Yunanistan'a Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Yunanistan Hakkında Kısa Bilgiler

Sınır komşularımız arasında özellikle 2020 yılında adını en fazla duyduğumuz Kuzeybatı komşumuz Yunanistan hakkındaki kısa bilgileri derledik. Yunanistan diğer adıyla Helen Cumhuriyeti’ne seyahat etmeden önce Yunanistan Hakkında temel bilgileri öğrenmek faydalı olacaktır.

Yunanistan Nüfusu

Worldometers verilerine göre Yunanistan nüfusu 2020 yılı itibariyle 10,42 milyon kişiden oluşmaktadır. Nüfusunun %85 i kentsel bölgelerde yaşarken %15’i kırsal bölgeden yaşamaktadır. Yunan nüfusunun %98’ini yerli halk oluşurken %2 ye yakın nüfusu ise diğer milletlerden göçmüş kişilerden oluşmaktadır. 2019 yılı nüfusu 10,47 milyon kişi olan Bulgaristan nüfusu 2020 yılında -0,48% oranında azalmıştır. Ortalama yaşam süresi 82 yıl olup nüfusunun ortalama yaşı 2020 yılı itibariyle 45.6’dır. 2020 yılı Bulgaristan Türk nüfusu yaklaşık 93000 kişidir.

Yunanistan Bayrağı

Yunanistan ulusal bayrağı dokuz eşit yatay alan içerisinde beyaz ve mavi şeritlerden oluşur. Sol üst tarafındaki mavi kare alan içerisinde beyaz renkle yerleştirilmiş bir haç bulunmaktadır. Haç simgesi, Yunanistan’ın hakim dini olan Doğu Ortodoks Hristiyanlığını sembolize etmektedir. Resmi bayrak oranı 2/3'tür. Yunanistan bayrağı anlamı farklı teorilere dayanmaktadır. 9 yatay çizginin yunanca özgürlük ya da ölüm demek olan “Ελευθερία ή Θάνατος “ kelime bütününün 9 hecesini temsil ettiği düşünülür. Ayrıca, dokuz yatay çizgi, sanat ve medeniyet tanrıçası olan Muses'i sembolize ettiği konusunda farklı bir görüşler de bulunmaktadır. Yunan bayrağı üzerindeki mavi ve beyazın günümüzde gökyüzü ve denizi sembolize ettiği görüşünde olan bir kesim de bulunmaktadır.

Yunanistan Başkanı ve Başbakanı ve Yönetim Şekli

Yunanistan Cumhuriyet ilkelerine dayalı olarak yönetilmektedir. Kasterina Sakellaropoulou 22 Ocak 2020’de Yunanistan Parlemontosu tarafından seçilmiş Yunanistan Başkanı’dır. Kyriakos Mitsotakis ise Haziran 2019’dan beri Yunanistan Başbakanlık görevini yürütmektedir.

Yunanistan Başkenti

Türkçe adı ile Atina İngilizce adı ile “Athens” yunanca adı ile “Αθήνα” 1934'de Bağımsız Yunanistan’ın Başkenti olarak ilan edilmiştir. Yunanistan başkenti aynı zamanda nüfus bakımından Yunanistan’ın en yoğun kentidir.

Yunanistan Para Birimi

Yunanistan para birimi 2002 yılından itibaren EURO’dur. 2002 yılına kadar Yunan para birimi olarak Drahmi kullanılmaktadır. Eski para birimi olarak kullanılan 1000 Drahmi 2,93 EURO’ya eşittir.

Yunanistan Önemli Şehirleri

Nüfus yoğunluğu bakımından en yoğun ilk 3 Yunanistan şehirleri Atina (Athens), Selanik (Thessaloniki) ve Patras’tır (Patras). Yunanistan’ın diğer önemli şehirleri ise Kandiye (Heraklion), Larisa (Larissa), Volos (Volos), Yanya (Ioannina), Tırhala (Trikala), Halkida (Chalcis) ve Serez (Sérres) olarak sıralanabilir. Şehirlerin İngilizce isimleri parantez içerisinde verilmiştir.

Yunanistan Yüz Ölçümü

Yunanistan yüz ölçümü 131,957 km²’dir. Yüz ölçümü olarak Türkiye’nin yaklaşık 6’da biri büyüklüğündedir.

Telefon ve Plaka Kodu

Yunanistan’ın plaka kodu GR ile başlar. Plakada Yunan alfabesi ile Latin alfabelerindeki ortak harfler kullanılmaktadır. Atina ve Selanik dışındaki plakalarda ilk iki harf aracın kayıtlı olduğu şehri sembolize eder. Yunanistan telefon kodu ise +30’dur.

Yunanistan Resmi Dili

Yunanistan resmi dili Hint-Avrupa dil ailesinden gelen Yunancadır. Halkın tamamına yakını Yunanca konuşmaktadır. Yunanistan’da en fazla konuşulan 2. dil ise İngilizcedir. Yunan alfabesi ise tarihteki en eski alfabelerden birisidir. Kendisinden önce gelen Fenike alfabesinden üretilmiştir. Yunan alfabesi 24 harften oluşmaktadır.

Yunanistan Dini

Yunanistan nüfusunun %98’i Yunan Ortodoks inancına mensuptur. %1.3 Müslümanlık ve geri kalanını da diğer dinler oluşturmaktadır.

Paylaş: