bulgaristan oturum kartı liçna karta nasıl alınır

Bulgaristan Oturum Kartı (Liçna Karta) Nedir?

Bulgaristan oturum kartı (Liçna Karta) Bulgaristan sınırları içerisinde geçici veya kalıcı oturum izni almış yabancı ülke vatandaşlarına verilen kimlik kartıdır. Bulgaristan oturum kartı alabilmek için D tipi bir Bulgaristan vizesi hamili olmak zorunludur.

Bulgaristan oturum izni ilk beş yıl içerisinde 6 veya 12 aylık periyotlarda yenilenmek suretiyle devam ettirilir ve bu oturum iznine geçici oturum izni denir, beş yılın ardından yapılan yenileme başvurusunda; başvuran, belirli şartları sağlaması halinde tek seferde 5 yıl geçerli oturum izni almaya hak kazanır ve 5 yıl sonraki yenileme işleminde başvuran sınırsız oturum izni almaya uygun görülürse Bulgaristan sınırsız oturum kartı alır.

Kimler Liçna Karta Sahibi Olabilir?

Bulgaristan Liçna Karta sahibi olmak isteyen kişilerin Bulgaristan D tipi vizesine sahip olmaları gerekmektedir.

Liçna Karta alabilmek için Bulgaristan D tipi vizesi yanında aşağıda yer alan şartlardan en az biri sağlanmalıdır.

 • Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınmış çalışma izni ile Bulgaristan’da faaliyet gösteren herhangi bir kuruluşta çalışma niyetinde olmak,
 • Bulgaristan sınırları içerisinde 6 ayda en az 10 adet Bulgaristan vatandaşının istihdamını yapmak şartıyla şirket kurma amacında olmak,
 • Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından verilmiş gerekli izinlere ve lisanslara sahip olan eğitim kurumlarında tam zamanlı eğitime devam etmek veya kabul almış olmak,
 • Bulgaristan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar sayesinde - Bulgaristan’da bilimsel araştırmalara katılacak olmak veya devam etmek,
 • Bulgaristan’da ikamet etmekte olan kalıcı oturma iznine sahip yabancı ülke vatandaşı ile evli olmak veya Bulgaristan kalıcı oturma izni verilmesi gerektiren gerekçelere sahip olmak,
 • Bulgaristan’da kalıcı oturma izni ile ikamet eden bir kişinin veya Bulgaristan vatandaşının kendi kendine yetebilecek maddi güce sahip ebeveyni olmak,
 • Bulgaristan sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda uzun süreli tıbbi tedavi almak,
 • Bulgaristan Cumhuriyeti ile akreditasyona sahip ana akım medya muhabiri olmak,
 • Emekli olup Bulgaristan’da ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi güce sahip olmak,
 • Yabancı yatırımcı olarak Bulgaristan’a 500.000 $ veya üstünde yatırım yapmış olmak,
 • Bulgaristan kalıcı oturum izni sahibi bir kişinin aile üyesi olmak,
 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak.

Liçna Karta Kaç Yaşında Alınır?

Bulgaristan Liçna Karta sahibi olabilmek için gereken minimum yaş 14’tür, üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Liçna Karta Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan Liçna Karta başvurusu için Bulgaristan Göçmenlik Bürosu’na teslim edilmesi ve Bulgarca hazırlanmış olması gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli ve güncel pasaport,
 • Bulgaristan’da konaklanacak bir yere sahip olduğunu kanıtlayan belge,
 • Bulgaristan’da bulunulacak süre boyunca ihtiyaçların karşılanması için yeterince - maddi güce sahip olunduğunu belgeleyen evrak,
 • Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık sigortası,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvuranına ait medeni durum ve aile üyeleri hakkında detaylı bilgi içeren doküman,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvurusunun yapılma sebebini ifade eden ve kanıtlayan belge,
 • D tipi Bulgaristan vizesi.

Liçna Karta başvurusu için gerekli evraklar başvuru sahibinin yaşına ve başvurunun ilk defa yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişebilir.

18 Yaş Altı için Liçna Karta Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 yaş altı için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi aşağıdaki adımların Liçna Karta başvuru sahibinin ebeveyni veya yasal vasisi tarafından takip edilmesi suretiyle yapılır.

 1. Bulgaristan Göçmen Ofisi’nden randevu alınır.
 2. Randevu tarihinde ebeveyn veya yasal vasi ile başvuran fiziken Bulgaristan Göçmen Ofisi’nde bulunarak Liçna Karta başvurusu için istenen dokümanları teslim eder.
 3. 18 yaş altı için Liçna Karta başvuru ücreti ilgili banka hesabına yatırılır.

18 yaş altı için Bulgaristan Liçna Kart başvuru işlemi için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Liçna Karta başvuru sahibine ait geçerli ve güncel pasaport,
 • Bulgaristan’da konaklama ihtiyacının karşılanacağı bir yere sahip olunduğunu gösteren belge,
 • Bulgaristan’da ikamet edebilmek için yeterli finansal duruma sahip olduğunu gösteren banka tarafından verilmiş onaylı belge,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvurusu yapılma amacını açıklayan ve kanıtlayan belge (evlilik, aile birleşimi, iş, öğrencilik durumu vs.),
 • Bulgaristan menşeili bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık sigortası,
 • Başvuranın medeni durumu ve aile üyelerine dair ayrıntılı açıklama,
 • D tipi Bulgaristan vizesine sahip olunduğuna dair kanıt.

18-58 Yaş Arası için Liçna Karta Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 – 58 yaş arası için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.

 1. Bulgaristan Göçmen Ofisi’nden randevu alınır.
 2. Randevu tarihinde şahsen Bulgaristan Göçmen Ofisi’nde bulunarak 18 – 58 yaş arası için Liçna Karta başvurusu işlemi için zorunlu evraklar teslim edilir.
 3. 18 – 58 yaş arası için Liçna Karta başvurusu ücreti ilgili banka hesabına yatırılır.

18 – 58 yaş arası için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Geçerli ve halihazırda kullanılmakta olan pasaport,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvurusu yapılma nedenini açıklayan ve kanıtlayan evrak,
 • Bulgaristan’da konaklanacak bir yere sahip olduğunu gösteren belge (tapu, kira kontratı vs.),
 • Bulgaristan’da yaşanacak süre boyunca ihtiyaçların karşılanması hususunda yeterli maddi imkanlara sahip olduğunu gösteren banka tarafından verilmiş doküman,
 • Bulgaristan’da aktif olarak çalışmakta olan bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık sigortası,
 • Başvuranın medeni durumu ve aile üyelerine dair detaylı bilgilendirme,
 • D tipi Bulgaristan vizesi hamili olduğuna dair kanıt.

58-70 Yaş Arası için Liçna Karta Başvurusu Nasıl Yapılır?

58 – 70 yaş arası için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.

 1. Bulgaristan Göçmen Ofisi’nden randevu alınır.
 2. Randevu tarihinde şahsen Bulgaristan Göçmen Ofisi’nde bulunarak Liçna Karta başvuru işlemi için gerekli belgeler teslim edilir.
 3. Liçna Karta başvurusu ücreti Bulgaristan Göçmen Ofisi tarafından verilen banka hesabına yatırılır.

58 – 70 yaş arası için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Liçna Karta başvuranına ait geçerli ve kullanılmakta olan pasaport,
 • Bulgaristan’da konaklanacak bir yere sahip olunduğunu gösteren belge (rezervasyon dökümü, kira kontratı vs.),
 • Bulgaristan’da kalınacak süre boyunca yeterli maddi imkana sahip olunduğunu gösteren banka tarafından onaylı evrak (hesap dökümü vs.),
 • Bulgaristan’da çalışmalarını sürdüren bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık sigortası,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvurusunun hangi sebepten ötürü yapıldığı konusuna açıklık getiren belge (evlilik cüzdanı, aile birleşimi, iş, öğrencilik vs.),
 • Başvuranın medeni durumu ve aile üyelerine dair detaylı bilgilendirme,
 • D tipi Bulgaristan vizesi hamili olduğunu kanıtlayan belge.

70 Yaş Üstü için Liçna Karta Başvurusu Nasıl Yapılır?

70 yaş üstü için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi aşağıdaki adımların takip edilmesi suretiyle yapılır.

 1. Bulgaristan Göçmen Ofisi’nden randevu alınır.
 2. Randevu tarihinde şahsen Bulgaristan Göçmen Ofisi’nde bulunarak Liçna Karta başvuru işlemi için gerekli görülen belgeler teslim edilir.
 3. Liçna Karta başvuru işlem ücreti ilgili banka hesabına yatırılır.

70 yaş üstü için Bulgaristan Liçna Karta başvuru işlemi için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Geçerlilik şartlarına uyan, Liçna Karta başvuranı tarafından halihazırda kullanılmakta olan pasaport,
 • Bulgaristan’da konaklama ihtiyacının nasıl karşılanacağını gösteren kanıt niteliğinde belge (rezervasyon dökümü, kira kontratı, tapu vs.),
 • Bulgaristan’da ikamet edilecek süre boyunca yeterli maddi imkanlara veya düzenli gelir sahibi olduğunu gösteren banka tarafından onaylanmış belge,
 • Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi tarafından yapılmış sağlık sigortası,
 • Başvuranın aile üyelerine ve medeni durumuna dair ayrıntılı bilgilendirme yazısı,
 • Bulgaristan Liçna Karta başvurusunun hangi gerekçeye dayandırılarak yapıldığını açıklayan doküman,
 • D tipi Bulgaristan vizesine sahip olunduğuna dair kanıt.

Liçna Karta Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Liçna Karta yenileme işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.

 1. Bulgaristan Göçmen Ofisi’nden randevu alınır.
 2. Liçna Karta yenileme işlemi için istenen belgeler teslim edilir.
 3. Liçna Karta yenileme başvurusu ücreti ilgili banka hesabına yatırılır.

Liçna Karta Ücreti Ne Kadardır?

Yaş aralığına göre 2021 yılına ait Bulgaristan Liçna Karta başvurusu ücretleri aşağıda verilmiştir.

Yaş AralığıNormal BaşvuruExpress Servis
14 - 18 yaş26 EUR65 EUR
18-58 yaş36 EUR90 EUR
58-70 yaş22 EUR55 EUR

Liçna Karta Kaç Günde Çıkar?

Bulgaristan Liçna Karta başvurusu 30 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Express servis kullanılarak Liçna Karta 1 gün içerisinde alınabilmektedir.

Liçna Karta Sahibi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan Liçna Karta sahibi olmanın avantajları şunlardır.

 • Bulgaristan’da ikamet eden yabancılar için kimlik kartı niteliğinde olan bir belgeye sahip olunmuş olur,
 • Bulgaristan’da uzun süre kalınabilir ve Bulgaristan’a birden çok giriş yapılabilir,
 • Bulgaristan oturma izni sahipleri Romanya, Hırvatistan ve Kıbrıs’ta 6 aylık periyot içerisinde 90 gün boyunca vizeye ihtiyaç duymaksızın bulunabilirler,
 • Bulgaristan geçici oturum izinleri sonrasında kalıcı oturum iznine daha sonra da Bulgaristan vatandaşlığına başvurulabilir,
 • Bulgaristan Liçna Karta sahipleri Schengen Vizesi başvurusunda daha kolay ve rahat bir prosedür takip ederler,
 • Liçna Karta sahipleri ailelerini de yanlarına alabilirler.
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: