti, vize reddi durumunda geri ödenmemektedir.

Avusturya Vize Sonuç Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

Avusturya vize sonuç sorgulama işlemi, aracı kurum başvuru kanalı üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak Avusturya vize başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı online olarak görülememektedir ve vize başvuru sahibi pasaportu teslim aldığında sonucu öğrenebilmektedir.

Avusturya vize başvurusu sonuçlanan kişilere aracı kurum tarafından bildirim yapılmaktadır. Vize başvurusu sonuçlanan kişiler, pasaportu elden teslim aldığında Avusturya vize başvuru sonucu kapsamında vizenin düzenlenip düzenlenmediğini öğrenmektedir.

Paylaş: