eski göçmenlere bulgaristan vatandaşlığı

Eski Göçmenlere Bulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Cumhuriyeti, 1800’lü yılların sonundan 1900’lü yılların sonuna kadar mübadele sebepleriyle Türkiye’ye göç eden göçmenlere Bulgaristan vatandaşlığı hakkı tanımaktadır.

Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları, mübadele dönemlerinde Türkiye’ye göç eden ve Bulgar vatandaşlığını kaybeden göçmenler ile aile üyelerine yeniden Bulgar vatandaşlığı sağlamaktadır.

Bulgaristan mevzuatına göre eski göçmenlere Bulgaristan vatandaşlığı hakkından yararlanmak isteyen bireylerin, Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na doğrudan başvuru yapmaları gerekir.

Vizem.net, Bulgaristan’a vatandaşlık başvurusunda bulunmak üzere gidecek eski göçmenlerin Bulgaristan kısa süreli vize işlemlerinde danışman desteği sunan akredite kuruluştur. 2017-2021 yılları arasında Vizem.net danışmanlığında yapılan Bulgaristan vize başvurularında onaylanma oranı %95,8’dir.

Bulgaristan vize işlemleri için: 0850 241 1868

Bulgaristan Göçmenleri için Çifte Vatandaşlık Hakkından Kimler Faydalanabilir?

Bulgaristan göçmenleri için çifte vatandaşlık hakkından faydalanabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye mübadele yıllarında göç etmiş göçmenler
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden göçmenlerin çocukları
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden göçmenlerin torunları
 • Bulgaristan göçmeni ile soy bağı bulunduğunu kanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Yasal kaynaklara göre, Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık hakkı için öncelikle Bulgaristan’dan göç eden kişinin Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirerek Bulgaristan vatandaşlık sorgulaması yaptırması gerekir.

Göçmen kişi Bulgar vatandaşlığını geri kazandıktan sonra bir alt soyu olan çocukları da vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkına sahip olmaktadır. Bulgaristan göçmeninin çocukları Bulgar vatandaşlığına geçtikten sonra torunlarına da başvuru hakkı doğmaktadır.

Bir alt soy olan çocuklar Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirmeden torunların başvuru yapma hakkı yoktur. Örneğin dedesi Bulgaristan göçmeni olan bir T.C vatandaşının Bulgaristan vatandaşlığına hak kazanması için öncelikle Babasının veya Annesinin Bulgar vatandaşlığı almış olması gerekmektedir.

1950 Bulgaristan Göçmenleri Çifte Vatandaşlık Başvurusu

Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu
 • Apostilli Sabıka Kaydı: E devlet veya yetkili Türk makamlarından alınmalıdır.
 • Apostilli İsim Denklik Belgesi: Türk makamlarından alınmalıdır.
 • Apostilli Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Türk makamlarından alınmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Bulgaristan Doğum Belgesi
 • Bulgaristan Aile Kütüğü
 • Geçmiş dönemde hangi anlaşmaya bağlı olarak Türkiye’ye göç edildiğini gösteren belgeler

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi Nedir?

Bulgaristan göçmenleri vatandaşları, Türkiye’ye göç ettikleri yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı isimlerini Türkçe isimler ile değiştirmek zorunda kalmışlardır. Türkiye’ye göç edildiğinde alınan Bulgaristan İsim Denklik Belgesi, göçmenlerin Bulgaristan’da yaşarken kullandıkları ismin sahibi ile şu anda kullandıkları ismin sahibinin aynı kişi olduğunu gösteren belgedir. İsim Denklik Belgesi, Bulgaristan göçmenlerinin göç ile isim değiştirdiğinin resmi kanıtıdır.

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilmektedir. İsim denklik belgesi almak isteyen kişiler bağlı oldukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuru gerçekleştirmelidir.

Başvuru şahsen yapılabileceği gibi vekaleten de gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Nüfus Müdürlüklerinde öncelikle MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) üzerinden isim sorgulaması yapılır. MERNİS veri tabanında Bulgar göçmeninin isim değişikliği görüldüğü takdirde belge düzenlenmektedir.

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi alma aşamaları aşağıda anlatılmıştır:

 1. İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne İsim Denklik Belgesi başvurusu gerçekleştirilir.
 2. MERNİS sistemi üzerinden isim geçmişi sorgulanır.
 3. Sistem üzerinde kayıtlı olan kişilerin İsim Denklik Belgesi düzenlenir.
 4. Veri tabanında isim geçmişi bulunamayan kişiler için başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik ve pasaport belgeleri ile işlem gerçekleştirilir. (Kişi hayattaysa)
 5. İsim Denklik Belgesi 1-2 ay içerisinde başvuru sahibine ulaştırılır.
 6. Başvuru işlemini gerçekleştiren bireyler E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/nvi-isim-denklik-belgesi-basvuru-durumu-sorgulama adresinden belge durumunu sorgulayabilmektedir.
Turist Vizesi ile Gelen Bulgaristan Göçmenlerin Borçlanması

Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Başvurusu için Doğum Tarihi Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Geçmiş yıllarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen toplu göçlerde birçok Bulgar vatandaşının doğum tarihi bilgileri hatalı girilmiştir. Doğum tarihi Türkiye kayıtlarında ve Bulgaristan kayıtlarında farklı olan kişilerin Bulgaristan vatandaşlık tespit işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık başvurusu için doğum tarihi düzeltme işlemi, Nüfus Müdürlüğü aleyhinde açılan “Tahsis Davası” ile gerçekleştirilmektedir. Kişilerin Tahsis Davası açabilmek için Bulgaristan’da düzenlenmiş doğum kayıt örneği veya nüfus kayıt örneği belgesine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Tahsis davaları ortalama 2-3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bulgar göçmeni tarafından açılan tahsis davası davacı lehine sonuçlandığı takdirde kişilerin doğum yerleri ve doğum tarihleri düzeltilerek nüfus kayıtlarına işlenmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vatandaşlık sorgulama işlemleri eski Bulgar göçmenlerinin ve alt soylarının vatandaşlık hakkı bulunup bulunmadığını öğrenmek için yapılmaktadır. Kanun gereği Bulgaristan vatandaşlık sorgulama işlemleri Bulgaristan Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Kişiler isim denklik belgesi ve doğum belgeleri ile Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık sorgulama işlemi için başvurusunda bulunmalıdır. Bulgaristan vatandaşlık sorgulama başvurusu sonucunda Bulgaristan Adalet Bakanlığı kişilere “vatandaştır” ya da “vatandaş değildir” olarak sonuç bildirimi yapmaktadır. Bulgaristan vatandaşlık hakkının bulunduğu açıklanan başvuru sahipleri Bulgaristan vatandaşlık başvuru süreçlerini devam ettirme hakkına sahip olmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlık sorgulama başvurusu gerçekleştirildikten sonra verilen referans kodu ile başvuru sahipleri https://publicbg.mjs.bg/BgInfo/ Bulgaristan Adalet Bakanlığı vatandaşlık sorgulama işlemlerini takip edebilirler. 1912, 1935, 1938, 1951, 1978 yılları Bulgaristan göçmenleri için çifte vatandaşlık sorgulama işlemi yapabilir.

Bulgaristan Doğum Belgesi (Akt Za Rajdane) Nedir, Nasıl Alınır?

Akt Za Rajdane yani Bulgaristan doğum belgesi, göçmen vatandaşın Bulgaristan topraklarındaki doğum kaydıdır ve Bulgaristan’da kişinin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden göçmenlerin doğum tarihleri kimliklerine farklı işlenmiş olabilmektedir. Bulgaristan kayıtlarındaki doğum tarihi ile Türkiye kayıtlarındaki doğum tarihi aynı olmayan kişiler Bulgaristan vatandaşlık hakkını geri kazanamazlar.

Bulgaristan’dan alınan doğum belgesi ile kişiler Türkiye’deki doğum tarihlerini düzelttirme hakkına sahip olmaktadır.

Bulgaristan Göçmenleri için Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşlığına sahip olan Bulgaristan göçmenleri çifte vatandaşlık başvurusu ile Bulgaristan vatandaşlığını yeniden kazanma hakkına sahiptir. Bulgaristan Cumhuriyeti, kişilerin çifte vatandaş olmasına izin vermektedir.

Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’ye göç ettikleri yıllara bağlı olarak başvuru süreçleri değişiklik göstermektedir. Bulgaristan Adalet Bakanlığı, göçmenlerin hangi yıllarda göç ettiklerini önemsemektedir.

1951 yılında gerçekleştirilen Bulgaristan göçü zorunlu göç olarak kabul edilirken 1978 yılında gerçekleşen göç isteğe bağlı göç olarak değerlendirilmektedir. Zorunlu göçler için gerçekleştirilen Bulgaristan vatandaşlık başvurularında başvuru sahipleri 3 ay içerisinde Bulgar vatandaşlığını kazanabilmektedir.

İsteğe bağlı göçler kapsamında gerçekleştirilen başvurularda Bulgaristan vatandaşlığı için gerekli ikamet şartını karşılıyor olmak beklenirken değerlendirme süreci de uzun sürmektedir.

Bulgaristan göçmeni olarak çifte vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişilerin doğrudan Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekir. Kişiler Bulgaristan’a giriş yapabilmek için öncelikle D tipi Bulgaristan vize başvurusu ypmalıdır.

D tipi vize kapsamında Bulgaristan’a giriş yapan bireyler gerekli göçmenlik evraklarını Bulgaristan Adalet Bakanlığına teslim etmelilerdir. Bulgaristan Adalet Bakanlığı ilk aşamada vatandaşlık sorgulama işlemi gerçekleştirmektedir.

Bulgaristan vatandaşlık sorgulama işlemi sonucunda “vatandaştır” cevabının elde edilmesi ile Bulgaristan vatandaşlığına başvuru hakkı elde edilmektedir.

1938 Bulgaristan Göçmenleri için Vatandaşlık

1912 Bulgaristan Göçmenleri Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

1912 yılında Balkan Savaşları neticesinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden göçmenlerin ve alt soylarının Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu hakkı bulunmaktadır. Hayatta olmayan 1912 Bulgaristan göçmenleri çifte vatandaşlık başvurusu için bir alt soyu olan çocuklarının Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirme hakkı bulunur.

1912 Bulgaristan göçmenleri adına isim denklik belgesi, doğum belgesi ve göç belgesi alınmalıdır. 1912 Bulgaristan göçmenleri için alınan belgeler ile Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirilmelidir.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı 1912 göçmeninin vatandaşlık sorgulamasını gerçekleştirir. Bulgaristan vatandaşlık sorgulaması sonucunda göçmen kişinin Bulgaristan vatandaşı olduğu kabul edilir ise bir alt soyu olan çocuklarının da vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığı yalnızca bir üst soydan alınmaktadır. 1912 Bulgaristan göçmenlerinin çocukları başvuru gerçekleştirmeden torunları başvuru gerçekleştirememektedir.

1935 Bulgaristan Göçmenleri Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

1935 Bulgaristan göçmenleri çifte vatandaşlık başvurusu için isim denklik belgesi, nüfus kayıt örneği ya da doğum belgeleri ile Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık sorgulaması için başvuru gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlık sorgulaması sonucunda vatandaşlık hakkı bulunan göçmenler başvurularını devam ettirebilirler.

1935 göçmenlerinin alt soyları da Bulgaristan vatandaşlığı hakkından yararlanabilmektedir. Göçmen kişi vefat ettiyse dahi aile üyeleri göçmen adına vatandaşlık sorgulaması işlemi geröekleştirebilir. Bulgaristan göçmeninin bir alt soyu olan çocuklarından başlanarak torunlarına kadar vatandaşlık alınabilmektedir.

1938 Bulgaristan Göçmenleri Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

1938 Bulgaristan göçmenlerinin birçoğunun vatandaşlıktan çıkarıldığı bilinmektedir. 1938 göçmenlerinin Bulgaristan vatandaşlıklarını yeniden kazanma ve çifte vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakları bulunmaktadır.

1938 göçmenlerinin Bulgaristan vatandaşlığını geri almak için isim denklik belgesi, nüfus kayıt örneği, göçmen belgesi (muhacir kağıdı), doğum belgesi gibi evraklar bir araya getirilerek Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekir.

1938 Bulgaristan göçmenleri çifte vatandaşlık başvurusu için Bulgaristan Adalet Bakanlığı öncelikle vatandaşlık incelemesi ve sorgulaması gerçekleştirmektedir. Vatandaşlık sorgulamasının ardından “Bulgaristan vatandaşlığı onaylanmıştır” yanıtını elde eden kişilerin vatandaşlık başvuru süreçlerini başlatma hakları bulunmaktadır.

1938 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden kişi hayatta değil ise bir alt soyu olan çocuklarının başvuru gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır. Göçmen adına yapılan vatandaşlık sorgulamasında “vatandaştır” cevabı elde edilirse çocukları da başvuru gerçekleştirme hakkına sahip olmaktadır. Vatandaşlık sorgulamasında “vatandaş değildir” yanıtı elde edilirse Bulgaristan vatandaşlığı bir alt soya aktarılmaz.

1951 Göçmenleri Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

1951 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye toplamda 154 bin kişi göç etmiştir. 1951 yılında Bulgaristan’da kurulan baskıcı rejim sebebiyle birçok göçmen Türkiye’ye sığınmıştır. Bulgaristan Cumhuriyeti 1951 göçmenlerini zorunlu göç eden kişiler olarak kabul etmektedir.

1951 göçmenleri çifte vatandaşlık başvurusu için isim denklik belgesi, nüfus kayıt örneği, Bulgaristan’dan kalmış kanıt niteliğindeki belgeleri Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na sunmalıdır. Bulgaristan Adalet Bakanlığı birçok 1951 göçmeninin vatandaşlık hakkını korumaktadır. Bulgar vatandaşlığı hakkı korunmayan bireyler Bulgaristan vatandaşlık başvurusu ile geri kazanmaktadır.

1951 göçmenlerinin vatandaşlık başvurularında Bulgaristan Adalet Bakanlığı vatandaşlık sorgulama işlemi gerçekleştirmektedir. Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama işleminin ardından “vatandaştır” yanıtını alan 1951 Bulgar göçmenleri yaklaşık olarak 3 ay içerisinde vatandaşlıklarını yeniden kazanabilmektedir.

1978 Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

1978 Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık başvurusu önceki yıllarda göç etmiş göçmenlerden daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti 1978 yılında göç eden göçmenleri isteğe bağlı göç gerçekleştirmiş olarak kabul etmektedir.

1978 Bulgaristan göçmenleri vatandaşlık başvurusu için göçmenler; isim denklik belgesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, hangi anlaşmaya bağlı olarak göç edildiğinin belgeleri ile birlikte Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na vatandaşlık başvurusunda bulunmalıdır. Bulgaristan Adalet Bakanlığı 1978 göçmenlerinden birçoğunun Bulgaristan vatandaşlık hakkını korumaktadır.

Bulgaristan Adalet Bakanlığı evraklarını teslim aldığı bireyler için vatandaşlık sorgulaması başlatmaktadır. Bulgaristan vatandaşlık sorgulamasının ardından kişiler “vatandaştır” ya da “vatandaş değildir” sonuçlarından birini elde ederler; “Vatandaştır” cevabını alan göçmenlerin Bulgaristan vatandaşlık işlemlerini başlatma hakkı bulunur, “Vatandaş değildir” yanıtını elde eden kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı alma hakkı bulunmamaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: