Yunanistan Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yunanistan Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yunanistan vize başvurusu için Schengen vizesi Yunanistan başvuru formu doğru bilgilerle eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formunda yer alan bilgiler ibraz edilen diğer evrakları destekler nitelikte olmalıdır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Yunanistan vizesi başvurularında, başvuru formu başvuru sahibinin kişisel bilgilerine göre deneyimli danışmanların desteği ile doldurulabilmektedir.

Yunanistan Vize Başvuru Formu Schengen Vize Formu ile Aynı Mıdır?

Evet, Schengen vize başvuru formu Yunanistan vize başvuru formu ile aynıdır.

Yunanistan Vize Başvuru Formu Elle Mi Doldurulmalıdır?

Yunanistan vize başvuru formu doldurma işlemleri başvuru yapılan aracı kuruma göre değişiklik göstermektedir. VFS Global üzerinden yapılan başvurularda VFS Global Yunanistan vize başvuru formu elle doldurulmalıdır. Kosmos üzerinden yapılan başvurularda ise Yunanistan vize başvuru formu online olarak doldurulmalıdır.

Yunanistan Vize Formu Örneğinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Yunanistan vize başvuru formu örneğinde bulunan bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum soyadı
 • Varsa sonradan alınan soyad
 • Ad
 • Gün, ay, yıl olarak doğum tarihi
 • Başvuru sahibinin doğduğu ülke
 • Başvuru sahibinin uyruğu ve varsa ikinci uyruğu
 • Doğum yeri
 • Cinsiyet
 • Medeni durum
 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı numarası
 • Pasaport türü veya seyahat belgesi türü
 • İbraz edilen seyahat belgesinin numarası
 • Seyahat belgesinin geçerlilik süresi, veriliş tarihi ve hangi makam tarafından verildiği
 • Ev adresi
 • E- posta bilgileri
 • Başvur sahibinin telefon numarası
 • Seyahat amacı
 • Talep edilen giriş sayısı ve Yunanistana ilk giriş ve çıkış tarihleri
 • Daha önce yaptırılan biyometri işlemleri bilgileri
 • Seyahat süresi boyunca başvuru sahibinin masraflarının kim tarafından karşılanacağı bilgisi
 • Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenim gördüğü kurumun adı
 • Başvuru sahibi çalışıyor ise mesleği
 • Başvuru sahibi yabancı bir ülkede ikamet ediyor ise ikamet belgesi ya da eşdeğer bir belgenin numarası ve geçerlilik tarihi
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babasının adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e- posta adresi
 • Yer ve tarih bilgileri
 • Başvuru sahibinin imzası

Yunanistan Vize Başvuru Formu PDF Olarak Nereden İndirilebilir?

Yunanistan vize başvuru formu PDF olarak Yunanistan Konsolosluğunun internet sitesi ve Yunanistan vizesi için aracı kurum olarak hizmet veren VFS Global’in internet sitesi üzerinden indirilebilmektedir.

Yunanistan vize başvuru formunu indirmek için VFS Global’in internet sitesindeki https://www.vfsglobal.com/one-pager/greece/turkey/turkish/index.html sekmesinden başvuru türü seçilmeli ya da Yunanistan Konsolosluğu resmi web sitesi üzerinden işlem yapılmalıdır.

Yunanistan Vize Formu Hangi Kalemle Doldurulur?

Yunanistan vize başvuru formu, siyah ya da mavi renkli tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.

Yunanistan Vize Başvuru Formu Hangi Dilde Doldurulur?

Yunanistan vize başvuru formu Türkçe, Yunanca veya İngilizce dilinde doldurulmalıdır.

Yunanistan Vize Başvuru Formunda Otel Bilgisine Ne Yazılmalıdır?

Yunanistan vize başvuru formunda otel bilgisi bölümüne otelin adı, adresi, posta adresi ve elektronik posta adresi yazılmalıdır.

Yunanistan Vize Başvuru Formu Doldurma Hizmeti Nasıl Alınır?

Yunanistan vize başvuru formu doldurma hizmeti için Vizem.net danışmanlığında yapılan başvurularda vize başvuru formu doldurma işlemi alınan hizmet içerisindedir. VFS Global üzerinden yapılan vize başvurularında vize başvur doldurma işlemi ücretlidir. VFS Global tarafından verilen vize başvuru formu doldurma hizmeti için kesilen ücrete %18 KDV dahildir.

Yunanistan Online Vize Formu Nasıl Doldurulur?

Online Yunanistan vizesi için Kosmos Yunanistan vize başvuru formu Kosmos vize başvuru merkezinin internet sitesi üzerinden doldurulmaktadır. Kosmos vize başvuru merkezinin web sitesinde yer alan başvuru formu sütunu üzerinden başvuru formu örneğine ulaşılabilmektedir.

Kosmos vize başvuru merkezinin internet sitesi üzerinden yapılan vize başvurularında, Yunanistan vize online başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak başvuru işlemleri tamamlanmalıdır.

Yunanistan Turistik Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yunanistan turistik vizesi C tipi kısa süreli bir vize türüdür. Yunanistan vize başvurularında C tipi kısa süreli vizeler için tek bir form bulunmaktadır. Yunanistan turistik vizesi için hazırlanan Yunanistan vize başvuru formunda ayrıntılı şekilde yer verilen otel ve ulaşım bilgileri, beyan edilen diğer başvuru evraklarını destekler nitelikte olmalıdır.

Yunanistan Ulusal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yunanistan ulusal vize başvuru formu vize başvurusu yapacak kişi tarafından doğru bilgilerle eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Yunanistan d tipi vize başvuru formu doldurulurken mavi ya da siyah tükenmez kalem kullanılmalıdır ve vize başvuru formunda boş madde bırakılmamalıdır.

Yunanistan uzun süreli vize başvuru formu için gerekli bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Ad, soyad ve varsa eski soyadı bilgileri
 • Doğum tarihi, doğum yeri ve başvuru sahibinin doğduğu ülke bilgileri
 • Medeni durum bilgisi ve varsa kaç çocuğu olduğu bilgisi
 • Cinsiyet, uyruk ve varsa eski uyruk
 • Seyahat belgesi türü, numarası, veriliş ve son geçerlilik tarihi
 • Seyahat belgesini veren devlet ya da kuruluşa ait bilgiler
 • Başvuru sahibinin; ülke, sokak, ev numarası, posta kodu, konum bilgileri, cep telefonu numarası bilgilerini içeren detaylı adres - bilgisi ve e- posta adresi bilgisi
 • Başvuru sahibinin anne ve babasına ait; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu ve ikamet adresine ait bilgiler
 • Başvuru sahibinin seyahat amacı ve planlanan seyahat süresi bilgileri
 • Başvuru sahibine referans olan kurum ya da kuruluşa ait; kurum adı, kurumun kuruluş adı, kurumun kayıt adresi, kurumun merkez adresi, kurumun hangi ülkede bulunduğu, kurumun faaliyet gösterdiği alan, kuruma ait kayıt numarası ve kurumda irtibat kurulacak kişi ait bilgiler
 • Referans olacak kurumda irtibata geçilecek kişiye ait; ad, soyad, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, ve ülke, konum, sokak, posta kodu, ev numarası, telefon numarası, e- posta bilgilerinin yer aldığı detaylı adres bilgisi
 • Başvuru sahibinin mesleği ile ilgili bilgiler
 • Başvuru sahibinin Yunanistan’da konaklayacağı otel ya da eve ait, konum, adres ve posta kodu bilgilerini içeren detaylı adres bilgisi
 • Başvuru sahibinin Yunanistan’da geçimini nasıl sağlayacağına dair bilgiler
 • Varsa başvuru sahibinin Yunanistan’a daha önce yaptığı seyahatlere ait bilgiler
 • Başvuru sahibinin sabıka kaydı bilgileri ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalığa sahip olunup olunmadığına dair detaylı bilgi
 • Başvuru sahibi; daha önce Yunanistan devleti tarafından vize reddi, sınır dışı edilme, oturum izni iptali ya da reddi gibi durumlar yaşamış ise bu durumlara ait açıklama

Yunanistan Kapı Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yunanistan kapı vizesi Schengen özellikli bir vize değildir.

Yunanistan kapı vizesi başvuru formu için istenilen bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Ad, soyad ve varsa önceki soyad bilgileri
 • Doğum yeri ve doğum tarihi bilgileri
 • Başvuru yapan kişinin uyruğu, varsa önceki uyruğu
 • Başvuru sahibinin cinsiyeti
 • Medeni hali
 • Kimlik numarası bilgisi
 • Seyahat belgesi ya da pasaport türü
 • Beyan edilen pasaportun numarası, veriliş tarihi, veren makam
 • Başvuru sahibi reşit değil ise ebeveynlerinin adı, soyadı, adres bilgileri
 • Başvuru yapan kişinin telefon numarası ve e-posta bilgileri
 • Başvuru sahibinin ikamet adresi
 • Başvuru sahibinin mesleği
 • Başvur sahibi öğrenci ise eğitim gördüğü fakülte ve adresi
 • Seyahat amacı
 • Başvuru sahibi yabancı bir ülkede yaşıyor ise oturma izni belgesi ya da oturma izni belgesine eşdeğer bir belge
 • Seyahat edilecek ülke bilgisi ve ilk giriş yapılacak ülke bilgisi
 • Talep edilen giriş sayısı
 • Planlanan seyahat süresi
 • Schengen bölgesine planlanan giriş çıkış tarihleri
 • Daha önce yapılan biyometri işlemleri hakkında bilgi
 • Varsa son 3 yılda alınan diğer Schengen vizelerine ait bilgiler
 • Yunanistan harici başka bir ülkeye seyahat edilecek ise seyahat edilecek ülke için alınmış giriş izni belgesi
 • Seyahat boyunca kalınacak otele ait adres ve e-posta bilgileri
 • Başvuru sahibi davetiye ile Yunanistan’a seyahat edecek ise, davetiyeyi gönderen kişiye ya da kuruma ait ad, soyad, adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta bilgileri
 • Seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağına ait bilgiler
 • Yer ve tarih bilgileri
 • Başvuru sahibinin imzası

Yunanistan Vize Başvuru Formu Başvuru Yapılan ile Göre Değişir Mi?

Yunanistan vize başvuru formu başvuru yapılan ile göre değişmemektedir. Yunanistan vize başvurusu için istenilen bilgiler her şehirde aynıdır ancak başvuru yöntemi farklıdır. Yunanistan vize başvurusu için Edirne’de ikamet eden vatandaşlar VFS Global’in Edirne ofisinden başvuru yapmalıdır. Türkiye’nin diğer illerinde ikamet eden vatandaşlar ise ikamet iline göre en yakın Kosmos vize başvuru merkezinden başvuru yapabilmektedir.

VFS Global üzerinden yapılan başvurularda form çıktısı alınarak bizzat başvuru yapılmaktadır. Kosmos üzerinden yapılan başvurularda ise Kosmos vize başvuru merkezinin internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan tüm başvurularda ikamet ili farketmeksizin vize başvuru formu Yunanistan vize danışmanları tarafından doldurulmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: