Avusturya Siyaseti

Avusturya Politikası ve Siyasi Yapısı

Avusturya politikası ve siyasi yapısı federal parlamenter cumhuriyet rejimine dayanmaktadır. Avusturya’da siyasi yönetim olarak en üst makamda Avusturya devlet başkanı ikinci makamda ise Avusturya şansölyesi bulunmaktadır. İkili meclis yapısı bulunan Avusturya parlamentosu Federal Konsey ve Ulusal Konsey olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Avusturya siyasetinde Avusturya Ulusal Konseyi, Federal Konsey’den daha fazla yetkiye sahiptir.

Toplam 9 federal eyaletten oluşan Avusturya'da, Federal Konsey'den sonra yetki sahibi olan yönetim organları belediye meclisleridir. Avusturya günümüzde, merkez sağ Halk Partisi ve merkez sol Yeşiller Partisi tarafından oluşturulan koalisyon hükümeti ile yönetilmektedir.

Avusturya'nın Yönetim Şekli Nedir?

Avusturya, 1955 yılından itibaren federal parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir.

Tarih İçinde Avusturya'nın Yönetim Şekilleri Nasıl Değişmiştir?

İlk olarak 10. yüzyılda markgraflık olarak ortaya çıkan Avusturya Devleti 19. yüzyıla kadar büyüyerek gelmiş ve Avusturya İmparatorluğu oluşmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru Macaristan ile birleşerek kurulan Avusturya- Macaristan Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dağılmış ve 1918 yılında Alman- Avusturya Devleti ortaya çıkmıştır. Alman- Avusturya Devleti'nin kurulmasının ardından 1919 yılında Birinci Cumhuriyet dönemi başlamış ve günümüz Avusturya Cumhuriyeti'nin selef devleti olmuştur.

Birinci Cumhuriyet döneminin ardından 1934 yılında Avusturya Federal Devleti adı altında tek partili faşist yönetime geçen Avusturya, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi birlikleri tarafından 1938 yılında ilhak edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında İkinci Cumhuriyet dönemine giren Avusturya, günümüzde hala iki meclisli cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir.

Avusturya Anayasası Nasıldır?

Avusturya Anayasası, tüm Avusturya eyaletleri kapsamında anayasal kanunları belirleyen organdır. İlk olarak 1920 yılında yürürlüğe giren Avusturya Anayasası toplam 8 bölümden oluşmaktadır.

Avusturya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Avusturya cumhurbaşkanı, Alexander Van Der Bellen'dir. Bağımsız olarak seçilen Alexander Van Der Bellen, 26 Ocak 2017 tarihinde göreve gelmiştir. Avusturya cumhurbaşkanı Alexander Van Der Belken'in görev yetkileri arasında kabineyi atamak, anayasa mahkemesi görevlilerini atama, Avusturya Devleti’ni diplomatik olarak temsil etme, uluslararası anlaşma imzalama, askeri otoriteyi yönetme, gerekli durumlarda kanun hükmünde kararname yayınlama, kabineyi, şansölyeyi ya da Ulusal Konseyi görevden alma bulunmaktadır.

Alexander Van Der Belken'e ait görsel aşağıda verilmiştir.

Avusturya Cumhurbaşkanı Kimdir?
Avusturya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Avusturya'da Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir?

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 yılda bir gizli oylama ile yapılmaktadır. 16 yaşını doldurmuş ve Avusturya vatandaşlığı bulunan tüm bireyler Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanabilmektedir.

Avusturya'da Cumhurbaşkanın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Avusturya'da cumhurbaşkanının görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir.

 • Uluslararası kamuoyunda diplomatik olarak Avusturya'yı temsil etmek
 • Kabinenin atanması
 • Kabinenin görevden alınması
 • Anayasa mahkemesinin gereğini yerine getirmesi için gerekli kuralları uygulaması
 • Yasa tasarılarını kanun haline getirmek
 • Federal Konsey ve Ulusal Konsey yetkililerinin göreve atanması
 • Federal Konsey tarafından talep edildiği takdirde Ulusal Konsey’in feshedilmesi
 • Bakanlar kurulu ya da Federal Konsey’in talebi ile eyalet meclislerinin feshedilmesi
 • Anayasa mahkemesine yargıç atanması
 • Olağanüstü durumlarda kanun hükmünde kararname yayınlayabilme
 • Avusturya Silahlı Kuvvetleri'ne başkomutanlık yapma
 • Fahri ve mesleki törensel unvanların kabul edilmesi

Avusturya Başbakanı Kimdir?

Avusturya'da başbakanlık makamı bulunmamaktadır ancak başbakanlık makamına karşılık gelen şansölyelik makamı mevcuttur. Karl Nehammer, 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren Avusturya şansölyeliği görevini yürütmektedir ve Halk Partisi'ne bağlıdır.

Karl Nehammer'e ait görsel aşağıda verilmiştir.

Avusturya Başbakanı Kimdir?
Avusturya Başbakanı Kimdir?

Avusturya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Avusturya'da Ulusal Konsey ve Federal Konsey olmak üzere ikili parlamento yapısı bulunmaktadır. Federal Konsey ve Ulusal Konsey’in birlikte oluşturduğu Avusturya Federal Meclisi, savaş ya da Avusturya cumhurbaşkanının görevini ihlal etmesi gibi önemli durumlarda karar alma yetkisine sahip en üst mercidir.

Avusturya Ulusal Konseyi 183 sandalyeden oluşan meclis yapısıdır. Ulusal Konsey’e girebilmek için aday olan tüm partilerin Avusturya genelinde en az %4 oy toplaması veya seçim bölgelerinin herhangi birinde bir sandalye kazanması gerekmektedir.

Avusturya Federal Konseyi, 62 sandalyeden oluşan ve üyeleri Landtage adlı eyalet yasama organları tarafından seçilerek belirlenen meclis yapılanmasıdır. Avusturya’da eyaletlere verilen koltuk sayıları her yıl, eyaletlerde bulunan nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir. Federal Konsey’in yetki alanı genellikle Avusturya'daki eyaletlerin yönetimleridir ve Federal Konsey’in yetki alanı Ulusal Konsey’in yetki alanından daha sınırlıdır.

Avusturya Parlamento Binası’na ait görsel aşağıda verilmiştir.

Avusturya'da Meclis Yapısı Nasıldır?
Avusturya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Avusturya Meclis Üyeleri Nasıl Seçilir?

Avusturya meclis üyeleri, her 5 yılda bir şeçilmektedir. Avusturya'da Ulusal Meclis, il parlamentosu ve belediye meclisi olmak üzere üç farklı meclis seçimi bulunmaktadır. Avusturya meclis üyeleri için yapılan seçimlerde gizli oy kullanma sistemi kullanılmaktadır ve seçim tarihine kadar 16 yaşına girmiş olan tüm Avusturya vatandaşları seçimlerde oy kullanabilmektedir.

Avusturya Ulusal Meclisinin Görevleri Nelerdir?

Avusturya Ulusal Meclisi'nin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Federal eyaletlerin yargı yetkisine ilişkin anlaşmalar
 • Federal Konsey haklarına ilişkin yasalar
 • Federal eyaletlerin yetkilerini sınırlayan anayasal düzenlemeler

Avusturya Parlamentosu'nu Oluşturan Partiler Hangileridir?

Avusturya Parlamentosu'nu oluşturan siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Halk Partisi (ÖVP), 71 koltuk
 • Yeşiller Partisi, 26 koltuk
 • Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), 40 koltuk
 • Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 koltuk
 • NEOS, 15 koltuk
 • Bağımsız, 1 koltuk

Avusturya Bakanlıkları Nelerdir?

Avusturya'da bulunan bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Federal Şansölyelik
 • Federal İçişleri Bakanlığı
 • Federal Savunma Bakanlığı
 • Federal Adalet Bakanlığı
 • Federal Maliye Bakanlığı
 • Federal Çalışma Bakanlığı
 • Federal Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığı
 • Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı
 • Federal İklim Eylemi, Çevre, Enerji, Hareketlilik, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı
 • Federal Sanat, Kültür, Kamu Hizmeti ve Spor Bakanlığı
 • Federal Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanlığı
 • Federal Dijital ve Ekonomik İşler Bakanlığı
 • Federal Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanlığı

Avusturya Ekonomi Politikası Nasıldır?

Avusturya ekonomisi; tarım, hizmet ve sanayi sektörleri çevresinde temellenmiş üretim hedefli bir ekonomi politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren gelişmeye ve büyümeye devam eden Avusturya ekonomisinde enerji ve maden ürünlerinin dış pazarda satışı ihracat sektörü açısından oldukça önemlidir.

Avusturya'nın dış pazarda en çok satışını yaptığı ürünler arasında demir, çelik ve alüminyum madenleri, kereste, kağıt ve magnezit yer almaktadır. Avusturya ekonomisi 2020 yılında %-6,7 oranında büyüme oranı kaydetmiştir ve ithalat ve ihracat alanlarında Avrupa Birliği ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ile kurduğu ilişkiler Avusturya'nın ekonomik stratejisi kapsamında olumlu seyirde ilerlemektedir.

Avusturya Eğitim Politikası Nasıldır?

Avusturya eğitim politikası kapsamında 9 yıllık temel eğitim almak zorunludur ve eğitim ücretsizdir. Günümüzde Avusturya'da 2000 yılında kabul edilen eğitim politikası izlenmektedir.

Avusturya'da izlenen eğitim politikası kapsamında eğitimde teknolojik aletlerin kullanılması Avusturya Devleti tarafından teşvik edilmektedir. Eğitimde verimliliği artırmak için Avusturya eğitim sistemi bünyesinde derslerde teknolojik alet kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitim gören vatandaşların internet kullanmayı ve teknolojik ürünleri kullanmayı öğrenmesi Avusturya eğitim istatistikleri üzerinde olumlu etki yaratmıştır.

Avusturya Nüfus Politikası Nasıldır?

Avusturya'da nüfus politikası, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra erkek nüfusu üzerinde yaşanan düşüşün ardından her yıl düzenli şekilde artış göstermektedir. Doğurganlık oranı durağan olan Avusturya'da kadın başına yaklaşık 1,53 oranında çocuk düşmektedir.

Son yıllarda Avusturya'nın nüfus artışının en önemli etmenlerinden biri Avusturya'ya iltica eden göçmenlerdir. 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre Avusturya nüfusu 8.917 milyondur.

Avusturya'nın Göç Politikası Nasıldır?

Avusturya’nın göç politikası çeşitli düzenlemelerden oluşmaktadır. Avusturya'da göçmenler için yürürlükte olan 2004 tarihli Eşit Muamele Yasası, 2005 tarihli Sığınma Hakkına İlişkin Federal Yasa, 2017 yılında yenilenen Entegrasyon Yasası ve İskan ve İkamet Yasası bulunmaktadır. Avusturya'daki göçmenlerin uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan 2010 tarihli Ulusal Uyum Eylem Planı ve 2016 tarihli 50 Tedbirli Plan olmak üzere iki göçmenlik politikası izlenmektedir.

Ulusal Uyum Eylem Planı ve 50 Tedbirli Plan kapsamında düzenlenen eğitim programları ile Avusturya'da yaşayan göçmenlerin eğitim, çalışma, sağlık, barınma, dil ve kültürel konularda Avusturya toplumu ile entegre olmasını sağlamak hedeflemektedir.

Rants- Refugees'in 2019 yılı verilerine göre Avusturya'da 1,8 milyon mülteci ikamet etmektedir. Avusturya Devleti tarafından belirlenen ve Avusturya'ya iltica etmeyi planlayan üçüncü ülke vatandaşları için Avusturya göçmenlik şartları yerine getirildiği takdirde mültecilere Avusturya'ya göç yolu açıktır. Avrupa Entegrasyon web sitesinde yer alan bilgilere göre 2020 yılında Avusturya göçmenlik başvurusu yapan toplam 8996 göçmen, Avusturya vatandaşlığına kabul edilmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Avusturya politikası ve siyasi yapısı hakkında bilinmesi gerekenler aşağıda verilmiştir.

Avusturya Halkının Siyasi Görüşleri Nasıldır?

Avusturya halkının siyasi görüşlerini muhafazakarlar ve sosyal demokratlar oluşturmaktadır. Avusturya halkının büyük çoğunluğu siyasi partiler nezdinde merkez sağ ve merkez sol görüşü savunan partileri desteklemektedir. 2019 yılında yapılan hükümet seçimlerinde merkez sağ görüşlü Avusturya Halk Partisi ve merkez sol görüşlü Yeşiller Partisi’nin kurmuş olduğu koalisyon, seçimlerde toplam 1,789,417 oy alarak %37,5 oy oranı ile birinci olmuştur.

Avusturya AB'ye Üye midir?

Evet, Avusturya 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle Avrupa Birliği üyesidir.

Avusturya NATO Üyesi Midir?

Hayır, Avusturya NATO üyesi değildir.

Avusturya'nın Dış İlişkileri Nasıldır?

Avusturya, dünya siyasetinde tarafsız bir politika izlemektedir. Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya, dünya siyasetinde diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az söz sahibidir. Avusturya'nın üye olduğu uluslararası topluluklar arasında Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi, OECD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler İlaç Kontrol Programı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Örgütü ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması yer almaktadır.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kimdir?

Avusturya dışişleri bakanı Alexander Schallenberg'dir. Alexander Schallenberg, ilk olarak Brigitte Bierlein’in iktidar döneminde 3 Haziran 2019 tarihinden 7 Ocak 2020 tarihine kadar dışişleri bakanlığı yapmıştır ve 29 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sebastian Kurz'un hükümetinde dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir.

Avusturya ve Türkiye'nin İlişkileri Nasıldır?

Avusturya ve Türkiye arasında 1924 yılında imzalanan dostluk antlaşması bulunmaktadır. Türkiye ve Avusturya arasında özellikle motorlu taşıtlar, gıda ürünleri ve madencilik ürünleri üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticaretin Türkiye'ye getirisi 2002 ve 2019 yılları arasında yaklaşık 10 milyar 589 bin Dolar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında toplam 401.475 Avusturyalı turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Siyasi ve göç politikaları nezdinde dalgalı ilişkilere sahip olan Türkiye ve Avusturya'nın ikili ilişkileri temelde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ve iki ülke arasındaki göçmenlik politikalarına dayanmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: