Avusturya Eğitim Sistemi

Avusturya Eğitim Sistemi Nasıldır?

Avusturya eğitim sistemi, sunmuş olduğu kaliteli ve aynı zamanda Avrupa ortalamasına göre ekonomik eğitimi ile bilinmektedir. Avusturya’da eğitim dokuz yıl süreyle zorunludur ve ücretsizdir. Avusturya’da devlet okulu sistemi vardır. US News tarafından, BAV Group ve Wharton Üniversitesinin katkıları ile her yıl hazırlanan Eğitim Bakımından En İyi Ülkeler Raporuna göre, 2021 yılında Avusturya eğitim sistemi dünyada 78 ülke arasında 16. sırada yer almaktadır.

Avusturya’da okumak yabancı öğrenciler tarafından hem yaşam şartları hem de eğitim kalitesi gibi sebeplerle tercih edilmektedir. Avusturya’da üniversite okumak, Avusturya üniversite diplomalarının bütün ülkelerde denkliği bulunmasından dolayı, yabancı öğrenciler için de avantajlı olmaktadır.

Avusturya'da Eğitim Zorunlu Mudur?

Avusturya’da eğitim dokuz yıl süreyle zorunludur ve Avusturya’da zorunlu eğitim 6 yaşından 15 yaşına kadar sürmektedir. Avusturya’nın zorunlu eğitim sisteminde ilkokul ve ortaokul seviyeleri dörder yıl sürerken, zorunlu eğitim sisteminin son yılında öğrenciler mesleki eğitim veya genel eğitim veren okullarda eğitim sürecini tamamlar.

Avusturya’da dokuz yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler, okul eğitimlerine devam etmek veya bir sonraki eğitim seviyesine geçmek için 18 yaşına kadar mesleki eğitim almaktadır.

Avusturya Eğitim Kademeleri Nedir?

Avusturya eğitim kademeleri sırasıyla aşağıda verilmiştir.

 • Avusturya’da okul öncesi eğitim
 • Avusturya’da ilkokul
 • Avusturya’da ortaokul
 • Avusturya’da mesleki eğitim
 • Avusturya’da lise eğitimi
 • Avusturya’da üniversite eğitimi

Avusturya'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Avusturya'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?
Avusturya'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Avusturya'da okul öncesi eğitim zorunlu değildir, ama isteğe bağlı olarak 0-6 yaş arasındaki çocuklar anaokuluna gidebilir. Avusturya’da okul öncesi eğitimin amacı çocukların fiziksel, bilişsel ve entelektüel gelişimlerini teşvik etmektir ve çocuklara okuma ve heceleme eğitimleri yerine yabancı dil, dans ve müzik dersleri verilmektedir. Avusturya’da okul öncesi eğitim ücretilidir ve yıllık ortalama ücret yaklaşık 9.000 eurodur.

Avusturya'da İlköğretim Nasıldır?

Avusturya'da İlköğretim Nasıldır?
Avusturya'da İlköğretim Nasıldır?

Avusturya’da ilköğretim 4 yıl sürmektedir ve 6 yaşına ulaşan her çocuk için ilköğretim zorunludur. 6 yaşında ilköğretime başlamaya yeterli olmayan çocuklar bir yıl boyunca anaokuluna gitmek zorundadır. Avusturya’da ilköğretimin amacı; çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini arttırmaktır. Avusturya’daki lköğretimin müfredatı; din, okuma-yazma, Almanca, tarih, coğrafya, matematik, müzik, sanat, teknik beceriler, beden eğitimi, yabancı dildir. Avusturya’da devlet okullarında ilköğretim eğitimi ücretsizdir.

Avusturya'da Ortaöğretim Nasıldır?

Avusturya'da Ortaöğretim Nasıldır?
Avusturya'da Ortaöğretim Nasıldır?

Avusturya’da ortaöğretim 4 yıl sürmektedir ve 10 yaşından itibaren çocuklar ortaöğretim eğitimi almak zorundadır. Avusturya’da ortaöğretimin 2 seviyesi bulunmaktadır; ortaöğretimin birinci seviyesi genel ortaöğretim olarak adlandırılmaktadır ve öğrenciler hem ortaöğretimin ikinci seviyesine geçmeye hem de iş hayatına hazırlanmaktadır. Avusturya’da ortaöğretimin ikinci seviyesi akademik ortaöğretim olarak adlandırılmaktadır ve öğrenciler mesleki eğitim ile genel eğitim arasında seçim yapmaktadır. Avusturya’da ortaöğretim ücretsizdir.

Avusturya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Avusturya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?
Avusturya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Avusturya’da mesleki eğitim almak için, ortaöğretimin birinci seviyesinden sonra 14-15 yaş aralığındaki çocukların dokuzuncu zorunlu eğitim yılını tamamlaması gerekmektedir ya da öğrenciler ortaöğretimin ikinci seviyesinde bir meslek türü seçmektedir. Avusturya’da dokuzuncu zorunlu eğitim yılı mesleki eğitime hazırlanma yılıdır ve bir yıl boyunca politeknik okulda öğrenciler yetenek ve becerilerine göre; maden, elektrik, inşaat, ticaret, turizm ve hizmet gibi alanlarda eğitim alır.

Avusturya’da politeknik okulu tamamlayan öğrenciler yeteneklerine göre çıraklık eğitimi alır ve çıraklık eğitimi 2 ila 4 yıl arasında sürmektedir.

Avusturya Lise Eğitimi Nasıldır?

Avusturya Lise Eğitimi Nasıldır?
Avusturya Lise Eğitimi Nasıldır?

Avusturya’da lise eğitimi ortaöğretimin bir aşaması olarak görülmektedir ve zorunludur. Avusturya’da lisede genel eğitim veya mesleki eğitim verilmektedir. Avusturya’da genel eğitim veren liseler öğrencileri üniversite eğitimine hazırlarken, mesleki eğitim veren liseler öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır. Avusturya’da okul eğitimi gün içerisinde genellikle sabah 8’de başlar ve öğleden sonra 2’de biter. Avusturya’da lise eğitimi devlet tarafından karşılanmaktadır.

Avusturya'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Avusturya'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?
Avusturya'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Avusturya üniversite okumak için yabancı öğrenciler tarafından da tercih edilen bir ülke olsa da, Avusturya’da üniversite eğitimi zorunlu değildir. Avusturya’da üniversite eğitimi ücretsizdir, ancak okul harcı ödenmektedir ve dönem başına ortalama okul harcı Avusturya vatandaşları için 366 Euro iken, yabancı öğrenciler için 700 eurodur. Avusturya’da Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerden gelen öğrenciler, üniversite eğitimlerini asgari sürede tamamlamaları durumunda okul harcından muaf tutulmaktadır.

Avusturya’da 1960’lı yıllardan sonra yapılan eğitim reformları ile birlikte üniversite eğitimi elit bir eğitim olarak görülmek yerine kitlelerin eğitimi olarak kabul görmüş ve 2003 yılından beri Avusturya’da üniversiteler bağımsız tüzel kişiler haline gelmiştir. Günümüzde Avusturya’da 23’ü devlet olmak üzere toplamda 36 üniversite bulunmaktadır. Avusturya’da geleneksel üniversitelerin yanı sıra uygulamalı bilimler üniversitesi de bulunmaktadır.

Avusturya’da çeşitli türlerde üniversite eğitimi bulunmaktadır; bu yüzden Avusturya’da üniversite eğitimi almak isteyen kişi, farklı başvuru kriterleri bulunmasından dolayı, öncelikle hangi tür üniversiteye başvuru yapmak istediğini belirlemelidir. Avusturya’da çoğu üniversitenin farklı kriterleri bulunsa dahi Avusturya üniversite başvurusu için başvuru sahibi eğitim programına göre Almanca ve İngilizce bilmelidir.

Avusturya’da uygulamalı bilimler üniversitesine başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin mesleki yeterliliğinin olması gerekmektedir. Avusturya’da yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin, lisans programına başvurmaya hak kazandığına dair lise diplomasına sahip olması gerekmektedir.

Avusturya'da Yükseköğrenim Türleri Nelerdir?

Avusturya’da yükseköğrenim türleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Üniversite eğitimi: Avusturya’daki üniversitelerin eğitimi kapsamlı ve çeşitlidir; farklı çalışma alanlarında, farklı seviyelerde çok sayıda eğitim programı sunulmaktadır.
 • Üniversite eğitim kursu ve üniversite düzeyindeki kurslar: Avusturya’daki ileri seviye eğitim kurslarının lisans, yüksek lisans gibi eğitim seviyeleri bulunmaktadır ve bu kurslar genellikle 2 ila 4 yarıyıl sürmektedir.
 • Uygulamalı bilimler üniversitesi eğitimi: Avusturya’daki uygulamalı bilimler üniversitesi tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak eğitim kursları imkanı sağlar ve mühendislik, medya ve tasarım, sosyal hizmet ve sağlık sektörü gibi çalışma alanları bulunmaktadır. Uygulamalı bilimler üniversitelerinin yüksek lisans programından mezun olanlar öğrenciler doktora programlarına katılabilir.
 • Özel üniversite eğitimi: Avusturya’daki özel üniversiteler ileri seviyede bir eğitim vererek her öğrenciye odaklanmaktadır.
 • Güzel s anatlar üniversiteleri eğitimi: Avusturya’da altı tane güzel sanatlar üniversitesi bulunmaktadır ve bu üniversiteler müzik, uygulamalı sanatlar, görsel sanatlar, güzel sanatlar ve tasarım alanında programlar sunmaktadır.
 • Avusturya öğretmen kolejleri eğitimi : Avusturya’da 9’u devlet üniversitesi olan toplamda 15 öğretmen koleji bulunmaktadır ve bu kolejler ilkokul, ortaokul ve özel eğitime ihtiyaç duyan okullar için 3 yıllık bir lisans eğitimi sunmaktadır.

Avusturya'da Eğitim Ücretli Midir?

Avusturya’da eğitimin ücretli olup olmadığı eğitimin seviyelerine göre değişmektedir. Avusturya’da isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim ücretlidir ve yıllık ortalama ücreti 9.000 eurodur.

Avusturya’da dokuz yıllık zorunlu eğitim süreci devlet tarafından karşılanmaktadır. Avusturya’da üniversite eğitimi de ücretsizdir; ancak yabancı uyruklu kişilerin üniversite eğitimi için okul harcı ödenmesi gerekmektedir.

Avusturya'da Üniversite Kayıt Ücretleri Ne Kadardır?

Avusturya’da üniversite kayıt ücreti; Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerden gelen öğrenciler için ücretsizdir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üye ülke vatandaşı öğrenciler yalnızca öğrenci birliği üyeliği ve öğrenci kaza sigortası için her dönem 20 Euro ödenmekte iken, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye olmayan ülkelerden gelen yabancı öğrenciler 20 euroya ek olarak her yarıyıl ortalama 726,72 Euro harç ödemektedir.

Avusturya’da uygulamalı bilimler üniversitelerinin kayıt ücreti; Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerden gelen öğrenciler için her dönem başına 363 Euro iken, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye olmayan ülkelerden gelen yabancı öğrenciler için dönem başına ödenen ücret 727 Euro ile 7.500 Euro arasında değişmektedir.

Avusturya’da özel üniversitelerin kayıt ücreti her programa göre değişmekle birlikte genellikle yabancı uyruklu bir öğrencinin ortalama yıllık ücreti 3.000 Euro ile 23.000 Euro arasındadır. Avusturya’da düşük kayıt ücreti olan üniversiteler; Orta Avrupa Üniversitesi, Yukarı Avusturya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesidir.

Avusturya'da Eğitim için Burs İmkanları Nelerdir?

Avusturya’da eğitim için sunulan burs türleri; üniversite mezunları, yüksek lisans ve geleneksel üniversite derecesine sahip kişiler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası kişiler için verilmektedir.

Avusturya’da eğitim için alınan bursların imkanları başvurulan programa göre değişiklik göstermekle birlikte Avusturya yüksek lisans için genel olarak; aylık burs taksiti, sağlık sigortası, konaklama ve seyahat ödeneğini kapsamaktadır.

Yabancı Öğrenciler Avusturya Eğitim Bursu Alabilir Mi?

Avusturya’da yabancı öğrenciler eğitim bursu alabilmektedir, ancak eğitim bursuna başvuru yapacak kişilerin belli şartları taşıması gerekmektedir. Eğitim bursuna başvuru yapacak kişiler Avusturya vatandaşı olmamalı, lisans programına başvuru yapabilmek için 12 yıllık eğitimi tamamlamış olmalı, yüksek lisans programına başvuru yapacak kişi lisans diplomasına sahip olmalı, doktora programına başvuru yapacak kişi lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmalı, doktora programına başvuru yapacak kişiler 40 yaşından büyük olmamalı ve lisans ve yüksek lisans programına başvuru yapacak kişiler 35 yaşından büyük olmamalıdır.

Avusturya’da eğitim bursundan yararlanmak isteyen yabancı öğrenciler; Avusturya Devlet Bursu, CEU Başkanlık Bursu Ödülü, Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Bursu, Ernst Mach Bursu, Webster University Vienna Scholarships ve AVL Bursları (TU Graz) Bilgisayar Bilimleri ve Makine Mühendisliği Öğrencileri için Lisans ve Yüksek Lisans Mükemmellik Burslarına başvuru yapabilir.

Avusturya’da eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler öğrenci vizesi için başvuruda bulunabilir. Avusturya eğitim bursundan yararlanmak isteyen yabancı öğrencilerin Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde bulunan bir ülkenin vatandaşı ya da İsviçre vatandaşı olmaması halinde, Avusturya’da okumak için oturma iznine sahip olması gerekmektedir.

Avusturya'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Avusturya’da dil eğitimi 6 yaşından itibaren başlamakta ve ilkokul birinci sınıftan itibaren tüm eğitim seviyelerinde dil eğitimi uygulanmaktadır. Avusturya’da İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hırvatça, Slovakça, Slovence, Çekçe veya Macarca dilleri için eğitim verilmektedir.

Avusturya’da yabancı uyruklu vatandaşlar için birçok dil eğitimi imkanı bulunmaktadır; özel dil okulları aracılığı ile Almanca öğrenilebileceği gibi Avusturya hükümeti de ücretsiz dil eğitimi imkanı sunmaktadır.

Avusturya'da Almanca öğrenmek için dil okulları çoğunlukla ülkenin başkenti olan Viyana’da bulunmaktadır ve Viyana merkezli Actilingua Avusturya dil okulu ülkenin en popüler ve en çok tercih edilen dil okulları arasındadır. Avusturya dil okulu fiyatları en düşük 950 Euro ile en yüksek 2.800 Euro arasında değişmektedir.

Avusturya Schengen vizesi bölgesinde yer almaktadır, bu yüzden Avusturya’da dil eğitimi için vize başvurusu yapan kişiler eğitim sürelerine uygun Avusturya vizesine sahip olmalıdır.

Avusturya Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

Avusturya eğitim istatistikleri kapsamında, 2019 yılı OECD verilerine göre Avusturya’da okul öncesi eğitime kayıtlı olanların oranı %77,8’dir. 6 ila 14 yaş arasında eğitime katılanların oranı %98,8’dir ve 15 ila 19 yaş arasında eğitime katılanların oranı ise %79,7’dir.

2020 yılına göre Avusturya nüfusu 8.917 milyondur. Avusturya’nın nüfusuna oranla okuma-yazma oranı oldukça yüksektir.

Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinde ortak olarak zorunlu eğitim altı yaşında başlamaktadır; sınıflar karmadır ve zorunlu eğitim ücretsizdir. Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıldır ve 4+4+4 sistemi uygulanmaktadır; Avusturya’da ise zorunlu eğitim 9 yıldır ve 4+4+1 veya 4+5 sistemi uygulanmaktadır. Türkiye ve Avusturya’da devlet okullarında üniversite eğitimi ücretsizdir.

Avusturya'da Eğitim için Nereden Danışmanlık Hizmeti Alınabilir?

Avusturya’da öğrenim görmek isteyen kişiler eğitim danışmanlığı için akredite danışmanlık şirketi olan Vizem.net’ten hizmet alabilir.

Avusturya’da okumak için Vizem.net’in sunduğu Avusturya eğitim danışmanlığı paketi kapsamında dil okulu, yüksek lisans, doktora, Erasmus gibi eğitim programları bulunmaktadır. Avusturya’daki eğitim kurumu ile yapılan yazışmalar, denklik, kayıt ve vize başvuru işlemleri için Vizem.net akredite danışmanlık şirketi Avusturya eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: