Yunanistan Eğitim Sistemi

Yunanistan Eğitim Sistemi ve Yunanistan'da Üniversite Okumak

Yunanistan’da eğitim sistemi okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenim olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır. Yunanistan’da eğitim Plato’dan esinlenilerek M.Ö. 5. yüzyılda sistemleştirilmiştir. Antik Yunanistan’da öğrenciler müzik, edebiyat, sanat, bilim, matematik ve politika ile eğitilmiştir. Yunanistan’da günümüzde öğretilen dersler tarih, coğrafya, matematik, edebiyat, fen bilimleri, teknik bilimler ve sanat ağırlıklıdır. Yunanistan’da zorunlu eğitim süresi 12 yıldır ve okullarda Yunanca eğitim verilmektedir. Yunanistan’da zorunlu eğitim kurumlarında Yunanca dışında eğitim veren okullar uluslararası okullardır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2003 yılı PISA test sonuçlarına göre Yunanistan dünyada 32, 2006 ve 2009 yılında 37, 2012 yılında 40 ve 2015 yılında 44. sırada yer almıştır. Yunanistan 2018 PISA testi sonuçlarına göre dünya sıralamasında 45. sırada yer almaktadır.

Yunanistan’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Yunanistan’da eğitim aşamaları aşağıda verilmiştir.

 • Yunanistan’da okul öncesi eğitim
 • Yunanistan’da ilkokul eğitimi
 • Yunanistan’da orta öğretim eğitimi
 • Yunanistan’da yüksek öğrenim eğitimi

Yunanistan’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Yunanistan’da okul öncesi eğitim sistemi anaokulu öncesi dönem ve anaokul dönemi olarak 2 yıla dayanmaktadır. Anaokulu öncesi dönemde 4 yaşındaki çocuklara eğitim verilirken anaokulu döneminde 5 yaşındaki çocuklara eğitim verilmektedir. Yunanistan’da anaokulu eğitimi zorunlu eğitimdir ve 6 yaşında ilkokul eğitimini almak zorunda olan çocuklar 4 yaşından 6 yaşına kadar anaokul eğitimi görmektedir.

Yunanistan’da okul öncesi eğitim sisteminde amaç çocukları fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan geliştirmek ve ilkokul çağına hazırlamaktır. Okul öncesi eğitim gören çocuklar Yunanistan’da ulusal müfredat kapsamında organize aktiviteler ve tercih ettikleri etkinlikleri yapmaktadır. Yunanistan’da okul öncesi eğitim sabah 8’den akşam 4’e kadar sürmektedir. Devlete bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları Yunanistan’da ücret talep etmemektedir.

Yunanistan’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Yunanistan’da ilkokul eğitim sistemi 6 yıl sürmektedir ve ilkokul eğitimi 6 yaşından itibaren zorunludur. Yunanistan’da ilkokul eğitimi eylülden hazirana kadar sürmektedir ve gün içindeki eğitim saatleri 08:15- 13:15 arasındadır. Yunanistan’da ilkokul eğitiminde amaç öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir. Yunanistan’da zorunlu ilkokul eğitimi tüm devlet okullarında ücretsizdir.

Yunanistan ulusal ilkokul eğitim müfredatında 1. sınıftan 6. sınıfa kadar ortak olan dersler Çağdaş Yunan dili, matematik, beden eğitimi, Modern İngiliz dili, sanat, müzik, bilgisayar ve iletişim bilimleridir. Yunanistan eğitim müfredatına göre öğrenciler 3. sınıftan itibaren tarih ve din kültürü, 5. sınıftan itibaren fizik, coğrafya, sosyal ve siyasal bilimler ve ikinci yabancı dil (Almanca veya Fransızca) öğrenmeye başlamaktadır. Not sisteminin 3. sınıfta başladığı Yunanistan’da yazılı sınav sistemi 5. sınıfta başlamaktadır.

Yunanistan’da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Yunanistan’da ortaokul eğitim sistemi zorunlu 3 yıl ortaokul eğitimi (12- 15 yaş) ve zorunlu olmayan 3 yıl lise eğitiminden (15- 18 yaş) oluşmaktadır. Yunanistan’da zorunlu ortaokul türleri akşam ortaokulu, ortaokul, deneysel ortaokul, model ortaokulu, müzik ortaokulu, sanat ortaokulu ve çok kültürlü ortaokuldur. Yunanistan zorunlu ortaokul müfredatında yer alan dersler Modern Yunan dili, Modern Yunan edebiyatı, Antik Yunan dili, Antik Yunan edebiyatı, matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarih, sanat, müzik, teknoloji, coğrafya, din kültürü, beden eğitimi, ikinci yabancı dil (Fransızca, Almanca veya İtalyanca) ve Modern İngiliz dilidir. Yunanistan ortaokul eğitim saatleri genellikle 08:00- 13:00 arasındadır ancak ortaokul türlerine göre saatler değişmektedir. Yunanistan’da zorunlu ortaokul eğitimi ücretsizdir.

Yunanistan’da lise eğitimi zorunlu değildir ve 3 yıl sürmektedir. Yunanistan lise türleri genel lise, meslek lisesi, akşam genel lisesi, deneysel lise, model lise, müzik lisesi, sanat lisesi ve çok kültürlü lisedir. Yunanistan liseler öğrencileri üniversitelere hazırlamaktadır. Yunanistan lise eğitimi 08:15- 14:00 arasındadır. Yunanistan lise eğitiminde yer alan dersler Modern Yunan dili ve edebiyatı, Antik Yunan dili, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, din kültürü, bilgisayar, İngiliz dili, yabancı dil (Fransızca veya Almanca) ve beşeri bilimlerdir. Yunanistan’da uluslararası lise fiyatları yıllık 10.000- 14.000 Euro arasındadır.

Yunanistan’da Lise Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da lise okumak için gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Yunanistan’da lise eğitimi görmek için 19 yaşından küçük olmak gerekmektedir.
 • Yunanistan’da lise eğitimi görmek isteyen öğrenciler ortaokul veya alt ortaokul diplomasına veya uluslararası eşdeğerliliği olan bir diplomaya sahip olmak durumundadır.
 • Yunanistan’da lise eğitimi için yaz okulu okumak isteyen uluslararası öğrenciler yaz okulu programlarına kayıt olmak durumundadır.

Yunanistan’daki En İyi Liseler Hangileridir?

Yunanistan’daki en iyi liseler aşağıda verilmiştir.

 • Pierce Koleji (Aya Paraskevi)
 • Anavryta Model Lisesi (Kifisia)
 • Boulafenteio Genel Lisesi (Leros)
 • Atina Lisesi (Atina)
 • Ionideios Model Lisesi (Pire)

Yunanistan’da Lise Eğitimi Fiyatları Ne Kadardır?

Yunanistan’da lise eğitimi fiyatları tüm devlet okullarında ücretsizdir. Atina’da özel okul ve uluslararası okul fiyatları ortalama yıllık 14.000 Euro’dur. Yunanistan’da Atina dışındaki şehirlerde özel okul ve uluslararası okul fiyatları yıllık ortalama 10.000 Euro’dur.

Yunanistan’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Yunanistan’da yüksek öğrenim eğitim sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarından oluşmaktadır. Yunanistan üniversiteleri kendi kendini yöneten yasal kurumlardır ve her üniversitenin kendine ait müfredatı bulunmaktadır. Teknik üniversiteler, güzel sanatlar üniversiteleri ve normal üniversitelerden oluşan Yunanistan üniversiteleri öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamayı ve araştırma ve eğitim yoluyla bilgiyi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Yunanistan’da her akademik yıl 16 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır.

Yunanistan’da lisans eğitimi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl ve doktora eğitimi en az 3 yıl sürmektedir. Yunanistan’da AB vatandaşı olmayan öğrenciler için devlet üniversitesi eğitim fiyatları yıllık ortalama 1.500 Euro’dur. Yunanistan’da devlet üniversitelerinde yüksek lisans eğitim ücretleri yıllık ortalama 1.500- 2.000 Euro’dur. Yunanistan’da bulunan özel üniversitelerin yıllık eğitim ücretleri üniversiteye göre değişmektedir ve yıllık en fazla 10.000 Euro olabilmektedir.

Yunanistan’da Master Yapmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da master yapmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan lisans diploması veya eşdeğer lisans diplomasına sahip olmak
 • Lisans eğitimi transkriptini çıkarmak
 • Yunanca veya İngilizce dil yeterlilik belgesine sahip olmak
 • Tavsiye mektubu hazırlamak
 • İngilizce özgeçmişe sahip olmak
 • Akademik mülakatlarda başarı göstermek

Yunanistan Staj Programları Nelerdir?

Yunanistan staj programları aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan erasmus staj hareketliliği
 • Yunanistan ücretli staj programı
 • Yunanistan yaz stajı programı
 • Yunanistan gönüllü staj programı

Yunanistan staj programları genellikle konaklama işletmeciliği, haberleşme ve iletişim, finans, ekonomi ve pazarlama üzerinedir. Yunanistan erasmus vizesi için 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.

Yunanistan’da Maaşlı Staj Yapılabilir Mi?

Evet, Yunanistan’da maaşlı staj yapmak mümkündür. Yunanistan’da staj için verilen aylık ortalama ücret 624 Euro’dur.

Yunanistan’daki En İyi Okullar Hangileridir?

Uluslararası bilinirliğe sahip Yunanistan’daki en iyi okullar aşağıda listelenmiştir.

 • Girit Üniversitesi
 • Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi
 • Selanik Aristoteles Üniversitesi
 • Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi
 • Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
 • Yanya Üniversitesi
 • Teselya Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Patras Üniversitesi
 • Atina Tarım Üniversitesi

Yunanistan’da eğitim kalitesi Avrupa standartlarındadır. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında Yunanistan’ın 9 üniversitesi bulunmaktadır. Yunanistan üniversiteleri İngilizce eğitim imkanı sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Yunanistan’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yunanistan’da en popüler eğitim türleri aşağıda verilmiştir.

 • Yunanistan’da pilotaj eğitimi
 • Yunanistan’da İngilizce dil eğitimi
 • Yunanistan’da mimarlık eğitimi
 • Yunanistan’da hukuk eğitimi
 • Yunanistan’da tıp eğitimi

Yunanistan’da İngilizce Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

Yunanistan’da İngilizce dil eğitimi üniversiteler ve dil okulları aracılığı ile alınabilmektedir. Yunanistan’da dil okulları fiyatları öğrencilerin yaşına, dilin seviyesine ve okulun konumuna göre değişmektedir.

Yunanistan’da dil okulu fiyatları 350 Euro’dan başlayarak 2.200 Euro’ya kadar çıkmaktadır. Yunanistan dil okulu fiyatları ortalama 550 Euro’dur.

Yunanistan’da Hukuk Eğitimi Nasıl Alınır?

Yunanistan’da hukuk eğitimi alınabilmektedir. Yunanistan’da hukuk eğitimi veren devlet üniversiteleri Trakya Demokritos Üniversitesi, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’dir. Yunanistan’da hukuk eğitimi almak için yeterli yabancı dil seviyesine sahip olmak gerekmektedir. Yunanistan’da hukuk eğitimi için yıllık ücretler AB üyesi olmayan ülke vatandaşları için 1500 Euro’dur.

Yunanistan’da Tıp Eğitimi Nasıl Alınır?

Yunanistan’da tıp eğitimi alınabilmektedir. Yunanistan’da tıp eğitimi almak için gerekli olan şartlar dil yeterliliği ve geçmiş eğitim bilgileridir. Yunanistan’da tıp eğitimi alınabilecek üniversitelerden bazıları Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Girit Üniversitesi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’dir. Yunanistan’da tıp eğitimi ücretleri AB vatandaşı olmayan öğrenciler için yıllık 1500 Euro’dur.

Yunanistan’da Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

Yunanistan’da eğitim ücretleri devlet üniversitelerinde 1500 Euro’dur. Özel üniversite eğitim ücretleri Yunanistan’da yıllık ortalama 5000- 6000 Euro’dur. Yunanistan’da tıp ve hukuk eğitimi devlet üniversitelerinde 1500 Euro, özel üniversitelerde ortalama 5590 Euro’dur.

Yunanistan’da Eğitim Alınırken Çalışılabilir Mi?

Yunanistan’da eğitim alırken çalışma imkanı bulunmaktadır. Yunanistan’da 3 aydan daha uzun süreli eğitimler için kayıt yaptırılması durumunda haftada 20 saate kadar çalışmak mümkündür.

Yunanistan’da öğrenciler için şehirde, şehir dışında ve adalarda pek çok çalışma imkanı bulunmaktadır. Yunanistan’da iş imkanları üniversite yardımıyla veya iş ajansları ile bulunabilmektedir.

Yunanistan’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Ne Gerekir?

Yunanistan’da öğrenci olarak çalışmak için geçerli bir vize ve çalışma izni gerekmektedir.

Yunanistan’da Okumak için Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da okumak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Geçerli bir lise diplomasına sahip olmak
 • Yunanca veya İngilizce dil yeterliliğini ispatlamak
 • Yeterli mali imkana sahip olmak
 • İlgili okul için başvuru formu doldurmak
 • Öğrenci vizesi için başvuruda bulunmak

Yunanistan’da eğitim görmek için öğrenci vizesi için başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Yunanistan öğrenci vizesi için gerekli belgeler başlıca okul davetiye mektubu, pasaport, fotoğraf ve seyahat sağlık sigortasıdır.

Yunanistan’da Diyetisyenlik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da diyetisyenlik okumak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Lise diploması veya Yunanistan ortaöğretim diplomasına sahip olmak
 • Dil yeterlilik belgesi bulundurmak
 • Lise transkripti çıkarmak
 • Geçerli bir pasaport çıkarmak
 • Öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak
 • Öğrenci kabul belgesi sahibi olmak

Yunanistan’da Eczacılık Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da eczacılık okumak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Dil yeterlilik belgesine sahip olmak
 • Lise diploması ve transkriptine sahip olmak
 • İlgili okuldan öğrenci kabul belgesi almak
 • Geçerli ve güncel bir pasaporta sahip olmak
 • Üniversite için öğrenci vizesi çıkarmak

Yunanistan’da Diş Hekimliği Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da diş hekimliği okumak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Lise diplomasını ve transkriptini üniversiteye vermek
 • Okula dil yeterliliğini kanıtlamak
 • Geçerli ve güncel bir pasaport çıkarmak
 • Öğrenci vizesi sahibi olmak
 • Üniversiteden öğrenci kabul belgesi almak

Yunanistan’da Psikoloji Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da psikoloji okumak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Okula dil yeterliliğini ispat etmek
 • Okula lise diplomasını ve transkriptini sunmak
 • Geçerli bir pasaport sahibi olmak
 • Öğrenci vizesi çıkarmak
 • Okuldan öğrenci kabul belgesi almak

Yunanistan’da Mühendislik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yunanistan’da mühendislik okumak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Dil yeterliliğini gösteren belge elde etmek
 • Lise diploması ve transkriptini okula sunmak
 • Güncel bir pasaport sahibi olmak
 • Eğitim için öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak
 • Öğrenci kabul belgesi almak

Yunanistan Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ücreti Ne Kadardır?

Yunanistan’da yurtdışı eğitim danışmanlığı ücreti kayıt yaptırılacak eğitim türüne göre 120 Euro ile 400 Euro arasında değişmektedir.

Vizem.net 2016- 2020 yılları arasında Türkiye’den Yunanistan’a en fazla öğrenci kaydı yaptıran akredite acentedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: