Yunanistan'da Yatırım Fırsatları

2023'te Yunanistan Yatırım Fırsatları Hangi Sektörlerde Var

Yunanistan ekonomisini en önemli sektörü turizmdir. Yunanistan’da turizm sektörüne her yıl milyarlarca Euro yatırım yapılmaktadır ve yabancı yatırımcıların en çok yatırım yaptığı sektör de turizmdir.

Yunanistan ekonomisi, COVID-19 pandemisinden oldukça kötü etkilenmiştir ve 2020 yılında Yunanistan gayri safi milli hasılası %8.2 oranında düşmüştür.

Yunanistan ekonomisi, 2009 yılında dış borçlar yüzünden büyük bir bunalıma girmiştir. Yunanistan, Avrupa Birliği’nden birçok kez destek almak durumunda kalmıştır ve 2009 krizinin etkileri hala hissedilmektedir. Yunanistan’ın döviz sermayesine olan ihtiyacı son yıllarda yabancı yatırımcıları yönelik birçok teşvik politikasının yürürlüğe girmesine sebep olmuştur.

Yunanistan’da Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Yunanistan’da yatırım yapmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Düşük yatırım kotası: Diğer Avrupa devletlerinde 500.000 euroyu bulan yatırım kotası, Yunanistan’da 250.000 eurodur.
 • Teşvik imkanları: Yunanistan’ın geçirdiği ekonomik kriz sebebiyle yabancı sermayeye ihtiyaç duyması birçok yatırım teşviği düzenlemesini beraberinde getirmiştir.
 • Coğrafi ve politik konum: Yunanistan’ın Akdeniz ticaretindeki kilit konumu ve Schengen üyesi olması birçok sektör için Yunanistan’ın avantajlı bir konumda olmasını sağlamaktadır.
 • Asgari kalma süresi: Yunanistan’da yapılacak yatırımlar aracılığıyla edinilecek olan oturum izninin geçerliliğini koruması ya da yenilenmesi için belirli bir asgari süre bulunmaması birçok yatırımcı için Yunanistan’ı çekici kılmaktadır.

Yunanistan’da Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Yunanistan’da yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Gayrimenkul yatırımları için bölgesel teşvikler: Yerel bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber taşınmaz yatırımlarında turizm için %70, lojistik sektörü için %80’e kadar çıkabilen hibe ve borç imkanları yerel yönetimlerce sağlanabilmektedir.
 • Diğer bölgesel teşvikler: Fikri mülkiyet, lisanslama, kalite, teknolojik ve endüstriyel danışmanlık gibi sektörlerde teşvikler bazı yerel yönetimlerce sağlanmaktadır.
 • Yenilenebilir enerji teşvikleri: Yenilenebilir enerji yatırımları için Yunanistan devleti yatırım miktarına göre çeşitli teşvik olanakları sunmaktadır.
 • Yerel istihdam teşvikleri: Yerel halka iş imkanları sağlandığı takdirde Yunanistan devleti istihdam sağlanan işçi başına aylık ödenek imkanları sunmaktadır. Yunanistan’daki yatırım teşviklerine dair ayrıntılı bilgiler Yunanistan Yatırım ve Ticaret Bürosunun internet sitesinde mevcuttur.

Yunanistan’da Yabancılar için Yatırım İmkanları Nelerdir?

Yunanistan’da yabancılar için yerel yönetimler ve Yunanistan devleti tarafından sağlanan yatırım imkanları aşağıda listelenmiştir.

 • Vergi kesintileri: Kurulacak şirketin tüm faaliyetlerinden vergi öncesi elde edilen kazançlar için yürürlükteki vergi mevzuatından kaynaklanan gelir vergisi ödemesinden kısmi muafiyet olanakları devlet tarafından sağlanmaktadır.
 • Hibeler: Yatırım planının Yunanistan Ekonomi ve Gelişme Bakanlığının ilgili bürolarına sunulduktan sonra kabul alması şartıyla; devlet tarafından karşılanacak fonlar, yatırım planının uygun giderlerinin bir kısmı toplam yatırım maliyetinin bir yüzdesi olarak belirlenmektedir.
 • Borç yapılandırmaları: Şirket için alımı yapılacak iş makinesi gibi gerekliliklerin masrafları borç olarak devletten alınabilmektedir. Bu borçlar, geri ödeme süresi 7 yılı aşmayacak şekilde yapılandırılabilmektedir.
 • Maaş ödenekleri: Yerel halka belirli oranlarda iş imkanı sağlandığı durumlarda Yunan devleti işçi başına belirli bir maaş ödeneğini şirkete vermektedir.
 • Sabit şirket vergisi: Bazı durumlarda Ekonomi ve Gelişme Bakanlığının yatırım bürosu uygun gördüğü takdirde şirket vergileri belirli sürelerle sabitlenebilmektedir.

Yunanistan’da Dükkan Açmak için Gerekenler Nelerdir?

Yunanistan’da dükkan açmak için gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan Ekonomi ve Gelişme Bakanlığı tarafından onay alması gereken yatırım planı dilekçesi yazılmalıdır ve bakanlığa yapılacak başvuruya eklenmelidir.
 • Yunanistan’da kurulacak kamusal şirketler için en az 25.000 Euro değerinde hisse ve özel limited şirketler için en az 2.500 Euro sermayeyi belgeleyebilmek gerekmektedir.
 • Yunanistan’da kurulucak genel ve limited partnerlikler için minimum sermaye şartı bulunmamaktadır.
 • Yunanistan’da işyeri açmak için bir vergi dairesine gidilerek hissedarlar ve şirket için vergi numaraları temin edilmelidir.
 • 10 ya da daha fazla çalışan olması durumunda çalışanların en az %30’u Yunanistan vatandaşı olmalıdır.
 • Yatırım yapılacak iş koluna göre gerekli lisanslar ve belgeler ilgili devlet kurumlarından alınmalıdır.

Yunanistan’da şirket şubesi açmak, son yıllarda yapılan düzenlemelerle oldukça kolaylaşsa da Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için şirket açma süreci uzayabilmektedir.

Yunanistan’da En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Nelerdir?

Yunanistan’da en çok yatırım yapılan sektörler aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan emlak sektörü: Yunanistan Bankası tarafından açıklanan resmi verilere göre emlak sektörü yatırımları 2019 yılında bir önceki yıla göre %94.6 artış göstermiştir. 2019’un ocak ve haziran ayları arasında yabancı yatırımcılar Yunanistan’da emlak sektörüne 736 milyon euroyu aşkın yatırımlarda bulunmuşlardır.
 • Yunanistan turizm sektörü: 2017 ve 2018 yıllarında Yunanistan’da turizm sektörüne, yenilenme ve restorasyonlar da dahil olmak üzere, 3.8 milyar Euro yatırım yapılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında Yunanistan’a yapılan turizm yatırımlarının %41.3’ü, 4 ve 5 yıldızlı otellerin inşasına ve yenilenmesine yapılmıştır.
 • Yunanistan lojistik sektörü: Akdeniz’deki kilit konumuyla Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika arasında köprü görevi gören Yunanistan’da deniz taşımacılığı sektörü yabancı yatırımcıların en çok ilgisini çeken sektörler arasındadır.
 • Yunanistan enerji sektörü: Yıllık ortalama 250 günlük güneşli günle ve dağlık bölgelerindeki kuvvetli rüzgarlarla bilinen Yunanistan, Avrupa’daki yenilenebilir enerji sektörünün odak noktalarında birisi konumundadır.
 • Yunanistan tarım sektörü: Avrupa ve Amerika pazarlarında sıkça kendine yer bulan Yunan tarım ürünleri Yunanistan ekonomisinin tarihsel olarak yapı taşlarından birisi olmuştur. Yunanistan tarım sektörünün en önemli ürünleri zeytinyağı ve deniz ürünleridir.

Yunanistan’da Yatırım Fırsatlarının Az Olduğu Sektörler Hangileridir?

Yunanistan’da yatırım fırsatlarının az olduğu sektörler aşağıda listelenmiştir.

 • Altyapı
 • Telekomünikasyon
 • İnternet servis sağlayıcılığı
 • Sağlık
 • Demir-çelik endüstrisi
 • Madencilik
 • Gemi inşa

Yunanistan Yatırım Bankaları Hangileridir?

Yunanistan’da yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Emporiki Bank
 • Hellenic Bank
 • Millennium Bank
 • Attica Bank
 • Panellinia Bank
 • Egnatia Bank

Yunanistan’da Yatırım Yapmak için Hangi Vize Gereklidir?

Yunanistan’da yatırım yapmak için özel bir vize almak gerekmemektedir ve herhangi bir vize türüyle Yunanistan’a gidenler 250.000 Euro yatırımda bulundukları takdirde oturum izni için başvuru yapabilmektedirler.

Yunanistan’a yatırım yapmak için gidenler Yunanistan yatırımcı vizesi ya da Yunanistan altın vizesi ile Yunanistan’a seyahat edebilmekte ve yatırımlarını belgeledikten sonra tekrar yenilenebilir olmak üzere 5 yıla kadar oturum izni alabilmektedirler.

Yunanistan’da Gayrimenkul Yatırımı ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Yunanistan’da gayrimenkul yatırımları aracılığıyla oturum izni almak mümkündür. Yunanistan’da taşınmaz yatırımı ile oturum izni alabilmek için yatırımın en az 250.000 Euro olması gerekmektedir.

Yunanistan’a yatırım vizesi dışındaki kısa veya uzun süreli vizelerle ya da başka bir sebepten aldıkları oturma izinleri ile giriş yapmış olanlar da yaptıkları yatırımlar üzerinden Yunanistan oturma izni başvurusu yapabilmektedirler.

Yunanistan’da Mülk Edinme Şartları Nedir?

Yunanistan’da mülk edinme şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan vergi numarası (AFM): Yunanistan’da gayrimenkul yatırımında bulunacakların öncelikle herhangi bir Yunan vergi dairesine başvurarak vergi kimlik numarası alması gerekmektedir.
 • Gayrimenkul alım-satım vergisi: Yunanistan’da gayrimenkul satışı için devlete %3 vergi ödenmesi gerekmektedir ve bu ödeme alıcı tarafından yapılmaktadır.
 • Noter onayı: Ev alım işlemlerinin resmiyete dökülmesi bir noter ofisinde yapılmalıdır.

Yunanistan’da Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için mülk edinme şartları daha fazladır ve süreç daha uzun süre alabilmektedir. Yunanistan’da mülk edinmek isteyenlerin süreç boyunca yerli avukatlardan destek alması tavsiye edilmektedir.

Yunanistan Vatandaşlığı Yatırım Yolu ile Alınabilir Mi?

Yunanistan’da yasal olarak 7 yıl oturma izni alındıktan sonra, Yunanca dil yeterliliği sağlandığı takdirde, Yunanistan vatandaşlığı için başvurulabilmektedir.

Yunanistan'da çifte vatandaşlık başvurusu yapmak için oturum izni bulunan 7 yıl içinde Yunanistan’da kalınması gereken asgari bir süre yoktur ve oturum iznine sahip olunan 7 yıl boyunca başka ülkelerde ikamet edilebilmektedir.

Yunanistan Vatandaşı Olmak için Minimum Yatırım Bedeli Nedir?

Yunanistan vatandaşı olmak için altın vize alınacağı takdirde 250.000 Euro yatırım yapılması gerekmektedir ve 7 yıl boyunca Yunanistan’da oturma iznine sahip olunduğu takdirde yeterli Yunanca bilgisine sahip kişiler Yunanistan vatandaşlığı almak için başvuru yapabilmektedirler.

Yunanistan Yatırım Danışmanlığı Veren Firmalar Nelerdir?

Yunanistan’da yatırım danışmanlığı hizmeti veren firmalardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Beta Securities S.A.
 • Hellenic Capital Advisors
 • Kantor Management Consultants S.A.
 • Merit Securities S.A.
 • Prelium Securities & Investment Services S.A.
 • Pharos Investment Advisors
 • Devere Group

Vizem.net son 5 yılda Türkiye’den yapılan yatırımcı vizesi başvurularda en çok onay alan akredite vize acentesidir.

Yunanistan vatandaşlık danışmanlık hizmetleri vizem.net uzman danışmanları tarafından sunulmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: