Yunanistan'a Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Yunanistan'a Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Yunanistan Avrupa kıtasında yer alan ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkedir. Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Yunanistan’ın komşu ülkeleri Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Türkiye ve Arnavutluk’tur. Yunanistan’ın resmi adı Helen Cumhuriyeti’dir ve başkenti Atina’dır. 10.682.547 nüfusu olan Yunanistan, parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir.

Dünya Haritasında Yunanistan Nerededir?

Dünya haritasında Yunanistan, Avrupa kıtasında güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Yunanistan’ın Akdeniz, Ege Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’ne kıyısı vardır. Yunanistan dünya üzerindeki yeri Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın güneyi, Türkiye’nin kuzeybatısıdır. Yunanistan - Bulgaristan arası 760 kilometre, Yunanistan - Arnavutluk arası 427 kilometre, Yunanistan - Kuzey Makedonya arası 450 kilometre ve Yunanistan - Türkiye arası 647 kilometredir.

Yunanistan’ın %80’inini dağlar oluşturmaktadır ve Yunanistan’daki önemli dağlar Olimpos Dağı, Pindus Dağları, Rodop Dağları ve Peleponez Dağları’dır. Yunanistan’da ormanlar ülkenin %25’ine yayılmaktadır ve Yunanistan’ın en bilinen ormanı Midilli Taşlaşmış Ormanı’dır.

Yunanistan’ın Matematik Konumu Nedir?

Yunanistan matematik konumu 37°- 58 Kuzey paralelleri, 23°- 43 Doğu meridyenleridir.

Yunanistan Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Yunanistan komşu ülkeleri kuzeyde Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, kuzeybatıda Arnavutluk ve kuzeydoğuda Türkiye’dir.

Yunanistan’ın Sınırları ve Sınır Uzunlukları Nasıldır?

Yunanistan’ın sınırları Arnavutluk, Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti iledir. Yunanistan - Arnavutluk sınır uzunluğu 213 kilometre, Yunanistan - Bulgaristan sınır uzunluğu 494 kilometre, Yunanistan - Kuzey Makedonya sınır uzunluğu 228 kilometre ve Yunanistan - Türkiye sınır uzunluğu 212 kilometredir.

Yunanistan Türkiye Sınırı Uzunluğu Ne Kadardır?

Yunanistan Türkiye sınırı uzunluğu 212 kilometredir.

Yunanistan Hangi Kıtadadır?

Yunanistan Avrupa kıtasında yer almaktadır. Yunanistan Avrupa kıtasının güneydoğu bölgesinde bulunmaktadır.

Balkan Yarımadası’nın güney ucunda konumlanan Yunanistan, Akdeniz’in kuzeydoğu bölgesinde yer almaktadır. Avrupa’da yer alan ülkeler Yunanistan’ın kuzeyinde bulunmaktadır.

Yunanistan Yüzölçümü Nedir?

Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 km²’dir. Yunanistan, dünya ülkeleri yüzölçümü büyüklüğü sırasında 95. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü sayesinde 13,676 kilometre ile Avrupa’daki en geniş kıyı şeridi Yunanistan’a aittir. Yunanistan’ın yüzölçümüne 2.000’den fazla ada dahildir ve Yunan adaları ülkeye her yıl binlerce turist çekmektedir. Ocak 2021 Dünya Bankası verilerine göre 131.957 km ² yüzölçümüne sahip olan Yunanistan’da kilometre başına düşen insan sayısı 81’dir.

Yunanistan’nın Nüfusu Ne Kadardır?

Yunanistan’ın nüfusu 10.682.547’dir. Yunanistan nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 87. ülkesi ve Avrupa’nın en kalabalık 13. ülkesidir. Gİderek yaşlanan nüfusu ile Yunanistan’da yaş ortalaması 45’tir. Yunanistan’da ortalama yaşam süresi kadınlarda 84, erkeklerde 79 ve toplamda 82’dir. Yunanistan, ortalama yaşam süresi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya ülkeleri içinde 19. sırada, Avrupa ülkeleri içinde 12. sırada yer almaktadır.

Yunanistan’da nüfus sayımları 10 yılda bir yapılmaktadır. Yunanistan nüfusu Yunan İstatistik Kurumu verilerine göre 2011’den itibaren %0.8 azalmıştır ve nüfusun 2050 yılına kadar 9.7 milyona düşmesi beklenmektedir. 2020 Eurostat verilerine göre,Yunanistan’ın nüfusu 2050 yılına kadar 9.1 milyona düşmektir.

Yunanistan Zaman Dilimi Nedir?

Yunanistan zaman dilimi Doğu Avrupa Saati’dir. Yunanistan’ın yanı sıra; Doğu Avrupa Saati zaman dilimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Bulgaristan’da da kullanılmaktadır. Yunanistan zaman dilimi, Doğu Avrupa Saati 22° 30’ ve 37° 30’ meridyenleri arasında yer almaktadır.

Yunanistan ve Türkiye Arasındaki Saat Farkı Kaçtır?

Yunanistan ve Türkiye arasında saat farkı tarihlere göre değişmektedir. Yunanistan ve Türkiye arasında yaz saati uygulaması nedeni ile Mart ayından Ekim ayına kadar saat farkı bulunmamaktadır. 25 Ekim’de kış saati uygulamasına geçen Yunanistan ile kış saati uygulamasını kullanmayan Türkiye arasında Ekim ayından Mart ayına kadar 1 saat zaman farkı olmaktadır.

Yaz mevsiminde saat farkının olmadığı Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir ulaşım ya da iletişim zorluğu yaşanmamaktadır. Kış mevsiminde 1 saat ileride olan Türkiye için Yunanistan’da havanın 1 saat geç kararması, gündüz ulaşımı için aksaklıklara sebep olabilmektedir.

Yunanistan Resmi Dili Nedir?

Yunanistan resmi dili Yunanistan Anayasası’na göre Demotiki’dir. Yunanistan ana dili Yunanca, Helence ya da Demotiki olarak geçmektedir ve ülkenin %99’u tarafından konuşulmaktadır. Yunanistan’da resmi dil dışında konuşulan Ermenice, Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Romanca, Bulgarca, Rusça gibi azınlık dilleri bulunmaktadır. Yunanistan’da 1976 yılına kadar halk dili olarak kullanılan Demotiki 1976 yılında mecliste, orduda ve mahkemelerde kullanılan resmi dil haline getirilmiştir.

Yunanistan’da Konuşma Dili Nedir?

Yunanistan’da konuşma dili modern Yunanca yani Demotiki’dir. Yunanistan’da Yunanca’dan sonra en fazla konuşulan dil İngilizce’dir. İngilizce bilen biri Yunanistan’da halkın yarısından fazlası tarafından anlaşılmaktadır. Yunanistan’a giden birinin yaşamını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için İngilizce veya en az orta seviye Yunanca bilmesi gereklidir.

Yunanistan’da Demotiki dışında konuşulan diller aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutça: Yunanistan’ın en kalabalık azınlıkları olan Arnavutlar tarafından konuşulan Arnavutça Yunanistan’da 500 bin kişi tarafından konuşulmaktadır. Arnavutça Yunanistan’ın güney bölgesinde daha çok konuşulmaktadır.
 • Arvanitçe: Orta Yunanistan ve Attika bölgesinde konuşulan Arvanitçe 50 bin kişi tarafından konuşulmaktadır.
 • Ermenice: Yunanistan’da Attika bölgesinde ve Girit Adası’nda bulunan 20 bin Ermeni tarafından Ermenice konuşulmaktadır.
 • Ulahça: Yunanistan’da Ulahça, 250 bin kişi tarafından Makedonya, Epirus ve Thessaly’de konuşulmaktadır.
 • Makedonca: Yunanistan’ın Makedonya bölgesinde ve kuzey bölgelerinde 42 bin kişi tarafından Makedonca konuşulmaktadır.
 • Bulgarca: Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yer alan 30 bin Bulgar tarafından Bulgarca konuşulmaktadır.
 • Ladino: Yunanistan’ın Selanik bölgesinde 8 bin kişi tarafından Ladino konuşulmaktadır.
 • Romence: Yunanistan’da 160 bin kişi tarafından Romence konuşulmaktadır.
 • Megleno - Rumence: Yunanistan’ın kuzeyinde ve Bulgaristan ve Makedonya sınırlarında 2.500 kişi tarafından Megleno- Rumence konuşulmaktadır.
 • Rusça: Yunanistan’da yaklaşık 10 bin kişi tarafından Rusça konuşulmaktadır.
 • Türkçe: Yunanistan’ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgelerinde 50 bin kişi tarafından Türkçe konuşulmaktadır.
 • Gürcüce: Yunanistan’ın Selanik ve Makedonya bölgelerinde 27 bin kişi tarafından Gürcüce konuşulmaktadır.
 • İngilizce: Yunanistan’da halkın %51’i İngilizce konuşmaktadır.
 • Almanca: Yunanistan’da %9 oranında Almanca konuşulmaktadır.
 • İtalyanca: Yunanistan’da %8 oranında İtalyanca konuşulmaktadır.
 • Fransızca: Yunanistan’da %8,5 oranında Fransızca konuşulmaktadır.

Yunanistan’da İngilizce Konuşulur Mu?

Yunanistan’da İngilizce %51 oranında konuşulmaktadır. Yunanistan’da halkın yarısından fazlası birden fazla dil konuşabilmektedir. Yunanistan’da resmi dairelerde Demotiki konuşulmaktadır. Yunanistan’da resmi dairelerde İngilizce iletişim direkt kurum ile veya tercüman aracılığı ile sağlanabilmektedir.

Yunanistan’da Resmi Dairelerde Hangi Dil Konuşulur?

Yunanistan’da resmi dairelerinde Demotiki dili kullanılmaktadır. 1976 yılına kadar Yunanistan’da resmi dairelerde Katarevusa kullanılmıştır ancak halk tarafından konuşulan Demotiki 1976 yılında Katarevusa’nın yerini almıştır. Yunanistan’da 1976 yılından beri dil konusunda herhangi bir yasak veya katı kural bulunmamaktadır.

Yunanistan Alfabesi Nedir?

Yunanistan alfabesi Yunan alfabesidir. Yunanistan alfabesi M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmıştır. Yunan alfabesi Fenike alfabesinden meydana çıkmıştır.

Yunanistan Uluslararası Telefon Alan ve Ülke Kodu Nedir?

Yunanistan uluslararası telefon alan ve ülke kodu +30’dur. Türkiye’den Yunanistan aranırken Yunanistan kodu olan +30 ilgili telefon numarasının başına yazılarak arama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yunanistan Plakası Nedir?

Yunanistan plakası bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Yunanistan ulusal ülke kodu 9 GR’dir. Yunanistan plaka sistemi 3 harf ve 4 rakamdan oluşmaktadır. Yunanistan plakalarındaki harfler plakanın verildiği Yunanistan bölgesini temsil etmektedir. Dünyada Yunanistan plakalı 6,892,442 kayıtlı araç bulunmaktadır.

Yunanistan’ın İnternet Uzantısı Nedir?

Yunanistan internet uzantısı, .gr’dir. Yunanistan internet uzantılı 340,170 internet sitesi bulunmaktadır. Yunanistan’da .gr uzantılı internet sitesi açmak için sipariş formu doldurmak gerekmektedir.

Yunanistan’ın Kısaltması Nedir?

Yunanistan’ın kısaltması GR’dir.

Yunanistan’ın Şehirleri Hangileridir?

Yunanistan’da 144 şehir bulunmaktadır. Yunanistan’ın en önemli şehirleri aşağıda verilmiştir.

 • Atina
 • Pire
 • Eğriboz
 • Evritania
 • Fokida
 • Fthiotis
 • Boeotia
 • Halkidiki
 • İmatya
 • Kılkış
 • Pella
 • Pierya
 • Serez
 • Selanik
 • Hanya
 • Kandiye
 • Laşit
 • Resmo
 • Drama
 • Meriç
 • Kavala
 • Rodop
 • İskeçe
 • Argoz
 • Arta
 • Yanya
 • Preveze
 • Tesprotya
 • Korfu
 • Kefalonya
 • Lefkas
 • Zakintos
 • Sakız
 • Midilli
 • Sisam
 • Arkadya
 • Argolis
 • Korent
 • Lakonya
 • Mesinya
 • Kardiça
 • Yenişehir
 • Magnezya
 • Tırhala
 • Achaea
 • Aetolia - Acarnania
 • Elis
 • Florina
 • Grevena
 • Kesriye
 • Kozani

Atina 664,046 nüfusu ile Yunanistan’ın en kalabalık ve 412 km ² yüzölçümü ile en büyük şehridir. Yunanistan illeri içinde en eski tarihe sahip olan şehir M.Ö. 5.000 yıllarında yerleşim olduğu tespit edilen Argoz şehridir. Yunanistan’ın mimarisi ile en ünlü şehri Korent’tir. Selanik, Atina’dan sonra Yunanistan’ın en büyük 2. şehridir.

Yunanistan Başkenti Neresidir?

Yunanistan başkenti Atina’dır. Atina 664,046 nüfusu ile Yunanistan’ın en büyük şehridir. Atina, Neolitik Çağ’dan itibaren Akropolis yakınlarında yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Tarih boyunca Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından ele geçirilen Atina pek çok kez tahrip olmuş ve yeniden onarılmıştır. Atina, Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’nın ardından 1834 yılında Yunanistan’ın başkenti seçilmiştir. Atina’nın Yunanistan’ın başkenti olarak seçilmesinin en büyük sebepleri Atina’nın tarihsel önemi ve manevi değeridir.

Atina, 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren Yunanistan’ın en büyük sanayi kentlerinden biri haline gelmiştir. İthalat ve ihracat seçeneklerinin çok olduğu Atina’da çalışma imkanları gelişmiştir. Atina’da toplu taşıma araçları otobüs, tramvay ve elektrikli trendir. Atina’da uzunluğu 47 kilometre olan ve toplam 2 hattan oluşan metro sistemi bulunmaktadır.

Atina kültürü arkeolojik araştırmaları, mimari yapıları, heykelleri, müzeleri, turizmi, eğlence ve sahne sanatları, müzik ve spor etkinlikleri ile pek çok alana yayılmaktadır. Arkeolojik araştırmaların merkezi kabul edilen Atina’da Ulusal Arkeoloji Müzesi, Ulusal Sanat Galerisi, Benaki Müzesi, Bizans ve Hıristiyan Müzesi, Kerameikos Arkeoloji Müzesi gibi önemli birçok müze bulunmaktadır.

Atina’da bulunan üniversiteler Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Atina Üniversitesi, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi, Atina Güzel Sanatlar Okulu, Atina Ziraat Üniversitesi, Atina Pedagojik ve Teknolojik Eğitim Okulu, Helenistik Amerikan Üniversitesi, Atina Teknolojik Eğitim Enstitüsü, Atina’da Fransız Okulu, Atina Webster Üniversitesi, Yunan Ulusal Konservatuarı ve Yunan Konservatuarı’dır.

Atina Yunanistan’da Nerededir?

Atina, Yunanistan’da Attika bölgesinde yer almaktadır. Atina’nın çevresinde Glifada, Aharnes, Mandra ve Megara şehirleri bulunmaktadır.

Atina’dan Glifada’ya metro ile 20 dakikada, otobüs ile 57 dakikada ve taksi ile 14 dakikada varılmaktadır. Yunanistan başkenti Atina ile Aharnes arası trenle 17 dakika, otobüsle 39 dakika ve taksi ile 13 dakikadır. Atina’dan Mandra’ya otobüsle 35 dakikada ve Atina’dan Megara’ya otobüsle 1 saat 20 dakikada varılmaktadır.

Yunanistan’da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Yunanistan’da gezilecek yerler tapınaklar, müzeler,tarihi kiliseler, tarihi kaleler, tarihi kentler ve adalardır. Yunanistan’da tarihi arkeolojik çalışmaların en iyi gözlemlendiği yerler müzeler ve tarihi yapılardır. Yunanistan’da en önemli tarihi yapılardan biri Atina Akropolisi’dir. Atina Akrapolisi kesin tarihi net olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 6. yüzyıla dayanan eserler barındırmaktadır. Atina Akropolisi’nde Parthenon, Erekhtheion, Propylaion, ve Atina Tapınağı gibi tarihi öneme sahip tapınaklar yer almaktadır. Atina Akropolisi 270x 150 boyutlarında bir kayalıktır.

Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi Yunanistan’ın en büyük müzesidir. Yunanistan’da gezilecek yerler arasında en fazla ziyaret edilen Ulusal Arkeoloji Müzesi 1829 yılında Ioannis Kapodistrias tarafından yaptırılmıştır. Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi döneminin en önemli neoklasik mimari yapılarından biri olmuştur. Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi mimarları Ludwig Lange, Panagis Kalkos, Armodios Vlachos ve Ernst Ziller’dir. Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi dünyanın en zengin arşivine sahip ve en önemli müzelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Yunanistan’daki en önemli tapınaklardan biri olan Artemis Tapınağı Corfu’da yer almaktadır. M.Ö. 580 yılında inşa edilen Artemis Tapınağı mimarisinde Dor düzeninin kullanıldığı ilk tapınak olarak bilinmektedir. Uzunluğu 49 metre, genişliği 23.46 metre olan Artemis Tapınağı, döneminin en büyük tapınağı özelliğine sahiptir.

Yunanistan’da gezilecek yerler aşağıda verilmiştir.

 • Atina Akropolisi
 • Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
 • Artemis Tapınağı
 • Olimpia
 • Methoni Kalesi
 • Bourtzi Kalesi
 • Heraklion Kalesi
 • Corfu Kalesi
 • Rodos Kalesi
 • Panagia Karmiotissa Kilisesi
 • Agios Dionysios Kilisesi
 • Delfi Antik Kenti
 • Meteora
 • Miken
 • Epidauros
 • Mora Kaleleri
 • Girit Knossos Sarayı
 • Dion Tapınağı
 • Dodona Antik Bölgesi
 • Mystras Kalesi
 • Nafplion Kalesi
 • Santorini
 • Plaka
 • Korint Kanalı
 • Hera Tapınağı
 • Poseidon Tapınağı

Yunanistan Ekonomisi Nasıldır?

Yunanistan ekonomisi %85 hizmet sektörüne, %12 sanayiye ve %3 tarıma bağlı bir ekonomidir ve Yunanistan’ın en önemli ekonomi kaynakları turizm ve deniz ticaretidir. Yunanistan’da en fazla ihraç edilen ürünler rafine petrol, ilaç, alüminyum kaplama, bilgisayar ve ham pamuktur. Yunanistan’da en fazla ithal edilen ürünler ham petrol, rafine petrol, ilaç, araba, yolcu ve taşıma gemileridir.Yunanistan yıllık ihracat değeri 37 milyar Dolar, yıllık ithalat değeri 62 milyar Dolardır.

Yunanistan dünyanın en büyük 51, Avrupa’nın en büyük 16. ekonomisine sahiptir. Yunanistan ekonomisi yenilenebilir enerji kaynaklarında %18 büyümeyi ve istihdam oranını artırmayı hedeflemektedir. 2021 itibariyle Yunanistan işsizlik oranı %15.8’dir.

Yunanistan Para Birimi Nedir?

Yunanistan para birimi Euro’dur. Yunanistan parası sembolü (€)’dur.

Yunanistan’da kullanılan güncel 50 Euro banknotu aşağıda gösterilmiştir.

Yunanistan Para Birimi
Yunanistan Para Birimi

Yunanistan Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

Yunanistan kişi başına düşen milli gelir 19,827 Dolar’dır. Yunanistan kişi başına düşen milli gelir oranı ile Avrupa’da 31, dünyada 47. sıradadır. 1970 yılında kişi başına düşen milli gelir 1,494 Dolar olan Yunanistan’da 2020 yılına kadar 18,333 Dolar artış göstermiştir. Yunanistan 2021 asgari ücreti 758 Euro’dur.

Yunanistan GSYIH Ne Kadardır?

Yunanistan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 211.645 milyar Dolar’dır. Yunanistan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerleri ile dünyada 51, Avrupa’da 12. sırada yer almaktadır.

Yunanistan İnsani Gelişmişlik Endeksinde Kaçıncı Sıradadır?

Yunanistan İnsani Gelişmişlik Endeksinde dünyada 32. sırada yer almaktadır. Yunanistan 0.888’lik İnsani Gelişmişlik Endeksi ile dünya sıralaması listesinde Kıbrıs’tan önce Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra gelmektedir. Yunanistan son 50 yılda İnsani Gelişmişlik Endeksinde 0.175 artış göstermiştir. Yunanistan ortalama yaşam ömrü ve nüfusun eğitim seviyesi ile İnsani Gelişmişlik Endeksinde yükselmektedir. Yunanistan’ı İnsani Gelişmişlik Endeksinde geri sıraya iten unsurlar kişi başına düşen milli gelir oranı ve eğitime yapılan yatırım seviyesidir.

Yunanistan’da Refah Seviyesi Nasıldır?

Yunanistan’da refah seviyesi ortalamanın üzerindedir. Yunanistan kamu harcaması ile dünyada 11. sırada yer almaktadır.

Yunanistan refah seviyesinde Fransa, Belçika, Finlandiya, Danimarka, İtalya, Avusturya, İsveç, Almanya, Norveç ve İspanya’nın gerisindedir. Yunanistan refah seviyesinde Portekiz, Lüksemburg, İngiltere, Polonya, Japonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin önünde yer almaktadır.

Yunanistan Mutluluk Sıralamasında Kaçıncıdır?

Yunanistan mutluluk sıralamasında mutluluk endeksine göre dünyada 68. sırada yer almaktadır. Yunanistan mutluluk endeksi sıralaması ile Kırgızistan’ın gerisinde Bolivya’nın önünde bulunmaktadır. Yunanistan’ın mutluluk sıralamasındaki yerini belirleyen etmenler kişi başına düşen milli gelir, sosyal yardım, ortalama yaşam ömrü, seçim özgürlüğü, nüfusun genel cömertlik seviyesi ve yolsuzluk oranlarıdır.

Yunanistan Askeri Gücü Nasıldır?

Yunanistan askeri gücü kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşmaktadır. Yunanistan ordusu, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıdır.

Yunanistan ordu envanterleri ateşli silahlar, piyade destek topları, savaş tankları, zırhlı savaş araçları, iş makineleri, lojistik ve destek amaçlı araçlar, toplar, karşı batarya radarı, gözlem sistem araçları ve savaş uçaklarından oluşmaktadır. Yunanistan askeri gücü aktif personel sayısı 107,600’dür. Yunanistan ordu bütçesi 2020 itibariyle 4.398 milyar Euro’dur.

Yunanistan Politikası Nasıldır?

Yunanistan politikası Parlamenter demokrasi ve cumhuriyet rejimi üzerine kuruludur. Yunanistan’da hakim görüş merkez sağdır ve iktidarda olan parti 2019 yılından itibaren Yeni Demokrasi Partisi’dir. Yunanistan Cumhurbaşkanı 22 Ocak 2020’den itibaren Katerina Sakellaropoulou’dur. Yunanistan’da tek meclis Yunan Parlamentosu’dur. Yunan Parlamentosu’nda 300 sandalye bulunmaktadır.

Yunanistan anayasası devletin temel yapısını oluşturmaktadır. Yunanistan politikası anayasal cumhuriyet üzerine kurulu bir sistemdir. Yunanistan anayasasında 4 kısım ve 120 madde bulunmaktadır.

Yunanistan Yönetim Şekli Nedir?

Yunanistan yönetim şekli Parlamenter demokrasidir. Yunanistan’da 1967- 1974 yılları arasında yaşanan askeri cuntadan sonra 8 Aralık 1974’te yapılan referandumda Parlamenter demokrasiye geçilmiştir.

Yunanistan’nın Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir?

Yunanistan’ın dahil olduğu uluslararası anlaşmalar aşağıda verilmiştir.

 • Londra Protokolü, 1830 yılında Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya Hükümetleri ile yapılmıştır.
 • İstanbul Antlaşması, 1832 yılında İngiltere, Fransa, Rusya ve Osmanlı Devleti ile yapılmıştır.
 • Londra Antlaşması, 1864 yılında Büyük Britanya ile yapılmıştır.
 • İstanbul Sözleşmesi, 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile yapılmıştır.
 • Londra Barış Antlaşması, 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile yapılmıştır.
 • Bükreş Barış Antlaşması, 1913 yılında Balkan Devletleri ile yapılmıştır.
 • Atina Antlaşması, 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile yapılmıştır.
 • Neuilly Antlaşması, 1919 yılında Bulgaristan ile yapılmıştır.
 • Lozan Antlaşması, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti, Britanya İmparatorluğu, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Romanya Krallığı, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ile yapılmıştır.
 • Paris Barış Antlaşması, 1947 yılında İtalya ile yapılmıştır.

Yunanistan Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri 1967 ve 1975 yıllarında gerçekleştirilen Yunanistan ‘da 1 Ocak 1981 yılında Avrupa Birliği üyeliğine geçiş yapılmıştır. Avrupa Birliği Yunanistan müzakereleri Yeni Demokrasi Partisi lideri Konstandinos Karamanlis liderliğinde 1975’ten 1980 yılına kadar yürütülmüştür. Karamanlis’in Avrupa Birliği’ne girme çabaları 1 Ocak 1981 yılında başarı ile sonuçlanmıştır.

Yunanistan Avrupa Birliği’ne dahil olduğunda kötü bir ekonomiye sahiptir ve Avrupa Birliği’ne dahil olduktan sonra Yunanistan’da ilk yıllar ekonomi daha kötüye gitmiştir. Yunanistan’da 1981- 1985 yılları arasında peş peşe mali krizler ve grevler yaşanmıştır. 1985 yılından itibaren Yunanistan’da Delors yardım paketi sayesinde ekonomi iyileşmeye başlamıştır. Yunan halkı Avrupa Birliği üyeliğine ilk yıllarda karşı çıkmış ancak ekonomi iyileşmeye başladıkça üyeliği desteklemeye başlamıştır.

Yunanistan Bir Schengen Ülkesi midir?

Yunanistan bir Schengen ülkesidir. Yunanistan 1 Ocak 2000 tarihinde Schengen bölgesi üyesi olmuştur. Yunanistan’ın Schengen üyesi olmasında o dönemin iktidar partisi Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi’nin ve başbakan Kostas Simitis’in büyük rolü olmuştur.

Yunanistan Schengen üyeliği ile Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkı elde etmiş ve halk tarafından Schengen üyeliği desteklenmiştir. Schengen ülkeleri 22 Avrupa Birliği üye ülkesi ve 4 Avrupa Birliği üye olmayan ülkesi ile birlikte 26 üye ülkeden oluşmaktadır.

Yunanistan NATO Üyesi midir?

Yunanistan NATO üyesidir. Yunanistan 18 Şubat 1952 tarihinde NATO üyesi olmuş, 1974 yılında NATO üyeliğinden çıkmış ve 1980 yılında tekrar NATO üyesi olmuştur. Yunanistan NATO ülkeleri arasında askeri güç sıralaması ve genel sıralamada 10. sırada yer almaktadır.

Yunanistan’da genel kamuoyu görüşü NATO tarafından Yunanistan topraklarının güvenliğinin sağlama alınmasından yanadır. Yunanistan’ın NATO üyeliği ülkeye milli savunma harcamaları, siber savunma, teçhizat temini ve finansman ve partnerlerle birlikte çalışma gibi alanlarda destek sağlamaktadır. Yunanistan’ın NATO yükümlülüğü, diğer NATO ülkelerinin güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda tüm taraflar ile birlikte dayanışma halinde bulunmaktır.

Yunanistan’ın Sembolleri Nelerdir?

Yunanistan sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan arması
 • Yunus balığı
 • Çift başlı kartal
 • Yunanistan sloganı, Eleftheria i thanatos
 • Yunanistan bayrağı
 • Yunan taç mücevherleri
 • Yunanistan milli marşı, Özgürlük İlahisi
 • Yunanistan ulusal renkleri, mavi ve beyaz
 • Anka Kuşu
 • Vergina Güneşi/ Yıldızı

Yunanistan Bayrağı Nasıldır?

Yunanistan bayrağı Yunanistan’ın mavi ve beyaz renklere sahip ulusal bayrağıdır. Yunanistan bayrağı 22 Aralık 1978 tarihinde kabul edilmiştir.

Yunanistan bayrağı üzerinde sırasıyla mavi ve beyaz renklerden oluşan 9 yatay şerit ve sol üst köşesinde mavi zemin üzerinde beyaz Yunan haçı bulunmaktadır. Yunanistan bayrağı üzerindeki renkler gökyüzü ve denizi, Yunan haçı ise Doğu Ortodoks Kilisesi’ni temsil etmektedir.

Yunanistan Nereye Bağlıdır?

Yunanistan hiçbir ülkeye veya bölgeye bağlı değildir. Yunanistan 3 Şubat 1830 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yunanistan’da Ulaşım Koşulları Nasıldır?

Yunanistan ulaşım koşulları elverişlidir. Yunanistan altyapı konusunda son derece gelişmiş bir ülkedir. Yunanistan’da özel araç kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte otobüs, deniz ve metro yolculukları da tercih edilmektedir. Yunanistan’ın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ulaşım daha yoğundur ve daha küçük şehirlerde trafik yoğunluğu daha az yaşanmaktadır. Yunanistan’da trafiğin en yoğun olduğu saatler akşam saatleri ve en yoğun olduğu günler cumartesi ve pazardır.

Yunanistan’da Atina - Selanik A1 yolu ve Patras- Atina A8A yolunda trafik sıkışık olmaktadır. Uluslararası Ulaştırma Forumu verilerine göre Yunanistan’da 2019’da trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaş sayısı 694’tür. Yunanistan’da şehir içinde saatte 50 kilometre, şehir dışında 90 kilometre, otoyolda 130 kilometre hız limiti vardır. Yunanistan’da trafikte sürüş esnasında telefon kullanımı yasaktır. Radar boğucu Yunanistan’da kullanmak yasaktır ve cezası 2,000 Euro’dur. Yunanistan’da hız aşımı para cezası 40- 350 Euro’dur ve 2 ay ehliyet cezası verilebilmektedir. Yunanistan’da ehliyet kemeri takmama cezası 350 Euro ve kırmızı ışıkta geçme cezası 700 Euro’dur.

Yunanistan Eğitim Sistemi Nasıldır?

Yunanistan’da eğitim sistemi, ilkokul (6- 12 yaş), orta öğretim (12- 18) ve yüksek öğrenim (18 yaştan sonrası) olarak üç temel düzeyde kurulmuştur. Yunanistan’da üniversitelerin ortalama eğitim süresi 4 yıldır.

Yunanistan’da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre 9 Yunan üniversitesi en iyi 1000 üniversite arasında yer almaktadır. Yunanistan eğitim sistemi üniversite başarı sıralamasında dünyada 28. sırada bulunmaktadır.

Yunanistan Sosyal Yapısı Nasıldır?

Yunanistan sosyal yapısı toplumsal ilişkileri içeren öğelerden oluşmaktadır. Yunanistan’da boşanma oranı 1.000 kişide 1.8 orandır. Yunanistan’da siyasi düşünce biçimi merkez- sağ odaklıdır. Yunanistan’da kadın çalışma oranı Avrupa’daki en düşük kadın çalışma oranıdır. Yunanistan’da aile içi kadına şiddet oranında son 6 yılda %30 oranında artış olmuştur.

Yunanistan’da ceza yaptırımları anayasaya bağlı olarak uygulanmaktadır. Yunanistan anayasasında ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü hakları korunmaktadır. Nefret söylemi gibi söylemler için Yunanistan’da yaptırım uygulanabilmektedir. Gülmeyi ve eğlenmeyi seven Yunan halkı şaka ve mizaha açık bir millettir.

Yunanistan Kültürel Özellikleri Nasıldır?

Yunanistan kültürel özellikleri dini bayramlar, edebiyat ve sanat, tiyatro, müzik, dans, spor, eğitim ve yemek kültürlerinden oluşmaktadır. Yunanistan kültürü genel olarak batı kültürü ile uyuşmaktadır ve tarih boyunca pek çok devletin kültüründen etkilenmiştir.

Yunan kültürü tarih boyunca özellikle sanat alanında Avrupa’ya ve dünyaya etki etmiştir. Yunanistan kültürü felsefe, bilim ve matematik gibi alanlarda tarih boyunca etkin bir rol oynamıştır.

Yunanistan Mimari Yapısı Nasıldır?

Yunanistan mimari yapısı neo klasik tarza ve İyon düzeni, Dor düzeni ve Korint düzenine dayanmaktadır. Yunanistan Parthenon Tapınağı Dor düzeninde, Apollon Tapınağı Korint düzeninde ve Hera Tapınağı İyon düzeninde inşa edilmiştir.

Yunanistan’da en önemli mimarlardan biri Stoa’nın kurucusu olan Agnaptus’tur. Yunanistan mimarisi için en önemli tapınaklardan olan Parthenon ve Apollon Tapınağı’nın mimarı Ictinus’tur. Yunanistan’da Zeus Tapınağı’nın mimarı Libon’dur.

Yunanistan Mutfağı Nasıldır?

Yunanistan mutfağı zeytinyağı ve yeşil yapraklı sebzelerin bol tüketildiği bir mutfaktır. Yunanistan’da balık ve et ürünleri bolca tüketilmektedir. Yunanistan’da en çok tercih edilen baharatlar fesleğen, kekik, rezene tohumu, kekik, nane, sarımsak, soğan, dereotu ve defne yaprağıdır.

Yunanistan’da kahvaltı çeşitliliği pek bulunmamaktadır. Kahvaltı öğünlerinde Yunanistan’da simit veya börek ile kahve tüketilmektedir. Kahvaltı öğünlerinin bazen atlandığı Yunanistan’da öğle yemeği olarak atıştırmalıklar ve çorba tercih edilmektedir. Yunanistan yemekleri en çok akşam öğününde tüketilmektedir. Akşam yemeğinin 8’den sonra yenildiği Yunanistan’da zeytinyağlı yemekler, salata, et, balık, tatlı gibi ürünler tüketilmektedir.

Dünyanın en sağlıklı mutfaklarından birine sahip olan Yunanistan’da fast food tüketim oranı kişi başı aylık 1- 5 kez arasındadır. Yunanistan’da kişi başına düşen yıllık şeker tüketimi oranı 27.2 kilogramdır.

Yunanistan’ın Ünlü Sanatçıları Kimlerdir?

Yunanistan’ın ünlü sanatçıları filozoflar, tarihi figürler, sporcular, sanatçılar, şarkıcılar ve yazarlardan oluşmaktadır. Yunanistan’daki ünlü sanatçılar aşağıda verilmiştir.

 • Aristoteles
 • Büyük İskender
 • Perikles
 • Homeros
 • Arşimet
 • Hipokrat
 • Aristofanes
 • El Greco
 • Nikos Kazancakis
 • Öklid
 • Epikür
 • Herodot
 • Aristotle Onassis
 • Konstantinos Kavafis
 • Tommy Lee
 • Yannis Adetokunbo
 • Athina Livanos
 • Ezop
 • Odisseus Elitis
 • Elia Kazan
 • Melina Merkuri
 • Yorgos Seferis
 • Manos Hacıdakis
 • Pyrros Dimas

Yunanistan’da çeşitli alanlarda eser vermiş ve dünyaca tanınmış birçok ünlü isim bulunmaktadır. Yunan ünlüler arasında dünya felsefe tarihine önemli katkıları olan Yunan filozoflar da yer almaktadır.

Yunanistanlı Önemli Üç Yazar

Yunanistan için önemli yazarlar aşağıda verilmiştir.

 • Sofokles
 • Aristofanes
 • Euripides

Yunan edebiyatı M.Ö. 800 yıllarına kadar dayanmaktadır. Yunanistan edebiyatı birçok edebiyat türünü batıya tanıtmış ve Avrupa ve dünya edebiyatını derinden etkilemiştir.

Yunanistanlı Önemli Üç Şarkıcı

Yunanistan için önemli şarkıcılar aşağıda belirtilmiştir.

 • Nana Mouskouri
 • Vicky Leandros
 • Agnes Baltsa

Yunanistan’da Suç Oranları Nasıldır?

Yunanistan suç oranları 100.000 kişide 0.94’dür. Yunanistan Avrupa ülkeleri arasında ortalama, dünya ülkeleri arasında düşük bir suç oranına sahiptir.

Yunanistan suç oranı ile dünyada 66, Avrupa’da 15. sırada yer almaktadır. Yunanistan suç oranı ile Türkiye’den 21 sıra daha düşüktür.

Yunanistan’da Yaşam Koşulları Nasıldır?

Yunanistan yaşam koşulları çalışma, sağlık, trafik, konut, hava kirliliği, iklim, güvenlik ve eğitim gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ortalamanın üzerinde bir değere sahiptir. Yunanistan’da ekonomi her geçen yıl giderek büyümektedir ancak kişi başına düşen milli gelir oranı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasının altında yer almaktadır.

Yunanistan’ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre iş- yaşam dengesi 10 üzerinden 7.1, güvenlik oranı 7.1, sağlık 8.2, eğitim 6.1 ile ortalamanın üzerinde değerlere sahiptir. Yunanistan’da yaşam şartları gelir, meslekler, konut ve toplum unsurları ile genel ortalamanın aşağısında kalmaktadır.

Yunanistan’da Hangi Dinlere İnanılır?

Yunanistan’da Ortodoksluk, Protestanlık, Katoliklik ve İslam dinlerine inanılmaktadır. Yunanistan’da halkın %90’ı Doğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır.

Yunanistan’da halkın %2’si İslam dinine inanmaktadır. Yunanistan dini %90 Ortodoks, %3’ü Protestan ve %1 Katolik mezhebinden oluşmaktadır.

Yunanistan Tarihindeki 3 Büyük Olay Nedir?

Yunan tarihindeki üç büyük olay Büyük İskender’in iktidara gelmesi, Romalıların Yunan istilası ve Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’dır. Büyük İskender’in iktidara gelmesi ile Helen çağı başlamıştır.

Roma, Yunanistan’ı M.Ö. 218’de ele geçirmiş ve uzun bir süre Yunanistan’da kalmıştır. Yunanistan tarihi önem sırasında birinci gelen olay Yunan Bağımsızlık Savaşı’dır. Yunan Bağımsızlık Savaşı ile Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını ilan etmiş ve bir devlet haline gelmiştir.

Yunanistan Yer Şekilleri Nasıldır?

Yunanistan üç tarafı denizlerle çevrili ve %80’i dağlık bölgeden oluşan bir ülkedir. Yunanistan’ın özellikle kuzey ve doğu bölgeleri dağlık alandan oluşmaktadır. Güney, kuzey ve batı Yunanistan bölgelerinde ormanlar bulunmaktadır.

Olimpos Dağı 2.917 metre yüksekliği ile Yunanistan’ın en yüksek dağıdır. Yunanistan coğrafyası dağlardan sonra en fazla ormanlardan oluşmaktadır. Yunanistan’daki en büyük orman 40 km ² alanı ile Foloi Meşe Ormanı’dır. Yunanistan’ın en büyük gölü 19 kilometre uzunluğu ve 58 metre derinliği ile Trichonida Gölü’dür.

Yunanistan İklimi Nasıldır?

Yunanistan iklimi hakim olarak Akdeniz iklimi özelliklerini taşımaktadır. Yunanistan’da en sık görülen ağaç türleri zeytin ağacı, defne ağacı, sakız ağacı, incir ağacı, nar ağacı ve keçiboynuzu ağacıdır. Yunanistan’da en sık rastlanan çiçek türleri kurtboğan, anemone, yıldız çiçeği, çan çiçeği, çiğdem, hezaren, helleborus, sümbül, süsen, zambak, lotus, nergis, orkide, şakayık, haşhaş, gül, ayçiçeği, menekşe ve civanperçemidir. Yunanistan’da yetiştirilen meyveler portakal, kamkat, incir, kivi, elma, mandalina, şeftali ve frenk inciridir.

Yunanistan’da genel olarak Akdeniz iklimi ve yer yer karasal iklim görülmektedir. Yunanistan iklimi yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesini sağlamaktadır. Yunanistan yılda ortalama 450 mm yağış almaktadır.

Yunanistan’a Benzer Diğer Ülkeler Hangileridir?

Yunanistan’a mimari, kültürel, ekonomik açıdan ve sosyal yapı bakımından benzeyen ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz
 • Romanya
 • Karadağ
 • İspanya
 • Kuzey Makedonya
 • Bulgaristan
 • Slovenya
 • İtalya
 • Kıbrıs
 • Hırvatistan

Türk Konsolosluğu Yunanistan’da Nerededir?

Türk Konsolosluğu Yunanistan’da Atina’da bulunmaktadır. Yunanistan’daki Türk Konsolosluğu adresi Vassileos Gheorgiou B’, 11, TK 10674, Atina/ Yunanistan’dır.

Yunanistan Türk Konsolosluğu iletişim bilgileri +30 210 726 30 00’dır. Yunanistan Konsolosluğu Türkiye acil iletişim bilgileri +30 690 986 34 66’dır.

Yunanistan’a Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Yunanistan’a özel araç, otobüs, feribot ve uçak ile gidilebilmektedir. İstanbul’dan Yunanistan Dedeağaç, Kavala, Selanik ve Atina’ya otobüs turları düzenlenmektedir.

Türkiye Ayvalık ve Küçükkuyu’dan feribotla 45 dakikada Yunanistan’a gitmek mümkündür. Yunanistan’a gitmek İstanbul’dan uçakla 1 saat 25 dakika sürmektedir.

Yunanistan’a Gitmek için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yunanistan’a gitmek için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Yunanistan vizesi
 • Pasaport
 • Biyometrik fotoğraf
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Başvuru formu
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: