Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar

Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar (2023 Güncel)

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Başvuru Sahibi Tarafından Hazırlanması Gereken Evraklar

 • 3 Ay Geçerli Pasaport:
  Planlanan Avusturya seyahati dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaport sunulmalıdır. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve art arda en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Güncel ve varsa eski pasaportların ve önceden alınan vize fotokopileri de sunulmalıdır.
 • 6 Ay Geçerli Pasaport:
  10 yıldan eski olmayan ve en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport sunulmalıdır. Pasaportta art arda en az 2 adet boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Güncel ve eski pasaportların ve önceden alınmış olan vizelerin fotokopileri de başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • 16 Ay Geçerli Pasaport:
  En az 16 ay geçerliliği bulunan ve veriliş tarihi 10 yıldan eski olmayan pasaport ibraz edilmelidir. Pasaportta art arda en az 2 adet boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Güncel ve eski pasaportların ve önceden alınmış olan vizelerin fotokopileri de başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Vize Başvuru Formu:
  Büyük harflerle el ile veya daktilo ile yazılmış, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş, başvuru sahibi tarafından imzalı Avusturya vize formu sunulmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf:
  Başvuru sahibine ait 2 adet, güncel ve renkli biyometrik fotoğraf gereklidir. Biri başvuru formunda ilgili kısma, diğeri ise başvuru dosyasına eklenmesi gereken Avusturya vize fotoğrafı uygun ölçülerde çekilmiş olmalıdır.
 • Oturma İzni:
  Türkiye'de ikamet eden yabancılar için Avusturya vizesi başvuru dosyasına yasal ve en az 3 ay geçerliliği olan T.C. oturma izni eklenmelidir. Oturma izni uzatma başvurusu yeterli olmamaktadır.
 • Ulaşım Belgeleri:
  Avusturya'da uçak, tren veya otobüsle yapılacak seyahatlerde gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren rezervasyon belgeleri sunulmalıdır. Avusturya vizesi için uçak rezervasyonu konaklama belgeleri ve sağlık sigortası ile uyumlu olmalıdır.
  Başvuru sahiplerinin özel araçları ile yapacakları seyahatlerinde ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Uçak Rezervasyonu:
  Avusturya onaylanmış vize başvurularında yalnızca uçak rezervasyonu kabul edilmekte olup başvuru sahibinin oturma izni kartı alacağı tarihlerle uyumlu uçak bileti rezervasyonunun sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama Belgeleri:
  Avusturya seyahatinin tamamını kapsayan konaklama planının ibraz edilmesi gerekmektedir. Avusturya'da bir tanıdığın evinde konaklanacaksa bunun belirtildiği davet mektubu sunulmalı, otelde konaklanacak olması halinde Avusturya vizesi için otel rezervasyonu beyan edilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası:
  Schengen ülkerinin tamamında geçerli ve Avusturya seyahat süresinin tamamını kapsayan, en az 30.000 Euro teminatlı sigorta poliçesi sunulmalıdır. Uzun süreli ve birden çok girişli seyahatlerde ilk seyahat süresini kapsayan Avusturya seyahat sigortası poliçesinin beyanı yeterli olmaktadır.
 • Nüfus Kayıt Örneği:
  E-devlet üzerinden alınmış, tüm aile üyelerini gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Öğrenci Belgesi:
  QR kodlu olarak alınan öğrenci belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi:
  Başvuru sahibinin askerlik durumunu belirten belge
 • Bilet veya Katılım Belgesi:
  Avusturya'ya fuar/sergi katılımı amaçlarıyla seyahat edilecekse ilgili organizasyonun biletleri veya katılım belgeleri sunulmalıdır.
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi:
  E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK Hizmet Dökümü:
  E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi
 • Seyahat Rotası:
  Detaylıca açıklanan seyahat rotası ibraz edilmelidir.
 • Sürücü Belgesi:
  Başvuru sahibi şoförün ulusal ve uluslararası sürücü belgesi
 • Öğrenim/Staj Anlaşması (Learning/Training Agreement):
  Avusturya'daki ve Türkiye'deki eğitim kurumları ve başvuru sahibi öğrenci tarafından imzalanan, öğrencinin Avusturya'da Erasmus programı kapsamında alacağı dersleri ve kredi bilgilerini/staj programını gösteren öğrenim/staj anlaşması
 • AB Programı Destek Yazısı:
  Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından İngilizce veya Almanca olarak yazılan, ıslak imzalı resmi destek yazısı sunulmalıdır. Program kapsamında hibe alınıyorsa, hibe miktarı destek mektubunda belirtilmelidir.
 • Uluslararası Doğum Belgesi :
  İl nüfus müdürlüklerinden alınan, başvuru sahibinin doğum yerinin, doğum tarihinin, anne-baba adı gibi bilgilerin belirtildiği uluslararası doğum belgesi (Formül A)
 • Uluslararası Evlenme Belgesi:
  İl nüfus müdürlüklerinden alınan, evlenme tescil bilgilerini gösteren uluslararası evlenmebelgesi (Formül B)
 • Sabıka kaydı:
  Başvuru sahibinin sabıka kaydını gösteren belge
 • Çalışmak İstendiğine Dair Dilekçe:
  Avusturya'ya aile birleşimi nedeniyle gidecek kişilerin Avusturya'da çalışmak istemeleri durumunda bu isteklerini belirttikleri Almanca dilekçe sunulmalıdır.
 • AMS Çalışma Belgesi:
  AMS (http://www.ams.at) kurumundan alınan çalışma belgesinin fotokopisi
 • Dil Okulu Kayıt Belgesi:
  Avusturya'daki bir dil okuluna kayıt yaptırıldığının kanıtı niteliğindeki belge
 • Kurs Kayıt Ücretinin Ödendiğine Dair Belge:
  Avusturya'da eğitim alınacak kursun/dersin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren dekont veya benzeri belgeler sunulmalıdır.

Finansal Belgeler

 • Maaş Bordrosu:
  Türkiye'de çalışılmakta olan şirketin yetkilisi tarafıdan ıslak imzalı ve kaşeli son 3 aya ait maaş bordrosu
 • Emeklilik Maaşı Belgesi:
  Emekli maaşını gösteren banka hesap özeti veya PTT hesap özeti gibi belgeler sunulmalıdır.
 • Çiftçilik ve Tarım Belgesi:
  Başvuru sahibi çiftçiye ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi ibraz edilmelidir.
 • Banka Hesap Dökümü:
  Başvuru sahibinin son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökmümü sunulmalıdır. Başvuru sahibi şirket sahibi ise ve ortağı yoksa şirkete ait hesap dökümü sunabilir. Avusturya'da kalınacak süreye bağlı olarak Avusturya vizesi için banka hesabında yeterli miktarda para bulunmalıdır.

Türkiye'deki Şirketten Alınması Gereken Belgler

 • Çalışma Belgesi:
  Çalışılan şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce yazılmış çalışma belgesi. Çalışma belgesi; işverenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat), çalışanın işe başlama tarihi, çalışanın pozisyonu, izinli olduğu gün sayısı, imzalayan yetkili kişinin adı, soyadı ve görevi gibi detayları içermelidir.
 • Faaliyet Belgesi:
  Başvuru sahibinin çalışmakta olduğu iş yerinin sanayi, ticaret ya da mesleki oda kaydını gösteren, son 1 ay içinde alınan şirket faaliyet belgesi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi:
  Şirket ünvanının belirtildiği ticaret sicil gazetesi.
  Başvuru sahibinin şirket sahibi veya ortağı olması durumunda başvuru sahibinin adı belgede yer almalıdır.
 • Vergi Levhası:
  Son 3 ay içinde alınan barkodlu vergi levhası
 • İmza Sirküleri:
  İmza sirkülerinde iş yeri adının geçtiği ilk sayfa ve iş evraklarını imzalayan yetkili kişilere ait imzaların olduğu bölümlerin fotokopileri ibraz edilmelidir.
 • Finansal Taahhütname:
  GVE ve EVE davetiyesinin olmaması durumunda başvuru sahibinin Avusturya seyahati masraflarının nasıl karşılanacağına dair işverenden alınan taahhütname sunulmalıdır.
 • Garanti veya UND Garanti Belgesi:
  Tır şoförü başvuru sahibinin çalıştığı şirketin garanti belgesi ve üyesi ise UND (uluslararası nakliyeciler derneği) garanti belgesi ibraz edilmelidir.
 • C2 sertifikası:
  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen C2 ihracat izin belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • SRC-3 belgesi:
  Uluslararası kargo taşımacılığıiçin gerekli olan mesleki yeterlilik belgesidir olan SRC 3 belgesi sunulmalıdır.

Ebeveynin Hazırlaması Gereken Evraklar

 • Muvafakatname:
  Muvafakatname belgesi, Avusturya'ya gelmeyen ebeveyn tarafından imzalanmış, noter onaylı ve apostilli olarak sunulmalıdır.
  Avusturya'ya tek ya da bir ebeveyni ile seyahat edecek 18 yaşından küçükler için Avusturya vizesi başvurularında muvafakatname belgesinin beyanı zorunludur.
 • Velayet Kararı:
  Başvuru sahibi çocuğun anne babası boşanmış ise velayetin kime verildiğini gösteren belge sunulmalıdır.

Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

 • Sponsor Dilekçesi:
  Başvuru sahibinin Avusturya seyahat masraflarını karşılayacak kişi ya da kurum tarafından yazılan ıslak imzalı sponsorluk dilekçesi sunulmalıdır.
  Bir sponsor eşliğinde yapılan vize başvurularında istenen kriterlerine uygun olarak hazırlanan Avusturya vize sponsor dilekçesi, sponsora ait finansal belgelerle birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.

Avusturya'ya Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar

 • Davetiye:
  Avusturya seyahati için bir aile üyesi veya arkadaşta konaklanacak olması durumunda ilgili kişi tarafından başvuru sahibi adına gönderilen davetiyenin sunulması gerekmektedir. Konaklama planı için EVE davetiyesi yok ise otel rezervasyonu veya davet eden kişi tarafından yazılan Avusturya vize davetiyesi davet eden kişiye ait pasaportun fotokopisi, kira kontratı ve ikamet sureti ile birlikte sunulmalıdır.
 • Elektronik Taahhüt Beyanı:
  Başvuru sahiplerinin yeterli finansaş kaynaklara sahip olmaması durumunda Avusturya'daki bir kişi veya kurumdan başvuru sahibi adına masrafların karşılanacağını belirten Avusturya elektronik taahhüt beyanı (EVE) gönderilmelidir.

Avusturya'daki Şirketten Alınması Gereken Belgeler

 • Ticari Vize Davetiyesi:
  Avusturya'daki şirket tarafından başvuru sahibi adına hazırlanan ve ticari nedenlerle Avusturya'ya davet edildiğini belirten davet mektubu sunulmalıdır.
  İstenen kriterlere uygun olarak hazırlanmış Avusturya iş vizesi davetiyesinin içeriğinde yapılacak ticari seyahate dair detaylı bilgilere yer verilmelidir.
 • EVE veya GVE Beyanı:
  Başvuru sahibinin Avusturya seyahati için yeterli finansal kaynaklara sahip olmaması durumunda Avusturya'daki fima veya kurumun masrafları üstlendiğini gösteren EVE (elektronik taahhüt beyanı) veya GVE beyanı sunulmalıdır.
 • İş Sözleşmesi:
  Avusturya'da aylık olarak kazanılacak maaşın belirtildiği sözleşme

Etkinliği Düzenleyen Firma veya Spor Kulübünden Alınması Gereken Evraklar

 • Davet Mektubu:
  Avusturya'da katılınacak kültürel veya sportif etkinlik için etkinliği organize eden kurum tarafından başvuru sahibine gönderilen davet mektubu.
  Avusturya kültürel vize için davet mektubunda katılınacak etkinliğe dair detaylı bilgilere yer verilmelidir.

Avusturya'daki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Evraklar

 • Eğitim Kabul Mektubu:
  Başvuru sahibi öğrenci adına Avusturya'da eğitim alınacak üniversite veya araştırma merkezinden gönderilen davetiyenin, imzalı ve mühürlü aslı

Türkiye'deki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Evraklar

 • Hibe Yazısı:
  Avusturya'da eğitim alacak öğrencinin almaya hak kazandıysa hibe bilgisini gösteren hibe yazısı sunulmalıdır.

Avusturya Vatandaşı Olan Eşten Alıncak Belgeler

 • Aile Birleşimi Dilekçesi:
  Aile birleşimi yapmak istediğinin belirtildiği Almanca dilekçe
 • Pasaport Fotokopisi veya Vatandaşlık Belgesi:
  Avusturya vatandaşı eşin pasaport fotokopisi veya vatandaşlık belgesi
 • İkamet Sureti:
  Avusturya vatandaşı eşin güncel ikamet sureti
 • Yeterli Finansal Kaynakların Olduğunu Gösteren Belgeler:
  Avusturya vatandaşı eşin yeterli maddi kaynaklara sahip olduğunun kanıtı niteliğindeki belgeler sunulmalıdır. Bütün giderler düştükten sonra en az 1.625,71 Euro finsansal kaynak bulunmalıdır.
 • KSV Dökümü:
  Avusturya Kredi Koruma Derneğinden alınan belge
 • Vatandaşlık Açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği:
  Avusturya vatandaşı eşe ait vatandaşlık açıklamalı tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus kayıt örneği Almanca olmalı veya tercümesi yapılmalı ve noter tarafından tasdiklenmelidir.
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi:
  Avusturya vatandaşı eşin kira kontratı veya tapu fotokopisi

Notlar

 • Önemli Bilgi:
  1. Başvuru sahiplerinin pasaportlarını ve vizelerini şahsen teslim almayacaları durumda teslim almak için gönderilen kişi adına vekalet çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca pasaportu teslim almak için vekalet verilen kişinin kimlik ve ya pasaport fotokopisi de ibraz edilmelidir.
  2. Avusturya vize başvurularında uçak bileti rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, otel rezervasyonu, banka hesap dökümü, SGK işe giriş ve hizmet dökümü, maaş bordroları, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi dışında istenen tüm evrakların konsolosluk tarafından Almanca ya da İngilizce tercümesi talep edilmektedir. Tercüme edilen belgeler için noter onayı gerekmemektedir.
Damla Kızılkoca Yazan:

Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: