Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yunanistan vatandaşlığı nasıl alınır? Yunanistan vatandaşlığına hak kazanılması için aşağıda sıralanan şartlardan en az birinin sağlanması gereklidir.

 • Yunanistan’da 7 yıl yasal yollardan ikamet etmiş olan kişiler Yunanistan vatandaşlığına başvuruda bulunabilmektedirler.
 • Yunanistan`da 250.000 Euro değerinde gayrimenkul alarak (golden visa) altın vize sahibi olan kişiler Yunanistan vatandaşlığına başvuruda bulunabilmektedirler.
 • Yunan vatandaşı olan biriyle 3 yıl boyunca evli kalınması halinde, Yunanistan vatandaşlığına başvurulması mümkündür.
 • Yunan etnik kökenine sahip olan kişiler, etnik kökenlerini ispat edebilmeleri durumunda, Yunan vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Yunanistan vatandaşlığı başvuruları, Yunanistan’daki Göç İdarelerine yapılmaktadır ve karar verme yetkisi Yunanistan İçişleri Bakanlığı`ndadır.

Yunanistan Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yunanistan vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için aranan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • Yeterli derecede Yunanca bilmek ve Yunan kültürüne adapte olmuş olmak
 • 7 yıl boyunca Yunanistan’da yasal yollardan ikamet etmiş olmak veya Yunanistan’da 250.000 Euro değerinde gayrimenkul sahibi olmak
 • Yunan vatandaşı bir kişiyle en az 3 yıl boyunca evli olmak
 • Yunanistan asıllı olmak

Ebeveynleri (anne veya babası) Yunan vatandaşı olan kişiler 18 yaşına gelmeden önce Yunanistan vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Evlilik Yoluyla Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için Yunanistan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü`nün belirlediği şartların karşılanıyor olması gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurulması için Yunanistan vatandaşı olan biriyle en az 3 yıl evli kalınması gerekmektedir ve evli kalınan süre içerisinde Yunanistan’da ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır.

Evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurulması için aranan diğer şartlar, yapılmış olan evliliğin Yunanistan hükümeti tarafından geçerli kabul edilmesi ve Yunan vatandaşı olmayan kişinin yeterli seviyede Yunanca konuşup Yunan kültürüne adapte olmuş olması gerekmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Yunanistan Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Oturum izni yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurulması mümkündür.

Oturum izni yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusu yapabilmek için en az 7 sene Yunanistan`da yasal olarak ikamet edilmiş olması gerekmektedir.

Oturum izni yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusu yapacak Yunanistan oturum izni sahiplerinin 7 yıllık başvuru süresi boyunca, 6 ay veya daha uzun süre Yunanistan dışında bulunmaları durumunda vatandaşlık başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

Oturum izni yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvuruda bulunmak için başvuru tarihinden önceki son 300 günün en az 90 gününde Yunanistan’da bulunmuş olunması gerekmektedir.

Çocuklar için Yunanistan Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Yunanistan’da, 18 yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak kabul edilmektedir.

Yunanistan dışında doğmuş Yunanistan vatandaşlarının çocukları, 18 yaşına gelene kadar Yunanistan vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Ebeveynleri (anne veya baba) 5 yıl boyunca Yunanistan’da yasal yollardan ikamet etmiş olan kişiler 18 yaşlarına gelene kadar Yunanistan vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Çocuklar için Yunanistan vatandaşlığı başvuruları yetkili yerel belediyeler aracılığıyla yapılmaktadır.

Yunanistan Asıllı Olanlar için Yunanistan Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Yunanistan asıllı olanlar için Yunanistan vatandaşlığına başvurmak mümkündür.

Yunanistan asıllı olanlar için Yunanistan vatandaşlığına başvurmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanca dil yeterliliği şartlarını karşılayabiliyor olmak
 • Yunan asıllı olduğunu ispat edebilmek
 • Yunan kültürüne adapte olmuş olmak ve Yunanistan toplum kurallarına uyum sağlayabilmek
 • Yunanistan vatandaşlık mülakatında başarılı olmak

Yabancı uyruklu vatandaşların Yunanistan’da doğan çocukları 18 yaşlarına gelene kadar Yunanistan vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Yunanistan Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusu yapmak mümkündür.

Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlığına başvurmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan’da en az 250.000 Euro değerinde gayrimenkul sahibi olmak
 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • İkamet edilen ülkede sabıka kaydına sahip olmamak
 • Yunanistan’da hizmet veren bir kurumdan sağlık raporu almak

Yunanistan’da yapılacak olan 250.000 Euro’luk yatırımın tek bir ev veya işyeri ile sınırlanmasına gerek yoktur. Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusunda bulunmak için 50.000 euro değerinde bir ev satın alınabilir ve 200.000 Euro değerinde bir işyeri kurulabilir. Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusunda bulunmak için yapılan yatırımın en az 250.000 Euro olması şartıyla ne kadar ev veya işyeri alındığının önemi yoktur.

Yunanistan’da yapılacak olan 250.000 Euro’luk yatırımın ardından, 5 yıllık oturum iznine sahip olunmaktadır. Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilerin Yunanistan`daki yatırımlar tutarı 250.000 Euro’nun altına düşmediği sürece Yunanistan oturum izni yenilenecektir.

Yatırım yoluyla Yunanistan oturum iznine sahip olan kişiler, 7 yıl aralıksız oturum iznine sahip olmaları halinde Yunanistan vatandaşlığına başvurma hakkı kazanmaktadırlar.

Mülteci Statüsünde Yunanistan Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Yunanistan vatandaşlığına başvurulması mümkündür.

Mülteci statüsünde Yunanistan vatandaşlığına başvurmak için aşağıda verilen Yunanistan iltica hakkı geçerli sebeplerin karşılanıyor olması gerekir.

 • Yunanistan’da mülteci statüsünde olmak
 • Mülteci statüsünde Yunanistan vatandaşlığı için geçerli bir sebebe sahip olmak
 • 18 yaşının üstünde olmak
 • Yunanistan iltica şartlarını yerine getiren kişiler aileleri için de başvuru yapabilir.

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yunanistan vatandaşlığına başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport
 • Yunanistan’da 7 yıl yaşandığına dair ispat niteliğindeki belgeler
 • Kimlik bilgileri
 • Başvuru formu
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuran kişinin doğum belgesi ve varsa evlilik cüzdanı
 • Eğer varsa vaftiz sertifikası
 • Yunan asıllı atalara sahip olunması durumunda Yunan asıllı kişilerin kayıtları
 • Sabıka kayıtları
 • Banka hesap dökümleri
 • Yunan asıllı olunması durumunda, Yunan asıllı olunduğuna dair kanıt niteliğindeki diğer tüm belgeler
 • Yatırım yoluyla Yunanistan vatandaşlığı başvurusu yapılacaksa ilgili yatırımların kanıtı
 • Evlilik yoluyla Yunanistan vatandaşlığı başvurusu yapılacak ise ilgili evliliğe dair kanıt

Yunanca olmayan tüm belgeler, usulüne uygun olarak ve resmi bir şekilde Yunancaya çevrilmelidir.

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Yunanistan vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanları, Yunanistan Göç İdarelerine teslim edilmelidir.

Yunanistan vatandaşlık başvurularının değerlendirilmesinde yetkili kurum, Yunanistan İçişleri Bakanlığı`dır.

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu İşlemleri Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yunanistan vatandaşlık başvurusu işlemleri ortalama 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Yunanistan vatandaşlık başvurusu sonucu, başvurana Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.

Yunanistan Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Yunanistan vatandaşlık başvurusu sürecinde eksik veya yanlış evrak tespit edilmesi durumunda, başvuru görüşmesinin yapılacağı tarihe kadar eksiklikler giderilmelidir aksi takdirde Yunanistan vatandaşlık başvurusu geçersiz sayılacak ve reddedilecektir.

Yunanistan vatandaşlık başvurularında, yetkili kurumun isteği doğrultusunda ek belgeler talep edilebilmektedir. (Yunanistan’da 7 yıl boyunca yaşandığına dair ek belge vb).

Yunanistan vatandaşlık başvuru sürecinin son adımı, vatandaşlık testidir. Vatandaşlık testinin başarıyla tamamlanmasının ardından Yunanistan ulusal kimliği ve Yunanistan pasaportu başvuruyu yapan kişiye yollanacaktır.

Yunanistan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Kabul Eder Mi?

Yunanistan vatandaşlık hukuku, jus sanguinis ilkesine dayanmaktadır. Yunan vatandaşlığı, soy yoluyla veya vatandaşlığa kabul yoluyla kazanılabilir.

Yunan yasaları çifte vatandaşlığa izin veriyor. Bir Yunan vatandaşı, Avrupa Birliği vatandaşıdır ve bu nedenle diğer AB vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir.

Selanik Göçmenleri Yunan Vatandaşlık Başvurusunda Bulunabilir Mi?

Selanik göçmenleri dahil tüm Yunanistan göçmenleri Yunanistan çifte vatandaşlığı için başvuru hakkına sahip değildir.

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Yunanistan vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, 1 ay içerisinde red kararına itiraz edilmesi mümkündür.

Yunanistan vatandaşlık başvurusu reddi alan kişiler, konuyu Yunan yargısına taşıma hakkına sahiptirler.

Yunanistan vatandaşlık başvurularında yetkili kurum, Yunanistan İçişleri Bakanlığı`dır ve herhangi başka bir kurumun sürece dahil olması söz konusu değildir.

Yunanistan vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru ücretlerinin iadesi yapılmamaktadır.

Yunanistan Vatandaşlık Başvurusu Ücretleri Ne Kadardır?

Yunanistan vatandaşlık başvurusu ücreti kişi başı 700 Euro olarak belirlenmiştir.

Yunanistan vatandaşlık başvuru süresi (2 ay) ve diğer giderler (biyometrik fotoğraf çekimi vb.) de göz önüne alındığında toplam başvuru ücreti 700-1000 Euro civarındadır.

Yunanistan Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Yunanistan vatandaşlığı alındıktan sonra, Yunanistan ve diğer Schengen ülkelerine vizesiz girilmesi mümkündür.

Yunanistan pasaportu ve vatandaşlığı ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutluk
 • Amerikan Samoası: eTA gerekli
 • Andora
 • anguilla
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Ermenistan
 • Aruba
 • Avustralya: eTA gerekli
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Bahreyn: Varışta Vize gerekli
 • Bangladeş: Varışta Vize gerekli
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Belçika
 • Bermuda
 • Bolivya
 • Bonaire; Aziz Eustatius ve Saba
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Britanya Virjin Adaları
 • Brunei
 • Bulgaristan
 • Burkina Faso: Varışta Vize gerekli
 • Kamboçya: Varışta Vize gerekli
 • Kanada: eTA gerekli
 • Cape Verde Adaları: Varışta Vize gerekli
 • Cayman Adaları
 • Şili
 • Comores Adaları: Varışta Vize gerekli
 • Cook Adaları
 • Hırvatistan
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Curacao
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • Mısır: Varışta Vize gerekli
 • El Salvador
 • Estonya
 • Eswatini (Svaziland)
 • Etiyopya: Varışta Vize gerekli
 • Falkland adaları
 • Faroe Adaları
 • Fiji
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Fransız Guyanası
 • Fransız Polinezyası
 • Fransız Batı Hint Adaları
 • Gambiya
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Cebelitarık
 • Grönland
 • Grenada
 • Guam: eTA gerekli
 • Guatemala
 • Gine-Bissau: Varışta Vize gerekli
 • Guyana
 • Haiti
 • Hong Kong (SAR Çin)
 • Honduras
 • Macaristan
 • İzlanda
 • Endonezya
 • İran: Varışta Vize gerekli
 • Irak
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Jamaika
 • Japonya
 • Ürdün: Varışta Vize gerekli
 • Kazakistan
 • Kenya: Varışta Vize gerekli
 • Kiribati
 • Kosova
 • Kuveyt: Varışta Vize gerekli
 • Kırgızistan
 • Laos: Varışta Vize gerekli
 • Letonya
 • Lübnan: Varışta Vize gerekli
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Makao (SAR Çin)
 • Madagaskar: Varışta Vize gerekli
 • Malavi: Varışta Vize gerekli
 • Malta
 • Malezya
 • Maldivler: Varışta Vize gerekli
 • Marşal Adaları
 • Moritanya: Varışta Vize gerekli
 • Mauritius
 • mayo
 • Meksika
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Moğolistan: Varışta Vize gerekli
 • Karadağ
 • Montserrat
 • Fas
 • Mozambik: Varışta Vize gerekli
 • Nepal: Varışta Vize gerekli
 • Yeni Kaledonya
 • Yeni Zelanda: eTA gerekli
 • Hollanda
 • Niue
 • Nikaragua
 • Kuzey Makedonya
 • Kuzey Mariana Adaları
 • Norveç
 • Umman
 • Palau Adaları
 • Filistin Bölgesi
 • Panama
 • Papua Yeni Gine: Varışta Vize gerekli
 • Paraguay
 • Peru
 • Filipinler
 • Polonya
 • Portekiz
 • Porto Riko: eTA gerekli
 • yeniden birleşme
 • Romanya
 • Ruanda: Varışta Vize gerekli
 • Katar
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Suudi Arabistan: Varışta Vize gerekli
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Seyşeller: Varışta Vize gerekli
 • Sierra Leone: Varışta Vize gerekli
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • ispanya
 • Solomon Adaları
 • Somali: Varışta Vize gerekli
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Sri Lanka: eTA gerekli
 • Aziz Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Aziz Maarten
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • İsveç
 • İsviçre
 • Tayvan
 • Tacikistan: Varışta Vize gerekli
 • Tanzanya: Varışta Vize gerekli
 • Tayland
 • Doğu Timor
 • Trinidad ve Tobago: Varışta Vize gerekli
 • Togo: Varışta Vize gerekli
 • Tonga
 • Tunus
 • Türkiye
 • Turks ve Caicos Adaları
 • Tuvalu
 • Uganda: Varışta Vize gerekli
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Amerika Birleşik Devletleri: eTA gerekli
 • Uruguay
 • ABD Virjin Adaları: eTA gerekli
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Vatikan Şehri
 • Venezuela
 • Zambiya: Varışta Vize gerekli
 • Zimbabve: Varışta Vize gerekli

Yunanistan vatandaşlığının alınmasının ardından, Yunanistan yerel seçimlerinde oy kullanılabilir ve devlet dairelerinde işe girilmesi mümkündür.

Yunanistan vatandaşlık danışmanlık hizmetleri: 0850 241 1868

Paylaş: