Japonya Politikası

Japonya Politikası ve Siyasi Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Japonya, üniter parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen; devlet başkanının Japonya imparatoru, hükümet başkanının başbakan ve yürütme organını yöneten kabine başkanının Japonya başbakanı olduğu baskın partili iki meclisli hükümettir.

Japonya, medeni hukuk sistemine sahip bir anayasal monarşi olarak kabul edilmektedir ve ülkede, Japonya'nın işgali sırasında Amerikalı yetkililer tarafından yazılan ve önceki Meiji Anayasası’nın yerini alan 1947 Anayasası yürürlüktedir.

Japonya Yönetim Şekli Nedir?

Japonya’nın yönetim şekli yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşmaktadır ve egemenlik Japonya halkına aittir. Japonya, 1947 yılında kabul edilen yeni Japonya anayasasından itibaren günümüze kadar aynı yönetim şekli ile yönetilmektedir.

Japonya Hükümeti bir Temsilciler Meclisi ve bir Meclis Üyeleri Meclisi ile parlamenter demokrasi ile yönetilen, yürütme gücü başbakan ve devlet bakanlarından oluşan kabineye verilmiş yönetim şekline sahiptir.

Japonya 1947 tarihinde kabul edilen yeni anayasadan önce 1890 yılından 1947 yılına kadar Meiji Anayasası ile anayasal ve mutlak monarşi ile yönetilmekteydi.

Japonya Anayasası Nasıldır?

Japonya Anayasası, Japonya'da Müttefik İşgali altında çalışan Amerikalı sivil yetkililer tarafından yazılan, 1890 Meiji Anayasası'nın yerini alan ve 3 Mayıs 1947 tarihinde yürürlüğe giren anayasadır. Japonya Anayasası dünyanın en eski değiştirilmemiş anayasasıdır ve 70 yılı aşkın bir süredir metninde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 21.000 kelimelik ortalama bir anayasaya kıyasla 5.000 kelimelik kısa bir anayasa olan Japonya Anayasası 11 bölümde gruplandırılmış 103 maddeden oluşmaktadır.

Japonya’da MacArthur Anayasası olarak bilinen Japonya Anayasası, Savaş Sonrası Anayasası veya Barış Anayasası olarak da bilinmektedir.

Japonya'nın Cumhurbaşkanı Kimdir?

Japonya'nın Cumhurbaşkanı Kimdir?
Japonya'nın Cumhurbaşkanı Kimdir?

Japonya’da cumhurbaşkanlık makamı bulunmamaktadır ancak Japonya’nın imparatorluk makamı cumhurbaşkanlığına eşdeğer bir makamdır.

Japonya Cumhurbaşkanı olarak tanınan Japonya İmparatoru, 1 Mayıs 2019 tarihinden beri görevde olan Naruhito’dur. Japonya İmparatoru Japonya devletinin ve halk birliğinin sembolüdür ancak Japonya İmparatoru ulusal siyasetin gidişatına rehberlik etmede hiçbir rol oynamamaktadır; sadece resmi ve törensel nitelikteki devlet işlevlerini yerine getirmektedir.

Japonya Başbakanı Kimdir?

Japonya Başbakanı Kimdir?
Japonya Başbakanı Kimdir?

Japonya’nın başbakanı 4 Ekim 2021 tarihinden beri görevdeki Fumio Kishida’dır ve Japonya başbakanı Fumio Kishida, Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanı olarak görev yapan Japon politikacıdır. Japonya Başbakanı, Japonya hükümetinin başıdır ve Japonya kabinesine başkanlık etmektedir. Japonya Başbakanı, devlet bakanlarını seçme ve görevden alma yetkisine sahiptir.

Japonya’da başbakan Japonya Ulusal Dieti tarafından aday gösterildikten sonra genellikle dört yılda bir Japonya İmparatoru tarafından atanmaktadır. Japonya’da başbakanın görevde kalmak için alt meclisin adaylığını elinde tutması ve parlamentoya cevap vermesi gerekmektedir.

Japonya’da başbakan olmak isteyen kişilerin Japonya Ulusal Dieti’nin herhangi bir kolunun üyesi olması, 25 yaşından büyük olması ve Japonya vatandaşı olması gerekmektedir.

Japonya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Japonya'da Meclis Yapısı Nasıldır?
Japonya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Japonya’da meclis yapısı Ulusal Diet’tir ve Ulusal Diet, Japonya'nın iki meclisli parlamentosudur. Japonya Ulusal Dieti, alt meclis olan Temsilciler Meclisi ve üst meclis olan Konsey Meclisi’nden oluşmaktadır ve meclisin, Konsey Meclisi’nde 245, Temsilciler Meclisi’nde 465 olmak üzere toplamda 710 üyesi bulunmaktadır.

Japonya’nın iki meclisli parlamentosundaki her iki meclis de doğrudan paralel oylama sistemiyle seçilmektedir ve Ulusal Diet, yasaları geçirmeye ek olarak, Japonya Başbakanını seçmekten resmi olarak sorumludur. Japonya Ulusal Diet ilk olarak 1890'da Meiji Anayasası ile İmparatorluk Meclisi olarak tanınıp, 1947 tarihinde savaş sonrası anayasanın kabul edilmesiyle bugünkü şeklini almıştır.

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı 10 Kasım 2021 tarihinden beri Hiroyuki Hosoda, Konsey Meclisi Başkanı 3 Ağustos 2022 tarihinden beri Hidehisa Otsuji’dir.

Japonya Meclisini Oluşturan Siyasi Partiler Hangileridir?

Japonya meclisini oluşturan siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Liberal Demokrat Parti
 • Anayasal Demokrat Parti
 • Japonya İnovasyon Partisi
 • Komeito
 • Halk için Demokrat Parti
 • Japon Komünist Parti
 • Reiwa Shinsengumi
 • Sosyal Demokrat Parti
 • Sanseito
 • Yeni Sosyalist Partisi
 • Yeşiller Japonya

Japonya'da Seçim Sistemi Nasıldır?

Japonya seçim sistemi üçe ayrılmaktadır ve ilgili seçimler; Temsilciler Meclisi üyelerinin genel seçimleri, Meclis üyelerinin düzenli seçimleri ve birleşik yerel seçimlerdir. Japonya Temsilciler Meclisi genel seçimleri üyeleri seçmek için dört yılda bir, Meclis üyeleri düzenli seçimleri meclis üyelerinin yarısının belirlenmesi için üç yılda bir ve Birleşik yerel seçimler Japonya vilayetleri ve belediye ofisleri için her dört yılda bir yapılan Japonya seçimleridir.

Japonya'da Oy Verme Yaşı Kaçtır?

Japonya’da oy verme yaşı Haziran 2016 tarihinde 20 yaştan, 18 yaşa düşürülmüştür ve Japonya’da 18 yaş ve üzeri tüm Japonya vatandaşları oy kullanabilmektedir.

Japonya Bakanlıkları Nelerdir?

Japonya’daki 11 bakanlık aşağıda listelenmiştir.

 • İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
 • Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı
 • Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı
 • Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
 • Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı
 • Çevre Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı

Japonya Nüfus Politikası Nasıldır?

Japonya nüfus politikası, Japonya’da 2009 yılından beri azalmaya devam eden nüfus nedeniyle Japonya nüfusunu artırmaya yöneliktir. 2009 yılında 128,56 milyon olan Japon nüfusu, Dünya Bankası 2020 yılı verilerine göre 125,8 milyona düşmüştür ve nüfusun 2058 yılında 100 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

Japonya nüfusu 2022 yılı itibariyle Worldometer verilerine göre 125.616.464 kişidir ve Japonya nüfusu üzerinde gözlenen bariz azalma nedeniyle Japonya hükümeti daha geniş ekonomi politikalarının bir parçası olarak nüfusu önümüzdeki 50 yıl içinde 100 milyonda tutma hedefini açıklamıştır. Japonya hükümeti ülkenin doğurganlık oranını artırmak ve Japonya'nın nüfusunun azalmasını engellemek için başka önlemler uygulayarak nüfustaki düşüşü telafi etmeyi amaçlamaktadır.

Japonya hükümeti Japonya'daki doğum oranlarının azalmasına neden olan çocuk bakımının pahalılığını ve ebeveynlerin ailelerine bakmasına yardımcı olacak istikrarlı, iyi ücretli işlerin eksikliğini gidermeye çalışmaktadır ve Japonya daha fazla çocuk sahibi olmak için teşvikler duyurmaktadır.

Japonya'nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Japonya'nın Sağlık Politikası Nasıldır?
Japonya'nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Japonya sağlık politikası ve Japonya sağlık sistemi Meiji restorasyonundan hemen sonra ortaya çıkmaya başlamıştır ve 1961 yılında genel sağlık sigortası sistemi başlayıp, Japon halkının neredeyse hepsi sigortalı olmuştur.

Japonya'da sağlık hizmetleri tarama muayeneleri, doğum öncesi bakım ve bulaşıcı hastalık kontrolü dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır ve Japonya’da hasta bu masrafların %30'unu karşılarken, kalan %70'ini devlet ödemektedir. Japonya’da kişisel tıbbi hizmetler için ödeme, bir hükümet komitesi tarafından belirlenen ücretle, göreceli erişim eşitliği sağlayan evrensel bir sağlık sigortası sistemi tarafından sunulmaktadır ve Japonya'da ikamet eden herkesin sağlık sigortasına sahip olması kanunen zorunludur.

Japonya Sağlık Bakanlığı denetimindeki sağlık hizmetlerine erişim kolaydır ancak Japonya’da sağlık politikası, Japonya yaşlı nüfusunun artmasıyla değişmeye başlamıştır. Daha önce, yaşlıların sağlık hizmetleri Ulusal Sağlık Sigortası tarafından karşılanırken artan yaşlanmanın bir sonucu olarak düzenlenen yeni sağlık politikasında, 70 yaş ve üstü ile 65 yaş ve 70 yaş arası yatalak veya ağır engelli Japon vatandaşlar ayakta tedavi durumunda hastane ziyareti başına ve hastanede yatış durumunda kalınan gün sayısına göre cüzi bir ücret karşılığında sağlık hizmetlerine erişebilmektedir.

4 Ekim 2021 tarihinde göreve başlayan Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Shigeyuki Goto, Japonya’daki sağlık kurumları ve sağlık hizmetlerini denetleyen kişidir ve göreve Japonya İmparatoru tarafından atanmıştır.

Japonya tıbbi bakım ve sağlık turizmi açısından, Asya kıtasında en iyi olmayı hedeflemektedir ve 2020 yılı itibariyle Japonya’ya 430.000 uluslararası hasta geldiği gözlemlenmiştir. Japonya’da tedavi olmak isteyen kişiler Japonya medikal vize ile ülkeye tedavi amaçlı seyahat edebilmekte ve refakatçileri de ilgili vizeye başvurarak hasta ile birlikte Japonya’ya seyahat edebilmektedir.

Japonya Ekonomi Politikası Nasıldır?

Japonya ekonomisi nominal olarak dünyanın üçüncü ve satın alma gücü bakımından dördüncü büyük ekonomisidir. Dış ticaret, Japon ekonomisinin önemli bir unsurudur ve Dünya Bankası verilerine göre dış ticaret ülkenin GSYİH'sinin %31'ini oluşturmaktadır.

Japonya dünyanın en büyük 4. ihracatçısı ve 5. en büyük mal ithalatçısıdır. Japonya ağırlıklı olarak motorlu taşıtlar, elektronik entegre devreler ve mikro montajları, otomobil parçaları ve aksesuarları, gemi ve tekneleri ithal etmekte ve petrol yağları, petrol gazı ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar, iletişim cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve elektronik entegre devreler ve mikro montajları ihraç etmektedir.

10 Ağustos 2022 tarihinde atanan Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, 2019 ve 2021 yılları arasında Japonya’nın ekonomik stratejisi olan Ekonomik Canlandırmadan sorumlu bakan olarak görev yapmıştır.

Japonya Eğitim Politikası Nasıldır?

Japonya Eğitim Politikası Nasıldır?
Japonya Eğitim Politikası Nasıldır?

Japonya’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim zorunludur ve Japonya’daki öğrencilerin çoğu zorunlu eğitimi devlet okullarında almaktadır. Japonya’da özel okullar, lise ve üniversite düzeylerinde popülerdir.

Zorunlu eğitim dahilindeki Japonya’da eğitim sistemi; altı yıl ilkokul ve üç yıl ortaokul eğitimini kapsamaktadır. Japonya’da öğrencilerin %90’ı 3 yıl süren lise eğitimini ve lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin yaklaşık %50’si üç veya dört yıl süren üniversite eğitimi almaktadır.

Japonya, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testlerinde okuma yazma, matematik ve fen bilimleri alanında en iyi performans gösteren OECD ülkelerinden biridir ve ortalama öğrenci puanı olan 520 ile OECD ortalaması olan 488’den yüksek olup 2018 sıralamasında dünyada sekizinci sırada yer almıştır.

Japonya'da eğitim, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir ve Japonya’nın eğitim bakanı Hirokazu Matsuno'dur. Japonya eğitim bakanlığı, 2024 yılından itibaren dijital ders kitaplarının toplam kullanımına başlamayı ve bunları ilk olarak beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri için İngilizce sınıflarında kullanıma sunmayı planlamaktadır.

Japonya'nın Dış Politikası Nasıldır?

Japonya büyük bir güçtür ve 1956 yılından beri Birleşmiş Milletler, OECD ve G7 grubu dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun üyesidir. Japonya savaş ilan etme hakkından vazgeçmiş olsa da, dünyanın en güçlü ordularından biri olan Öz Savunma Kuvvetine sahiptir.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ulusal gücün dramatik büyümesi, Japonya'nın uluslararası toplumdaki statüsünü yükseltmiştir. Japonya ekonomik olarak, savaşın yıkımından kurtulup dünyanın gayri safi milli hasılasının (GSMH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Büyük bir ekonomik güce sahip olan Japonya’nın küresel olarak güçlü bir siyasi rolü vardır ve Japonya’nın 11 Eylül 2019 tarihinde göreve atanan Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’dir.

2017 yılında yapılan BBC Dünya Servisi anketinin sonuçlarına göre Japonya’nın Türkiye, Pakistan, Hindistan, Rusya, Peru, Nijerya, Birleşik Krallık, Meksika, Kenya, Almanya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Brezilya, Avustralya ve Kanada ile dış ilişkileri iyi; Çin ile ilişkileri kötüdür.

Japonya'nın Dahil Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir?

Japonya’nın dahil olduğu 62 uluslararası kuruluştan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Birleşmiş Milletler
 • Uluslararası Para Fonu
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
 • UNESCO
 • Dünya Sağlık Örgütü
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
 • BM Sınai Kalkınma Örgütü

Japonya Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Japonya ilişkilerinin temeli 19.yüzyılın sonlarına uzanmaktadır. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkisini güçlendiren seçkin kişilerin ziyaretleri, ekonomik ve kültürel alışverişler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir etkileşim olmuştur.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında Japonya’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıması ve 1925 yılında Ankara Japonya Büyükelçiliği açılması ile başlamaktadır. Japonya ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin başlamasından 21 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Japonya ile ilişkilerini kesip 1945 yılında Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etmiştir ancak 1952 yılında yeniden aradaki anlaşmazlıklar çözüme ulaşarak dış temsilcilikler açılmıştır.

Japonya’nın Türkiye Başkonsolosluğu Nagoya şehrinde, Türkiye’deki Japonya Başkonsolosluğu İstanbul’da yer almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: