Avusturya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avusturya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avusturya, Orta Avrupa'nın güney kesiminde yer alan ve Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Macaristan, İtalya, İsviçre ve Lihtenştayn ile komşu olan ülkedir. Resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti, demokratik federal bir cumhuriyettir.

Avusturya Göçmenlik Dairesi verilerine göre 2022 yılında Avusturya’nın toplam nüfusu 8.979.894 kişidir ve ülke nüfusunun %17.1’ini yabancı ülke vatandaşları oluşturmaktadır. Avusturya’nın en kalabalık şehri 1.840.573 kişilik nüfusu ile başkent Viyana’dır.

Avusturya Nerededir?

Avusturya 47° 20′ 0″ kuzey enlemi, 13° 20′ 0″ doğu boylamı konumunda yer alan, Avrupa kıtasının güneyinde bulunan ve kuzey yarım küre ile doğu yarım küre üzerinde olan Orta Avrupa ülkesidir.

Avusturya’nın harita üzerinde konumunu gösteren görsel aşağıda verilmiştir.

Avusturya Haritada Nerededir?
Avusturya Haritada Nerededir?

Avusturya’nın Komşuları

Avusturya’nın komşu ülkeleri kuzeybatısında Almanya, kuzeyinde Çek Cumhuriyeti, kuzeydoğusunda Slovakya, doğusunda Macaristan, güneyinde Slovenya, İtalya, İsviçre ve Lihtenştayn‘dır.

Avusturya Sınırları ve Sınır Uzunlukları

Avusturya’nın komşu ülkeleri ile sınır uzunlukları; Almanya ile 784 kilometre, İtalya ile 430 kilometre, Macaristan ile 366 kilometre, Çek Cumhuriyeti ile 362 kilometre, Slovenya ile 330 kilometre, İsviçre ile 164 kilometre, Slovakya ile 91 kilometre ve Lihtenştayn ile 35 kilometre olmak üzere Avusturya’nın toplam 2.562 kilometre sınır uzunluğu bulunmaktadır.

Avusturya’nın Yüzölçümü

Avusturya yüzölçümü 83.879 kilometrekaredir ve Avusturya dünyanın en büyük 113. ülkesi, Avrupa’nın en büyük 14. ülkesidir.

Fiziki Avusturya Haritası Nasıldır?

Avusturya fiziki haritası aşağıda verilmiştir.

Fiziki Avusturya Haritası Nasıldır?
Fiziki Avusturya Haritası Nasıldır?

Avusturya'nın Coğrafi Özellikleri

Avusturya'nın Coğrafi Özellikleri Nasıldır?
Avusturya'nın Coğrafi Özellikleri Nasıldır?

Avusturya coğrafi özellikleri, ülkenin Alplerdeki konumu nedeniyle büyük ölçüde dağlıktır ve Orta Doğu Alpleri, Kuzey Kireçtaşı Alpleri ve Güney Kireçtaşı Alpleri kısmen Avusturya'dadır. Avusturya'nın toplam alanının dörtte biri alçak olarak kabul edilebilmektedir ve ülkenin sadece %32'si 500 metrenin altındadır.

Doğu kesimlere doğru Avusturya coğrafyası nedeniyle ülkede kısmen alçak araziler bulunmaktadır ve ülkenin en alçak noktasında 115 metre ile Neusiedl Gölü, en yüksek noktasında 3.797 metre ile Grosglockner Dağı bulunmaktadır. Avusturya’nın en uzun nehri 2.857 kilometre uzunluğundaki Tuna Nehri, en büyük gölü 571 kilometrekare büyüklüğündeki Constance Gölü’dür.

Avusturya'nın İklim Özellikleri

Avusturya’nın iklim özellikleri, ülkenin büyük kısmının nemli batı rüzgarlarının hakim olduğu serin ılıman iklim bölgesinde yer alması ve yaklaşık dörtte üçünün Alplerin hakimiyetinde olması ile Alp iklimi özelliklerini taşımaktadır.

Kış aylarında Avusturya iklimi 0 derece ile eksi 10 derece arasında, yaz aylarında 10 derece ile 20 derece arasında değişiklik göstermektedir. Avusturya’da her yıl hemen hemen metrekare başına 1.000 mm yağış kaydedilmektedir ve yaz mevsimi en yağışlı mevsimdir.

Avusturya'nın Nüfusu Ne Kadardır?

Avusturya’nın nüfusu, 2020 yılı Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre toplam 8.917 milyon kişidir ve 83.879 kilometrekare yüzölçümü olan Avusturya’da Worldometer verilerine göre kilometrekare başına 109 kişi düşmektedir.

Avusturya nüfus açısından Avrupa’nın en yüksek nüfusa sahip 14. ülkesidir ve Avusturya nüfusu en yüksek olan şehirleri sırasıyla; 1.840.573 nüfusu ile Viyana, 273.838 nüfusu ile Graz, 198.181 nüfusu ile Linz, 148.420 nüfusu ile Salzburg ve 126.851 nüfusu ile Innsbruck’tur.

Avusturya Nereye Bağlıdır?

Avusturya Cumhuriyeti Nazi Almanya’sının egemenliğinden çıktığı tarihten beri bağımsız bir ülkedir.

Avusturya Kuruluş Tarihi

Avusturya Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 10 yıl sonra Avusturya Devlet Antlaşması’nın imzalanması ile 27 Temmuz 1955 tarihinde yeniden kurulmuştur.

Erken taş devrinden günümüze kadar uzanan Avusturya tarihi öncül imparatorlukları ve Avusturya Cumhuriyeti’ni kapsamaktadır. 1867 yılında kurulan Avusturya İmparatorluğu Ekim 1918 tarihinde imparatorluk parlamentosunun Viyana'da bir araya gelmesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde Avusturya Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katılmıştır ve II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmiştir. 1955 yılında Avusturya Devlet Antlaşması'nın imzalanmasının ardından ikinci Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştur.

Avusturya'nın Resmi Dili Nedir?

Avusturya’nın resmi dili Almancadır ve okullarda eğitim, standart Almanca olarak verilmektedir ancak ülke genelinde eski nesil tarafından kullanılan Avusturya Almancasıdır.

Sıklıkla eski nesil tarafından kullanılan Avusturya dili kısmen Bavyera'dan etkilenmiştir ve standart Almancadan gramer ve telaffuz olarak ayrılmaktadır.

Avusturya'da Konuşulan Diller

Avusturya’da konuşulan diller, konuşulma oranları ile aşağıda listelenmiştir.

 • İngilizce %73
 • Fransızca %11
 • İtalyanca %9
 • Hırvatça %2.5
 • Türkçe %2.3
 • Sırpça %2.2
 • Slovence %0.3

Ülkenin resmi dili Almancadan sonra Avusturya İngilizceyi ikinci dil olarak kullanmaktadır.

Avusturya'nın Siyasi Yapısı Nasıldır?

Avusturya siyasi yapısı, devlet başkanı olarak bir Başkan ve hükümet başkanı olarak bir Şansölye ile federal parlamenter cumhuriyetin anayasal çerçevesi içerisindedir.

Avusturya’da 2019 yılında yapılan erken seçimlerde Avusturya Halk Partisi %37 oy ile yasama parlamentosu seçimlerini kazanmıştır. Avusturya Halk Partisi liberal muhafazakarlık ideolojisini benimseyen partidir ve muhalefet parti olan Avusturya Sosyal Demokrasi Partisi, sosyal ve ekonomik demokrasi ideolojisini benimseyen sosyalist partidir.

Avusturya’nın Yönetim Şekli

Avusturya yönetim şekli, bir başkan ve bir şansölye ile yönetilen federal parlamenter bir cumhuriyettir.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Avusturya'nın egemen bir devlet olarak yeniden kurulmasının ardından günümüz yönetim şekli benimsenmiştir ve muhafazakar Avusturya Halk Partisi ve merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ülkede siyaset ve kamu yaşamına hakim olmuştur.

Avusturya'nın Dış Politikası

Avusturya dış politikası, 1955 yılında Avusturya Devlet Anlaşması’nın imzalanması ve bağımsız bir devlet olarak tanınması ile şekillenmeye başlamıştır.

Ekim 1955 tarihinde imzalanan antlaşma ile Avusturya politikası ülkenin kendi özgür iradesiyle daimi tarafsızlığını ilan ettiği bir anayasa kabul etmiştir ve yasanın ikinci bölümü, “gelecekteki tüm zamanlarda Avusturya hiçbir askeri ittifaka katılmayacak ve topraklarında herhangi bir yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyecek” maddelerini içermektedir. 1955 yılından beri Avusturya dış politikasını tarafsızlık temelinde şekillendirmiştir.

Avusturya Avrupa Birliği'ne Üye Midir?

Evet, Avusturya Avrupa Birliği üyesidir ve 1995 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.

Avusturya Schengen Ülkesi Midir?

Evet, Avusturya Schengen ülkesidir ve 1 Aralık 1997 tarihinde Schengen Bölgesi’ne katılmıştır.

Avusturya’nın Schengen Bölgesi’ne üye olması, Avrupa ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmiş ve Schengen ülkeleri dışında yaşayan kişilere seyahat kolaylığı sağlamıştır.

Avusturya NATO Üyesi Midir?

Hayır, Avusturya NATO üyesi değildir.

Avusturya Askeri Gücü Nasıldır?

2022 yılı Askeri Güç sıralamasına göre Avusturya dünyanın en büyük 59. askeri gücüdür.

Avusturya Silahlı Kuvvetleri, Avusturya Cumhuriyeti'nin birleşik askeri kuvvetleridir ve görevleri; anayasal olarak kurulmuş kurumları ve halkın demokratik özgürlüklerini korumak, ülke içinde düzen ve güvenliği sağlamak ve doğal afetler ile olağanüstü büyüklükteki afetler durumunda yardım sağlamaktır. Avusturya Silahlı Kuvvetler ordusu, 22.050 aktif görevli personel ve 125.600 yedek personelden oluşmaktadır. Avusturya’da zorunlu askerlik vardır ve askerlik yaşı 17, zorunlu askerlik süresi 6 aydır.

Avusturya'nın Ekonomisi Nasıldır?

Avusturya ekonomisi gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir ve Avusturya ekonomik sistemi sosyoekonomik modeldedir. Avusturya’nın ekonomik modeli, ülke piyasasında adil rekabet ile genel olarak refah devleti tesis etmek için yeterli düzenlemeye sahip olacak şekildedir. Avusturya’nın en gelişmiş sektörleri hizmet sektörü ile endüstri sektörüdür ve başlıca geçim kaynakları; inşaat, makine, taşıtlar ve parçalar, gıda, metaller, kimyasallar, kereste ve kağıt, elektronik ve turizmdir.

2022 yılı Investopedia verilerine göre Dünyanın En Büyük 25 Ekonomisi sıralamasında Avusturya ekonomisi en büyük 25. ekonomidir.

Avusturya Para Birimi

Avusturya resmi para birimi eurodur ve uluslararası kısaltması EUR şeklindedir.

Avusturya’da kullanılan para birimine ait banknot görseli aşağıda verilmiştir.

Avusturya Para Birimi
Avusturya Para Birimi

Avusturya'da Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Avusturya’da kişi başına düşen milli gelir 2021 yılı Dünya Bankası verilerine göre 54,820 dolardır ve son 50 yıl içerisinde yaklaşık 30.000 dolar artmasına rağmen son 10 yıl içerisinde yaklaşık 1.000 dolar azalmıştır. Avusturya, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyada en yüksek 18. ülkedir.

Avusturya Siyasi Haritası Nasıldır?

Avusturya siyasi haritası aşağıda verilmiştir.

Avusturya Siyasi Haritası Nasıldır?
Avusturya Siyasi Haritası Nasıldır?

Avusturya'nın Eyaletleri

Avusturya eyaletleri aşağıda verilmiştir.

 • Vorarlberg
 • Tirol
 • Salzburg
 • Yukarı Avusturya
 • Aşağı Avusturya
 • Viyana
 • Styria
 • Karintiya
 • Burgenland

Toplam 9 tane olan Avusturya eyaletleri arasında en kalabalık nüfusa sahip olan eyalet Viyana’dır.

Avusturya'nın Şehirleri

Avusturya'da toplam 201 şehir bulunmaktadır. Avusturya’da bir milyondan fazla nüfusa sahip 1 şehir, 100.000 ile 1 milyon arasında nüfusu olan 9 şehir ve 10.000 ile 100.000 arasında nüfusu olan 67 şehir bulunmaktadır.

Avusturya şehirleri arasında en fazla nüfusa sahip olanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Viyana
 • Graz
 • Linz
 • Favoriten
 • Donaustadt
 • Floridsdorf
 • Salzburg
 • Innsbruck
 • Ottakring
 • Simmering
 • Meidling
 • Klagenfurt am Woerthersee
 • Villach
 • Hernals
 • Hietzing
 • Dornbirn
 • Wiener Neustadt
 • Steyr
 • Hoetting
 • Feldkirch

Avusturya'nın Başkenti Neresidir?

Avusturya'nın Başkenti Neresidir?
Avusturya'nın Başkenti Neresidir?

Avusturya başkenti Viyana’dır ve Viyana ülkenin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Viyana’nın komşu şehirleri Stockerau, Krems, St. Pölten, Baden ve Bruck’tur. Viyana, Avrupa’nın en büyük 6. şehridir ve Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Avusturya’nın başkentidir.

Avusturya Viyana nüfusu 2019 yılında toplam 1.897 milyon olarak hesaplanmıştır ve şehrin toplam alanı 414.6 kilometrekaredir.

Viyana'da yaşamak diğer Avusturya şehirlerine göre daha pahalıdır ve Avusturya başkenti Viyana ile Innsbruck düzenli olarak ülkenin en pahalı şehirleri seçilmektedir. Avusturya'da yasal asgari ücret yoktur ancak Avusturya'daki çalışanların çoğu, toplu sözleşme ile belirlenen minimum ücret üzerinden maaş almaktadır ve Viyana’da çalışanlar ayda 1500 euro civarında kazanmaktadır.

Viyana ülkenin başkenti olmak dışında Avrupa’nın sanat ve kültür merkezidir. Viyana tiyatro, opera, klasik müzik ve güzel sanatlar dahil olmak üzere uzun bir sanat ve kültür geleneğine sahiptir ve Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler, Robert Stolz ve Arnold Schoenberg gibi ünlü besteciler Viyana'da çalışmıştır.

Avusturya'da Hayat Standartları Nasıldır?

Avusturya’da hayat standartları yüksektir ve Avusturya OECD Daha İyi Yaşam Endeksi’nde iş, sağlık, çevre kalitesi, sosyal hayat, güvenlik ve yaşam memnuniyeti açısından ortalamanın üzerinde yer almaktadır.

Avusturya'da yaşam standartları OECD verilerine göre güvenlik sıralamasında 7. sırada, meslek açısından 10. sırada, sağlık açısından 18. sırada, çevre kalitesi açısından 15. sırada, sosyal yaşam konusunda 23. sırada yer alarak ortalamanın üzerindedir ancak Avusturya’da yaşam, konut açısından 24. sırada, iş ve gelir açısından 12. sırada ve eğitim açısından 24. sırada yer alarak ortalamanın altındadır.

Avusturya’da Refah Seviyesi

Avusturya refah seviyesi bakımından gelişmiş bir ülkedir ve OECD Yaşam Memnuniyeti Sıralaması’nda 11. sırada yer almaktadır.

Avusturya'da Suç Oranları

Avusturya’da suç oranları düşüktür ve 2022 yılı Ülkelere Göre Suç Oranı endeksinde Avusturya, en yüksek suç oranına sahip 120. ülkedir.

2022 yılı Ülkelere Göre Suç Oranı endeksinde Türkiye Cumhuriyeti en yüksek suç oranına sahip 88. ülkedir ve Avusturya ile arasında 32 ülke bulunurken Türkiye’de 100.000 kişi başına 14.08 oranında daha fazla suç oranı bulunmaktadır.

Avusturya Yaşamak İçin Güvenli Bir Ülke Midir?

Avusturya yaşamak için en güvenli ülkeler arasında yer almaktadır. 2022 yılı Küresel Barış Endeksi’ne göre Avusturya dünyanın en güvenli 4. ülkesidir.

Avusturya'nın Eğitim Sistemi Nasıldır?

Avusturya'da eğitim toplam 8 yıl zorunlu eğitim olmak üzere 6 yaşında başlayıp 15 yaşında bitmektedir ve zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul ile 4 yıl ortaokul olarak ayrılmaktadır. Zorunlu eğitimi tamamlayan kişilerin politeknik okulda veya diğer mesleki eğitim veren Avusturya okulları üzerinden eğitimlerine devam etmesi mümkündür ve eğitim genellikle 3 yılda tamamlanmaktadır. Üniversite eğitimi almak isteyen kişiler okul bitirme sınavını tamamladıktan sonra Matura diploması ile üniversite başvurusunda bulunabilmektedir.

Devlet okulları tarafından ücretsiz eğitim verilen Avusturya eğitim sistemi, Avrupa’daki diğer okullara göre oldukça kalitelidir ve ülkedeki devlet okulu oranı toplam okul sayısının %92’sini oluşturmaktadır. Avusturya’da okuryazarlık oranı %99’dur.

En İyi Avusturya Üniversiteleri

En iyi Avusturya üniversiteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Viyana Üniversitesi
 • Viyana Teknik Üniversitesi
 • Graz Teknoloji Üniversitesi
 • Innsbruck Üniversitesi
 • Johannes Kepler Üniversitesi Linz
 • Graz Üniversitesi
 • Salzburg Üniversitesi
 • Graz Tıp Üniversitesi
 • Salzburg Tıp üniversitesi

Avusturya, uluslararası öğrenciler için popüler bir ülkedir ve Avusturya’da üniversite okumak, uluslararası üniversite sıralamalarında saygın puanlar alan okullarda eğitim alma imkanı sağlamaktadır.

Avusturya'nın Kültürü Nasıldır?

Avusturya kültürü, geçmişte ve günümüzde Almanya, Macaristan, Slovenya, İtalya ve Bohemya gibi komşu ülkelerinden etkilenmiştir. Coğrafi ve jeopolitik unsurlar, Avusturya'daki bölgeler ve şehirler arasında farklı kültürel özelliklere yol açmıştır ve bu durum ülke genelinde geleneksel mirasın, yemeklerin, mimarinin ve kutlamaların farklılık göstermesine neden olmuştur.

Günümüzde Avusturya kültürü için sosyal yapı, eşitlik, tarih, arkadaşlık, sanat ve refah seviyesi oldukça önemlidir.

Avusturya'nın Mutfak Kültürü

Avusturya mutfak kültürünün kendine özgü bir tarzı bulunmaktadır ve Avusturya mutfağı büyük ölçüde Orta Avrupa ve eski Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'ndan etkilenmiştir. Avusturya mutfağı bölgesel olarak yetişen sebze ve meyve türlerine göre değişmekte ve küçük farklılıklar göstermektedir.

Avusturya'daki en popüler etler sığır eti, domuz eti, tavuk, hindi ve kaz, en sık kullanılan malzemeler mevsim sebzeleri, süt ürünleri ve hamur işleridir. Avusturya yemekleri Viyana yemekleri ile ilişkilendirilmektedir ve en popüler Viyana yemekleri arasında Rindsuppe, Tafelspitz, Viyana şinitzel ve Gulasch, en popüler Avusturya tatlıları arasında Apfelstrudel, Topfenstrudel, Millirahmstrudel ve Palatschinken bulunmaktadır.

Avusturya’nın ünlü şinitzel yemeği aşağıdaki görselde verilmiştir.

Avusturya'nın Mutfak Kültürü Nasıldır?
Avusturya'nın Mutfak Kültürü Nasıldır?

Avusturya Müzik Kültürü

Avusturya müzik kültürü büyük ölçüde Almanya, Macaristan, Slovenya, İtalya ve Bohemya’dan etkilenmiştir ve başkent Viyana ülkenin müzikal yenilik merkezi haline gelmiştir. 16. yüzyılın başlarında kültür merkezi olarak yükselişe geçen ve ud da dahil olmak üzere birçok enstrümana odaklanan müzik kültürü özellikle klasik müziğin önde gelen müzisyenleri; Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ve Johann Strauss ile ilişkilendirilmiştir.

Avusturya'da İnanç Kültürü

Avusturya’da inanılan dinler; Katolik Hristiyan, Doğu Ortodoks, Protestan, Müslüman, Budist ve diğer azınlık dinler olarak ayrılmaktadır ancak ülke genelinde nüfusun baskın Avusturya din inancı, Katolik Hristiyanlıktır.

2018 yılında Avusturya dini dağılımı, %56.9 Katolik Hristiyan, %8.8 Doğu Ortodoks, %3.3 Protestan, %7.9 Müslüman, %0.3 Budist ve %22.7 hiçbir dine inanmayanlar olmuştur.

Avusturya Cumhuriyeti'nin Sembolleri Nelerdir?

Avusturya Cumhuriyeti’nin sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya ulusal bayrağı: Avusturya bayrağı ülkenin en eski ulusal sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir ve Danimarka'dan sonra dünyanın en eski ulusal bayrağı olarak ikinci sırada yer almaktadır.
 • Avusturya ulusal arması: Resmi olarak 8 Mayıs 1919'da kabul edilen ulusal Avusturya arması, eski Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'ndan kartalı temsil etmektedir.
 • Avusturya ulusal marşı: 22 Ekim 1946 Land de Berge, Land am Strome resmi olarak Avusturya'nın milli marşı ilan edildiği tarihten beri ülkenin sembolleri arasındadır.
 • Avusturya'nın ulusal yemeği: Wiener Schnitzel, Avusturya'nın ulusal yemeğidir.
 • Avusturya ulusal hayvanı: Ulusal armanın üzerinde de yer alan kara kartal Avusturya’nın ulusal hayvanıdır.

Avusturya'nın Bayrağı

Avusturya’nın bayrağı sırasıyla kırmızı, beyaz ve kırmızı üç eşit yatay şeritten oluşmaktadır ve Avusturya bayrak ölçüleri 2:3 oranındadır. Avusturya bayrağında yer alan kırmızı renk vatandaşlarının güç ve cesaretini, beyaz renk barış ve dürüstlüğü simgelemektedir.

1230 yılında ilk kez kullanıldığı kaydedilen Avusturya bayrağı, ülkede hala kullanılan en eski ulusal semboller arasında yer almaktadır.

Avusturya bayrağı aşağıdaki görselde verilmiştir.

Avusturya'nın Bayrağı Nasıldır?
Avusturya'nın Bayrağı Nasıldır?

Avusturya'da Görülmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Avusturya gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya İmparatorluk Sarayı
 • Salzburg Altstadt
 • Viyana İspanyol Binicilik Okulu
 • Schönbrunn Sarayı
 • Innsbruck Hofburg ve Hofkirche
 • Melk Benedict Manastırı
 • Hallstatt ve Dachstein Salzkammergut
 • Kitzbühel ve Kitzbüheler Horn Kayak Merkezleri
 • Belvedere Sarayı
 • Orta Çağ Burg Hochosterwitz Kalesi
 • Franz- Josefs- Höhe'ye Giden Grossglockner Yolu
 • Aziz Stephen Katedrali
 • Resimli Kartpostal Kasabası

Viyana, Salzburg, Innsbruck ve Hallstatt şehirleri Avusturya gezilecek yerler arasında en popüler destinasyonlardır.

Avusturya'nın Nesi Meşhurdur?

Avusturya’da meşhur şeyler aşağıda listelenmiştir.

 • Wiener schnitzel
 • Enerji içecekleri
 • Avusturya şarapları
 • Swarovski kristalleri
 • Sachertorte
 • Avusturya birası
 • Kaiserschmarrn
 • Apfelstrudel
 • Wiener Würstchen
 • Tafelspitz

Avusturya Hakkında Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler Nelerdir?

Avusturya’ya seyahat etmeden önce bilinmesi gereken pratik bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Avusturya İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?

Avusturya ile Türkiye arasında 1 saatlik zaman farkı bulunmaktadır ve Avusturya saat farkı Türkiye’den geridedir.

Avusturya Telefon Kodu Nedir?

Avusturya’nın telefon kodu +43’tür ve Türkiye’den Avusturya’yı arayacak kişilerin, Türkiye’nin uluslararası çıkış kodu olan 00 kullandıktan sonra Avusturya ülke kodu +43’ü ve ardından arayacağı numarayı yazması gerekmektedir.

Avusturya Plaka Kodu Nedir?

Avusturya plaka kodu A ile gösterilmektedir.

Avusturya plakaları araçların tescil işaretini gösteren zorunlu araç tescil plakalarıdır ve aracı tanımlamak için kullanılmaktadır. Avusturya’da plakalar metalden yapılmaktadır ve beyaz arka plan üzerinde siyah harfler ve rakamlardan oluşmaktadır. 4 Kasım 2002 tarihinden itibaren Avusturya plakalarında euroband ve genellikle bir harf ardından eyalet arması, üç rakam ve iki harf bulunmaktadır.

Graz şehri için Avusturya plaka örneği aşağıda verilmiştir.

Avusturya Plaka Kodu Nedir?
Avusturya Plaka Kodu Nedir?

Türkiye'de Avusturya Konsolosluğu Nerededir?

Türkiye’de Avusturya konsoloslukları; İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu, Ankara Avusturya Büyükelçiliği ve Antakya, Bursa, İzmir, Bodrum, Antalya, Mersin, Edirne ve Gaziantep’te bulunan Avusturya Fahri Konsolosluğu’dur.

Türkiye’deki Avusturya Konsolosluğu adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dış TemsilcilikAdresTelefonMail
Ankara Avusturya BüyükelçiliğiAtatürk Bulvarı 189, 06680 Ankara0 (312) 405 51 90- 91- 92ankara-va@bmeia.gv.at
İstanbul Avusturya BaşkonsolosluğuKöybaşı Caddesi No. 46, 34464 Yeniköy, İstanbul0 (212) 363 84 10istanbul-gk@bmeia.gv.at
Antalya Avusturya Fahri KonsolosluğuLara Barut Collection, Güzeloba Mahallesi, Yaşar Sobutay Bulvarı, No 30, TR-07235 Muratpaşa, Antalya0 (242) 352 2200antalyafahrikonsolosluk@baruthotels.com
Antakya Avusturya Fahri KonsolosluğuCelik Boru Antakya Organize Sanayi Bölgesi, Topboğaz Mevkii, PK 68, 31000, Antakya, Hatay0 (326) 451 21 00suhams@hatboru.com
Bursa Avusturya Fahri KonsolosluğuOrg. San. Böl. Ormanlar Caddesi, No: 3, 16159 Nilüfer, Bursa0 (224) 241 19 19sedatdiniz@altametal.com
Bodrum Avusturya Fahri KonsolosluğuÇarşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 82/3, 48400, Bodrum0 (252) 316 13 14fatihceksi@gmail.com
Edirne Avusturya Fahri KonsolosluğuYetimler Çarşısı, No:9, Edirne0 (284) 212 22 68hsiragezen@hotmail.com
Gaziantep Avusturya Fahri KonsolosluğuGeçici olarak kapatıldıGeçici olarak kapatıldıGeçici olarak kapatıldı
İzmir Avusturya Fahri KonsolosluğuGeçici olarak kapatıldıGeçici olarak kapatıldıGeçici olarak kapatıldı
Mersin Avusturya Fahri KonsolosluğuAtatürk Caddesi, 4302 Sokak, Toroglu apt. Kat:1 Daire:1, TR-33010, Mersin0 (324) 231 36 06mersin@avusturyakonsoloslugu.org

Türkiye'den Avusturya'ya Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Avusturya’ya seyahat etmek isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avusturya vizesi alması gerekmektedir ancak Avusturya yeşil pasaport hamillerinden vize istememektedir.

Hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahibi kişilerin 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla Avusturya’ya vizesiz seyahat etme hakkı bulunmaktadır.

Türkiye’den Avusturya’ya gitmek isteyen kişilerin seyahat amacına ve süresine uygun Schengen veya ulusal Avusturya vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Avusturya vize başvurusu yetkili aracı kurumun vize başvuru merkezinden veya akredite acenteler üzerinden tamamlanmaktadır.

Vizem.net üzerinden Avusturya vizesi almak için başvuruda bulunan kişilerin vize evraklarının hazırlanmasından vize takip işlemlerine kadar olan tüm süreç için kapsamlı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Türkiye Avusturya Arası Uçakla Kaç Saat Sürer?

Türkiye Avusturya arası direkt uçuşlar genellikle 2 saat 20 dakika sürmektedir ancak Avusturya seyahat süresi aktarma durumuna göre genellikle minimum 5 saat ile maksimum 24 saate kadar uzayabilmektedir. Türkiye’nin İstanbul ve İzmir gibi şehirlerinden Viyana’ya direk uçuşlar mevcutken Graz, Salzburg ve Linz şehirlerine genellikle aktarmalı uçuşlar mevcuttur.

İstanbul'dan Viyana'ya Ulaşım

İstanbul’dan Viyana’ya uçakla 1 saat 49 dakika sürmektedir ancak süre, aktarma durumuna ve hava koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

İstanbul’dan Avusturya Viyana arası uçuş mesafesi 1.279 kilometredir.

İstanbul Salzburg Arası Ulaşım

İstanbul Salzburg arası uçakla 1 saat 59 dakika sürmektedir.

İstanbul’dan Avusturya Salzburg arası uçuş mesafesi 1.392 kilometredir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: