Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Avantajları

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Avantajları ve Başvuru Şartları

Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne dahil olması, yıllar önce Türkiye’ye göç etmiş Bulgar göçmenlerinin vatandaşlık hakkını tekrar kazanmak istemesine sebep olmuştur. Bulgaristan çifte vatandaşlık avantajları aynı zamanda AB vatandaşlık haklarından faydalanmayı sağlamaktadır.

Bulgaristan Cumhuriyeti, vatandaşlık yasası gereğince bireylere çifte vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Bu sayede Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapacak kişilerin T.C vatandaşlığından vazgeçmeleri gerekmemekte; kişiler, her iki ülkenin vatandaşlık haklarından da faydalanabilmektedir.

Vizem.net çifte vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişiler için Bulgaristan vize işlemlerinden başlayarak Bulgar göçmenlik bürolarına yapılacak başvuruya kadar danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık İşlemleri

Türk vatandaşları için uygun koşulların sağlanması ile Bulgar vatandaşlığı elde ederek çifte vatandaş olmak mümkündür. Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapılabilecek durumlar aşağıda listelenmiştir. Bu koşullarda bulunan Türk vatandaşlarının Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapma hakları vardır.

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak
 • Bulgar anne veya babaya sahip olmak
 • Eski Bulgar göçmeni olmak
 • Bulgaristan’da belirli miktarda yatırım yapmak
 • Bulgaristan’a katkı sağlamış olmak
 • Bulgaristan’da vatandaşlık için belirlenmiş olan ikamet süresini doldurmak
 • Bir Bulgar vatandaşı ile evli olmak
Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Şartları

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapacak bireyler için bazı Bulgaristan çifte vatandaşlık şartları bulunmaktadır.

 • Başvuru sahibi Türkiye içerisinde ya da Bulgaristan’da herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır.
 • Eğer başvuru Bulgar anne veya babanın üzerinden yapılmıyorsa başvuru sahibi 18 yaşının üzerinde olmalıdır. Kişilerin Bulgaristan’da geçimlerini sağlayacakları bir işe sahip olduklarını da göstermeleri gerekmektedir.
 • Çifte vatandaşlık başvurusunda bulunacak bireylerin Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bir dil belgesi almaları süreci kolaylaştırmaktadır.
 • Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin dosyalarındaki belgeler ile vatandaşlık durumlarını karşıladıklarına dair kanıtlar sunmaları gerekmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Bulgar vatandaşlığı daha çok Bulgaristan ile soy bağı bulunanlara ya da göçmenlere verilse de Türk vatandaşları için de gerekli koşulları sağladıkları ve prosedürleri uyguladıkları durumlarda Bulgar vatandaşlığı hakkı bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır komşusu olması sebebi ile Bulgaristan, göçmenlik ilişkilerinin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olarak bilinmektedir. Mübadele yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaşanan yoğun göçlerin ardından Bulgaristan’ın bir Avrupa Birliği üyesi olması göçmenlerin vatandaşlık haklarını geri kazanmak istemelerine sebep olmuştur.

Aşağıda Türk vatandaşları için Bulgaristan çifte vatandaşlık başvuru prosedürleri sıralanmıştır:

 1. Bulgaristan Etnik Kökenine Sahip Türk Vatandaşları: Bulgaristan etnik kökenine sahip olan Türk vatandaşlarının Bulgar vatandaşlığına başvuru hakları vardır. Etnik kökeni Bulgar olan bireylerin vatandaşlık başvurularında herhangi bir ikamet ya da dil şartı aranmamaktadır. Kişi Bulgar soyuna sahip olduğunu belgelerle kanıtlayarak başvuru yapabilir.
 2. Bulgar Vatandaşı Anne Veya Babaya Sahip Olan Türk Vatandaşları: Bulgar bir anne veya babaya sahip olmak bireylere vatandaşlık hakkı sağlamaktadır. Bu tür vatandaşlık başvurularında herhangi bir yaş sınırı, ikamet etme şartı ya da dil şartı bulunmamaktadır. Ayrıca sonradan Bulgar vatandaşlığı kazanmış ebeveynlerin çocuklarının da vatandaşlık başvurusu yapma hakkı vardır.
 3. Bulgar Vatandaşı ile Evli Olan Türk Vatandaşları: Bulgar vatandaşı bir bireyle evlilik bağı bulunan Türk vatandaşı öncelikle Bulgaristan Konsolosluğunun D tipi vize başvurusunda bulunarak evlilikten dolayı ülkeye giriş yapmalıdır. Ardından Bulgaristan Yabancılar şubesine müracaat ederek bir oturum kartı çıkarılır. Kişiler 1 yıllık verilen bu oturum kartını her yıl yenileterek Bulgaristan’da vatandaşlık almak için bulunan 5 yıllık ikamet süresini doldurur. Bireyler ikamet sürelerini doldurmalarının ardından gerekli mülakatları ve dil sınavını geçer ise vatandaşlık başvuru hakkı elde eder.
 4. Bulgaristan’da Yatırım Yapan Türk Vatandaşları: Bulgaristan çifte vatandaşlığını kazanmanın bir diğer yolu da ülkeye yatırım yapmaktan geçer. Türk vatandaşları Bulgaristan’da 512 bin EUR olan Devlet Tahvil Bonosu alıp bir şirket kurarak öncelikle ülkede süresiz oturum iznine sahip olmaktadır.
  Ardından bu yatırım belgeleri ile Türkiye’de bulunan Bulgaristan Konsolosluklarına D tipi vize başvurusunda bulunulur. Alınan vize ile ülkeye giriş yapıldığı anda Yabancılar Şubesinden bir oturum kartı başvurusu yapılmalıdır. Kişiler süresiz oturum kartı ile Bulgaristan’da 5 yıllık ikamet süresini doldurmalarının ardından vatandaşlık alma hakkına sahip olmaktadır.
 5. Bulgaristan’a Katkı Sağlayan Türk Vatandaşları: Üstün başarı gösteren sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler ya da sporcular istisnai durumlarda ülkeye büyük katkı sağladıklarında bakan ya da müsteşar teklifi ile vatandaşlık hakkı kazanabilmektedir.
 6. Eski Bulgar Göçmeni Olan Türkiye Vatandaşları: Bulgaristan’dan Türkiye’ye yaşanan birçok göç bulunmaktadır. Bulgaristan doğumlu vatandaşlar için çifte vatandaşlık süreçleri biraz daha karmaşık olabilmektedir. Kişilerin hangi yıllarda göç ettikleri Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından önemsenmektedir. Örneğin 1951 yılında Türkiye’ye gerçekleştirilen Bulgar göçü, Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu göç olarak kabul edilmektedir.

Bu yıllarda göç eden bireyler için herhangi bir ikamet etme ya da bekleme süresi bulunmadan 3 ay içerisinde vatandaşlık hakkı tekrar elde edilebilmektedir. Ancak 1978 yılındaki göçler Bulgaristan Adalet Bakanlığı tarafından isteğe bağlı gerçekleştirilen göç olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple bu yıllarda göç eden Bulgar vatandaşlarının vatandaşlık hakkını geri kazanmak için yaptıkları başvurular uzun değerlendirme süreci sonucunda neticelenmektedir. 1978 göçmenleri de Bulgaristan’da ikamet etme süresini doldurma şartına tabi tutulmaktadır.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişiler Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapmak için Bulgaristan’a giderek Adalet Bakanlığı’na evrak teslimi gerçekleştirmelilerdir. Bu yüzden bireylerin öncelikle bir D tipi Bulgaristan vizesine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Vizem.net bünyesinde yapılan Bulgaristan D tipi vize başvurusunda başvuru sürecinin başlaması için kişilerin gerekli evrakları İstanbul merkez ofisine göndermesi yeterli olmaktadır. Aşağıda Bulgaristan D tipi vize için başvuru süreci verilmiştir:

 1. Vize başvuru formu doldurmak
 2. Talep edilen evrakları hazırlamak
 3. Konsolosluk randevusu almak
 4. 100 EUR olan vize harcını yatırmak
 5. Konsoloslukta yüz yüze vize mülakatına girmek
 6. Başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması

D tipi Bulgaristan vizesine sahip olan kişiler ülkeye giriş yaparak vatandaşlık başvuruları için evraklarını Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bildirmelidir. Kişilerin Bulgaristan ile bir soy bağı bulunuyorsa ya da göçmen olarak başvuru yapılıyorsa bir “vatandaşlık sorgulama” işlemi gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlık sorgulama işlemi sonucunda bireylere “vatandaştır” cevabının gelmesi ile vatandaşlık başvuru süreci başlatılabilmektedir. “vatandaş değildir” cevabı alan kişiler yatırım, evlilik gibi yollarla vatandaşlık hakkı elde edebilmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığı elde ederek çifte vatandaş olan Türk vatandaşları her iki ülkenin vatandaşlık haklarından da faydalanabilmektedir. Bulgaristan 2007 yılında bir Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu için vatandaşlık hakları oldukça fazladır. Aşağıda Bulgaristan çifte vatandaşlık hakları listelenmiştir:

 • Bulgaristan vatandaşı olan bireyler Bulgaristan’da çalışma, ikamet etme, okuma gibi imkanlardan yararlanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerini bir vizeye tabi olmadan serbestçe dolaşma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği sınırları içerisindeki herhangi bir ülkede ikamet etme, yaşama ve çalışma hakkına sahiptir.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
 • Bulgar vatandaşları ve aile üyeleri Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde eğitim hakkına sahiptir.
 • Bireyler Avrupa Birliği ülkelerinde özel mülk edinebilirler.
 • Kanada, İsviçre ve Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 150 ülkeye vizesiz ve sınırsız seyahat hakkına sahiptirler.
 • Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gümrüksüz mal ve hizmet sağlama hakkına sahip olur.

Bulgaristan çifte vatandaşlık hakları konusunda daha fazla bilgi almak ve vatandaşlık başvurusunda bulunmak için Vizem.net ile irtibata geçebilirsiniz.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Vizem.net bünyesine iletilen Bulgaristan çifte vatandaşlığı hakkında sık sorulan sorular cevaplanmıştır.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan vatandaşlığı için belirlenen bir ücret bulunmamaktadır. Ancak yatırım yolu ile 512 bin EUR değerindeki Devlet Tahvil Bonosunu alarak ülkede yatırım yapan bireylerin ikamet süresini doldurmalarının ardından vatandaşlık alma hakları bulunmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlık işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gerekli miktarda yatırım yapan bireyler yatırım belgeleri ile öncelikle Bulgaristan Başkonsolosluğuna başvuru yaparak ya da Bulgaristan Büyükelçiliğinden randevu alarak bir D tipi vize başvurusunda bulunmalıdır. Ardından ülkeye giriş yaparak 5 yıllık ikamet süresi doldurulmalıdır. İkamet süresinin sonunda kişiler Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanır.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık ile Araba Getirme

Bulgaristan Çifte Vatandaş için Türkiye’ye Araba Getirme İmkanı Var Mıdır?

Geçici, turistik seyahatler kapsamında Bulgaristan çifte vatandaşları için Bulgaristan’dan araba getirme imkanı bulunmaktadır. Ancak bu araba Türkiye’de yerleşik veya geçici ikamet eden herhangi bir bireye satılamamaktadır.

Ayrıca Türkiye’de yaşayan bir bireyin Bulgaristan’da yaşayan bir kişiye ait aracı vekaleten de olsa Türkiye’ye sokması mümkün değildir. Bulgaristan vatandaşları kısa süreli turistik seyahatlerinde arabaları ile Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Bunun için talep edilen bazı evrakların sağlanması gerekir. Bu evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • Taşıtın Mülkiyet Belgesi
 • Getirilecek taşıt giriş yapacak kişiye ait değilse geçerli bir Vekâletname veya Kira Sözleşmesi
 • Taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi
 • Ülkeye giriş yapacak kişiye ait Pasaport

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Şartları 2016 Yılından Sonra Değişti Mi?

Bulgaristan çifte vatandaşlık şartları 2016 yılından sonra herhangi bir değişiklik göstermemiştir. Kişilerin çifte vatandaşlığa başvurabilmeleri için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapacak bireylerin başvuru amacına göre aşağıdaki şartlardan uygun olanı sağlaması gerekmektedir.

 • Bulgar etnik kökenine sahip olmalı
 • Bulgar anne veya babaya sahip olmalı
 • Eski Bulgar göçmeni olmalı
 • Bulgaristan’da belirli miktarda yatırım yapmalı
 • Bulgaristan’a katkı sağlamış olmalı
 • Bulgaristan’da vatandaşlık için belirlenmiş olan ikamet süresini doldurmalı
 • Bir Bulgar vatandaşı ile evli olmalılardır.

Bunun yanında kişilerin başvuru yapabilmeleri için;

 • Bulgaristan’da ve Türkiye’de herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları
 • Bulgar anne veya baba üzerinden başvuru yapılmıyor ise 18 yaşından büyük olmaları
 • Bulgaristan’da kendi yaşam masraflarını karşılayabilecekleri bir işe sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Soy Ağacı ile Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır?

1938-1951-1968-1978 yıllarında Türkiye’ye göç eden göçmenlerin ve alt soylarının Bulgaristan vatandaşlıklarını geri kazanma hakları bulunmaktadır. Bunun yanında ebeveynlerinden en az biri Bulgar vatandaşı olan Türk vatandaşları da başvuru hakkına sahiptir.

Bulgaristan vatandaşlık işlemleri uzun ve karmaşık bir süreçtir. Vizem.net bünyesinde gerçekleştirilen Bulgaristan vatandaşlık başvurusu işlemleri adım adım aşağıda verilmiştir:

 • Vatandaşlık sorgulama işlemi
 • Doğum belgesi çıkartılması
 • Vatandaşlık için bir Bulgaristan D vizesi başvurusu yapılması
 • Oturum izni alma
 • Vatandaşlık başvurusu yapma

Vatandaşlık sorgulama işlemi, bireylerin soylarının tespit edilmesi için gereklidir. Bulgaristan vatandaşlık sorgulama ve tespit prosedürü birkaç adımdan oluşmaktadır. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak bireyler üst soylarını tespit ettirmelidir. Bulgaristan doğumlu olan bireyin soyunun tespit edilmesi çok önemlidir. Başvuru sahibi bir Nüfus Müdürlüğü’ne giderek tüm üst soylarının belgelerini döktürmeli ve Kaymakamlıktan apostillettirilmelidir. Gerekli belgeleri sağlayan bireyler bir D tipi Bulgaristan vizesi ile ülkeye girerek soy bağlarını kanıtlayan belgelerle vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Avukatı

Bulgaristan çifte vatandaşlık avukatı gerekliliği başvuru durumuna göre gerekmemektedir. Vizem.net Bulgaristan şubesi 1’i Türkçe bilen 3 avukat ile çalışarak gerekli durumlar için en iyi hizmeti en uygun fiyata sunabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: