Avusturya Vizesi için Elektronik Taahhüt Beyanı

Avusturya Vizesi için Elektronik Taahhüt Beyanı

Avusturya vizesi için elektronik taahhüt beyanı (EVE), Avusturya'ya davetiye üzerine gidecek yabancı ülke vatandaşlarının yeterli finansal kaynağa sahip olmaması durumunda, kendisini davet eden bir kişi ya da kurumun Avusturya seyahat masraflarını üstlendiğini beyan ettiği bir belgedir.

Avusturya seyahati için yeterli finansal kaynağı bulunmayan kişiler yalnızca Avusturya vize davet mektubu ve elektronik taahhüt beyanı ile Avusturya vize başvurusu yapabilmektedir. Avusturya vizesi başvuru işlemleri için elektronik taahhüt beyanının 8 haneli ID numarası sunulmalıdır.

Avusturya Vize Başvurusu İçin Kimler EVE Beyanında Bulunabilir?

Avusturya vize başvurusu için EVE beyanında bulunabilecekler aşağıda verilmiştir.

 • Şahıslar
 • Şirketler
 • Kulüpler

Avusturya Vizesi İçin EVE Nasıl Alınır?

Avusturya vizesi elektronik taahhüt beyannamesi (EVE), ikamet yerinden sorumlu eyalet polis merkezi ile iletişime geçerek, herhangi bir ücret ödemeden alınabilmektedir.

DIş temsilcilikler tarafından Avusturya vizesi için EVE düzenlenmemektedir ve belge yalnızca yetkili makamdan temin edilebilir.

Avusturya Elektronik Taahhütname Beyanı İçin Gerekli Evraklar

Avusturya elektronik taahhütname beyanı için gereken evraklar, vize başvuru sahibini Avusturya'ya davet eden kişinin durumuna göre değişmektedir ve aşağıdaki başlıklarda detaylı bilgi verilmiştir.

Bireysel Davetler İçin

Bireysel davetler için sunulması gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Kimlik kartı
 • EVE kayıt formu
 • Gelir belgeleri (maaş bordroları, gelir vergisi beyannamesi vs)
 • Kira sözleşmesi veya benzeri bir belge
 • Varsa bakmakla yükümlü olunan kişilere dair kanıt
 • Banka kredilerine dair kanıt
 • Vize başvuru sahibi ile olan ilişkiye dair belgeler
 • Vize başvuru sahibinin pasaport numarası

Şirketler Tarafından Yapılan Davetler İçin

Şirketler tarafından yapılan EVE davetinde sunulması gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Şirket temsilcinin kimliği
 • Şirket sicilinden/ticaret ruhsatından alıntı
 • Şirket kredibilitesinin kanıtı (yıllık mali tablolar, gelir/gider beyanı veya kredi koruma kurulundan özet)
 • Antetli kağıda düzenlenmiş, kaşeli ve imzalı vekaletname
 • Avusturya vize başvuru sahibinin pasaport numarası

Organizasyonlar Tarafından Yapılan Davetler İçin

Organizasyonlar tarafından yapılan davetler için sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Organizasyon temsilcisinin kimliği
 • Dernekler tüzüğü sicilinden alıntı
 • Dernek faaliyetinin ve derneğin kredibilitesinin kanıtı
 • Yetkili temsil organlarının imzasını içeren vekaletname
 • Kredi değerliliğinin açıkça belirlenemediği durumlarda kredi koruma kuruluşu bilgisi
 • Pasaport numarası

Avusturya EVE Başvurusundan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Avusturya EVE başvurusundan sonra davet eden kişiye bir kimlik numarası verilir ve bu numaranın vize başvuru sahibine gönderilmesi gerekir. Avusturya vize başvuru sahibi, EVE başvurusundan sonra verilen kimlik numarasını 48 saat içinde Avusturya dış temsilciliğine ibraz etmelidir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: