Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Bulgaristan'da Şirket Kurmak 2023

Bulgaristan Cumhuriyeti 100% yabancı sermayeli şirket kurulumuna olanak tanımaktadır. Bulgaristan’da şirket kurmak, düşük vergi rejimi ile vergi giderleri açısından avantaj sağlamaktadır. Bulgaristan 10%’luk kurumlar vergisi ve yabancı yatırım teşvikleri ile birçok T.C vatandaşı için cazibe merkezi haline gelmiştir.

Bulgaristan iş yapma kolaylığı ve fırsatlar bakımından World Bank tarafından yapılan dünya sıralamasında 66. sırada yer almaktadır. Bununla beraber Bulgaristan’da şirket kurmanın ya da şube açmanın şirket ortaklarına sağladığı çeşitli avantajlar bulunmaktadır.

Bulgaristan’da şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Bulgaristan’da şirket kurmanın temel avantajları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım hakkı
 2. Yatırım, istihdam ve arazi teşvikleri
 3. Düşük vergi oranları ve uygun isçilik maliyeti
 4. Şirket ortakları için uzun süreli ve multi özellikli Bulgaristan vizesi
 5. Belirli şartların karşılanması ile oturum izni
 6. Şirket adına araç alınması ve Türkiye’de kullanım hakkı

Avrupa operasyonlarını yönetmek, yeni şube açmak ya da yeni bir girişimde bulunmak isteyen kişi ya da tüzel kişiler Bulgaristan’da şirket kurarak bu avantajlardan faydalanabilirler.

Bulgaristan’da Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Bulgaristan, şirket kurmak için Avrupa Birliği vatandaşlık şartı aranmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı Bulgaristan’da şirket kurabilir. Şirket kurulumu için öncelikle kurulacak şirket türü belirlenir. Sonrasında bu şirket türü için gerekli olan bir dizi evrak ve başvuru belgelerinin hazırlaması gerekmektedir. Şirket kuruluşunda belirlenen sermaye Bulgaristan bankalarında şirket adına hesap açılarak yatırılmalıdır.

Bulgaristan’da Şirket Açmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bulgaristan’da şirket açmak için gerekli evraklar şirket türüne göre farklılık gösterir. Şirket türleri ODD (Limited Şirket), ve AD (Anonim şirketi) olarak ikiye ayrılır. Sorumlulukları ve sermaye yapıları bakımından Türkiye’deki şirket yapıları ile benzerdir. Bulgaristan’da şirket açmak için gerekli belgeler aşağıda şirket türlerine göre verilmiştir.

EODD veya ODD (Limited Şirket)AD (Anonim Şirketi)
Kuruluş SözleşmesiŞirket kuruluş beyannamesi
BeyannameKuruluş toplantı tutanağı
Temsil yetkileriYönetim kurulu toplantı tutanağı
Şirket genel kurul kararıŞirket temsilcisi atama toplantı tutanağı
Görev kabulü ve imza sirküleriHissedar listesi
Yatırım sermayesi kararıNoter tasdikli görev kabulleri
 İmza sirküleri
 Sermaye için banka dekontu
Bulgaristan’da Şirket Açmak

Mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda her iki şirket türü için de, Bulgaristan Cumhuriyeti yetkili makamlarından alınması gerekli lisans ve izinlerin alınmış olması gerekmektedir. İlgili şirketin faaliyet alanında özel yasalar tarafından düzenleme bulunuyorsa bu yasalarca belirlenen belgeler alınarak şirket kuruluşu gerçekleşmektedir.

Bulgaristan’da Şirketi Olanlara Vize Kolaylığı Sağlanır Mı?

Bulgaristan’da şirketi olan ya da şirket ortağı olan kişilere C tipi vize başvurularında uzun süreli ve multi özellikli vizeler alınabilmektedir. Bu vize ile kişi 2 yıla kadar Bulgaristan’a sınırsız giriş çıkış yapabilir. Ayrıca belirli istihdam ve vergi kriterlerini sağlayan kişiler Bulgaristan D vizesine ve sonrasında Bulgaristan oturum iznine başvurabilir.

Bulgaristan’da Şirket Kurma Maliyeti Nedir?

Danışmanlık ücretleri şirket türü, ortak sayısı, ve şirket faaliyetinin özel izine tabi olup olmamasına bağlıdır.

Türkiye’den Bulgaristan’a gitmeden tek ortaklı Limited Şirketi için ortalama şirket kurma maliyeti 500 Euro – 650 Euro arasında değişmektedir.

Bunun dışında kuruluş masrafları, ticari sicil kaydı, gibi Bulgaristan’daki devlet dairelerine ödenen ücretler tablosu aşağıda verilmiştir.

Bulgaristan’da Şirket Kurma Maliyeti ve Tescil Fiyatları Ne Kadardır?

