Avusturya Tarihi

Avusturya Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avusturya tarihi, Antik Çağ’dan günümüze kadar uzanmaktadır ve topraklarında barındırdığı Kelt topluluğunun, Roma İmparatorluğunun, Babenberglerin, Habsburg Hanedanlığı’nın, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun, Nazi Almanya’sının baskısıyla şekillenmiştir ve 1955 tarihinde Avusturya, cumhuriyet ilan etmiştir.

Avusturya tarihi hakkında önemli olaylar ve dönemler makalede detaylı şekilde incelenmiştir.

Avusturyalıların Kökeni Nereden Gelir?

Avusturyalılar etnik köken bakımından Almanlar olarak kabul edilmektedir ve kendilerini Alman olarak görmektedir.

Avusturya Tarihindeki Önemli Dönemler Hangileridir?

Avusturya tarihindeki önemli dönemler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya’da Antik Çağ
 • Avusturya’da Orta Çağ
 • Avusturya’da Habsburg Hanedanlığı
 • Avusturya’da Modern Çağ
 • 20. yüzyıl Avusturya tarihi

Antik Çağda Avusturya Tarihi Nasıldır?

Antik Çağda Avusturya Tarihi Nasıldır?
Antik Çağda Avusturya Tarihi Nasıldır?

Antik Çağ’da Avusturya tarihi Paleolitik Çağ’a dayanmaktadır. Büyük Kelt topluluğu, İlk Çağ’da Tuna Vadisi’ne yerleşerek tuz ve demir dahil olmak üzere bol mineral kaynağına erişerek zengin olmuştur ve Kelt topluluğu döneminde İskoç ve İrlandalı rahipler Hıristiyanlığı Avusturya topraklarına getirmiştir. MÖ 200 ile MÖ 15 arasında, güçlü Roma İmparatorluğu bölgeyi kontrol altına almıştır ve yaklaşık 500 yıl hüküm sürmüştür.

Romalılar gittikten sonra Avusturya, bugün olduğu gibi bir göç merkezi haline gelmiştir ve Alman kabileleri ve Hun atlıları batıdan, Slav toplulukları ise doğudan Avusturya topraklarına yerleşmeye başlamıştır. 8. yüzyılın sonunda Fransız kralı Charlemagne, işgalci orduları durdurmak için Tuna Vadisi çevresinde Karolenj Doğu Yürüyüşü'nü kurmuştur ve bölgeye Österreich adı verilmiştir.

Orta Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?
Orta Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ dönemi Avusturya tarihinde, ülke topraklarını yöneten hanedanlıkların ve imparatorlukların dönemi başlamıştır.

Orta Çağ döneminde ilk olarak Avusturya bölgesi Babenberglere verilmiştir ve Babenberg ailesi 976 yılında yönetime geçmiştir. 1156 yılında Babenberglere Avusturya dükalık statüsü ve önemli ayrıcalıklar verilmiştir ancak Premysl hükümdarı II. Otakar'ın kısa fetret döneminden sonra kökenleri Svabya'da bulunan Habsburglar, 1282'de Avusturya Dükalığına boyun eğdirmiştir.

Habsburg Hanedanlığı Döneminde Avusturya Tarihi Nasıldır?

Habsburg Hanedanlığı Döneminde Avusturya Tarihi Nasıldır?
Habsburg Hanedanlığı Döneminde Avusturya Tarihi Nasıldır?

Habsburg Hanedanlığı dönemi 1282 tarihinde Habsburg ailesine Avusturya Dükalığı verildiğinde başlamıştır ve Habsburg Hanedanlığı 19. yüzyılın başlarına kadar Avusturya topraklarında hüküm sürmüştür.

Habsburglar dükalık statüsünü aldıktan hemen sonra günümüzde Avusturya’nın dokuz eyaletinden üçünü oluşturan Steiermark, Carinthia ve Tirol Dükalıklarını art arda ele geçirmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Avusturya hanedanı Habsburglar sık sık savaşlara ve çatışmaya sürüklenmiştir.

Modern Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?

Modern Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?
Modern Çağ Dönemi Avusturya Tarihi Nasıldır?

Modern Çağ döneminde Habsburg Hanedanlığı savaşlar ile çatışmalarla karşı karşıya kalmış ve bu dönemde Osmanlı Avusturya savaşları başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Viyana Kuşatması 27 Eylül- 16 Ekim 1529 tarihleri arasında gerçekleşmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu başarısız olup, İstanbul'a geri dönmüştür. İkinci Viyana Kuşatması 14 Temmuz 1683 tarihinde gerçekleşmiştir ve Osmanlı Viyana kuşatması sonunda iki ülke arasındaki en uzun süren Büyük Türk Savaşı başlamıştır ve savaş sonrasında Osmanlı Avusturya Antlaşması olan Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

18. yüzyılın ikinci yarısında, İmparatoriçe Maria Theresa ve oğlu II. Joseph, Avusturya’da modern bir idari hükümetin temelini oluşturan kapsamlı reformlar başlatmıştır. II. Francis, Fransız Devrimi sonrasındaki Napolyon Savaşları'nın Avrupa haritasında getirdiği değişikliklere ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dağılmasına yol açan Napolyon’un izinden giderek tacından feragat etmiştir ve 1867 yılında Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nu ilan etmiştir.

20. Yüzyılda Avusturya Tarihi Nasıldır?

20. Yüzyılda Avusturya Tarihi Nasıldır?
20. Yüzyılda Avusturya Tarihi Nasıldır?

20. yüzyılda Avusturya Macaristan İmparatorluğu 23 yıllık tarihi ardından yaklaşık 18 yıl daha hüküm sürmüştür ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918 yılının sonlarında dağılmıştır. Avusturya Macaristan bayrağının indirilmesinin ardından Avusturya İmparatorluğu dönemi bitmiştir ve 10 Eylül 1919 tarihinde ilk Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştur.

Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katılmıştır ve saldırılar ile istikrarsız iç siyasi duruma kurban gitmiştir. II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa işgal devletleri ile yapılan Avusturya Devlet Antlaşması'nın ardından 1955 yılında ikinci Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştur ve Avusturya aynı zamanda barışa olan bağlılığını teyit etmek için o yıl Birleşmiş Milletler'e katılmıştır.

1995 yılında Avusturya AB üyesi olmuştur ve diğer ülkelerle olan politik ilişkileri haricinde ticari ve turistik ilişkilerini de ilerletmiştir.

Avusturya Tarihindeki Savaşlar Nelerdir?

Avusturya tarihindeki savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Üçüncü Haçlı Seferi: 1190 yılında başlayıp, 1191 yılında biten Üçüncü Haçlı Seferi’nde düşmanlar; Eyyubiler, Selçuklu İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Sicilya Krallığı olmuştur.
 • Otuz Yıl Savaşı: 23 Mayıs 1618’de başlayıp, 24 Ekim 1648 yılında biten Otuz Yıl Savaşlarında düşmanlar; İsveç, Fransa, Bohemya, Danimarka-Norveç, Saksonya, Birleşik İller, Pfalz Seçmenleri, Brunswick-Lüneburg, İngiltere, İskoçya, Brandenburg-Prusya, Transilvanya, Osmanlı İmparatorluğu olmuştur.
 • Büyük Türk Savaşı: 14 Temmuz 1683 tarihinde başlayıp, 26 Ocak 1699 tarihinde biten Büyük Türk Savaşı’nda düşmanlar; Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanedanlığı olmuştur.
 • Avusturya Prusya Savaşı: 14 Haziran 1866 tarihinde başlayıp, 23 Ağustos 1866 tarihinde biten Avusturya Prusya Savaşı’nda düşmanlar; Prusya, İtalya, Mecklenburg- Schwerin, Mecklenburg- Strelitz, Oldenburg, Anhalt, Brunswick, Saxe-Altenburg, Saxe- Coburg ve Gotha, Lippe, Schwarzburg, Waldeck, Bremen, Hamburg, Lübeck olmuştur.
 • Birinci Dünya Savaşı: Başlangıç tarihi 28 Temmuz 1914, bitiş tarihi 3 Kasım 1918 olan Birinci Dünya Savaşı’nın merkez güçleri; Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’dır.

Avusturya Cumhuriyeti Nasıl Kurulmuştur?

Avusturya Cumhuriyeti ilk olarak 1919 yılında kurulmuştur ancak 1938 yılında Hitler’in Avusturya’yı Nazi Almanya’sına katması ardından bağımsızlığını kaybetmiştir ve II. Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın yenilmesinin ardından Avusturya Devlet Anlaşması imzalanarak 27 Temmuz 1955 tarihinde yeniden Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştur.

Avusturya Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Avusturya Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Avusturya Cumhuriyeti'nin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Avusturya Cumhuriyeti bayrağı resmi olarak 1 Mayıs 1945 tarihinde kabul edilmiştir.

Avusturya’nın en eski ve hala kullanılan ulusal sembolü Avusturya bayrağı, ilk kez 1230 yılında kullanılmıştır.

Avusturya'nın Coğrafyası Avusturya Tarihini Nasıl Etkilemiştir?

Avusturya’nın coğrafyası Avusturya tarihini, ülkenin savaşlardaki jeopolitik konumu açısından etkilemiştir. Avusturya’nın Orta Avrupa kıtasındaki coğrafi konumu nedeniyle ülke topraklarında birçok savaş, komşu ülkeler ile politik yakınlıklar ve çatışmalar, yakın ülkelerde yaşanan isyan, devrim ve savaşlardan olumsuz etkilenme gibi olaylar yaşanmıştır.

Avusturya tarihini, Avusturya’nın coğrafi özellikleri ve İtalya, Slovenya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovakya, Lihtenştayn ve Macaristan olmak üzere toplam 8 tane ülkeyle kara sınırı bulunması büyük ölçüde etkilemiştir.

Avusturya Tarihinin Avusturya'da Sanat Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Avusturya tarihindeki farklı yönetim şekilleri ve ülkenin coğrafi ve politik konumu mimari tarzda çeşitliliğe, Avusturya’daki savaşların yol açtığı yıkımlar sayısız film ve edebi esere, hanedanlıkların ve soylu ailelerin zenginliği resim sanatında ilerlemelere ve ülkenin sanat merkezi haline gelmesi ünlü bestecilerin ülkede yetişmesine neden olmuştur.

Avusturya’da yer alan müzelerde, galerilerde, binalarda ve heykellerde, tarihin Avusturya sanatı üzerinde yarattığı etkilerini gözlemlemek mümkündür.

Avusturya Tarihini Anlatan Edebi Eserler Nelerdir?

Avusturya tarihini anlatan edebi eserler aşağıda listelenmiştir.

 • The Age of Insight, Eric R. Kandel
 • Avusturyalılar: Bin Yıllık Bir Macera, Gordon Brook Shepherd
 • Fin de Siecle Viyana: Politika ve Kültür, Carl E. Schorske
 • Habsburglar: Bir Hanedanlığın Tarihi, Benjamin Curtis,
 • The Hare with the Amber Eyes: A Family's Century of Art and Loss, Edmund de Waal
 • Hitler'in Viyanası: Bir Diktatörün Çıraklığı, Brigitte Hamann
 • Wittgenstein'ın Viyana'sı, Allan Janik ve Stephen Toulmin
 • Dünün Dünyası, Stefan Zweig

Ülke tarihini konu alan eserlere imza atan Stefan Zweig, Avusturya edebiyatı için önemli ve popüler bir yazardır.

Avusturya Tarihini Anlatan Sinema Filmleri Nelerdir?

Avusturya tarihini anlatan sinema filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Amadeus: Milos Forman’ın yönetmenliğini yaptığı 1984 yapımı Amadeus filmi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin başından geçenleri anlatmaktadır ve başrolde Tom Hulce ve F. Murray Abraham oynamaktadır.
 • Kavgam: Urs Odetmaat’ın yönetmenliğini yaptığı 2009 yapımı Kavgam filmi Adolf Hitler’in hayatını ve Viyana’daki zamanlarını anlatmaktadır. Adolf Hitler’i canlandıran başrol oyuncusu Tom Schilling’dir.
 • Standart: Ottokar Runze’nin yönetmenliğini yaptığı 1977 yapımı Standart filmi Alexander Lernet-Holenia'nın aynı adlı romanından uyarlanan dram filmidir ve başrolde Peter Cushing, Veronica Forque ve Jön Finch oynamaktadır.
 • Mayerling: Terece Young’ın yönetmenliğini yaptığı1968 yapımı Mayerling Faciası filmi, Veliaht Rudolph ve 17 yaşındaki Mary Vetsera'nın Mayerling Köşkü’nde ölü bulunma olayını anlatmaktadır ve oyuncuları Ömer Şerif, Catherine Deneuve ve Ava Gardner’dir.
 • Üçüncü Adam: Carol Reed’in yönetmenliğini yaptığı, Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard ve Orson Welles'in oynadığı Oscar Ödüllü1949 yapımlı Üçüncü Adam filmi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bombalanmış Viyana'da çekilmiştir.
 • Sissi: Ernst Mariscka’nın yönetmenliğini yaptığı1955 yılı yapımı Sissi filmi, Avusturya'nın sevgili prensesi Elizabeth "Sissi"nin hikayesini paylaşmaktadır ve başrolde Romy Scheider oynamaktadır.
 • Wallenstein: Rolf Randolf’un yönetmenliğini yaptığı 1978 yapımı Wallenstein filminde başrol oyuncuları Fritz Greiner, Eduard von Winterstein ve Ernst Rückert'tir.
 • Max: Menno Meyjes’in yönetmenliğini yaptığı 2002 yapımı Max filmi, genç Hitler hakkındaki dram filmidir ve başrolde John Cusack ve Noah Taylor oynamaktadır.

Ülkenin tarihini anlatan Avusturya filmleri genellikle Viyana’da çekilmiştir.

Avusturya'da Gezilecek Tarihi Yerler Hangileridir?

Avusturya’da gezilecek tarihi yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Schönbrunn Sarayı
 • Hofburg İmparatorluk Sarayı
 • Viyana Devlet Opera Binası
 • Mozart’ın Doğduğu Ev
 • Belvedere Sarayları
 • Hohensalzburg Kalesi
 • Salzburg Katedrali
 • Salzburg Yeraltı Mezarları
 • Hohenwerfen Kalesi
 • Carnuntum Arkeoloji Parkı
 • Mauthausen Toplama Kampı
 • Stephen Katedrali
 • Eski Linz Katedrali
 • İspanyol Binicilik Okulu
 • Melk Benediktin Manastırı

Avusturya’daki en popüler tarihi turistik yerler arasında bulunan Schönbrunn Sarayı, UNESCO Dünya Mirası Alanı’ndadır.

En ünlü Avusturya Tarih Müzeleri Hangileridir?

En ünlü Avusturya tarih müzeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Viyana Ulusal Tarih Müzesi
 • Viyana Sanat Tarihi Müzesi
 • Arsenal Müzesi
 • Leopold Müzesi
 • Albertina Müzesi
 • İmparatorluk Hazine Müzesi
 • Mozart’ın Doğduğu Ev
 • İmparatorluk Taşıma Müzesi
 • Viyana Müze Kalsplatz
 • Yahudi Müzesi
 • Doğa Tarihi Müzesi
 • MuseumsQuartier
 • Heeresgeschichtliches Müzesi

Tarihi müzeleri gezmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turistik Avusturya vizesi alması gerekmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: