Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar

Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar (2023 Güncel)

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Başvuru Sahibi Tarafından Hazırlanması Gereken Evraklar

3 Ay Geçerli Pasaport
Planlanan Avusturya seyahati dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaport sunulmalıdır. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve art arda en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Güncel ve varsa eski pasaportların ve önceden alınan vize fotokopileri de sunulmalıdır.
6 Ay Geçerli Pasaport
10 yıldan eski olmayan ve en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport sunulmalıdır. Pasaportta art arda en az 2 adet boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Güncel ve eski pasaportların ve önceden alınmış olan vizelerin fotokopileri de başvuru dosyasına eklenmelidir.
16 Ay Geçerli Pasaport
En az 16 ay geçerliliği bulunan ve veriliş tarihi 10 yıldan eski olmayan pasaport ibraz edilmelidir. Pasaportta art arda en az 2 adet boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Güncel ve eski pasaportların ve önceden alınmış olan vizelerin fotokopileri de başvuru dosyasına eklenmelidir.
Vize Başvuru Formu
Büyük harflerle el ile veya daktilo ile yazılmış, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş, başvuru sahibi tarafından imzalı Avusturya vize formu sunulmalıdır.
Biyometrik Fotoğraf
Başvuru sahibine ait 2 adet, güncel ve renkli biyometrik fotoğraf gereklidir. Biri başvuru formunda ilgili kısma, diğeri ise başvuru dosyasına eklenmesi gereken Avusturya vize fotoğrafı uygun ölçülerde çekilmiş olmalıdır.
Oturma İzni
Türkiye'de ikamet eden yabancılar için Avusturya vizesi başvuru dosyasına yasal ve en az 3 ay geçerliliği olan T.C. oturma izni eklenmelidir. Oturma izni uzatma başvurusu yeterli olmamaktadır.
Ulaşım Belgeleri
Avusturya'da uçak, tren veya otobüsle yapılacak seyahatlerde gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren rezervasyon belgeleri sunulmalıdır. Avusturya vizesi için uçak rezervasyonu konaklama belgeleri ve sağlık sigortası ile uyumlu olmalıdır.
Başvuru sahiplerinin özel araçları ile yapacakları seyahatlerinde ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Uçak Rezervasyonu
Avusturya onaylanmış vize başvurularında yalnızca uçak rezervasyonu kabul edilmekte olup başvuru sahibinin oturma izni kartı alacağı tarihlerle uyumlu uçak bileti rezervasyonunun sunulması gerekmektedir.
Konaklama Belgeleri
Avusturya seyahatinin tamamını kapsayan konaklama planının ibraz edilmesi gerekmektedir. Avusturya'da bir tanıdığın evinde konaklanacaksa bunun belirtildiği davet mektubu sunulmalı, otelde konaklanacak olması halinde Avusturya vizesi için otel rezervasyonu beyan edilmelidir.
Seyahat Sağlık Sigortası
Schengen ülkerinin tamamında geçerli ve Avusturya seyahat süresinin tamamını kapsayan, en az 30.000 Euro teminatlı sigorta poliçesi sunulmalıdır. Uzun süreli ve birden çok girişli seyahatlerde ilk seyahat süresini kapsayan Avusturya seyahat sigortası poliçesinin beyanı yeterli olmaktadır.
Nüfus Kayıt Örneği
E-devlet üzerinden alınmış, tüm aile üyelerini gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Öğrenci Belgesi
QR kodlu olarak alınan öğrenci belgesi
Askerlik Durum Belgesi
Başvuru sahibinin askerlik durumunu belirten belge
Bilet veya Katılım Belgesi
Avusturya'ya fuar/sergi katılımı amaçlarıyla seyahat edilecekse ilgili organizasyonun biletleri veya katılım belgeleri sunulmalıdır.
SGK İşe Giriş Bildirgesi
E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK işe giriş bildirgesi
SGK Hizmet Dökümü
E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi
Seyahat Rotası
Detaylıca açıklanan seyahat rotası ibraz edilmelidir.
Sürücü Belgesi
Başvuru sahibi şoförün ulusal ve uluslararası sürücü belgesi
Öğrenim/Staj Anlaşması (Learning/Training Agreement)
Avusturya'daki ve Türkiye'deki eğitim kurumları ve başvuru sahibi öğrenci tarafından imzalanan, öğrencinin Avusturya'da Erasmus programı kapsamında alacağı dersleri ve kredi bilgilerini/staj programını gösteren öğrenim/staj anlaşması
AB Programı Destek Yazısı
Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından İngilizce veya Almanca olarak yazılan, ıslak imzalı resmi destek yazısı sunulmalıdır. Program kapsamında hibe alınıyorsa, hibe miktarı destek mektubunda belirtilmelidir.
Uluslararası Doğum Belgesi
İl nüfus müdürlüklerinden alınan, başvuru sahibinin doğum yerinin, doğum tarihinin, anne-baba adı gibi bilgilerin belirtildiği uluslararası doğum belgesi (Formül A)
Uluslararası Evlenme Belgesi
İl nüfus müdürlüklerinden alınan, evlenme tescil bilgilerini gösteren uluslararası evlenmebelgesi (Formül B)
Sabıka kaydı
Başvuru sahibinin sabıka kaydını gösteren belge
Çalışmak İstendiğine Dair Dilekçe
Avusturya'ya aile birleşimi nedeniyle gidecek kişilerin Avusturya'da çalışmak istemeleri durumunda bu isteklerini belirttikleri Almanca dilekçe sunulmalıdır.
AMS Çalışma Belgesi
AMS (http://www.ams.at) kurumundan alınan çalışma belgesinin fotokopisi
Dil Okulu Kayıt Belgesi
Avusturya'daki bir dil okuluna kayıt yaptırıldığının kanıtı niteliğindeki belge
Kurs Kayıt Ücretinin Ödendiğine Dair Belge
Avusturya'da eğitim alınacak kursun/dersin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren dekont veya benzeri belgeler sunulmalıdır.

Finansal Belgeler

Maaş Bordrosu
Türkiye'de çalışılmakta olan şirketin yetkilisi tarafıdan ıslak imzalı ve kaşeli son 3 aya ait maaş bordrosu
Emeklilik Maaşı Belgesi
Emekli maaşını gösteren banka hesap özeti veya PTT hesap özeti gibi belgeler sunulmalıdır.
Çiftçilik ve Tarım Belgesi
Başvuru sahibi çiftçiye ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi ibraz edilmelidir.
Banka Hesap Dökümü
Başvuru sahibinin son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökmümü sunulmalıdır. Başvuru sahibi şirket sahibi ise ve ortağı yoksa şirkete ait hesap dökümü sunabilir. Avusturya'da kalınacak süreye bağlı olarak Avusturya vizesi için banka hesabında yeterli miktarda para bulunmalıdır.

Türkiye'deki Şirketten Alınması Gereken Belgler

Çalışma Belgesi
Çalışılan şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce yazılmış çalışma belgesi. Çalışma belgesi; işverenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat), çalışanın işe başlama tarihi, çalışanın pozisyonu, izinli olduğu gün sayısı, imzalayan yetkili kişinin adı, soyadı ve görevi gibi detayları içermelidir.
Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin çalışmakta olduğu iş yerinin sanayi, ticaret ya da mesleki oda kaydını gösteren, son 1 ay içinde alınan şirket faaliyet belgesi.
Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket ünvanının belirtildiği ticaret sicil gazetesi.
Başvuru sahibinin şirket sahibi veya ortağı olması durumunda başvuru sahibinin adı belgede yer almalıdır.
Vergi Levhası
Son 3 ay içinde alınan barkodlu vergi levhası
İmza Sirküleri
İmza sirkülerinde iş yeri adının geçtiği ilk sayfa ve iş evraklarını imzalayan yetkili kişilere ait imzaların olduğu bölümlerin fotokopileri ibraz edilmelidir.
Finansal Taahhütname
GVE ve EVE davetiyesinin olmaması durumunda başvuru sahibinin Avusturya seyahati masraflarının nasıl karşılanacağına dair işverenden alınan taahhütname sunulmalıdır.
Garanti veya UND Garanti Belgesi
Tır şoförü başvuru sahibinin çalıştığı şirketin garanti belgesi ve üyesi ise UND (uluslararası nakliyeciler derneği) garanti belgesi ibraz edilmelidir.
C2 sertifikası
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen C2 ihracat izin belgesinin sunulması gerekmektedir.
SRC-3 belgesi
Uluslararası kargo taşımacılığıiçin gerekli olan mesleki yeterlilik belgesidir olan SRC 3 belgesi sunulmalıdır.

Ebeveynin Hazırlaması Gereken Evraklar

Muvafakatname
Muvafakatname belgesi, Avusturya'ya gelmeyen ebeveyn tarafından imzalanmış, noter onaylı ve apostilli olarak sunulmalıdır.
Avusturya'ya tek ya da bir ebeveyni ile seyahat edecek 18 yaşından küçükler için Avusturya vizesi başvurularında muvafakatname belgesinin beyanı zorunludur.
Velayet Kararı
Başvuru sahibi çocuğun anne babası boşanmış ise velayetin kime verildiğini gösteren belge sunulmalıdır.

Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

Başvuru sahibinin Avusturya seyahat masraflarını karşılayacak kişi ya da kurum tarafından yazılan ıslak imzalı sponsorluk dilekçesi sunulmalıdır.
Bir sponsor eşliğinde yapılan vize başvurularında istenen kriterlerine uygun olarak hazırlanan Avusturya vize sponsor dilekçesi, sponsora ait finansal belgelerle birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.

Avusturya'ya Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar

Davetiye
Avusturya seyahati için bir aile üyesi veya arkadaşta konaklanacak olması durumunda ilgili kişi tarafından başvuru sahibi adına gönderilen davetiyenin sunulması gerekmektedir. Konaklama planı için EVE davetiyesi yok ise otel rezervasyonu veya davet eden kişi tarafından yazılan Avusturya vize davetiyesi davet eden kişiye ait pasaportun fotokopisi, kira kontratı ve ikamet sureti ile birlikte sunulmalıdır.
Elektronik Taahhüt Beyanı
Başvuru sahiplerinin yeterli finansaş kaynaklara sahip olmaması durumunda Avusturya'daki bir kişi veya kurumdan başvuru sahibi adına masrafların karşılanacağını belirten Avusturya elektronik taahhüt beyanı (EVE) gönderilmelidir.

Avusturya'daki Şirketten Alınması Gereken Belgeler

Ticari Vize Davetiyesi
Avusturya'daki şirket tarafından başvuru sahibi adına hazırlanan ve ticari nedenlerle Avusturya'ya davet edildiğini belirten davet mektubu sunulmalıdır.
İstenen kriterlere uygun olarak hazırlanmış Avusturya iş vizesi davetiyesinin içeriğinde yapılacak ticari seyahate dair detaylı bilgilere yer verilmelidir.
EVE veya GVE Beyanı
Başvuru sahibinin Avusturya seyahati için yeterli finansal kaynaklara sahip olmaması durumunda Avusturya'daki fima veya kurumun masrafları üstlendiğini gösteren EVE (elektronik taahhüt beyanı) veya GVE beyanı sunulmalıdır.
İş Sözleşmesi
Avusturya'da aylık olarak kazanılacak maaşın belirtildiği sözleşme

Etkinliği Düzenleyen Firma veya Spor Kulübünden Alınması Gereken Evraklar

Davet Mektubu
Avusturya'da katılınacak kültürel veya sportif etkinlik için etkinliği organize eden kurum tarafından başvuru sahibine gönderilen davet mektubu.
Avusturya kültürel vize için davet mektubunda katılınacak etkinliğe dair detaylı bilgilere yer verilmelidir.

Avusturya'daki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Evraklar

Eğitim Kabul Mektubu
Başvuru sahibi öğrenci adına Avusturya'da eğitim alınacak üniversite veya araştırma merkezinden gönderilen davetiyenin, imzalı ve mühürlü aslı

Türkiye'deki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Evraklar

Hibe Yazısı
Avusturya'da eğitim alacak öğrencinin almaya hak kazandıysa hibe bilgisini gösteren hibe yazısı sunulmalıdır.

Avusturya Vatandaşı Olan Eşten Alıncak Belgeler

Aile Birleşimi Dilekçesi
Aile birleşimi yapmak istediğinin belirtildiği Almanca dilekçe
Pasaport Fotokopisi veya Vatandaşlık Belgesi
Avusturya vatandaşı eşin pasaport fotokopisi veya vatandaşlık belgesi
İkamet Sureti
Avusturya vatandaşı eşin güncel ikamet sureti
Yeterli Finansal Kaynakların Olduğunu Gösteren Belgeler
Avusturya vatandaşı eşin yeterli maddi kaynaklara sahip olduğunun kanıtı niteliğindeki belgeler sunulmalıdır. Bütün giderler düştükten sonra en az 1.625,71 Euro finsansal kaynak bulunmalıdır.
KSV Dökümü
Avusturya Kredi Koruma Derneğinden alınan belge
Vatandaşlık Açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği
Avusturya vatandaşı eşe ait vatandaşlık açıklamalı tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus kayıt örneği Almanca olmalı veya tercümesi yapılmalı ve noter tarafından tasdiklenmelidir.
Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
Avusturya vatandaşı eşin kira kontratı veya tapu fotokopisi

Notlar

Önemli Bilgi
  1. Başvuru sahiplerinin pasaportlarını ve vizelerini şahsen teslim almayacaları durumda teslim almak için gönderilen kişi adına vekalet çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca pasaportu teslim almak için vekalet verilen kişinin kimlik ve ya pasaport fotokopisi de ibraz edilmelidir.
  2. Avusturya vize başvurularında uçak bileti rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, otel rezervasyonu, banka hesap dökümü, SGK işe giriş ve hizmet dökümü, maaş bordroları, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi dışında istenen tüm evrakların konsolosluk tarafından Almanca ya da İngilizce tercümesi talep edilmektedir. Tercüme edilen belgeler için noter onayı gerekmemektedir.
Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: