2021’de Bulgaristan Çalışma İzni Nasıl Alınır

2021’de Bulgaristan Çalışma İzni Nasıl Alınır

Bulgaristan çalışma izni, Bulgaristan’a çalışmak üzere gidecek olan T.C vatandaşlarının D vizesi sonrasında sahip olması gereken izin belgesidir. Bulgaristan çalışma izni alma sürecinin bir kısmı Bulgaristan Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülürken bir kısmı da Bulgaristan’ın Türkiye’de görevlendirdiği İstanbul Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturum iznine sahip yabancı uyruklular Bulgaristan’da çalışmak için çalışma izni başvurusu yapmak zorundadır. Bulgaristan çalışma izinleri geçici ve uzun süreli olarak iki türlü verilmektedir.

D tipi vizeler için vizem.net Türkiye ofisi danışmanlık hizmeti verirken Bulgaristan ofisi çalışma izni başvuruları için tüm süreci yönetmektedir.

Bulgaristan Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan çalışma izni başvurusu genel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır:

 1. Bulgaristan’daki işverenin çalıştırmak istediği yabancı uyruklu birey için Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’na başvuru yapması
 2. Bulgaristan’a çalışmaya gidecek Türk vatandaşının 6 aydan uzun süreli çalışacak ise Bulgaristan Konsolosluğuna başvuru yaparak bir uzun süreli yani D tipi vizeye sahip olması
 3. Çalışmaya gidecek Türk vatandaşı kısa süreli sezonluk ya da mevsimlik gidiyor ise kısa süreli bir C tipi bir vizeye sahip olması
 4. Bulgaristan yabancılar şubesinden çıkartılmış bir çalışma kartı

Bireyler bir Bulgaristan çalışma iznine sahip olabilmek için öncelikle Bulgaristan’daki firma ve işveren ile görüşmeler sağlayarak işlerini ayarlamalılardır. Çünkü başvuruları esnasında işveren tarafından gönderilen noter tasdikli iş sözleşmesi talep edilmektedir. Bireylerin çalışma kararı aldıkları firma yabancı uyrukluları çalıştırma şartlarına uygun bir başvuru ile Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’na bireyler adına başvuruda bulunmalıdır.

Bulgaristan Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan’da çalışma izni almak için başvuru yapacak bireylerin Bulgaristan çalışma şartları konusunda bilgisi olması gerekmektedir. Kişilerin başvuru yapabilecekleri işler için bazı şartlar mevcuttur. Türk vatandaşları ancak Bulgaristan vatandaşlığı şartının bulunmadığı işlere müracaat edebilir. Bunun yanında başvurulan kurumda yabancı işçi sayısının yerli işçi sayısına oranı %10’u aşmamalıdır.

Bulgaristan Çalışma Şartları

Bulgaristan Çalışma Şartları

Bulgaristan’da çalışmak isteyen T.C vatandaşları için işveren ve başvuru sahibi tarafından çeşitli koşulların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Aşağıda verilen Bulgaristan çalışma şartları tüm iş kolları için geçerlidir.

 1. İşveren başvuru yapılan pozisyon için en az 1 ay Bulgaristan içerisinde bir çalışan aramış ve uygun bir kişiyi bulamamış olmalıdır.
 2. İş başvurusunda bulunan çalışan mesleki donanıma ve tecrübeye sahip ve başvurulan pozisyona uygun olmalıdır.
 3. Eğitim seviyesi olarak en az ön lisans düzeyinde bulunmalıdır.

Bu şartların sağlandığı durumlarda bireyler Bulgaristan çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Bulgaristan çalışma izni için öncelikle işverenin Türkiye’de bulunan çalışan adına Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’nın görevlendirdiği en yakın Çalışma Bürosu’na 100 Bulgar levası miktarında bir başvuru ücreti ile müracaat etmesi gerekir. İşveren bir Türk vatandaşı için ilk defa müracaatta bulunuyorsa Türk vatandaşının Bulgaristan sınırları dışında olması gerekmektedir.

Bulgaristan içerisinde yasadışı ikamet eden bireylerin çalışma izni başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır. İşverenin çalışma izni başvurusunda bulunmasının ardından kararı Bulgaristan İstihdam Ajansı vermektedir.

Türkiye’de bulunan çalışanın Bulgaristan sınırlarına çalışmaya gidebilmesi için ise öncesinde uygun Bulgaristan vize türüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

Geçici Çalışma İzni İçin Bulgaristan Çalışma Vizesi Başvurusu

Bulgaristan’da kısa süreli, sezonluk çalışacak işçiler için geçici çalışma izni alınmaktadır. Geçici çalışma izni, Bulgaristan C tipi vize türüne tabi tutulmaktadır. Bu çalışma izni genellikle turizm sektöründe ve otellerde çalışacak işçiler için talep edilmektedir.

Geçici çalışma izni ile gerçekleştirilen Bulgaristan C tipi vize başvurularında 6 ay içerisinde en fazla 90 gün Bulgaristan’da ikamet etmeye olanak sağlayan ve ülkeye birden fazla giriş çıkış yapılmasına imkan bulunan bir vize verilmektedir.

Bu tip vize başvurularında verilecek vize süreleri yapılacak işin muhteviyatına göre 6 ayda 90 gün kalış sağlayan, 6 ayda 60 gün kalma izni sağlayan ve 3 ayda 45 gün kalma izni sağlayan vizeler olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Aşağıda Bulgaristan geçici çalışma izni ile C tipi vize başvurusu evrakları listelenmiştir:

 • En az 9 ay geçerliliği bulunan bir pasaport
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • İçerisinde minimum 7.000 TL bulunan bir banka hesap dökümü
 • Geçici çalışma izni belgesinin orijinali.
 • Bulgaristan’da çalışılacak firmanın son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi
 • Bulgaristan’da çalışılacak firmanın güncel vergi borcunun bulunmadığını kanıtlar belgeler
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Bulgaristan geçici çalışma izni ile C tipi vize başvurusunda bulunacak bireylerin Vizem.net ile irtibata geçerek belgelerini yollaması ile tüm başvuru formu ve dilekçeler hazırlanarak başvuru işlemleri başvuru sahibi adına gerçekleştirilmektedir.

Bulgaristan vize başvurularında parmak izi verisi alınması zorunluluğu bulunmadığı için başvuru sahiplerinin sadece gerekli evraklarını yollaması vize başvurusu için yeterli olacaktır.
Bilgi ve Başvuru İçin: 0850 241 1868

Uzun Süreli Çalışma İzni İçin Bulgaristan Çalışma Vizesi Başvurusu

Uzun süreli çalışma izinleri Bulgaristan’da 6 ay içerisinde 90 günden fazla ikamet etmeyi gerektirecek şekilde çalışacak Bulgar vatandaşları dışındaki yabancı uyruklu vatandaşlar için verilen bir çalışma iznidir.

Bulgaristan Çalışma Bakanlığı’na bağlı iş kurumu tarafından verilen çalışma izni belgesi ile Bulgaristan D tipi vize türüne başvuru yapılmalıdır. Bulgaristan’da uzun süreli ikamet edileceğinden D tipi Bulgaristan çalışma vizesi bireylere 6 ay içerisinde 180 gün kalma izni sağlamaktadır. Kişiler bu vize türü ile Bulgaristan’a birden çok giriş çıkış yapma hakkına sahiptir.

Uzun Süreli Bulgaristan Çalıma Vizesi Kaç Günde Çıkar

D tipi Bulgaristan vizesinin sonuçlanma süresi ortalama 45 gün sürmektedir. Vizesini alarak Bulgaristan’a uzun süreli çalışmaya giden bireyler Yabancılar şubesinde başvuru yaparak bir oturum izni başvurusunda bulunmalıdır. Oturum izni aldıktan sonra başvuru sahiplerine bir oturum kartı (liçna) verilmektedir.

Verilen oturum kartları genellikle 1 yıllık bir oturma izni sağlamaktadır. Türk vatandaşları bu oturum kartı ile Bulgaristan’da belirli bir kalış süresine tabi olmadan ve Türkiye’ye herhangi bir giriş çıkış sınırı olmadan Bulgaristan’da ikamet etme hakkına sahip olmaktadır. Aşağıda uzun süreli çalışma izni için Bulgaristan çalışma vizesi için gerekli evrakları listelenmiştir:

Bulgaristan'da Çalışmak

Bulgaristan Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • En az 9 ay geçerliliği bulunan bir pasaport
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibine ait uzun süreli çalışma izni belgesi
 • Bireyin Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel faaliyet belgesi
 • Bireyin Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel alınmış borcu olmadığına dair belge
 • Bulgaristan’daki firma tarafından gönderilmiş Bulgaristan noterinden tasdikli işçi sözleşmesi
 • Bulgaristan’daki firma tarafından gönderilmiş Bulgaristan noterinden tasdikli firmada çalışacak kişinin bakım ve masraflarının karşılanacağını taahhüt eden beyanname
 • Firma tarafından masrafların karşılanacağına dair bir beyanname gönderilmemiş ise vizeye başvuru yapacak kişi adına Bulgaristan’da açılmış içerisinde 3.500€ bulunduğunu gösterir bankadan kaşeli imzalı alınmış referans mektubu
 • Bulgaristan’da çalışacak birey adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve ikamet bilgileri
 • Bulgaristan’da ikamet edilecek evin sahibi tarafından gönderilen kişinin oturmasına izin verildiğine dair noter onaylı belge
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Türkiye’den apostilli alınmış ve Bulgaristan’da Bulgarcaya tercüme ve tasdik edilmiş sabıka kaydı

Bulgaristan vize başvurusunda bulunacak bireylerin vize başvurusu için gerekli evrakları Vizem.net’e göndermesi halinde vize başvuru süreci başvuru sahibi adına başlatılmaktadır.

Vizem.net bünyesinde yapılan Bulgaristan vize başvurularında uzman danışmanlar süreci yöneterek başvurunun tamamlanmasını sağlamaktadır. Bulgaristan’da çalışmak istiyorum diyorsanız daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için 0850 241 1868 numarasından irtibata geçebilirsiniz.

Bulgaristan’da Çalışmak İçin İzin Alma Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler

Aşağıda sıralanan kriterlere uygun bireyler Bulgaristan’da çalışmak için bir çalışma iznine başvurmak zorunda değillerdir:

 • Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketlerin veya yabancı tüzel kişiliklerin şubelerinin müdürleri,
 • Yerel şirketlerin bir iş ahdiyle istihdam edilmemiş idari kurul veya yönetim kurulu üyeleri,
 • Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasına (BCCI) kayıtlı bir yabancı firmanın ticari temsilcisi,
 • Bulgaristan’da süresiz ikamet iznine sahip olan kişiler

Bulgaristan İş İmkanları

Bulgaristan’a çalışmaya gidecek Türk vatandaşları devlet memuru olarak Bulgaristan içerisinde herhangi bir devlet kurumunda çalışamazlar. Ayrıca Patent ofisinde, Elektronik Medya Konseyi gibi kuruluşlarda ve gümrük memurluğunda görev alamazlar.

Bunun dışında Bulgaristan, iş imkanları açısından Türk vatandaşlarına çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bulgaristan’da özel bir şirket ya da bir firma bünyesinde çalışmak mümkün olduğu gibi bireylerin kendi şirketlerini kurmalarına da imkan sağlanmaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti yabancı sermayeli şirketlerin kurulumuna olanak sağlamaktadır. Son 2 yıl içerisinde 42’den fazla Türk vatandaşı Vizem.net bünyesinde başvuru gerçekleştirerek Bulgaristan’da şirket kurmuştur.
Bilgi ve Başvuru İçin: 0850 241 1868