 ODD (Limited Şirketi)AD (Anonim Şirket)
Ticari Sicil Kaydı80 Euro230 Euro
İsim Tescili25 Euro25 Euro
Telefon Numarası15 Euro15 Eur0
Posta Adresi20 Euro / Ay20 Euro / Ay
Muhasebe Ücreti*50 Euro /Ay100 Euro / Ay

* Muhasebe Ücreti: Vizem.net Bulgaristan’a biri Türkçe bilen personel çalıştıran toplamda üç muhasebe şirketi ile çalışmaktadır. Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Aylık iş yüküne göre muhasebe ücreti artıp azalabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Merkezimize Bulgaristan’da şirket kurmakla ilgili en sık sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Bulgaristan’da Şirket Kurup Araba Getirmek Mümkün Müdür?

Bulgaristan araba fiyatları bakımından Türkiye’ye kıyasla oldukça avantajlıdır. Bulgaristan’da şirket kurup araba getirmek 2021 yılı itibariyle mümkündür. Bu araçlar plaka değişimi yapılmadan (yabancı plaka ile) belirli süreliğine Türkiye’de kullanılabilmektedir. 18 yaşını geçmiş her T.C vatandaşı Bulgaristan’da şirket kurup şirket adına araç alabilir.

Şirket adına kayıtlı 0 ya da 2. El satın alınan araçlar Türkiye’de 3 ay süre ile şirket ortağı, şirket çalışanı ya da şirket ortağının birinci dereceden akrabası tarafından kullanılabilir. 3 ay süre dolduktan sonra aracın çıkış yapması gerekir. Bu süre sonunda araç değişikliği yapılarak tekrar Türkiye’ye araç ile gelmek mümkündür.

Şirket adına alınan 0 km araçlar ÖTV ve KDV’leri ödenerek TR plakaya çevrilebilir. 2. El araba ithalatı şu an mümkün değildir.

Bulgaristan’da Şirket Kurmak ve Oturum İzni İşlemleri Nasıl Yapılır?

10 Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşına 6 ay süreyle istihdam sağlayan T.C vatandaşı şirket ortakları Bulgaristan tanımlama kodu ve vergi dairesinden alınan vergi beyanı ile Bulgaristan D vizesine başvurabilir. D vizesi alındıktan sonra şirket ortağı Bulgaristan’da şirket merkezine en yakın göçmenlik bürosuna oturum izni için başvuruda bulunabilir. Oturum izni 5 yıl süreyle yenilebilir 5 yıl sonunda kalıcı oturum izni başvurusu yapılabilmektedir.

Bulgaristan’da Şirket Kurmak Ne Kadar Sürer?

Vizem.net danışmanlığında Bulgaristan’da şirket kurmak ortalama 10-12 iş günü sürmektedir. 20 gün sonunda şirket fatura kesmeye hazır ve tüm ticari kayıtları yapılmış olarak faaliyete geçmektedir.

AD şirketlerde şirket genel kurulunun karar alma süresi şirketin kuruluş sürecini etkileyen diğer bir faktördür.

Şirket ortakları ya da sahibi Bulgaristan’a gitmeden şirket kuruluş işlemleri Türkiye’den tamamlanabilmektedir. C tipi (turistik) vize ile Bulgaristan’a gidilerek de şirket kuruluşu şahsen sağlanabilir.

Bulgaristan’da İş Yeri Açmak

Bulgaristan’da İş Yeri Açmak Mümkün Müdür?

Bulgaristan’da iş yeri açmak ve bu ticarethanede bilfiil çalışmak ancak aşağıdaki koşullarda mümkündür;

 1. Kişinin Bulgaristan’da oturum izni bulunuyorsa
 2. Kişinin Bulgaristan vatandaşlığı bulunuyorsa
 3. Kişi ticari yatırımlar kapsamında Bulgaristan D vizesine sahipse

Bu koşulları sağlamayan kişiler kendi açtıkları ticarethanelerde çalışamaz. Ancak iş yeri açarak Bulgaristan vatandaşı ya da oturum izni olan kişileri çalıştırabilirler. Bu şekilde şirket kendi faaliyet alanlarında ticaret yapabilir.

Bulgaristan’da Nakliye Şirketi Kurmak Mümkün Müdür?

Operasyon merkezi Türkiye olan birçok uluslararası taşımacılık firması Bulgaristan’da nakliye şirketi kurarak Avrupa taşıma ağını buradaki merkezinden yönetmektedir. Bulgaristan’da nakliye şirketi kurmak lojistik şirketleri için şirket çalışanlarına vize kolaylığı, Avrupa’da dolaşım serbestisi ve uygun koşullar için devlet teşviklerinden faydalanma avantajı sağlamaktadır.

Vizem.net Türkiye merkezli uluslararası taşımacılık yapan şirketlerin vize işlemleri ve Bulgaristan’daki şirket kuruluşları için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bulgaristan’da Temsilcilik Açmak Mümkün Müdür?

Bulgaristan yatırım teşvik kanunu gereğince ticari faaliyette bulunan Türkiye Cumhuriyeti merkezli tüzel ya da gerçek kişiler Bulgaristan’da temsilcilik açabilmektedir. Temsilcilik kuruluşu, Bulgaristan Ticaret odasının ticari temsilcilik kayıt onayı ile gerçekleşmektedir. Ticari temsilci iradi temsilcilik yetkilerine sahiptir , kanuni bir temsilci değildir.

Bulgaristan’da açılan ticari temsilcilikler tüzel kişiliğe sahip değildir ve ticari faaliyette bulunamazlar. Vizem.net Bulgaristan’da temsilcilik açmak isteyen kişiler için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bulgaristan’da Dükkan Açmak Mümkün Müdür?

Oturum izni veya Bulgaristan vatandaşlığı bulunmayan T.C vatandaşları Bulgaristan’da dükkan açarak bu ticarethaneleri şahsen çalıştıramazlar. Türkiye’de faaliyet gösterdikleri dükkanlarını buraya taşıyamazlar.

Bulgaristan’da dükkan açmak ve bilfiil burayı işletmek için aşağıdaki şartlardan birinin karşılanması gerekir.

 1. Türkiye’den emekli olmuş kişiler Bulgaristan’a göçerek dükkan açabilir.
 2. İş yerinde en az 10 Bulgar vatandaşına 6 ay süreyle istihdam sağlanması gerekir.
 3. Teşvikler kapsamındaki yüksek yatırım gerektiren fabrika ve ticarethaneler fiziki iş yeri açılabilmektedir.

Bulgaristan’da Muhasebeci İşlerini Kim Yürütmektedir?

Vizem.net 2 si Sofya ve Birisi Varna olmak üzere Bulgaristan’da 3 farklı güvenilir mali müşavirlik firmasıyla çalışmaktadır.

Şirket açılışı için Bulgaristan’da bulunmak işlemlerin hızlanması açısından faydalıdır ancak, % 100 gerekli değildir. Bulgaristan muhasebeci şirketlerine şirket sermayesini yatırması için yetki verilerek işlem tamamlanabilmektedir. Gerekli tüm belgeler Türkiye’de imzalanarak gönderilebilmektedir.

Bulgaristan Amazon’da Satış Yapabilir Miyim?

Amazon.com’un Bulgaristan’da depolama ve kargolama operasyonu bulunmamaktadır. Ancak Bulgaristan’da adres gösterebilen şahıs ya da şirketler için Amazon Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, İrlanda, ve İspanya sitelerinden satış gerçekleştirebilirler.

Gelir ve kurumlar vergisinin düşük olması ve tüm Avrupa ülkelerine gümrüksüz kargolama imkanı sebebiyle Amazon başta olmak üzere tüm pazar yerlerine tedarik sağlayan birçok Türk girişimci Bulgaristan’da şirket kurarak Avrupa operasyonlarını buradan yönetmektedir.

Bulgaristan’da Şirket Şubesi Açmak Mümkün Müdür?

Türkiye’deki mevcut şirketler için Bulgaristan’da şirket şubesi açılışı yapmak mümkündür. Türkiye’de ticari faaliyet gösteren her yabancı şahıs ya da tüzel kişinin Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre Bulgaristan’da şube açma hakkı yasalarca desteklenmektedir. Bulgaristan’da açılışı yapılan şube, tüzel kişilik olarak değerlendirilmemektedir. Buna rağmen şirketlerde olduğu gibi şubenin kendine ait merkez adresi, yönetici kadrosu, mal varlığı, ve yasal statüsü bulunmaktadır. Şirket şubesi açmadan önce Bulgaristan’daki şirket yöneticisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bulgaristan’da kurulan şirketler şube yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Merkezden ayrı olarak ticari defterlerini kayıt altına tutulması gerekir.

Vizem.net çok uluslu Türk şirketleri için Bulgaristan’da şube ve banka hesabı açılışı konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bulgaristan Şirket Vergi Oranları Nasıldır?

Bulgaristan’da toplanan vergiler Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Gelir Dairesi (NRA) tarafından düzenlenmektedir. Vergi düzenlemeleri kanunda yer alan maddelerce ulusal meclis tarafından belirlenir. Yerel vergilerin düzenlenmesi ise yerel belediyeler tarafından gerçekleşmektedir. Bu yüzden bölgesel olarak şirket kuruluşlarında vergisel teşvikler olabilir. Vergi teşviklerinden faydalanmak için tüzel kişiliği kanıtlayan şirket evraklarıyla birlikte ilgili belediyeden onay mektubu alınır.

Türkiye’den farklı olarak Bulgaristan’da gelir vergisi sabittir. Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Bulgaristan şirket vergi oranları karşılaştırılmıştır.

 TürkiyeBulgaristan
Gelir Vergisi%15 - %35%10
İşveren SGK Primleri%22,5%17,9
Kurumlar Vergisi%22%10
Katma Değer Vergisi%8 - %18%20
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: