Avusturya Nüfusu

2022'de Avusturya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avusturya nüfusu çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır ve Avusturya’nın 2022 yılı itibariyle güncel nüfusu Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 9.061.328 olarak belirlenmiştir. Avusturya, dünya nüfus sıralamasında 98. ve Avrupa nüfus sıralamasında 14. sırada yer almaktadır.

Viyana, Avusturya’da 1.691.468 kişi ile nüfusun en kalabalık olduğu şehir olup Viyana’yı sırasıyla 222.326 kişi ile Graz şehri ve 204.846 kişi ile Linz şehirleri takip etmektedir.

Avusturya’da nüfus sayımı 10 yılda bir yapılmakta olup en son nüfus sayımı 31 Ekim 2021’de yapılmıştır; ancak henüz resmi kaynaklarda bu nüfus sayımının verileri yayınlanmamıştır.

Avusturya'nın Nüfusu Ne Kadardır?

Avusturya’nın nüfusu Statistik Austria verilerine göre 2022 yılı için 9.061.328 kişi olarak belirlenmiştir.

Avusturya Eyaletlerinin Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Avusturya eyaletlerinin nüfus dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Avusturya EyaletleriNüfus
Burgenland296.040
Carinthia562.230
Aşağı Avusturya1.691.040
Yukarı Avusturya1.495.756
Salzburg560.643
Styria1.247.159
Tyrol760.161
Vorarlberg399.164
Viyana1.921.153

Avusturya eyaletlerinin nüfusları 1 Ocak 2021 tarihinde Statistik Austria’dan alınan verilere göre belirlenmiştir.

Avusturya Şehirlerinin Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Avusturya şehirlerinin nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Viyana ŞehirleriNüfus
Viyana1.691.468
Granz222.326
Linz204.846
Favoriten201.882
Donaustadt187.007
Floridsdorf162.779,
Salzburg153.377
Innsbruck132.493
Ottakring104.627
Simmering101.420
Meidling97.624
Klagenfurt am Woerthersee90.610
Villach58.882
Hernals57.546
Hietzing54.265
Dornbirn49.278
Wiener Neustadt44.820
Steyr38.331
Hoetting35.043
Feldkirch33.420

Viyana'nın Nüfusu Ne Kadardır?

Viyana’nın nüfusu; Statistik Austria verilerine göre 2022 yılı için 1.691.468’dir.

Viyana, Avusturya şehirleri kapsamında genel olarak en kalabalık olan şehirlerin başında gelmektedir; bunun en temel sebebi Viyana’nın Avusturya başkenti olmasıdır. Avusturya için merkezi bir şehir konumunda olan Avusturya başkenti Viyana, aynı zamanda ülkenin en gelişmiş şehirlerinden biridir.

Avusturya'nın Nüfus Politikası Nasıldır?

Avusturya nüfus politikası, göçmenleri ve doğum teşviklerini kapsamaktadır. Avusturya hükümeti 2014 yılında aile politikasını gündeme almış olup, aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 3 yaşın altındaki çocuklar için özel aile fonu, anne babanın çocuk izni seçiminde esneklik ve izinlerin anne baba arasında paylaştırılması gibi politikalar uygulamaya başlamıştır.

Avusturya, göçmen alımı konusunda da ilk sıralarda yer alan ülkelerden biridir. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlemek isteyen Avusturya, göçmenler için de son 10 yılda, yeni bir yerleşim yeri olmaktan daha fazlası olmuştur. Doğurganlığı yüksek olan ülkelerden göçmen alımına sıcak bakan Avusturya politikası çevre ve çocuk bakımı uygulamalarını da genişletmektedir. Doğurganlığın ve göçmenliğin Avusturya’nın nüfus politikasında belirleyici noktalar olması sebebiyle ülke daha çok bu konular üzerinde adımlar atmaktadır.

Avusturya Demografi İstatistikleri Nelerdir?

Avusturya’da demografi istatistikleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Avusturya’da bir günde 245 doğum gerçekleşmektedir.
 • Avusturya’da bir günde 246 ölüm gerçekleşmektedir.
 • Avusturya’da bir günde 79 göçmen alımı gerçekleşmektedir.
 • Avusturya demografisinde günde 78 kişi oranında değişim gerçekleşmektedir.
 • Avusturya’da 6 dakikada 1 doğum gerçekleşmektedir.
 • Avusturya’da 6 dakikada 1 ölüm gerçekleşmektedir.

Avusturya'da Nüfusun Büyüme Oranı Nedir?

Avusturya’da nüfus büyüme oranı Statista verilerine göre 2020 yılı itibariyle %0,42 olarak belirlenmiştir.

Avusturya nüfusunun yıllara göre artış oranı aşağıda verilmiştir.

Avusturya'da Nüfusun Büyüme Oranı Nedir?
Avusturya'da Nüfusun Büyüme Oranı Nedir?

Avusturya Nüfusunun Gelecekte Ne Kadar Olması Beklenmektedir?

Avusturya nüfusunun gelecekte giderek azalmasının beklendiği Statistik Austria tarafından belirtilmiştir. Avusturya nüfusunun 2030 yılında 8.945.882, 2040 yılında 8.962.110 ve 2050 yılında 8.877.857 olacağı tahmin edilmektedir.

Avusturya'da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Senedir?

Avusturya’da kadınlar için ortalama yaşam süresi 82,1 yıl, erkekler için ise 76,4 yıl olarak belirtilmiştir.

Avusturya Nüfusunun Yaş Ortalaması Kaçtır?

Avusturya nüfusunun %18,6’sını 1-14 yaş grubu, %61,6’sını 15-59 yaş grubu, %19,8’ini de 60 yaş üstü oluşturmaktadır.

Avusturya Nüfus Piramidi Nasıldır?

Avusturya nüfus piramidi 2019 yılı verilerine göre incelendiğinde; ülkenin kadın nüfusu ile erkek nüfusu arasında büyük bir fark olmadığı görülmektedir. Avusturya’da genç nüfusta erkek nüfusu daha fazla iken, yüksek yaşlarda ise kadın nüfusunun daha yoğun olduğu görülmektedir. Avusturya nüfus piramidine göre, erkek nüfusun en yüksek yaş aralığı 90-94 yaş iken, kadın nüfusun en yüksek yaş aralığı ise 95-99 yaş aralığıdır.

Yaş ve cinsiyete göre Avusturya nüfus piramidi aşağıdaki gibidir.

Avusturya Nüfus Piramidi Nasıldır?
Avusturya Nüfus Piramidi Nasıldır?

Avusturya'da Kadın Erkek Nüfusu Oranı Kaçtır?

Avusturya’da kadın ve erkek nüfus oranı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Nüfus Bölümü verilerine göre 2022 yılı itibariyle %51,2 ve %48,8 olarak hesaplanmıştır.

Avusturya'da Okur Yazarlık Oranı Kaçtır?

Avusturya’da okur yazarlık oranı %98 oranında olmakta ve bu oranla Avusturya OECD sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

Avusturya Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Avusturya’da konuşulan diller ve bu dilleri konuşan kişi yüzdesi aşağıda listelenmiştir.

 • Almanca: %88
 • Sırpça: %2,4
 • Türkçe: %2,3
 • Hırvatça: %1,3
 • Slovence: %0,2-0,5
 • Macarca: %0,2
 • Çekçe: %0,2
 • Slovakça: %0,1

Avusturya’da konuşan kişi yüzdesi bilinmeyen diller bulunmakta; bu diller sırasıyla Yidiş ve Roman dili olmaktadır. Avusturya’nın kendine ait bir Avusturya dili bulunmamaktadır. Almanca, ülkede en çok konuşulan dil olması sebebiyle Avusturya’nın resmi dili konumundadır.

Avusturya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Avusturya nüfusunun inandığı dinler ve bu dinlere inanan kişi yüzdesi aşağıda verilmiştir.

 • Roma Katolikliği: %56,9
 • Doğu Ortodoks: %8,9
 • Protestanlık: %3,3
 • İslam: %8
 • Diğer dinler: %23

Çeşitli dinlere inanan kişilerin bulunduğu Avusturya’da en çok Roma Katolikliği yaygındır. Avusturya’da bulunan kiliselerin Avusturya dini inanışlarında etkisi olduğu düşünülmektedir. Avusturya kiliselerine giden kişilerin sayısı yıllar geçtikçe azalış göstermiştir.

Avusturya Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

Avusturya nüfusunun etnik yapısı çeşitlilik göstermekte olup nüfusun %75,6’sı Avusturyalılardan, geri kalan %24,4’lük kısım ise Hırvatlar, Türkler, Slavlar, Macarlar, Slovenler ve Çekler, İtalyanlar, Sırplar ve Rumenlerden oluşmaktadır.

Avusturya'da Yaşayan Türklerin Nüfusu Kaçtır?

Avusturya’da yaşayan Türklerin nüfusu Statistik Austria verilerine göre 2022 yılında 117.668’dir.

Türk Nüfusunun En Yoğun Olduğu Avusturya Şehirleri Hangileridir?

Avusturya’da Türk nüfusunun en yoğun olduğu eyaletler, Aşağı Avusturya, Salzburg ve Inssbruck eyaletleridir.

Avusturya’da Türk nüfusunun yaklaşık 120.000 kişi olduğu bilinmektedir. Türkler, Avusturya şehirleri arasında en bilinen şehir olan Viyana’da yoğun olarak bulunmaktadır; Viyana’nın 10., 15. ve 16. bölgeleri Türklerin en yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir.

Paylaş: