Bulgaristan Göçmenleri Soy Ağacı Sorgulama

Bulgaristan Göçmenlerinin Soy Ağacına Göre Vatandaşlık Hakkı

Bulgaristan vatandaşlığı elde etmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Yatırım ya da evlilik yolu ile Bulgaristan vatandaşlığı alınabileceği gibi doğum, soy bağı ve etnik köken sebepleri ile de Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Vizem.net, Bulgar Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık sorgulaması için başvuruda bulunmak üzere C tipi vize alarak seyahat edecek kişilere Bulgaristan vize başvuru işlemleri için uzman desteği sağlamaktadır.

Bulgaristan vize başvurusu için: 0850 241 1868

Etnik Köken ve Soy Bağı ile Bulgaristan Vatandaşlığı

Bulgaristan vatandaşlığı almak için başvuru yapan bireylerin birçoğu Bulgaristan’da daha önce yaşayan ve Türkiye’ye göç eden üst soylarının üzerinden vatandaşlık başvurusu gerçekleştirmektedir.

Bulgaristan doğumlu olan ve Bulgaristan vatandaşı olan bireylerle soy bağının bulunduğunun kanıtlanması vatandaşlık başvuru hakkı doğurmaktadır. Ancak Bulgaristan vatandaşlığı ebeveynden çocuğa daha sonra ise toruna aktarılabilmektedir. Dolayısıyla bir Bulgaristan vatandaşının çocuğu vatandaşlık başvurusunda bulunmadan torunu bu hakkı elde edememektedir.

Bulgaristan Doğumlu Bireyler ve Alt Soyları için Çifte Vatandaşlık

Bulgaristan’da doğup mübadele sebebi ile Türkiye’ye göç etmek durumunda kalan göçmenlerden birçoğunun vatandaşlık hakkının korunmadığı bilinmektedir. Bu yüzden Türkiye’ye göç eden birey hayatta ise Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak bir vatandaşlık sorgulaması yaptırmalıdır.

Bireyler öncelikle bir isim denklik belgesi, doğum belgesi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi talep edilen belgeleri bir araya getirmelidir. İstenen belgeler ile yapılan vatandaşlık sorgulaması sonucunda “vatandaştır” sonucu elde edilirse kişilerin vatandaşlıklarını geri kazanmak için başvuru yapma hakları vardır.

Vatandaşlığını elde eden göçmenin sırayla önce çocuklarının bekleme süresinin ardından da torunlarının vatandaşlık alma hakkı doğmaktadır. Eğer Bulgar vatandaşı olan göçmen vefat etti ise çocuklarının bu kişi adına vatandaşlık sorgulamasında bulunma hakları vardır. Eğer sorgulama sonucu ”vatandaş değildir” olursa alt soylarına da başvuru hakkı doğmamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Bulgaristan göçmenleri ve alt soyları için vatandaşlık hakları konusunda danışmanlarımıza sıklıkla soruların yanıtları aşağıda verilmiştir.

Dedem Bulgaristan Doğumlu Vatandaşlık Alabilir Miyim

Dedem Bulgaristan Doğumlu Vatandaşlık Alabilir Miyim?

Bulgaristan’da doğup Türkiye’ye göç eden eski Bulgaristan vatandaşları, vatandaşlık haklarını yeniden elde etme imkanına sahiptir. Vatandaşlığını geri kazanan bireyler ise çocuklarını ve torunlarını da Bulgar vatandaşlığına geçirebilmektedir. Dedem Bulgaristan doğumlu vatandaşlık alabilir miyim sorusunun yanıtı aşağıda verilmiştir.

Öncelikle göçmen bireyin Bulgaristan nüfusunda şu anda hala bir vatandaş olarak kayıtlı olup olmadığının araştırması yapılmalıdır. Bunun için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılarak bir vatandaşlık sorgulaması gerçekleştirilir. Sorgulama sonucunun olumlu olması halinde kişiler gerekli evrakları hazırlayarak vatandaşlık başvuru süreçlerini başlatabilmektedir.

Öncelikle dedenin vatandaşlığını geri kazanması sonra ise sırasıyla çocuğunun ve torununun başvuruda bulunması gerekmektedir. Eğer dedenin halihazırda çifte vatandaşlığı bulunuyorsa önce çocukları sonra torunları başvuruda bulunarak Bulgaristan vatandaşlığı alabilir. Dedenin bir alt soyu olan çocuğu vatandaşlık başvurusu yapmadan torununun Bulgaristan vatandaşlığı alması mümkün değildir.

Babaannem Bulgaristan Doğumlu Vatandaşlık Başvurusu Yapabilir Miyim

Babaannem Bulgaristan Doğumlu Vatandaşlık Başvurusu Yapabilir Miyim?

Öncelikle Bulgar göçmeni olan Babaanne için bir vatandaşlık sorgulaması gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlık sorgulaması sonucunda olumlu bir yanıt elde edilmesi üzerine göçmen olan babaanne hayatta olmasa dahi bir alt soyu olan çocuğunun Bulgar vatandaşlığı hakkı bulunmaktadır.

Gerekli vatandaşlık tespitinin yapılmasının ardından önce çocuğu sonra da gerekli bekleme süresinin dolması ile torunu başvuruda bulunabilmektedir. Bu sayede babaannesi Bulgaristan doğumlu kişiler Bulgaristan vatandaşlığı elde edebilir.

Annem Bulgaristan Doğumlu Çifte Vatandaşlık Alabilir Miyim?

Bu durumda öncelikle Bulgaristan doğumlu olan annenin vatandaşlık tespit işlemi gerçekleştirilmelidir. Eğer anne yapılan sorgulama sonucunda vatandaş olarak tespit edilirse çocuğunun da başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

Bulgaristan kişilerin çifte vatandaş olmasına imkan sağlamaktadır. Yani Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapacak bireylerin Türk vatandaşlığından vazgeçmeleri gibi bir durum söz konusu değildir.

Gerekli evrakların toparlanması ile başvuru yapılabilir. Aşağıda Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için talep edilen evraklar listelenmiştir:

 • T.C pasaportu fotokopisi
 • Bulgaristan vatandaşlık hakkı tespit formu (Göçmen birey için)
 • 2 adet fotoğraf
 • İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerinden alınmış ve apsotilli bir isim denklik belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evlilik kayıtları
 • Başvuru sahibi adına başkası başvuru gerçekleştiriyor ise vekaletname
 • Bulgaristan’dan kalan eski belgeler

Yukarıda listelenen bütün belgeler tasdikli ve apsotilli olmalıdır. Daha fazla bilgi ve başvuru yapmak için Vizem.net ile iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Doğumlu Bireyler Üzerinden Vatandaşlık Alma Hakkı Var Mıdır?

Bulgaristan doğumlu olup Türkiye’ye göç eden bireylerin, çocuklarının ve torunlarının vatandaşlık alma hakları bulunmaktadır. Bulgaristan göçmeni hayatta ise Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na kendi adına bir vatandaşlık sorgulama başvurusunda bulunmalıdır. Bu sorgulamada “vatandaştır” sonucu elde edildiği taktirde göçmenin yeniden Bulgaristan vatandaşı olma hakkı doğmaktadır.

Bu bireylerin çocukları ve torunları da vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Eğer göçmen vefat etti ise, çocukları birey adına vatandaşlık sorgulaması başlatabilir. Bu sorgulamada “vatandaştır” yanıtı elde edilir ise göçmenin çocuklarına başvuru hakkı doğmaktadır. Ancak “vatandaş değildir” cevabı ile karşılaşıldığı taktirde herhangi bir vatandaşlık başvurusu yapılamamaktadır.

Bulgaristan Soy Ağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet uygulaması üzerinden kişiler soy ağacı sorgulama işlemlerini bu link üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Yapılan sorgulama ile Bulgaristan doğumlu üst soyların bulunduğu görüldüğü taktirde kişiye Bulgaristan vatandaşlık hakkı doğabilir.

Ancak asıl Bulgaristan göçmenleri soy ağacı sorgulama işlemi Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Bu başvuruda Bulgaristan’dan göçen bireyin ülkede ikamet ettiği zamanlardaki bilgileri derinlemesine araştırılmaktadır. Göçmenin çok eski yıllarda Türkiye’ye göçmüş olması bazı vatandaşlık sorgulamalarında sıkıntı yaratabilmektedir. Çok eski arşiv kayıtlarına ulaşılamaması gibi durumlar vatandaşlık sorgulama işleminin önünü tıkayabilir. Örneğin 1938 Bulgaristan Göçmenlerinin vatandaşlık başvuru süreci 1952’de gelen göçmenlerden daha uzun sürebilmektedir.

Türkiye Doğumlular için Bulgaristan Vatandaşlığı Alma Nasıl Yapılır?

Türkiye doğumlular için Bulgaristan vatandaşlığı alma konusunda birden fazla yol bulunmaktadır. Bulgaristan’da vatandaşlık alabilmenin şartları arasında kişilerin Bulgar kökenli olduklarını kanıtlamaları, ebeveynlerinden en az birinin Bulgar vatandaşlığına sahip olması, ülkede belirli miktarda yatırım yapmaları gibi durumlar bulunmaktadır.

Aşağıda Türkiye doğumlular için Bulgaristan vatandaşlık başvurusu hakkına sahip olan bireylerin tam listesi verilmiştir:

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak
 • Anne veya babanın Bulgar vatandaşı olması
 • Bulgar vatandaşı olan bir birey ile evlilik yapmak
 • Bulgaristan’da belli bir miktarda yatırım yapmış olmak
 • Bulgaristan’da belirli bir süre ikamet etmiş olmak
 • Ülkeye katkı sağlamış olmak
 • Eski Bulgar göçmeni olmak

Yukarıdaki şartları sağlayan Türkiye doğumlu her birey Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahiptir.

Babam Bulgaristan Doğumlu ancak Vefat Etti Vatandaşlık Alabilir Miyim?

Anne veya babası Bulgaristan doğumlu olan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan bireyler vefatları durumunda ebeveynleri adına vatandaşlık sorgulaması gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda vatandaşlık tespiti olumlu sonuçlanır ise vefat eden göçmenin çocuğuna vatandaşlık hakkı doğmaktadır. Üst soydan bireylerin Bulgaristan vatandaşı, göçmeni olduğu kanıtlandığı taktirde herkes başvuru yapma hakkına sahiptir.

Dikkat edilmesi gereken nokta; Bulgaristan vatandaşlığı öncelikle çocuğa ve sonra toruna aktarılabilmektedir. Bir alt soy Bulgaristan vatandaşlığı başvurusunda bulunmaz ise geri kalan alt soyların da vatandaşlık hakları söz konusu olmayacaktır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: